30 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30376

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ankara ili sınırları içerisinde belediyemizce yürütülmekte olan;

1. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

2. Dikmen Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

3. Hıdırlık-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

4. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

5. Çaldağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

6. Şirindere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanlarında kalan ve 2981 sayılı Yasa kapsamında hak sahiplilikleri koşullarını sağlayan gecekondu sahiplerinin işlemleri yapılmaktadır.

2981 sayılı Yasa 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kalkacağından, 2981 Sayılı Yasa kapsamında hak sahibi olup işlem yapılmayan gecekondu sahiplerine 2981/3290/3366 Sayılı Yasalara göre 31.05.2018 tarihine kadar işlem tesis edilebilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığına 14.05.2018 tarih saat 17.00’e kadar evraklarla birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

Gecekondu sahiplerinin, 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 Sayılı Yasalar çerçevesinde gerekli işlemleri yaptırmadıkları takdirde, doğacak hak kayıplarından idaremizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyurulur.

2869/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kahramankazan İlçesi, Dağyaka Mahallesi 132 ada 9 ve 10 parseller,

Yenimahalle İlçesi, Karacakaya Mahallesi 62084 ada 2 nolu parsel, 62091 ada 8 ve 9 nolu parseller, 62114 ada 1 nolu parsel, 62145 ada 9 nolu parsel, Belediye Encümenimizin 26.10.2017 gün ve 1109/2448 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.01.2018 gün ve 227/486 sayılı kararı onaylanan 84275/4 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2820/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1 - Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 (kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Eleme sınavı, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacaktır. Sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak her gün tek sınav olmak üzere takip eden günlerde de sınav yapılabilecektir. Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınava girecek kişilerde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

Şartları aranır.

2 - Sınava başvurular:

a) 18 - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 30 Nisan 2018 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınava Ankara’da alınabileceklerdir.

b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

3 - Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum      : 30 Haziran 2018 Cumartesi  10:15 - 12:15/14:45 - 16:45

II. Oturum     : 01 Temmuz 2018 Pazar        10:15 - 12:15/14:45 - 15:45/15:45 - 16:45

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

4 - Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

5 - Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr) web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

6 - Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

7 - Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

2860/2-1


 


Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketinden:

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ