29 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30375

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TLM16V185 MOTOR ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON KOLU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BASKILI - BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİNİN İHTİYACI OLAN PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİNİN İHTİYACI OLAN 3.500 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


TDLHZM-07 9 AY SÜRELİ SİSMİK HAT ATIMI İŞİNE AİT HAM YOL LOKASYON AÇMA (3 ADET DOZER KİRALAMA) HİZMET ALIMI İHALESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


İETT OTOBÜS HATLARINDAKİ 5000 ADET OTOBÜS DURAĞININ MODERNİZE EDİLMESİ VE İÇİNDEKİ REKLAM ALANLARININ 20 YIL SÜRE İLE İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 27.02.2018 tarih ve 34 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 09.04.2018 tarihinde saat: 15.00 ile 15.45’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

Ada

Parsel

M2 Yüzölçüm

M2 Muh. Bedel

İhale Tarihi

Saati

Geçici Teminat

731

11

1445,94

105.00. TL

09.04.2018

15.00

4.555.00 TL

731

12

1438,15

105.00. TL

09.04.2018

15.15

4.530.00 TL

731

13

1357,43

105.00. TL

09.04.2018

15.30

4.276.00 TL

731

14

1350,21

105.00. TL

09.04.2018

15.45

4.253.00 TL

 

İlgililere ilan olunur.

2815/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TLM16V185 MOTOR ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON KOLU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          : 2018/143441

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası              : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  : tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  : 320 adet Piston Kolu Komple

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 19.04.2018 günü ve 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2832/1-1


AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              : 2018/140934

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) - 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 1360 adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     : 13.04.2018 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13.04.2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2765/1-1


BASKILI - BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Baskılı-Baskısız Shrink satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların, ihale zarflarını en geç 25.04.2018 günü saat 10.00’a kadar Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 nolu ‘Teklif ve Teminat Mektubu’ zarfı 27.04.2018 günü saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2858/1/1-1


TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİNİN İHTİYACI OLAN PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri’nin ihtiyacı olan “Preform’’ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 NİSAN 2018 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 NİSAN 2018 saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2858/2/1-1


TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİNİN İHTİYACI OLAN 3.500 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri’nin ihtiyacı olan 3.500 kg “Dimetil Dikarbonat’’ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 NİSAN 2018 günü saat 10.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 NİSAN 2018 saat 15.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2858/3/1-1


ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesinde kullanılmak üzere “ÇADIR MALZEMESİ’’ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24.04.2018 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26.04.2018 günü saat 13.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2859/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin- Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi - Saati

Teslim Süresi

1-

1 Adet Elek Sarsma Cihazı Alımı

145810

2018-0485

17.04.2018-14.00

  60 Gün

2-

3 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı

145825

2018-0487

17.04.2018-14.30

365 Gün

3-

36 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

145835

2018-0488

17.04.2018-15.00

  60 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

2816/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu malzemelerin adı - miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih - saati, ihale dokümanı bedeli:

 

S. No

İhale Kayıt No

İşin Adı - Ayrıntıları

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Doküman Bedeli

1-

2018/138690

TCDD Yıldırımkemal İstasyonunda 10.000 m3, Çobanlar İstasyonunda 20.000 m3 toplam 30.000 m3 (Teknik Şartnameye göre) balast alım işidir

24/4/2018

14.30

150,00 TL

2-

2018/141255

TCDD Demirciören istasyonunda teslim 45.000 m3, Çöğürler istasyonunda teslim 10.000 m3 ve Sabuncupınar istasyonunda teslim 10.000 m3 olmak üzere toplam 65.000 m3 (Teknik şartnameye göre) balast alım işidir.

24/4/2018

15.30

250,00 TL

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet mal alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanlarında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanlarına ait yukarıda belirtilen bedellerin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2780/1-1

 


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı Bir (1) Adet taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Satışa Konu Taşınmazlar

TAŞINMAZIN

Geçici Teminat

TL.

Şartname Bedeli

(KDV Dahil)  TL.

Son Teklif Verme

Tarihi ve Saati

Ada No

Parsel No

M2.si

1

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Kurtpınar Mah.

588

1

21.671,72

750.000

200

10/04/2018 - 14.00

 

1 - İhale; birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULܒ’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

2 - İhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

3 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No: 14   06100  Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Satışa konu taşınmaz için verilen teklifler 10/04/2018 Salı günü Saat: 14.00’den itibaren açılacak ve aynı saatte pazarlık görüşmelerine başlanacaktır. Bu nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

5 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

• Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazın ismi belirtilerek alınmış olan “…….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

9 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

2803/1-1


TDLHZM-07 9 AY SÜRELİ SİSMİK HAT ATIMI İŞİNE AİT HAM YOL LOKASYON AÇMA (3 ADET DOZER KİRALAMA) HİZMET ALIMI İHALESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/133108

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası        :  0312 207 2706 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  9 (dokuz) AY süre ile 3 (Üç) Adet Dozerin toplam 3393 saat çalıştırılarak yaklaşık 377 km. ham yol lokasyon açılması işidir.

b) Teslim yeri                               :  Türkiye sınırları içerisinde tüm il ve ilçeler.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 9 (dokuz) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530  Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  05/04/2018 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3.2. İsteklinin taahhüdünde kullanacağı dozer kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya taahhütname, mülkiyetinde bulunan dozer ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir onaylı belge sunulacaktır. Taahhüt edilerek temin edilecek dozerler için ise noter onaylı kira sözleşmesi sunulması gerekir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış iş makinası kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 150,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 05/04/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

2831/1-1


İETT OTOBÜS HATLARINDAKİ 5000 ADET OTOBÜS DURAĞININ MODERNİZE EDİLMESİ VE İÇİNDEKİ REKLAM ALANLARININ 20 YIL SÜRE İLE İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No               :  936

2 - İşin Konusu/Nevi/Miktarı    :  İETT otobüs hatlarındaki (Nitelikleri ve adres bilgileri şartname eki listede belirtilen) 5000 adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi

3 - Muhammen Bedel                :  Brüt Satışların %20’si + KDV/YIL (20.000.000.-TL + KDV/YIL’dan az olmamak şartı ile)

4 - Geçici Teminat                     :  600.000.-TL

5 - İntifa Hakkı Süresi               :  20 Yıl

6 - Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                         :  16 Nisan 2018  Saat: 16.00

7 - İhale Tarihi ve Saati              :  18 Nisan 2018  Saat: 13.00

Son teklif verme tarih ve saati    :  18 Nisan 2018  Saat: 13.00

8 - İhalenin Yapılacağı Yer:       :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

9 - Yeterlik Başvurusunun

    Yapılacağı Yer                       :  Reklam Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5   Bakırköy / İstanbul

10 - İhale Usulü                         :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

11 - İhale şartnamesinin görülebileceği veya

      satın alınabileceği yer           :  İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir yada aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Tel: 0 212 449 40 00     Fax: 0 212 455 43 93

12 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge

12.1.4. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır

1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,

2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,

3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

4. Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)

5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,

6. Reklam tanıtım hizmetleri,

7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri

8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri

Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (oniki milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada Vergi Dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

12.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’ nden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”

12.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.

12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

12.2.4. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.2.6. İmza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge,

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy / İstanbul adresindeki Reklam Müdürlüğüne 16/04/2018 saat: 16.00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (18 Nisan 2018) en geç saat:13.00’e kadar İhale Komisyonuna (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane/Fatih/ İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

17 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

18 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2833/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar 11/04/2018 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2 - Satışı yapılacak taşınmazların niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati aşağıdadır.

 

S.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Mevkii Kat/Bağ Böl. No

Niteliği

Arsa Payı/İmar Durumu

Alan (m²)

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

A Blok 6. kat Daire: 16

Daire

2490/122546

170,00

185.000,00

5.550,00

11.04.2018

11.00

2

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

A Blok 6. kat Daire: 17

Daire

2490/122546

170,00

185.000,00

5.550,00

11.04.2018

11.05

3

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

A Blok 6. kat Daire: 18

Daire

2490/122546

157,00

165.000,00

4.950,00

11.04.2018

11.10

4

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No. 6

B Blok Zemin Kat Daire: 22

İşyeri

2994/122546

140,00

280.000,00

8.400,00

11.04.2018

11.15

5

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

B Blok 6. kat Daire: 16

Daire

2490/122546

170,00

185.000,00

5.550,00

11.04.2018

11.20

6

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

B Blok 6. kat Daire: 17

Daire

2490/122546

170,00

185.000,00

5.550,00

11.04.2018

11.25

7

Bahçe

3085/18

Bahçe Mah.0501 Sk. No: 6

B Blok 6. kat Daire: 18

Daire

2490/122546

157,00

165.000,00

4.950,00

11.04.2018

11.30

8

Şehitishak

2453/4

Kavaklı Mah. 2402 Sk. No: 35

Arsa

E=1.00 Yençok=10.00 Konut Alanı

533,00

319.800,00

9.594,00

11.04.2018

11.30

9

Şahin

4557/1

Şahin Mah. 3257 Sk. No: 6

Arsa

A-2 E=0.80 Konut Alanı

393,00

117.900,00

3.537,00

11.04.2018

11.40

10

Şahin

4557/4

Şahin Mah. 3274 Sk. No: 17

Arsa

A-2 E=0.80 Konut Alanı

332,00

91.300,00

2.739,00

11.04.2018

11.45

11

Şahin

4557/5

Şahin Mah. 3274 Sk. No: 19

Arsa

A-2 E=0.80 Konut Alanı

429,00

128.700,00

3.861,00

11.04.2018

11.50

12

Hürriyet

4604/1

Hürriyet Mah. 2219 Sk. No: 5

D Blok 1. kat Daire: 10

Daire

75/43000

70,00

75.000,00

2.250,00

11.04.2018

11.55

13

Hürriyet

2231/18

Hürriyet Mah. 2208 Sk. No: 11

Arsa

E=1.20 Yençok=16.00 Konut Alanı

2.784,00

2.088.000,00

62.640,00

11.04.2018

12.00

14

Hürriyet

4593/2

Hürriyet Mah. Yavuz Donat Bul. No: 88

Arsa

E=2.20 Yençok=13.00 Ticaret + Konut Alanı

12.836,64

16.045.800,00

481.374,00

11.04.2018

12.05

15

Kemalpaşa

4521/1

Kemalpaşa Mah. 2579 Sk. No: 1

Arsa

E=1.00 Ticaret Alanı

1.378,00

344.500,00

10.335,00

11.04.2018

12.10

16

Kemalpaşa

4521/2

Kemalpaşa Mah. 2594 Sk. No: 6

Arsa

E=1.00 Ticaret Alanı

1.217,00

304.250,00

9.127,50

11.04.2018

12.15

17

Kemalpaşa

4524/2

Kemalpaşa Mah. 2575 Sk. No: 36

Arsa

E=1.00 Ticaret Alanı

1.617,00

404.250,00

12.127,50

11.04.2018

12.20

18

Yeni

3994/1

Kırklarsırtı Mah. Ömer Nazmi

Sk. No: 4

Arsa

E=1.00 Yençok=10.00 Ticaret + Konut Alanı

4.877,91

4.146.223,50

124.386,71

11.04.2018

12.25

19

Yeni

3991/1

Akşemsettin Mah. Veysel Çavuş Cad. No: 2/1

Arsa

E=1.70 Yençok=12.50 Konut Alanı

2.904,82

2.469.097,00

74.072,91

11.04.2018

12.30

20

Mithatpaşa

1320/14

Gazipaşa Mah.1983 Sk. No: 9

Arsa

A-3 Konut Alanı

344,00

120.400,00

3.612,00

11.04.2018

12.35

21

Mithatpaşa

1341/16

Gazipaşa Mah.1956 Sk. No: 14

Arsa

A-3 Konut Alanı

368,00

128.800,00

3.864,00

11.04.2018

12.40

 

Madde 3 - Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 - Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları muhammen bedelin %3 (Üç) ü olup yukarıdaki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

Madde 5 - İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır.

Madde 6 - Bu ihale ile ilgili şartname 200,00 TL karşılığında Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliğinden alınacaktır. Aynı birimde Ücretsiz olarak incelenebilir.

Madde 7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

Madde 8 - İhaleye katılabilmek için;

a) Hangi taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) İkametgâh ilmühaberi,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Geçici Teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubunun aslı ve teyit yazısı,

e) Şartname bedel makbuzu aslı,

f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, ÇTV, emlak vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

g) İhaleye katılacak isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,

h) İstekli adına, vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınan vekâletnamesi ile vekâleten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküsü,

ı) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair, belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekâletname ve Noterden yılı içinde alınan imza sirkülerini,

i) Dernek, Kooperatif, Birlik veya Vakıf ise yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal alma yetkisini gösterir belgeler ile teklifte bulunacak kişi veya kişilerin noterden onaylı yetki belgelerini ve Noterden ihale yılı içerisinde alınan imza sikülerini,

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) 11/04/2018 tarihli ihale için Teklif Mektubu belgelerini, en geç 11/04/2018 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 10 - Satışlar PEŞİN olarak yapılacaktır.

Madde 11 - Muhammen bedele KDV DAHİLDİR.

Madde 12 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz EDİLEMEZ.

İlan olunur.

2769/1-1