27 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30373

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C17C4C Pafta, 2173 Ada, 1 Parsel - Levent Fevzi ÇORLUK (0059112516356640) - 20.03.2018 tarihli ve 50057 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova Çiftlikköy Belediyesi - G22C07C4A Pafta, 192 Ada, 4 Parsel - Selahattin MAYMAN (0049110028902612) - 20.03.2018 tarihli ve 50051 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 515 Ada, 20 Parsel - PASİFİK Isı Sist. İnş. ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006312530140038) - Şirket Müdürü Gökhan MERCAN - 20.03.2018 tarihli ve 50055 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KL-IC Pafta, 45749 Ada, 13 Parsel - ALİOĞULLARI İnş. Gıda Teks. Tic. Ltd. Şti. (0006315559678422) - Şirket Müdürü Bülent BAĞ - 20.03.2018 tarihli ve 50053 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Bergama Belediyesi - J18D14C4A Pafta, 949 Ada, 4 Parsel - MK KÖKLÜ İnş. Taah. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (önceki unvanı: KADER KÖK İnş. Taah. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.) (0035312113584630) - Şirket Müdürü Harun GÜRSES - 20.03.2018 tarihli ve 50054 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Polatlı Belediyesi - 19L-I-A Ada, 1482 Pafta, 2 Parsel - ÖZSARIOGULLARI İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. (0006315218158230) - Şirket Müdürü Ali SARI - 20.03.2018 tarihli ve 50052 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Çankaya Belediyesi - 26333 Ada, 2 Parsel - AYNES-1 İnş. Eml. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü İsmail EKŞİ (0006110319512412) - 20.03.2018 tarihli ve 49759 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bolu Belediyesi - 745 Ada, 109 Parsel - ŞENTAŞ Eml. İnş. Nak. Orm. Ürün. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0014315037482466) - Şirket Müdürü Mehmet Ali KABATAŞ (0014110208720721) - 20.03.2018 tarihli ve 49751 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT2D Pafta, 725 Ada, 2 Parsel - Seydi CEVİZ (0034112044434420) - 20.03.2018 tarihli ve 49755 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi - F21C19A4A Pafta, 3910 Ada, 36 Parsel - Fesih GÜL (0034111286806311) - 20.03.2018 tarihli ve 49757 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Aydın Efeler Belediyesi - 86 Pafta, 443 Ada, 83 Parsel - Gökay KARA (0009110312720721) - 20.03.2018 tarihli ve 49754 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DT2D Pafta, 226 Ada, 17 Parsel - AREL Medikal Kimya İnş. San. Tic Ltd. Sti. (0034311938533722) - Şirket Müdürleri Yusuf TÜYSÜZ, Köksal TÜYSÜZ, Firdevs TÜYSÜZ - 20.03.2018 tarihli ve 49750 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Çeşme Belediyesi - 27L-I Pafta, 4255 Ada, 4 Parsel ve 27L-I Pafta, 4271 Ada, 1 Parsel - GNY İnş. Mim. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0035315441448111) - Şirket Müdürü Övünç UYAR - 20.03.2018 tarihli ve 49765 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2759/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüz borçlusu MSİ Otomasyon Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 6230333869) firmasının IT92208Th() No'lu ATA Kamesi muhteviyatı eşyaların süresi içinde yurt dışı edilmemesinde kaynaklı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 Maddesi uyarınca 22.09.2015 tarihli, 15CKl60100/1906 sayılı para cezası düzenlenmiş ve firma adına kayıtlı herhangi bir hak ve alacağa rastlanılamadığından 51.585,95- TL tutarındaki para cezası tahsil edilememiştir.

6183 sayılı Kanunun "Limited ortaklarının amme borçları” konulu 35.maddesince; firmanın ortaklarından Kemal ERDEN (T.C. 35116140876) adına 29.12.2017/30822766 tarih sayılı Ödeme Emri ve Gamze ÇELİKKAYA (T.C. 28702370054) adına 02.01.2018/30840513 tarih sayılı Ödeme Emri çıkarılmış olup, Yükümlünün (MERNİS) adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemeyen Ödeme Emrinin tebliği için, Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri Seri No: 2) 14. Maddesinde atıfta bulunulan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilan yoluyla tebliğ usulüne gidilmiş olup; ilan yazımız …../03/2018 tarihi itibariyle ilan tablosunda asılacak ve asıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edileceği bununla birlikte Kanunun 105. Maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilana yapan Makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeniz veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresinizin bildirilmesi ve şahsınıza süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ve yine aynı Kanunun 106. Maddesince İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze müracaat etmediğiniz ve adresinizi bildirmediğiniz taktirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, Bursa Gümrük Müdürlüğünce bilgilerinize tebliğ olunur.

2732/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/

Program

Uzmanlık Alanı/

Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak, Çocuk Radyolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.

1

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Kimya Bilim Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak. Beslenme Biyomkimyasında Deneyimli Olmak.

1

Doçent

2779/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr.

1

Uluslararası makroekonomi, uluslararası finans, ülke temerrüt riski, finansal krizler, döviz kuru rejimleri, yükselen piyasa ekonomilerinde döngüleri, özel sektör kredilerinin makroekonomik etkileri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr

1

Tekrarlı oyunlar, folk teoremi, sözleşme kuramı; sınırlı akılcılık ve sınırlı hafıza, mekanizma tasarımı konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr

1

Eşleşme kuramı, mekanizma tasarımı, okul-seçim problemleri, eşleşme mekanizmalarının aksiyomatik karakterizasyonu konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Bilimi

Doç. Dr.

1

Yazılım kalite güvencesi, yazılım sınama, kombinatoryal etkileşim test yöntemleri, hata karakterizasyonu tahmini, yazılım güvenliği konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvurularından ulaşılabilir.

2772/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

İlan Tarihi                  : 26.03.2018

Başvuru Tarihi           : 26.03.2018

Son Başvuru Tarihi    : 09.04.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

İLAN ŞARTI

1

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını turizm alanında yapmış; etkinlik turizmi, turizmde yeni ürün konularında çalışmaları olmak.

2774/1-1


 


 


 


 


 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                    55.11.308

2745/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3178                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Oğulcuk Köyünde bulunan özel mülkiyete ait 128 ada, 202, 203, 204, 358 ve Maliye Hazinesine ait 128 ada, 308 ve 359 nolu parsellere isabet eden Tepe Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile birlikte sit alanı sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile sit alanının gösterildiği 1/2500 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• Sit alanının bir kısmının bastığı 128 ada, 202, 203, 204 ve 308 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır”; tamamı sit alanında kalan 128 ada, 358 ve 359 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhlerinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince verilmesine,

• Kadastro harici alanda kalan kısımlarda ise yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına

• Tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlemlerin yapılmasına;

• Sit alanında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,

• Ayrıca mülkiyeti hazineye ait 128 ada, 308 nolu parselin sit sınırları dışında kalan kısımlarının ağaçlandırılması amacıyla kiraya verilmesi isteminin; tapu kütüğü beyanlar hanesinde “Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/04/2007 tarih ve 2006/302 Esas ve 2007/194 Karar Sayılı kararına istinaden kesinleşmiş mahkeme kararı vardır” ifadesi olduğu görülmüş olup bu kesinleşen mahkeme kararına aykırı olmamak, sit alanına herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunmamak ve sit sınırları dışında yapılacak çalışmalar sırasında, herhangi bir buluntu ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber verilmesi şartıyla ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi.

 

2747/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.02.2018- 199                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.02.2018 - 3103                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kuruhöyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel mülkiyete ait olan tapunun 138 ada, 18, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 38 ve 39 nolu parsellerinde bulunan taşınmazların bir kısmını kapsayan “Kuruhöyük Mahallesi Höyüğü”ne yönelik Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarafından I. ve II. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan ve kararımız eki olan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• Sit alanının basmış olduğu 138 ada, 33 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin, 138 ada, 18, 23, 24, 31, 32, 34, 38 ve 39 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Bir Kısmı I. ve II. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1.ve 2. Maddesinde belirtilen I.ve II. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Ayrıca kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hukuk Bürosunun 15.11.2017 tarih ve 117 sayılı yazıları ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yasal işlem başlatılması talep edildiği anlaşıldığından, yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına;

• Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle Müze Müdürlüğü denetiminde, Belediyesince kapatılması gerektiğine;

• Uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine;

• Bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesi gerektiğine karar verildi.

 

2746/1/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            66.00.413

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3176                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Bozlar Köyü 101 ada, 112 nolu parsel ile Kavurgalı Köyü 127 ada, 120 parsel sınırları içerisinde, mülkiyeti kamu orta malı olan taşınmazların bir kısmını kapsayan “Taşocağı Tepesi Tümülüsü’nün; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıması sebebiyle ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretli şekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna;

• Bozlar Köyü, 101 ada, 112 parsel ve Kavurgalı Köyü 127 ada, 120 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,

• Tümülüs üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarına yönelik kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,

• Sit sınırları dışında kamu orta malı olan (Mera) vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına,

• Ayrıca 154 kv (Sorgun-Yozgat) Brş. N.-Yozgat 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı’na (EEİH) ilişkin;  kararımız eki 1/5000 ölçekli harita örneğinde, söz konusu hattın, sit alanı parsellerinin içinden geçtiği, ancak tümülüsün mahiyetine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı anlaşıldığından, iletim hattının Bozlar Köyü 101 Ada 112 parsel ve Kavurgalı Köyü 127 Ada, 120 parsel sınırları içinden geçmesinin, güzergahta yapılacak çalışmalar sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber verilmesi şartıyla uygun olduğuna karar verildi.

 

2748/2/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3179                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yenikışla Köyü sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait olan kadastro harici alanın (104 TH11) bir kısmını kapsayan “Karayüce Tümülüsü”’nün 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2500 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• Sit alanının bastığı kadastro harici alanda (104 TH11) herhangi bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapılması durumunda Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine;

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Karayüce Tümülüsü üzerindeki kaçak kazı çukurlarına yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına;

• Ayrıca kadastro harici alanda (104 TH11) bulunan Karayüce Tümülüsünün sit sınırları dışında Yenikışla Köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma yapılması amacıyla tahsisinde; sit alanına herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunmamak ve sit sınırları dışında kalan kısımlarda ise 2863 sayılı  Yasanın 4. maddesi uyarınca herhangi bir buluntuya veya kalıntıya rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber verilmesi şartıyla 2863 sayılı  Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi.

 

2746/3/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No                : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No                     : 09.03.2018 - 3181                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağıhasinli Köyü sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tapunun 104 ada, 42 nolu parselinde bulunan taşınmazın bir kısmını kapsayan “Keçilik Mevkii Höyüğü”nün 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2500 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• Sit alanının basmış olduğu 104 ada, 42 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Ayrıca höyük üzerinde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğine karar verildi.

 

2746/4/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3180                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağıhasinli Köyü sınırları içerisinde yer alan Kamu orta malı (Mera) olan tapunun 104 ada, 41 nolu parselinde bulunan taşınmazın bir kısmını kapsayan “Keçilik Mevkii Tümülüsleri (A-B-C-D)”nin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/10000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• Sit alanının basmış olduğu 104 ada, 41 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Tümülüsler üzerinde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğine;

• Ayrıca sit sınırları dışında Mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi.

 

2746/5/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3172                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Söylemez Köyü sınırları içerisinde yer alan özel mülkiyete ait 114 ada, 60 parselinde bulunan taşınmazın bir kısmını kapsayan “Doğu Roma Yapı Kalıntısı”’nın; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/1000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• 114 ada, 60 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine,

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

2746/6/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.02.2018 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.02.2018 - 3125                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Konurlu Köyünde bulunan Maliye Hazinesine ait olan tapunun 102 ada, 125 ve özel mülkiyete ait tapunun 102 ada, 9, 10 ve 126 (Mera Vasıflı) parseller ile Köprücek Köyü sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Kamu Orta Malı olan tapunun 121 ada, 96 parsellerin bir kısmını kapsayan ve II.Grup (E, F, G, H, I, J, K) olarak adlandırılan Beştepe Tümülüslerinin I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescile yönelik hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• E, F, G, I, J, K olarak adlandırılan Tümülüslerine ait sit sınırlarının bastığı, Konurlu Köyü 102 ada, 9, 10, 125 ve 126 nolu parseller ile G Tümülüsünün bir kısmı ve H Tümülüsüne ait sit sınırlarının bastığı Köprücek Köyü 121 ada, 96 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin, ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Tümülüsler üzerindeki kaçak kazı çukurlarına yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,

• Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle Müze Müdürlüğü denetiminde,  yerel yönetimlerce (Valilik/Kaymakamlık) kapatılması gerektiğine;

• Uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine;

• Bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesi gerektiğine,

• Konurlu Köyü 102 ada, 125 nolu parselin mevcut haliyle satışının mevzuatımız gereği uygun olmadığına ancak sit sınırları dikkate alınarak Kurulumuzdan izin alınarak yapılacak ifrazdan sonra talep edilmesi durumunda satış konusunun tekrar değerlendirilebileceğine karar verildi.

 

2746/7/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.02.2018 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.02.2018 - 3118                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 384 ada, 46 parsellerinde bulunan taşınmazın bir kısmını kapsayan “Beyazıtoğlu Mevkii Nekropol Alanı”’nin; I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/7500 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;

• 384 ada, 46 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, 

• Sit alanında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,

• Nekropol alanında tespit edilen kaçak kazı çukurlarına yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,

• Ayrıca 384 ada, 46 nolu parselin bir kısmını kapsayan sit alanı dışında, sit alanına herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunmamak ve sit sınırları dışında yapılacak çalışmalar sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber verilmesi şartıyla Adalet Bakanlığınca (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğ) Ceza ve İnfaz Kurumu yapılmak üzere tahsisinin yapılmasında 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına, karar verildi.

 

2746/8/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.02.2018 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.02.2018 - 3124                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Dedeli Köyünde bulunan Maliye Hazinesine ait tapunun 135 ada, 4 nolu parseli ile özel mülkiyete ait tapunun 135 ada, 1,2,3,5,6,10,11,12 nolu parseller ve Kaykılı Köyü sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş. ‘ye ait tapunun 119 ada, 11 ile özel mülkiyete ait 10 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan “Mülazım Höyüğü” ile Dedeli Köyünde yer alan özel mülkiyete ait tapunun 137 ada, 11 nolu parselin bir kısmını kapsayan “Izgınlı Mevkii Nekropol ve Yerleşim Alanı”’nın I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan sit fişi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli haritalar ile sit alanının gösterildiği 1/2500 ölçekli kadastral haritaların uygun olduğuna;

• Dedeli ve Kaykılı Köylerinde bulunan Mülazım Höyüğünün sit sınırlarının basmış olduğu parsellerden; Dedeli Köyü tapunun 135 ada, 4 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanındır”, 135 ada, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile Kaykılı Köyü 119 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır”, Dedeli Köyünde bulunan Izgınlı Mevkii Nekropol ve Yerleşim Alanının sit sınırlarının bastığı 137 ada, 11 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin,  ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;

• Mülazım Höyüğü ve Izgınlı Mevkii Nekropol ve Yerleşim Alanı üzerindeki kaçak kazı çukurlarına yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına karar verildi.

 

 

2746/9/1-1