26 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30372

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden:


SINIRLI AYNİ HAK TAHSİSİ İLE İNŞAATIN YAPTIRILMASI VE MAKSİMUM 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Genç Belediye Başkanlığından:


ÜST KULLANIM HAKKI TESİSİ SURETİYLE BATI OTOGARI/TERMİNAL TESİSİ VE TİCARİ ÜNİTELERİN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ve İzmit Emlak Müdürlüğünden:


KAFE-RESTORAN YAPIMI VE İŞLETMECİLİĞİ İŞİ 18 YILLIĞINA KİRALANMAK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız; Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, kaynak, makinato ve tuğla işlerinin yapılması işçiliğini kapsamaktadır. T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/137159

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yurtbaşı Beldesi/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 424 251 28 75-79       Faks: 424 251 24 14

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, kaynak, makinato ve tuğla örülmesi işlerinin yapılması işçiliğidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Elazığ Şeker Fabrikası Yurtbaşı Beldesi / ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                              :  05/04/2018 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Yurtbaşı Beldesi Elazığ adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2731/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

(Mesken, Kargir Dükkan, Turizm Tesisi, İş Hanı ve Kargir Apartman Taşınmaz Satışı)

1 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Yetimler Çarşısı Sok. No: 8 (390 Ada 17 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 11:00’da,

2 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Yetimler Çarşısı Sok. No: 4 (390 Ada 14 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da

3 - Edirne İli Merkez İlçesi Sabuni Mah. Esatpaşa Sok. No: 3 (390 Ada 11 Parsel) adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taşınmazın satışı 16.04.2018 PAZARTESİ günü saat 16:00’da

4 - Muğla İli Menteşe İlçesi Emir Beyazıt Mah. Cemil Şerif Baydur Sok. No: 2 (392 Ada 4 Parsel) adresinde bulunan iş hanı nitelikli taşınmazın satışı 17.04.2018 SALI günü saat 11:00’da,

5 - Mersin İli Akdeniz İlçesi Camişerif Mah. 5248 Sok. No: 2 (147 Ada 2 Parsel) adresinde bulunan iş hanı nitelikli taşınmazın satışı 17.04.2018 SALI günü saat 14:00’da

6 - Elazığ İli Merkez İlçesi Nailbey Mah. Gazi Cad. No: 3, 3A, 3B, 3C (49 Ada 3 Parsel) adresinde bulunan 3 adet dükkan ve turizm tesisi nitelikli taşınmazın satışı 17.04.2018 SALI günü saat 16:00’da

7 - İstanbul İli Şişli İlçesi Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Süleyman Nazif Sok. Sedef Apt. No: 28/32 (670 Ada 22 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 3) adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 18.04.2018 ÇARŞAMBA günü saat 11:00’da,

8 - İstanbul İli Fatih İlçesi İskenderpaşa Mah. Yeşil Tekke Kuyulu Sok. Çalpar Apt. No: 24/1 (1061 Ada 96 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 1) adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 18.04.2018 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’da,

9 - İstanbul İli Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mah. Yurttaş Sok. Meleknaz Apt. NO: 14 (217 Ada 12 Parsel, Bağımsız Bölümler 3, 4 ve 7) adresinde bulunan mesken ve dükkan nitelikli taşınmazların satışı 18.04.2018 ÇARŞAMBA günü saat 16:00’da yapılacaktır.

10 - İhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

11 - İstekliler, ilgili şartnameye veya şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’ne teslim edeceklerdir.

12 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden temin edebilirler.

13 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname / ihale bedeli 150,00.-TL’dir

14 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü - 0 (312) 303 73 80/78/79

2735/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden:

1 - İhale; Meydan Mah. 8/Cumhuriyet Bulvarı No: 96 adresinde TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Hizmet Binasında Yapılacaktır.

2 - İhale 09/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

3 - Satışa konu taşınmazın tapu bilgileri ve muhammen bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İli/İlçesi/Mah./Köy

Ankara/Evren/Çıkınağıl

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ada/Parsel

-/1861

1.100.000,00 TL

33.000,00 TL

Arsa Yüzölçümü (m2)

27.375,00 m2

TMO Hissesi

Tam

İmar Durumu

Tarla

AÇIKLAMA

Arsa üzerinde 60 tonluk elektronik kantar, kantar binası, pnömatik sonda, alım binası bulunmaktadır.

İli/İlçesi/Mah./Köy

Ankara/Şereflikoçhisar/İstiklal

Ada/Parsel

119/1-7

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Arsa Yüzölçümü (m2)

1 nolu parsel 21.687,00 m2

7 nolu parsel   1.190,00 m2

8.000.000,00 TL

240.000,00 TL

TMO Hissesi

Tam

İmar Durumu

Resmi Kurum Alanı

AÇIKLAMA

 

 

4 - İhale TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. İhale kapalı teklif verenler arasında açık artırma yapılarak açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibi ile pazarlık yapılmak suretiyle olacaktır.

5 - İhaleye ilişkin şartname alınması zorunlu olup şartname bedeli KDV dahil 100.00 TL'dir.

6 - İhale kısmi teklife açıktır.

7 - Taşınmaz için tespit edilen muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminat alınacaktır.

8 - Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler ihale günü saat 14.00'e kadar TMO Aksaray Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olacaktır.

9 - Satışa sunulan taşınmaz KDV'den muaftır. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

10 - İhale ile ilgili detaylı bilgi Şubemizdeki ihale dosyasında mevcut olup şartname mesai saatleri dahilinde isteklilerin görüşüne açıktır.

11 - TMO 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

2686/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TAHSİSİ İLE İNŞAATIN YAPTIRILMASI VE MAKSİMUM 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Genç Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE - 1 -

Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkii 305. ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, 17.319,00 m2 miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı gereğince, Sınırlı ayni hak tahsisi ile Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2 -

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Genç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE - 3 -

İşin ihalesi 09.04.2018 Pazartesi günü saat: 14.30 da Genç Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE - 4 -

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 5.574.819,82 TL (Beşmilyon beşyüzyetmişdörtbin sekizyüzondokuzTL, Sekseniki Kuruş ) dur. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı kira bedeli olarak, işletme süresinin başladığı ilk 24 (yirmidört) ayı için kira bedeli ödemeyecek, 24. aydan itibaren aylık kira bedeli 2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört Kuruş) olup (bu süre 28 yıldır), istekliler vermiş olduğu aylık kira bedeli teklifi üzerinden her yıl %5 kira bedeline zam yapılacak olup yıllık enflasyon oranları ortalaması % 5’i geçtiği yıllarda belediye meclisi zammın oranını yıllık ortalama enflasyon oranını geçmeyecek şekilde artırmak sureti ile belirleyebilir. İstekliler aylık kira bedeli 2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört Kuruş ) üzeriden artış yapacaklardır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - 5 -

5.1) Geçici Teminat: İşin 28 yıllık toplam kira bedeli olan bedeli 721.338,24 (Yediyüzyirmibirbin üçyüzotuzsekiz TL, Yirmidört Kuruş ) ve yapı inşaat yaklaşık maliyet bedeli olan 5.574.819,82 TL (Beşmilyonbeşyüzyetmişdörtbinsekizyüzondokuz TL, Sekseniki Kuruş) TL’nin toplamı olan 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, Kırkdokuz Kuruş)’un %3’ü olan 188.884,72 (Yüzseksensekizbinsekizyüzseksendört TL, Yetmişiki Kuruş) dur.

5.2) Kesin Teminat: 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, Kırkdokuz Kuruş)’un ve aylık kira bedeli olan 2.146,84 TL’nin üzerinde atılan teklifin 28 yıllık bedeli ile toplamının % 6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın %50 si iade edilecektir.

5.3) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.4) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

5.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 14.30’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14.30’dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE - 6 - İhale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE - 7 -

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2018 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) ihale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge,

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE - 8 -

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE - 9 -

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -10 -

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 09/04/2018 Pazartesi günü saat: 14:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 204’deki Genç Belediyesi Meclis Toplantı Salonuna verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE - 11 - Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE - 12 - İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tahsisi ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 28+2 yıl süre ile işletilmesi işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE - 13 - Belediye Encümeni 2886 S. D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

2710/1-1


ÜST KULLANIM HAKKI TESİSİ SURETİYLE BATI OTOGARI/TERMİNAL TESİSİ VE TİCARİ ÜNİTELERİN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile yapımına karar verilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 16/02/2018 tarih ve 460 sayılı kararı ile kesinleşen Nazım İmar planlarında otogar alanı olarak gözüken İlimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 14750 Ada 3-4 parsellerde toplam 29.732,00 m2 arsa üzerinde Otogar Alanı Olarak İmar Planına İşlenen Saha Üzerinde Üst Kullanım Hakkı Tesisi Suretiyle Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin Yapılması, 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 Arası Maddelerinde düzenlenmiş Üst Hakkı Tesis Edilmek Üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmini yatırım bedeli 235.808.160,10.-TL, geçici teminatı ise  7.074.244,80. TL’dir.

4 - İhale 11/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat)

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğünde (7. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 250,00.-TL’dir)

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri;

6.1. İstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı,

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri,

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı,

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı,

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi,

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu,

9. Geçici teminat,

Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

13. İş Deneyimine ilişkin Belge,

İstekliler son 15 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında yatırım maliyetinin en az  % 50’si kadar bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. Ortak Girişimlerde istenilen iş bitirme belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır.

14. Banka Referans Mektubu,

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. oplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'indan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7 - İstekliler 6. Maddede belirtilen evrakları İdari Şartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar Başlıklı III. Bölüm, Tekliflerin Sunulması Başlıklı 17.Maddesinin; 17.1, 17.2, 17.3 ve 17.4 bentlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda 11/04/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Yeni Bina 2. Kat)

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2688/1-1


DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi şlam barajlarının güçlendirilmesi ve diğer muhtelif işlerde (şlamın tumba sahasına çekilmesi, pasa veya şlam/toprak/çamurun bir yerden bir yere çekilmesi vs.) 1.450 saat çalıştırılmak üzere en az 3 adet 6x4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                        :  2018/121365

1 - İdarenin:

A) Adresi                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Faks Numarası                :  0 266 633 72 21-22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)       :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu işin                             

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                   :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi şlam barajlarının güçlendirilmesi ve diğer muhtelif işlerde 1.450 saat çalıştırılmak üzere en az 3 adet 6x4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı

B) İşin yapılacağı yer                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                                  :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                    :  05/04/2018 Perşembe Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL’lik bedelle satın alınabilir. (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 60,00 TL.)

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 266 633 72 21-22)

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 05/04/2018 Perşembe Günü Saat: 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

2749/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan; aşağıda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 2 (İki) adet arsa Belediye Encümeninin 21/03/2018 tarih ve 117 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALANI ve

m2 Birim değeri

İMAR DURUMU

MUH. TEM.

(TL)

GEÇ. TEM

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KARŞIYAKA

(ATAKENT)

11701/10

ARSA

5000,00x1.150,00

Ticaret+Konut

(TİCK) E:1,60

  5.750.000,00

172.500,00

05.04.2018

10:00

2

KÖPRÜLÜ (KIŞLA)

11859/3

ARSA

3325,72x4.500,00

E=0,50 Yençok=7m Akaryakıt-LPG İstasyonu

14.966.000,00

448.900,00

05.04.2018

10:30

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz İhale Salonunda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 2 (İki) adet arsa Belediye Encümeninin 21/03/2018 tarih ve 117 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Geçici Teminatlar her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi TR 06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 150 TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmazlar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.

6 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ilanın 1. sırasında bulunan taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10.00 dan 1 (bir) saat öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

2718/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/51 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulacaktır.

 

Dosya No

Ada/Parsel

Alanı (m²)

Hisse Durumu

İmar Durumu

1.

12482/3

4.124,63

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 3 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. maddesine göre toplam inşaat alanı 8.461,46m2 dir.

2.

12482/4

4.125,32

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 4 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. maddesine göre toplam inşaat alanı 8.462,86m2 dir.

 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL)’ ye temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER/ADRES: 11/04/2018 Çarşamba Günü Saat: 14.00’da, Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır.)

 

Dosya No

Ada/ Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

1.

12482/3

4.124,63

16.498.520,00 TL (Onaltımilyondörtyüzdoksansekizbinbeşyüzyirmi TürkLirası)

494.956,00 TL (Dörtyüzdoksandörtbindokuzyüzellialtı TürkLirası)

2.

12482/4

4.125,32

14.438.620,00 TL (Ondörtmilyondörtyüzotuzsekizbinaltıyüzotuzsekiz TürkLirası)

433.159,00 TL (DörtyüzotuzüçbinyüzellidokuzTürkLirası)

 

İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 11/04/2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

a- Nüfus cüzdanı sureti

b- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç- Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

n- Güvenlik Soruşturması/Araştırması

o- Sabıka Kaydı

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan olunur.

2687/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ve İzmit Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Taşınmaz

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

Hissesi

(m²)

Vasfı

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

41020112107

Gebze

Sultanorhan

4542

7

13376,00

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı

2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif

21.402.000,00

5.350.500,00

10.04.2018

10.00

2

41110109514

Dilovası

Köseler

0

2212

14.749,64

Tam

Çalılık

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif

  8.113.000,00

2.028.250,00

10.04.2018

10.15

3

41010109153

Başiskele

Yuvacık

0

3400

20291,00

Tam

Tarla

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı Park, bir kısmı İmar Yolu, bir kısmı Rekreasyon Alanı

2887 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif

  3.044.000,00

   761.000,00

10.04.2018

12.15

 

Yukarıda ihale bilgileri verilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca yine yukarıda belirtilen usulle de belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

2 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

3 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

2403/1-1


KAFE-RESTORAN YAPIMI VE İŞLETMECİLİĞİ İŞİ 18 YILLIĞINA KİRALANMAK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait, İlçemiz Dolunay Mahallesi Çamlık Sokak adresinde, tapunun 191 nolu parselinde kayıtlı 13600,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide gösterilen 2508 m²’lik kısmına İdarece verilecek uygulama projeleri (mimari, statik, elektrik ve mekanik) ve Mahal Listesi doğrultusunda Yüklenici tarafından yapılacak toplam 767 m² (220 m2 lik teras dahil) kullanım alanlı Kafe-Restoran Yapımı ve İşletmeciliği işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 18 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

2.1- 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2) 2 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.2- 199 m2 (Zemin 91 m2 - Asma Kat 108 m2) 3 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.3- 245 m2 (Zemin 141 m2 - Asma Kat 104 m2) 4 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.4- 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.5- 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.6- 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.7- 287 m2 (Zemin 183 m2 - Asma Kat 104 m2) 10 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.8- 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.9- 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2) 13 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1- Taşınmaz Kiralama ihalesi için 250,00-TL,

3.2- Taşınmaz Satışı ihalesinde ki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ve bağımsız işyeri satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S.N.

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli Yıllık (KDV Hariç)

Geçici Teminat (18 Yıllık Tahmini Kira Bedelinin %3’ü)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İlçemiz Dolunay (Yapraklı) Mah. Çamlık Sok. adresinde, imar planında turizm tesis alanı olan taşınmaz üzerine Kafe-Restoran Yapımı ve İşletmeciliği işinin 18 yıllığına kiralanması.

86.000,00-TL

46.440,00-TL

05/04/2018

14.30

 

S.N.

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

2 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

05/04/2018

14.45

2

3 Nolu Bağımsız Bölüm

1.600.000,00-TL

48.000,00-TL

05/04/2018

15.00

3

4 Nolu Bağımsız Bölüm

1.970.000,00-TL

59.100,00-TL

05/04/2018

15.15

4

7 Nolu Bağımsız Bölüm

2.460.000,00-TL

73.800,00-TL

05/04/2018

15.30

5

8 Nolu Bağımsız Bölüm

2.160.000,00-TL

64.800,00-TL

06/04/2018

14.30

6

9 Nolu Bağımsız Bölüm

1.760.000,00-TL

52.800,00-TL

06/04/2018

14.45

7

10 Nolu Bağımsız Bölüm

2.310.000,00-TL

69.300,00-TL

06/04/2018

15.00

8

11 Nolu Bağımsız Bölüm

2.165.000,00-TL

64.950,00-TL

06/04/2018

15.15

9

13 Nolu Bağımsız Bölüm

2.330.000,00-TL

69.900,00-TL

06/04/2018

15.30

 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

• Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

• 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Kiralama İhalesi İçin)

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Kiralama İhalesi İçin)

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

• 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Kiralama İhalesi İçin)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K. Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel        : 0452 423 63 00

Fax       : 0452 423 63 09

2644/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 19/04/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin ilk taksidi ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V.den muaftır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 19/04/2018 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

m2 si

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MEVKİİ

ÖDEME

ŞEKLİ

1

Yeni Selçuk

19-J-3

2872

15

1557,62

180.000,00

  6.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı E=2.30

Taks=0.40 6 Kat

Çevre Yolu Üzeri

11 Eşit

2

Dumlupınar

23-M-1

13545

38

1132,18

  90.000,00

  3.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı H=7.50

Dumlupınar

%25 Peşin 10 ay

3

Dumlupınar

23-M-1

13545

39

1199,11

  90.000,00

  3.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı H=7.50

Dumlupınar

%25 Peşin 10 ay

4

Dumlupınar

23-M-1

13545

41

2302,35

120.000,00

  4.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı H=7.50

Dumlupınar

%25 Peşin 10 ay

5

Dikilitaş

25-M-3

13789

27

5496,60

300.000,00

10.000.000,00

Arsa

Ticaret Alanı Yençok=13 Kat

E=2.80 Taks=0.40

İstanbul Caddesi Üzeri

11 Eşit

6

Hocacihan

18-K-1

28515

16

9490,00

360.000,00

12.000.000,00

Arsa

Konut Alanı E=2.10

Taks=0.25 Yençok=17 Kat

Demiryolu Caddesi Üzeri

%25 Peşin 10 ay

7

Yazır

28-L-2

(M 29)

43071

1

9470,89

150.000,00

  5.000.000,00

Arsa

Mesken Alanı E=1.15

Max Taks=0.25 Yençok=8 Kat

Yazır

11 Eşit

İlan olunur.

2582/1-1