23 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30369

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


15.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 250 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


12.500.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


4.500.000 ADET PET AMBALAJLI 2.500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


13.000 TON KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT TOPLAM 194 ADET DE 22000, DE 33000 VE DE 36000 TİPİ LOKOMOTİFLERE TREN SONU ELEMANI TEMİNİ İLE  MONTAJI VE 18 ADET TREN SONU ELEMANI  ARKA ÜNİTE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI OLAN 130.000 KG SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 25.000.000 ADET PLASTİK KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DİŞLİ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


TOPLU TAŞIMA GÜZERGAH HATTI KİRAYA VERİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


TOPLU TAŞIMA GÜZERGAH HATTI KİRAYA VERİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


ARAZİ ARACI KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 250 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 250 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 150,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2579/1-1


12.500.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 150,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.15’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.15’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2580/1-1


4.500.000 ADET PET AMBALAJLI 2.500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2581/1-1


13.000 TON KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.100 Ton Fındık Kömürü ve 900 Ton Ceviz Kömürünün, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.04.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2240/1-1


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT TOPLAM 194 ADET DE 22000, DE 33000 VE DE 36000 TİPİ LOKOMOTİFLERE TREN SONU ELEMANI TEMİNİ İLE  MONTAJI VE 18 ADET TREN SONU ELEMANI  ARKA ÜNİTE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2018/135944

1-İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimiz Parkında Mevcut Toplam 194 Adet DE 22000, DE 33000 ve DE 36000 Tipi Lokomotiflere Tren Sonu Elemanı Temini ile Montajı ve 18 Adet Tren Sonu Elemanı Arka Ünite Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 30/04/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2643/1-1


AFYON VE ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI OLAN 130.000 KG SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin İhtiyacı olan 130.000 kg sitrik asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 NİSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 17 NİSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2700/1/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 70 Ton Miks, 70 Ton Propan toplamda 140 Ton LPG alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, ihale esnasında en az 25.200,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 NİSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 18 NİSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2700/2/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 25.000.000 ADET PLASTİK KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğünün İhtiyacı olan 25.000.000 adet plastik kapak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 NİSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 19 NİSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2700/3/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın ve bu alan ile taşınmazlar üzerindeki binaların bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihi uzatılmıştır.

23 Şubat 2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede, 23 Mart 2018 Cuma günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 27 Nisan 2018 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70    Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

2677/1-1


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/127626

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  8 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  12.04.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 12.04.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2566/1-1


DİŞLİ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/127737

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  240 Adet komple dişli kutusu lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik şartnamelere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  11/04/2018 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/04/2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2567/1-1


2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "2 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/04/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2722/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuşba Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli, Tuşba İlçesi, Polatoğlu Mahallesi, Erciş Yolu Üzerinde bulunan pafta: 87, ada: 4161, parsel: 1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği arsa olan taşınmaz, Şartnamesi doğrultusunda satılacaktır.

2 - İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli (KDV Hariç) 11.363.283,25 TL’dir

4 - İşin Geçici Teminatı 340.898,50 TL’dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir.

5 - Bu işe ait ihale, 04.04.2018 Çarşamba Günü saat 14.00’da Tuşba Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

6 - İhale dosyası Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Taliplilerin istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 04.04.2018 Çarşamba Günü saat 12.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır.

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf (teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.)

c) Adres beyanı ve kimlik fotokopisi,

d) Noter tasdikli İmza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sürkileri,

f) Tüzel kişilerde yetki belgesi,

g) Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici Banka teminat mektubu,

h) İstekli ortak girişim olması halinde şekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

i) Tuşba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,

j) Varsa Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesini,

k) Talipliler tarafından imzalanmış ve onaylanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartname idareden alınacaktır.)

l) Şartname bedelini yatırdıklarına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İhale komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10 - Bu ihale 31 Ocak 2007 Tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5577 Sayılı Kanun Hükümlerine göre sonuçlandırılır.

İlan olunur.

2444/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.01A. - 2A

285

2

3.160,00 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 HMax = Serbest (KDKÇA)

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 03/04/2018 Salı günü saat 14.00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 4.266.000,00 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 127.980,00 TL (yüz yirmi yedi bin dokuz yüz seksen TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) Ortak girişimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Tüzel kişi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

İlan olunur.

2645/1-1


TOPLU TAŞIMA GÜZERGAH HATTI KİRAYA VERİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Tasarrufu Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi şehir içerisinde idari şartnamede güzergahları belirtilen 36 araç asıl + 4 yedek araç ile 18 (onsekiz) adet Toplu Taşıma Güzergah Hattı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - İşin muhammen bedeli 4.500.000,00TL (Dörtmilyonbeşyüzbinlira) olup, geçici ihale teminatı 135.000,00 TL (Yüzotuzbeşbinliradır.

3 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Trafik Biriminde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04/04/2018 tarihi saat 14.00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimine başvurmaları gerekmektedir.

4 - İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler:

İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler:

A - Dilekçe, (Kiraya çıkan Otobüs Güzergah Hatlarının yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

B - Kanuni ikametgâh Belgesi,

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

D - Ticaret ve sanayi odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E - İmza sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

F - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

G - İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve yetkili olduğuna dair noter tasdikli beyanname,

H - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

I - Bu şartnamede belirtilen geçici teminatın belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış genel müdürlük teyitli teminat mektubu olacak. Teminat mektubu limit içi ve süresiz olacaktır,

İ - İhale dokümanını 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında satın aldığına dair makbuz ile idari ve teknik şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası ibraz edilecektir,

İstekliler ortak girişim olarak ihaleye müracaat ettikleri takdirde I ve İ bentlerindeki hususları birlikte karşılayabilecekleri gibi ortak girişimcinin bir tarafının karşılaması yeterli kabul edilecektir.

5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Saati:

5.1 - Tekliflerin sunulacağı yer ve saati: 04/04/2018 günü saat 14.00’e kadar Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karşılığında verilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No: 11   03100/AFYONKARAHİSAR

Posta ile müracaat halinde Afyonkarahisar Belediye Zabıta Müdürlüğüne, Teklifin elden verilmesi halinde Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar elden alındı karşılığı teslim edilecektir.

İhale tarihi            :  04/04/2018

İhale saati             :  14.00

İhale Yeri             :  Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5.2 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk yüklenemez.

5.3 - İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4 - İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır.

5.5- Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6 - Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

6 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2402/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF PASLANMAZ, MUHTELİF MOTOBİSİKLET MOTOSİKLET ve BİSİKLET, MUHTELİF SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, YAĞ VARİLİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK CİHAZLAR, ELEKTRİK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, AHŞAP, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KONTEYNER, SONDAJ BORUSU, TIR YER DORSESİ, LİFT, SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZI, TERESSUBAT NİTELİKLİ MALZEME, PİK, STOK FAZLAMASI MAZLEME, DEMİR ÇELİK DOLU MİLLER ve GEMİ ZİNCİRİ, İŞ MAKİNASI PALETİ TANK PALETİ ve TEKERİ VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

03 NİSAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

10 NİSAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

17 NİSAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

24 NİSAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14.00’E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ          : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161

ALİAĞA HUR. MD.                            : 0232 625 11 20 / 128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                       : 0318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                           : 0262 341 37 97 / 124-126

2665/1-1


ARAZİ ARACI KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Arazi Aracı Kiralanması hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/137823

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Arazi Aracı Kiralanması Hizmet Alımı, 150 Adet

                                                     - 75 Adet 1450 cc - 2000 cc (Motor Hacimleri 1450 cc’den aşağı, 2000 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Arazi Binek 2016 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve yakıt İdarece karşılanacaktır) Araçlar sözleşme süresince, 24 (yirmidört) saat İdarede kalacaktır.

                                                     - 75 Adet 1800 cc - 2500 cc (Motor Hacimleri 1800 cc’den aşağı, 2500 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Çft Kabin Pick-Up, 2016 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve yakıt İdarece karşılanacaktır) Araçlar sözleşme süresince, 24 (yirmidört) saat İdarede kalacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Türkiye Geneli

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacaktır. Çalıştırılacak tüm taşıtlar işe başlamadan 5 (beş) gün önce MTA Merkez Kampüsüne evrakları ile birlikte teslim edilecek olup, oluşturulacak Muayene Kabul Komisyonunca kontrolü yapılacaktır. Muayeneden araçların tamamı geçmeden işe başlanılmayacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  02/04/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu

İhale konusu Arazi Araçlarının %10’una kadar (150 adet araç çalıştırılacak olup, en az 15 adet araç) teknik şartname özelliklerindeki araçların isteklinin kendisine ait olması zorunlu olup, söz konusu araçlara ait bilgi ve belgeler teklif eklerinde sunulacaktır. İsteklinin kendi malı olan araçlar; Ruhsat, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile belgeleyecek, firmanın öz malı olan araçlar (en az 15 adet) işe başlama ve bitiş tarihleri arasında fiilen çalıştırılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2663/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetine Belediyemiz’inde hissedar olduğu aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 12.04.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Belediye

Hissesi

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

H. Max.

Emsal

Plan

Amacı

İhale

Saati

1

ÇANKAYA

Çayyolu

44058/1

11,312.00

3,471.00

12.322.050,00

369.661,50

SERBEST

E:1,50

K.Ç.A

14.00

2

ÇANKAYA

Dikmen

29273/1

5,512.00

4,346.00

15.862.900,00

475.887,00

SERBEST

İnşaat Alanı: 16.699,00 m2

M.A.

14.00

3

ÇANKAYA

Dikmen

29408/1

5,613.00

5,549.80

20.256.770,00

607.703,10

SERBEST

İnşaat Alanı: 13.557.00 m2

   Konut + Ticaret

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

2699/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 03.04.2018 Salı günü Saat 14:00'da Kapalı ve Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Y. Ölçümü

Hisse

Adresi

İmar Durumu

Kullanımı

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

….

….

345

Aydınlı

8.400.00 m2

Tam

Aydınlı Mahallesi Bakır Sokak

Ticaret Konut Alanı+ İlköğretim Alanı

Boş

6.300.000,00 ¨

189.000,00 ¨

03.04.2018

14:00

Kapalı Teklif

2

……

6021

13

İçmeler

171,00 m²

Tam

İçmeler Mahallesi Serdar Sokak

Konut

İşgalli

333.450,00 ¨

10.003,50 ¨

03.04.2018

14:00

Açık Teklif

3

……

7462

18

Mimar Sinan

430,06 m²

Tam

Mimar Sinan Mah. Arslan Sokak

Konut

Boş

774.108.00 ¨

23.223.24 ¨

03.04.2018

14:00

Açık Teklif

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2705/1-1