21 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30367

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 514/1157 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

2552/1

Zarife AYDÜĞÜN ve İşt.

DERBENT MAH. KAYAŞ CD. NO: 49 Mamak/ANKARA

01.03.2018/514-1157

2606/1-1

—————

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 515/1158 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

2555

Doğan KIZILIRMAK

DERBENT MAH. 39 SOKAK NO: 8 Mamak/ANKARA

01.03.2018/515-1158

2605/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2007/341 Esas, 2007/941 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2562/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/114 Esas, 2013/1720 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2563/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/113 Esas, 2013/104 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2564/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/112 Esas, 2013/1721 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2565/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2747 dosya no’lu YENİ YAKA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1410 dosya no’lu GÖK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1388 dosya no’lu DOĞU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 16.03.2018 tarih ve 48160 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

2599/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 16.03.2018 tarih ve 48161 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Muş ilinde faaliyet gösteren 1399 dosya no’lu ORTADOĞU GROUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 976 dosya no’lu LİNE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2380 dosya no’lu TEKHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1841 dosya no’lu ACG GLOBAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 1988 dosya no’lu SONÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2599/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yy_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yy_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yy_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yy_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yy_Sayfa_5.jpg


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi              : 21.03.2018

Son Başvuru Tarihi       : 04.04.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne;

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

                Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören/ANKARA

 

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile-çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Doçentliğini Tıbbi Genetik alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Biyoteknoloji/Moleküler Hematoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri 

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Doçentliğini Radyasyon Onkolojisinden almış, yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Okulu

Tıbbi Hiz. ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyoloji Uzmanı

2626/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı 1 adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun “Aranılan Şartlar” başlığı altında yer alan “Uzmanlığını Biyokimya alanından almış olmak” sehven belirtilmiştir.

“Doktora/Uzmanlığını Biyokimya alanından almış olmak” şeklinde düzeltilmiştir.

2625/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

Mühendislik

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik

Doçent

3

1

Doktora ve doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, ses işleme ve müzik teknolojisi konularında çalışmaları olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD.

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına,  Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Eğitim Fakültesi Dekanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2636/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ