14 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30360

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1.000 Gr. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF TAHDİT PARÇASI-BAGA-PERNO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARAÇ SATILACAKTIR

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK VANTÜP, VANTÜP İÇİN “Y” PARÇASI (PANTOLON) VE REDÜKSİYON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 ADET KUMAŞ SERİM MAKİNESİ VE 1 ADET ÇOK KATLI KESİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMSAL E-POSTA SİSTEMİ DONANIM ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


33 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


13+1 KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALANMASI İHALE EDİLECEKTİR

Bayburt Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE HER TÜRLÜ TEKNİK ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI, PAZARLANMASI VE SATIŞI İLE İDARE (BELEDİYE) HASILAT PAYININ ÖDENMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Defterdarlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.000 Gr. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2084/1-1


MUHTELİF TAHDİT PARÇASI-BAGA-PERNO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/109877

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  11 kalem muhtelif ölçülerde Tahdit Parçası-Baga-Perno satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28.03.2018 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28.03.2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır./

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2235/1-1


VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/109390

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                                  :  3 Kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname ile teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                     :  29.03.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29.03.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2236/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

400.000

500

16/05/2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.500

100

16/05/2018

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

35.000

200

16/05/2018

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

65.000

200

16/05/2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

200

16/05/2018

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

200

16/05/2018

7

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

55.000

200

16/05/2018

8

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

500

16/05/2018

9

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

100

16/05/2018

10

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 2.121,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

16/05/2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki

TR400001001745387756615738 numaralı,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki

TR250001200945200083000006 numaralı,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi nezdindeki

TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

2388/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza ait 1 adet araç TÜBİTAK İhale Yönetmeliği “Açık Artırma Usulü” ile satılacaktır.

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve ücretsiz alınabileceği yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA

b) İlgili Personel: Arda ÖZELGİN Tel: 227 84 01/1011

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA

b) Son teklif verme tarihi ve saati: 26/03/2018 Pazartesi gün Saat: 14.30

İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar geçici teminat ile imzalamış olduğu idari şartnameyi ilgili personele kapalı zarf ile teslim edecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler, isteklinin ilk ve son fiyat teklifi olarak değerlendirilecektir. İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde araç bedeli, KDV ve Damga Vergisini nakit olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Vakıfbank Uncalı/ANTALYA Şubesindeki TR35 0001 5001 5800 7303 3859 74 nolu hesaba yatıracaktır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA

b) Tarih ve Saati: 26/03/2018 Pazartesi günü, Saat 14.30

5 - Bu ihalede, her araç için ayrı ayrı “Açık Artırma Usulü” yapılacak olup, sunulacak kapalı zarf üzerine hangi araç için teklif verildiği yazılacaktır.

6 - Aracın Görülebileceği Yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA

 

Aracın Cinsi

Plakası

Modeli

Modeli Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

* Dodge PW 250 AS

07 CEF 62

1998

11.000,00 TL+KDV

330,00 TL

 

7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiş olup, %1 oranında KDV ilave edilecektir.

8 - TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2377/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK VANTÜP, VANTÜP İÇİN “Y” PARÇASI (PANTOLON) VE REDÜKSİYON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                               :  2018/113313

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 372.259 47 94-84

                                                                  Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

a) Niteliği, türü ve miktarı

Vantüp

150

 

Çelik Telli Vantüp

150

 

Redüksiyon

10

 

Vantüp İçin “Y” Parçası (Pantolon)

35

 

TOPLAM:

345

 

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                              :  Vantüp, vantüp için “Y” parçası ve redüksiyonları 120 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  28.03.2018 Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1817013

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3. Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1. Yerli malı teklif edenler lehine %15 fiyat avantajı uygulaması yapıldıktan sonra toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 6 kalem malzeme ekonomik açıdan 2 grup olarak değerlendirilecektir.

5-2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç: 28.03.2018 Çarşamba - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 6 kalem malzeme ekonomik açıdan 2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2364/1-1


1 ADET KUMAŞ SERİM MAKİNESİ VE 1 ADET ÇOK KATLI KESİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Adalet Bakanlığı Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet kumaş serim makinesi ve 1 adet çok katlı kesim makinesi teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamelerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.03.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2381/1-1


KURUMSAL E-POSTA SİSTEMİ DONANIM ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Kurumsal E-posta Sistemi Donanım Altyapısı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/03/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2382/1-1


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                                     :  2018/116471

1 - İdarenin

a) Adı:                                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                             :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası                :  0 312 458 55 00      Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  550 ton Sülfürik Asit

b) Teslim yeri                                      :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                    :  550 ton Sülfürik Asitin teslimatına; Eylül 2018 ayında başlanacak olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının verecekleri termin programına göre olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  29.03.2018 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 29.03.2018 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2335/1-1


33 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                                     :  2018/116636

1 - İdarenin                                         :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 458 55 00      Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

c) Elektronik posta adresi                    :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  33 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde.

b) Teslim yeri                                      :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2018/ Temmuz ayı sonuna kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  28.03.2018 tarihi, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 - Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28.03.2018 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2336/1-1


KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                                     :  2018/116262

1 - İdarenin                                         :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                    :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  - 40 Ton Difizör ve Şerbet Arıtımı için Köpük Kesici Kimyasal Madde.

                                                               - 25 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su Arıtımı için Köpük Kesici Kimyasal Madde

b) Teslim yeri                                      :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2018/ Temmuz ayı sonuna kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  28.03.2018 tarihi, saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28.03.2018 tarihi, saat 10.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2337/1-1


FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/116292

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                             :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c)Telefon ve faks numarası                 :  Tel: 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   : Formalin, 600 Ton

b) Teslim Yeri                                     :  Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim Tarihi                                   :  İlk teslimata 1 Eylül 2018 tarihinde başlanılacak olup, diğer teslimatlar fabrikaların verecekleri termin programına göre yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  30.03.2018 günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 30.03.2018 günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2338/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Ocak lokomotif yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/113473

Dosya no                                                :  1821021

1 - İdarenin:

a) Adres                                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel  : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ocak lokomotif yedekleri (10 kalem)

b) Teslim yeri                                         :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                       :  İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  28.03.2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.03.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2303/1-1


13+1 KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALANMASI İHALE EDİLECEKTİR

Bayburt Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 3’üncü maddede detayları belirtilen Belediyemiz mücavir alanları içerisinde Belediyemiz yetkili organları tarafından belirlenen hatlarda ve güzergahlarda çalışmak üzere    5 adet 13+1 kapasiteli toplu taşıma hattı ayrı, ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2 - İhale 29/03/2018 Perşembe günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Kiralanması:

 

S. No

Cinsi

Adet

Kapasite

Kira Süresi

KDV. Hariç Muhammen Bedel

Geçici Teminat % 16

1

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

500.000,00.-TL

80.000,00.-TL

2

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

500.000,00.-TL

80.000,00.-TL

3

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

500.000,00.-TL

80.000,00.-TL

4

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

500.000,00.-TL

80.000,00.-TL

5

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

500.000,00.-TL

80.000,00.-TL

 

Madde 4 - İhalesi olan 13+1 kapasiteli toplu taşıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 5 - Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2- İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

3- Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5- Geçici Teminat dekontu.

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- İkametgah ilmühaberi

8- İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2- İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3- Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5- Geçici teminat dekontu.

6- Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi “ihalenin yapıldığı yıla ait” (Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı)

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11- Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7 - Teklifler 29/03/2018 Perşembe günü Saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyen; her bir toplu taşıma hattının kiralanması için ayrı, ayrı şartname alma zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

İlanen duyurulur.

2310/1-1


TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE HER TÜRLÜ TEKNİK ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI, PAZARLANMASI VE SATIŞI İLE İDARE (BELEDİYE) HASILAT PAYININ ÖDENMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                            :  431

2 - İşin Konusu                                      :  Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde İdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile İdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi.

3 - Parsel Bilgileri

a) Pafta                                                   :  13

b) Ada                                                    :  2011

c) Parsel                                                 :  29 - 271 parseller

d) Halihazır                                            :  Boş

e) Vakfiyesi Olup olmadığı                    :  Yok

f) Cinsi                                                   :  Arsa

4 - Adres Bilgisi                                     :  Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Selçuklar Sokak

5 - Toplam Alanı (m2)                            :  13.199 m2 + 18.686,65 m2 = 31.885,65 m2

6 - İmar Durumu                                    :  2011 ada 29-271 sayılı parseller ile bu parsellerin kuzeyinde kalan park alanı sınırıdır ve tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen ticaret + hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Ticaret + Hizmet Alanında max TAKS:0.40, max KAKS:2.50, max H:Serbest olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılır.

7 - Muhammen Bedel                             :  1.356.600.000.-TL+ KDV

8 - Geçici Teminat                                  :       40.698.000.-TL

9 - Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                                    :  02 Nisan 2018 Saat: 17.00

10 - İhale Tarihi ve Saati                        :  04 Nisan 2018 Saat: 13.00

                                                                  Son teklif verme tarih ve saati: 04 Nisan 2018 Saat: 13:00

11 - İhalenin Yapılacağı Yer                  :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İSTANBUL

12 - Yeterlik Başvurusunun

       Yapılacağı Yer                                :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

13 - İhale Usulü                                     :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

14 - İhale şartnamesinin görülebileceği

       veya satın alınabileceği yer              :  İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İBB Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                                  Tel: 0 212 455 33 88     Fax: 0 212 449 51 33

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

15 - İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

15.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

15.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

15.1.2. Adli sicil kaydı

15.1.3. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

15.1.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

15.1.5. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

15.1.6. Vekâletname ve imza beyannamesi: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

15.1.7. Ortak girişim beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

b) Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim Sözleşmesi imzalamaları gereklidir. Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim Sözleşmesine imza koymuş olmaları ve bu sözleşmede ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Ortak girişimin pilot firması belirtilmeli ve en çok hisseye sahip firma pilot firma olmalıdır. Hisselerin eşit olması halinde bu firmalardan herhangi biri pilot firma olabilir.

c) Ortak Girişim Sözleşmesinde ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesi, yine katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan başka bir Ortak Girişim Grubu’nun üyesi olamaz. Katılımcı olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesinin tek başına veya Ortak Girişim Grubu üyesi olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunamaz. Yeterlilik kriterlerini sağlayan Ortak Girişim Grubu üyesinin Ortak Girişim’deki payı %25’den aşağı olamaz.

15.1.8. Banka referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1.200.000.000.-TL (Birmilyar İkiyüzmilyon-Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az %50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Otaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı sağlayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

15.1.9. Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

15.1.10. Mali Kriter: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eş değer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

I. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 2 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)

II. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

III. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,30’dan küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri işle hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

15.1.11. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 1.200.000.000.-TL (Birmilyar İkiyüzmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

15.1.12. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 180.000 m2 (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde tarif edilen B grubu) komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

15.1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

15.1.14. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

15.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde Encümene (İhale Komisyonu) ibraz etmeleri gerekmektedir.

15.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf (2886 sayılı Kanun’un 37. maddesine uygun),

15.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı.

15.2.3. T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

15.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

15.2.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

15.2.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

15.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

15.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

16 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

17 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

18 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Emlak Müdürlüğüne, 02/04/2018 saat: 17:00'e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü       (04 Nisan 2018) en geç saat: 13.00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane / Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

21 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2356/1-1


İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Sahasındaki İkmali Yapılacak İçmesuyu Şebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından Müteşekkil Altyapı Yapım İşi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Şair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij İş merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Sahasındaki İkmali Yapılacak İçmesuyu Şebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından Müteşekkil Altyapı Yapım İşi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Şanlıurfa TDİOSB 1. Etap Altyapı İnşaat Alanı

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  45 (KırkBeş) takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F.)                 :  1.944.268.60 TL

f) Geçici Teminatı                               :     136.098,80 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  23/03/2018 - Saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 60’ı oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AIII, AIV, grubu yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı belgesi)

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasını, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat İhale Salonu Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya Şair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij İş merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 250,00 TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığına ait Halk Bankası İpekyolu Şubesi TR 39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2043/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Defterdarlığından:

TABLO I

 

Sıra

No

Taşınmaz No

İlçe - Belde

Mahalle - Köy

Cinsi

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hisse

Oranı

Hazine Yüzölçümü (m²)

İmar

Durumu

Tahmini

Satış Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

ve Saati

14

54140115488

Arifiye - Karaabdiler

Arsa

G24C03C3C

592

3

6.239,31

Tam

6.239,31

KDKÇA

2.914,000,00

291.400,00

28.03.2018

14.00

 

1 - TABLO I de belirtilen 1 adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları

1) Tedavüldeki Türk Parası

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

4) Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3 - İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

5 - İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8 - İhale ilanı; www.sakaryadefterdarligi.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 (264) 251 35 88

İlan olunur.

2115/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

(Bu taşınmazların satış ihalesi 28/03/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel

No

Miktar

(m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar Durumu/

Niteliği

İhale

Saati

1

34230107747

Şişli

Harbiye Mah.

Hüsrev Gerede Cad.

66

703

30

308,56

42/600 Arsa Paylı Çatı kat 8 nolu daire

Kargir Apt. (Daire)

2.800.000,00

700.000,00

Mesken

(Konut Alanı)

14.30

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

(Bu taşınmazların satış ihalesi 28/03/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

2

34370104024

Beylikdüzü

Gürpınar Merkez Mah.

G21A03A4A

1176

4

1.392,28

Tam

Arsa

2.100.000,00

420.000,00

Konut Alanı

15.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2299/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 8.500 m2 alanlı göle yakın arsanın 2.914/8.500 hissesi kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli olarak satılacaktır.

İlk ihale 11.04.2018 günü saat 19.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili teklifler ihale günü saat 15.00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan taşınmazın satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17.00’ye kadar verilen teklifler, takip eden işgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

1 - İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi Çavuş Sokak Akgül İşhanı No: 3/9 Ulus/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

2 - Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0 312 309 67 85 ve 0 312 311 33 79 numaralı telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir.

2334/1-1