5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/11/2017 tarih ve 642 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/02/2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Yeşilova Mahallesi imarın 48619 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 05/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1950/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 722 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2018 tarih ve 280 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45968 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 05/03/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1951/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.12.2017 gün ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 210 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Sirkeli 272 nolu Adanın Güneyinde Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

2024/1-1


Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞVURU KOŞULLARI

Öğretim Üyesi’nin “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olması ve 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

- 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Saraybeleni Cad. Cikcilli Mah. No: 7 Alanya HEP Üniversitesi” adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart Açıklama

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları **

Yardımcı Doçent

1

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans ve Doktora programını tamamlamış olmak, probiyotik bakteriler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları **

Yardımcı Doçent

1

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans ve Doktora programını tamamlamış olmak, gıda kurutma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği**

Doçent

1

İşletme Bilim Dallarında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği**

Yardımcı Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler alanında lisans derecisine sahip olmak,

İşletme alanında Doktora programını tamamlamış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık**

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık alanında Doktora programını tamamlamış olmak.

 

Başvuru Tarihi           :  05.03.2018

Son Başvuru Tarihi    :  19.03.2018

Alım Yapılacak Bölüm;

** Eğitim Öğretim dili İngilizcedir.

2013/1-1