4 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30350

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

29.01.2018 gün ve 2018/31 ceza kararı

Bekir YILAN-Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni

13/11/2015 - 16/11/2015 - 17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince “Tevhiden KINAMA” cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1996/1/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

29.01.2018 gün ve 2018/30 ceza kararı

Hülya KÜÇÜKDOĞAN - Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni

13/11/2015 - 16/11/2015 - 17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince “Tevhiden KINAMA” cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1996/2/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

29.01.2018 gün ve 2018/29 ceza kararı

Sinan GÜNDAY - Özel Mektebim Anadolu Lisesi Eski Öğretmeni

“13/11/2015 - 16/11/2015 - 17/11/2015 tarihlerinde derse girmediğiniz iddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK’nın 125/B-a maddesi gereğince “Tevhiden KINAMA” cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1996/3/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              20.01.69

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 09.02.2018 - 182                           Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 09.02.2018 - 7590                             AYDIN

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/06/2013 tarih ve 1799 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Yumrutaş Höyüğüne ilişkin tescil haritasının koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/01/2018 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesinde bulunan, Yumrutaş höyüğünün I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

 

1940/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 20.01.22

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 09.02.2018 - 182                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 09.02.2018 - 7591                               AYDIN

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Corum Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9527 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Pınarbaşı Höyüğüne ilişkin tescil haritasının koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24/01/2018 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Corum Mahallesinde bulunan, Pınarbaşı höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

 

1941/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

1942/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1943/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1944/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 13.02.2018 - 172                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.02.2018 - 2971                                         ERZURUM

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Taşlıgüney Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı, söz konusu alanın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren yerlerden olup olmadığının bildirilmesi istemini içeren Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 17.11.2017 gün ve 613 sayılı yazısı gereğince Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme neticesinde oluşturulan 2017/633 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Taşlıgüney Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Taşlıgüney Yamaç Yerleşiminin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki ED50-6 derecelik koordinatlı krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, kaçak kazı çukurunun ilgili savcılık/mahkemeden izin alındıktan sonra ilgili müze müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

1999/1-1