3 Mart 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30349

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bartın Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul’da kurulmuş olan İstanbul Araştırmaları Vakfı, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.02.2018 tarihinde kesinleşen, 28.11.2017 tarihli ve E: 2016/240, K: 2017/439 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1962/1-1


Bartın Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

1938/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Avcılar, Çiğdemtepe ve Yukarı Yahyalar Mahallelerinde 61567/1-2, 61568/1-2-3-4, 61569/1-2, 61570/1, 61571/1, 61572/1, 61573/1, 61574/1, 61575/1, 61576/1, 61577/1, 61578/1-2, 61579/1, 61580/1, 61582/1-2, 61583/1-2, 61584/1, 61585/1, 61586/1, 61587/1, 61588/1-2, 61590/1, 61591/1, 61592/1, 61593/1, 61594/1, 61595/1 ada parselleri kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 01.02.2018 tarih ve 108/291 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.02.2018 tarih ve 483/1117 sayılı kararıyla onaylanan 84258/1 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

1961/1-1


 


 


 


 


 


 


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Aranan Şartlar;

• Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik Fakültelerinin Hijyen Bölümlerinin birinde yapmış, Doçentliğini bu alanlardan almış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 17.03.2018)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof.

1

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Gıda Mühendisliği ve/veya Veterinerlik Fakültelerinin Hijyen Bölümlerinin birinde yapmış, Doçentliğini bu alanlardan almış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 4524585-86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

2008/1-1


Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Gereken belgeler için www.kapadokya.edu.tr adresine bakınız.

 

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Biyokimya alanında tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinde tamamlamış olmak veya bu alanlarda doçentliğini almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

Uzmanlığını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

1

Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

1

Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Uzmanlığını Psikiyatri alanında tamamlamış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak veya doçentliğini bu alanda almış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış ve Orta Asya Su ve Enerji Politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uçak Gövde - Motor Bakım

Profesör

1

Kimya alanında doktora yapmış ve polimer teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

Uçak Gövde - Motor Bakım

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını Makine Eğitimi alanında yapmış olmak.

Uçak Gövde - Motor Bakım

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve lisans veya yüksek lisans eğitimini Uçak Mühendisliği alanında yapmış olmak veya Uçak Mühendisliği alanında çalışma yapmış olmak.

2009/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

Eğitim

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

3

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora ve doçentliğini almış olmak, okul öncesi dönemde mizaç, okula uyum ve çocuklarda davranış problemleri konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Doçent

3

1

Doktora ve doçentliğini Maliye alanında almış olmak, vergi suçları, vergi bilinci ve vergi ahlakı konularında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora ve doçentliğini almış olmak, matriks ritim tedavisinin kan dolaşımı üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak

3

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora ve doçentliğini almış olmak,  yoga ve dirençli egzersizlerin mental sağlık üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Doçent

3

1

Spor Bilimleri alanında doktorasını ve doçentliğini almış olmak, doğa sporları ile ilgili çalışmaları olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD.

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

1995/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 19.09/68

Toplantı Tarihi ve No    : 07.02.2018-233                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.02.2018-3052                                            ANKARA

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Mahmatlı Köyü, Körkuyu Mevkiinde tespiti yapılan höyük ve mezarlık alanın, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak  tescil önerisine ilişkin; Çorum Valiliği İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğünün 16.10.2017 tarihli ve 1201 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum Müzesi Müdürlüğünün 13.10.2017  tarihli uzman raporu ve ekleri, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğünün  17.11.2017  tarih ve 1923 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüşü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 31.01.2018 tarih ve 66010 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Mahmatlı Köyü, Körkuyu Mevkiinde bulunan, karar eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Mahmatlı Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Mahmatlı Höyüğü Mezarlık Alanının ise III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000’lik haritasının, kadastral paftasının ve tescil fişinin onaylanmasına, höyük alanında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararının 1. Maddesindeki hususların koruma ve kullanma koşulu olarak, mezarlık alanda ise aynı ilke kararının  III. Maddesindeki hususların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak  belirlenmesine  karar verildi.

 

1883/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  06.24/5

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2018-234                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2018-3080                                            ANKARA

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 956 parselde yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.06.2003 tarih ve 8601 sayılı kararı ile tescilli Karaköy Tümülüsü I.Derece Arkeolojik sınırlarının Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi  (TUES) kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaştırılması kapsamında Kurulumuzca alınan  10.01.2018  tarih ve 3004 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin Pursaklar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 632 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 31.01.218 tarih ve E.276205 sayılı yazısı,  Kurul Müdürlüğü raportörünün 16.02.2018 tarih ve 92776 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 956 parselde yer Karaköy Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin Kurulumuzca alınan 10.01.2018 tarih ve 3004 sayılı Kararda sehven "Altındağ/Karaköy" olarak yazılan mahalle adının;  Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 31.01.218 tarih ve E.276205 sayılı yazısı doğrultusunda "Altınova Mahallesi" olarak düzeltilmesine, mahalle adının düzeltildiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, 1/5000 ölçekli kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları içerisinde kaldığı anlaşılan taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine şerh konulmasına, karar verildi.

 

1884/1-1


Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ