27 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30345

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans Eğitimini, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Bilimleri Alanlarından Birinde Yüksek Lisans Eğitimini; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri veya Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış olması.

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce)

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olmak.

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları Bölümü

1

İletişim Sanatları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Tanıtım ve Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler Alanlarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Halkla İlişkiler Alanında Doktora Eğitimini Tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

1

Doktora Derecesini Uygulamalı Matematik Alanında Almış Olmak ve Lineer Olmayan Schrödinger Denklemlerinin Model İndirgeme Yöntemiyle Çözümleri Üzerine Yayınları Bulunmak.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü (İngilizce)

1

İktisat ve Uluslararası Ticaret Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Derecesine Sahip olmak.

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

1

İktisat ve Uluslararası Ticaret Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Derecesine Sahip olmak.

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden lisans mezunu olup, İç Mimarlık Alanında Yüksek Lisans ve Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (İngilizce)

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık Bölümü’nden lisans mezunu olup, İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında Doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34158

                Bakırköy/İstanbul

Tel        :  0 212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

1729/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematiksel Fizik

Doçent Dr.

1

1

Kuantum Mekaniği İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Nazilli İİBF

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent Dr.

1

1

Siyasal Partiler ve Siyasal Kurumlar Üzerine Çalışmaları Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Profesör Dr.

1

1

Gebelik Uyumu Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent Dr.

1

1

Yanık Yara İyileşme Modeli Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda Antipsikotik İlaç Kullanımı Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent Dr.

1

1

Elektrodiyagnoz Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent Dr.

1

1

Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı Olmak. Kolon Anastomozunda PRP İle İlgili Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent Dr.

2

1

Uluslararası Geçerliliği Olan Radyoloji Diplomasına Sahip Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Doçent Dr.

1

1

Deneysel Hipertansiyon Konusunda Çalışması Olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Seyahat Acentalarında İhtisaslaşma Konularında Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Doçent Dr.

1

1

Çağdaş Seramik Sanatı Konusunda Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör Dr.

1

1

Uterus İmmunolojisi Üzerine Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Profesör Dr.

1

1

Virulens Faktörleri Üzerine Çalışması Olmak.

1840/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında almış olmak. Yenilenebilir enerji kaynakları ve elektromanyetik dalgaların kırınımı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinden en az ikisini; “Enerji Sistemleri Mühendisliği” alanında almış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde alanında makaleler yayımlamış olmak. En az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinden en az ikisini; “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” alanında almış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde alanında makaleler yayımlamış olmak. En az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

1814/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

1869/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ