26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bayram DEMİRCİ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.01.2018 tarihinde başlanmış olup, 16.07.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yunus SEREN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 02.11.2017 gün, 22 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 15.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman AKAR'a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 26.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cafer Vildan CANTÜRK'e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 29.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

1801/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Bilimin doğası, bilim felsefesi, öğretmen eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentliğini Halkbilimi alanından almış olmak. Naratoloji, Mitoloji ve Hermeneutik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Alüminyum matriks kompozitlerinin üretimi, ısıl işlemi ve işlenebilirliği alanında çalışmaları olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

2

1

Eğitimin felsefi temelleri, modern eğitim düşünceleri ve okul öncesi eğitim modelleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali Hukuk

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye Anabilim Dalında almış olmak ve Mali Hukuk alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici güveni, pazarlama harcamaları ve fiyat konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında pozitif psikoterapi, bağlanma ve umut konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

Matematik eğitiminde matematiksel modellemenin kullanımı ve dinamik geometri yazılımları hakkında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilimlerinde pedagojik alan bilgisi, öğretim inanç sistemi ve epistemoloji konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

4

1

Hipertroidi,  hipotroidi ve parkinson hastalarında işitme değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Çağdaş Türk Lehçeleri Sözvarlığı alanında doktora çalışması yapmış olmak.

1728/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 326 221 33 17-18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

BOTANİK

DOÇENT

1

1

Mantarlar konusunda çalışmış olmak

BOTANİK

DOÇENT

1

1

Bitki taksonomisi alanında çalışmış olmak

ZOOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Su böceklerinin sistematiği üzerine çalışmış olmak

FİZİK BÖLÜMÜ

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

İndol boyar maddeler üzerine çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROFESÖR

1

1

Türk siyasal tarihi ve milliyetçilik üzerine çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Alanında uzun süreli yurt dışı deneyimi olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

İntrakardiyak defibrilatör konusunda çalışma yapmış olmak

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Şizofrenide genetik çalışmalar yapmış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PARAZİTOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Medikal entomoloji alanında çalışmaları olmak

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Hücre kültürü ve gen ekspresyonu konusunda deneyimli olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

HAYVAN YETİŞTİRME

PROFESÖR

1

1

Alternatif tatlı su balığı türleri yetiştiriciliği üzerine çalışmış olmak

HAYVAN YETİŞTİRME

DOÇENT

1

1

Keçi ıslahı ve davranışları konusunda çalışmış olmak

1671/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90                

 

S. NO

UNVAN

DER.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROG.

AÇIKLAMA

1

Prof.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanı almış olmak, timpanoskleroz ve nazal septal perforasyon tamiri konularında çalışmaları olmak.

2

Prof.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak ve Doppler ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak.

3

Yrd. Doç.

3

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora unvanı almış olmak ve çok amaçlı optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

Yrd. Doç.

3

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Üretim ve Servis Sistemleri

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora unvanı almış olmak, tedarik zinciri ve stok yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları alanında uzman olmak ve sigaranın biyokimyasal etkileri konusunda çalışmaları olmak.

6

Yrd. Doç.

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olmak ve Spor Bilimleri Anabilim dalında doktora unvanı almış olmak.

7

Yrd. Doç.

3

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Rekreasyon bölümü lisans mezunu olmak ve Rekreasyon alanında doktora unvanı almış olmak.

8

Yrd. Doç.

4

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Rekreasyon bölümü lisans mezunu olmak ve Rekreasyon alanında doktora unvanı almış olmak.

9

Yrd. Doç.

4

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi veya Hastane İşletmeciliği alanında doktora unvanı almış olmak.

1803/1-1