26 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30344

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hayrat/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Fındıklı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden: OF/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Güneysu-RİZE


1000 GR TTYY KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKÂNLAR İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 25 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hayrat/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.600.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 1 - 61450 Hayrat/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1399/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Fındıklı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 27.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1606/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

OF/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 18.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü/OF/TARBZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/03/2018 günü saat 14.00’e kadar Pınaraltı Mahallesi OF/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1649/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.000.- Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09/03/2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1650/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Güneysu-RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 24.000.000 Kilo yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 60.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37   53350 Güneysu/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Cad. No: 37   53350 Güneysu/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1651/1-1


1000 GR TTYY KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 1.000.000 adet 1000 gr TTYY Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1652/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2018 Yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.03.2018 günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 425 59 55

1818/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

12 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, İzmir Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00-TL karşılığında Türk Kızılayı İzmir Toplum Merkezi Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No:20/C Konak/İzmir adresindeki Mali ve İdari İşler Biriminden temin edilebilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21.03.2018 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı İzmir Toplum Merkezi Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No: 20/C Konak/İzmir adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 22.03.2018 günü saat 15:00’da Türk Kızılayı İzmir Toplum Merkezi Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No:20/C Konak/İzmir adresinde açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1802/1-1


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN KAFETERYA VE ZEMİN KATTA DÜKKÂNLAR İNTİFA EKSİLTME USULÜ İLE 25 YIL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEKTİR

İncirliova Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 parselinde kayıtlı 3147,00 m2 gayri menkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince 2 adet meydan kafeterya belediyeye ait olmak üzere 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanlar yükleniciye ait olmak üzere, İnşaat yapım karşılığı 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 25 yıl süreli kullanma karşılığında,

2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların yapımı için 25 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Madde 2 - İstekliler İhale Şartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30 - 12:30 ve 13.30 - 17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37 adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler istenilen belgeleri dış zarf içerisine koyarak zarfın yapıştırılan yeri kaşelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

Madde 3 - İşin ihalesi 14.03.2018 günü, Saat 15:00'da İncirliova belediyesi 1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Madde 4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 3.049.573,00 TL (Üç milyon kırk dokuz bin beş yüz yetmiş üç)’dir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5 - a) Geçici Teminat:

Bu işin inşaata ilişkin geçici teminatı, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 3'ü olan 91.487,00 TL (Doksan bir bin dört yüz seksen yedi Türk Lirası)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.

b) Kesin Teminat:

İnşaata ilişkin kesin teminat, işbu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin %6'sıdır.

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını işbu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Taşınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek kayda değer bir değişiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam inşaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artış maliyeti, uygulama yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı tutarında ilave kesin teminat alınır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

Madde 6 - İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENEN BELGELER

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyen;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

2. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3. 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

3. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun ortak girişim beyannamesi vermesi.

6) 91.487,00 TL’lik geçici teminat vermeleri,

7) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair yazı.

8) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

TEKLİFLERİ HAZIRLANMASI

Madde 9 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektubu aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

A) İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a) İç zarf,

b) 4. Maddede istenen diğer belgele

c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi,

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.

Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1735/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

İli

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

(m²)

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

Ödeme

Şekli

İhale Tarih ve

Saati

Konya

Karatay

Mezbaha

(Fetih)

19OIV

20377

5

10773.00

Tam

Arsa

Ticaret Alanı, Taks: 0.35 E:0.70 Hmax: 10 mt.

7.002.450,00 TL

(KDV’den muaftır)

210.100,00 TL

1 Peşin Kalanı 8 Eşit Taksit

19.03.2018

14.30

 

1 - Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 19.03.2018 Pazartesi günü Genel Müdürlüğümüz Satış Komisyonu tarafından 2.kat Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Genel Müdürlüğümüz Satış Komisyonu tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 19.03.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Genel Müdürlüğümüz Plan Proje Daire Başkanlığı Su Plan Proje Şube Müdürlüğü 2. Kat, 214/A no.lu odaya vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin KOSKİ Genel Müdürlüğüne herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Plan Proje Daire Başkanlığı Su Plan Proje Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

1799/1-1