22 Şubat 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30340

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI YAPIMININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kendirli/RİZE


YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kalkandere/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRLACAKTIR

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kalkandere/RİZE


MOTOR MUHTELİF YATAKLARI VE SEGMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRLIMASI İŞİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 kg Kaşar Peyniri alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 01.03.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 01.03.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13/1 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65-66 Faks: (0 312) 397 33 74-71

1700/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 taşınmaz ve üzerindeki yapıların özelleştirilmesini teminen yapılacak ihaleye ilişkin 19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında son teklif verme tarihi 20.02.2018 olarak belirlenmiştir.

Anılan ilan metni ve ilgili ihale şartnamesine istinaden, söz konusu taşınmazın ihalesine son teklif verme tarihi 02.03.2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır.

1694/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI YAPIMININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Hazineye ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerine İDARE tarafından onaylanacak Arsa satışı karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesine Uygun İnşaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluşan satış bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların YÜKLENİCİYE devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 parsellerin İdareye teslimi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

Arsa Satışı Karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımına Konu Taşınmazlar

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada Parsel

Vasfı

Yüzölçümü (m2)

Malik

İmar Durumu

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/1

Arsa

8.965,23

Maliye Hazinesi (5.997,78 m2) Antalya Büyükşehir (2.967,45 m2)

Rekreasyon Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/2

Arsa

14.684,96

Maliye Hazinesi (6.949,96 m2) Antalya Büyükşehir (7.735,00 m2)

Özel Proje Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/3

Arsa

18.011,63

Maliye Hazinesi (18.011,63 m2)

Rekreasyon Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/4

Arsa

15.605,62

Maliye Hazinesi (15.605,62 m2)

Özel Proje Alanı

 

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

Boğaçay Özel Proje Alanında yapımı öngörülen gerek kamuya bırakılacak 21523 ada 1 ve 3 parseller, gerekse YÜKLENİCİ mülkiyetine geçecek 21523 ada 2 ve 4 parseller üzerinde yapılacak inşaat ve düzenleme işlerinin yapım süresi sözleşme düzenlenmesi sonrası yer teslimi tarihinden itibaren 18 aydır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL ile rekreasyon alanı yapımı (yapı ve peyzaj) tahmini yaklaşık maliyeti 16.433.142,00 TL’nin toplamı olan 97.398.920,00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 2.921.967,60 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) Encümen Toplantı Salonunda 15.03.2018 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu

9. Geçici teminat

Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin süresiz, limit içi, ihale konusu işin özelliğinin belirtildiği, banka teyit yazısı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname

13. İş Deneyimine ilişkin Belge

a. İş deneyim belgesi, olarak tek bir sözleşme kapsamında bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

b. İstekli tarafından iş deneyimine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlayan İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi ibraz edilebilir.

c. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

i. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

ii. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

iii. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

iv. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

v. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

d. İsteklinin i, ii, iii, iv ve v maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

e. İstekli tarafından tahmini bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya (a) bendinde belirtilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de olabilir.

f. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

g. İstekli inşa edilecek Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesini alt yükleniciye yaptırabileceğinden, iş deneyimine ilişkin belgenin yaptırmayı düşündüğü alt yükleniciler tarafından karşılanacağını taahhüt etmesi mümkündür.

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli, sözleşme sonrası 60 (altmış) gün içerisinde alt yüklenicilere ait bu maddede belirtilen koşulları taşıyan iş deneyim belgesini İDAREYE ibraz edecektir.

60 günlük süre içinde şartnameye uygun iş deneyim belgesinin sunulmaması halinde sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir, kesin teminat irat kaydedilir.

İhaleye katılanlar bu hükmü bilerek ve isteyerek ihaleye katılacak olup, ilerde itiraz edemezler.

h. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

14. Banka Referans Mektubu

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini bedelin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

15. Bilânço ve Gelir Tabloları

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

2. İş hacmini gösteren belgeler

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

6.2. Tekliflerin dili Türkçedir.

6.3. İhale, katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 15.03.2018 Perşembe günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

1542/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kendirli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.200.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kendirli - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2018 günü saat 14:00’e kadar Kendirli Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmi teklife kapalı olup, Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1639/1-1


YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 27.000 Ton. Yaş çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi İBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu hesaba isim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/03/2018 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1640/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 4.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler ,aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedel tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Derepazarı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08/03/2018 günü saat 14:00 e kadar Atatürk Caddesi Eriklimanı Mah. No: 15 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1323/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kalkandere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü - Kalkandere/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2018 günü saat 14.00’e kadar Kalkandere Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kalkandere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1397/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.03.2018 günü saat 14:00'e kadar Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1459/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRLACAKTIR

ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.500 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırtacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü, Ortapazar Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/03/2018 Salı günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde Ortapazar Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir.

9 - İhale ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1468/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kalkandere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.200.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2018 SALI günü saat 14.00’e kadar Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1551/1-1


MOTOR MUHTELİF YATAKLARI VE SEGMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/73165

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  14 kalem motor muhtelif yatak ve segmanları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08/03/2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/03/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1569/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Gözlem ve Raporlama Sistemi Güncellemesi Hizmet Alımı (2018)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2018/79379

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 212 285 6949 - 0 212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın                  :

a) Niteliği, türü ve konusu                      :  Bu alım kapsamında, uydu görüntü planlama, temin, işlem ve dağıtımında süreç yönetimini sağlayan yazılım ve sistem entegrasyon bileşenlerinin güncellenmesi, değişen ihtiyaçların karşılanması için ek yazılım bileşenlerinin temini ve güvenlik yazılımı dahil lisans süresi dolan yazılımların lisans temini işlerinin 1.fazı gerçekleştirilecektir. Bu alım anahtar teslimi bir iş olup, niteliği, işe özel kısımlarda açık kaynak kodu ile yazılım geliştirme hizmeti, jenerik ürünlerde lisans temini ve sistem entegrasyon hizmetidir.

b) Miktarı                                               :  2 Kalem

c) Yapılacağı yer                                    :  İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü.

d) Süresi                                                 :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 150 (yüzelli) gün.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                                    :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                     :  12.03.2018 Pazartesi, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi

4.1.9. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 400.000. TL bedelinde benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.10. Benzer iş tanımı: Gerçek zamanlı veya mekânsal veri işleme içeren dağıtık mimaride yazılım geliştirme ve ağ tabanlı sistem entegrasyon hizmetleri, coğrafi bilgi sistemlerine entegre yapıda otomasyon ve/veya süreç yönetimi içeren yazılım geliştirme hizmetleri.

4.1.11. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1703/1-1


KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRLIMASI İŞİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ EK FİNANSMANI

(TKMP-EF)

Kredi No: 8541-TR Kapsamında Yapılacak Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi Grup Ek 1-4 Ulusal Rekabetçi İhale Dokümanı (NCB)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-4.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 11 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam Birim Sayısı

1-2

SAY/KRK-DLC

Kırıkkale İli Delice İlçesi

10

1-3

SAY/BLU-MRK

Bolu İli Merkez İlçesi

32

2-3

SAY/IST-MLT

İstanbul İli Pendik, Kartal ve Maltepe İlçeleri

17

4-3

SAY/CNK-LPS

Çanakkale İli Merkez, Ayvacık, Biga, Ezine ve Lapseki İlçeleri

45

6-2

SAY/BRD-MRK

Burdur İli Merkez İlçesi

28

8-3

SAY/ERC-RFH

Erzincan İli Kemah, Refahiye ve Üzümlü İlçeleri

41

12-5

SAY/HTY-ASZ

Hatay İli Antakya, Yayladağı, Samandağ ve Arsuz İlçeleri

11

12-6

SAY/MRS-TRS II

Mersin İli Anamur ve Tarsus İlçeleri

25

13-1

SAY/KLS-MBL

Kilis İli Musabeyli ve Polateli İlçeleri

47

17-3

SAY/KTH-TVS

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi

21

19-2

SAY/KST-DVN

Kastamonu İli Devrekani ve Seydiler İlçeleri

36

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 10/04/2018 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 10/04/2018 Salı günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak)

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

1661/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati: 08.03.2018 Perşembe Günü Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli: 100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 08.03.2018 Perşembe günü saat 10:00’a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra

No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

Tarih - Saat

1

Başiskele/Bahçecik/ Yeşilkent Mahallesi

0/6297

635,05

Konut Alanı

390.000,00 TL

11.700,00 TL

08.03.2018 - 10.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir.)

2

Başiskele/Bahçecik/ Yeşilkent Mahallesi

336/2

732,73

Konut Alanı

210.000,00 TL

6.300,00 TL

3

Başiskele/Yeniköy/ Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00

Kentsel Çalışma Alanı

260.000,00 TL

7.800,00 TL

4

Başiskele/Yeniköy/ Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53

Ticaret Alanı

345.000,00 TL

10.350,00 TL

5

Başiskele/Yeniköy/ Sepetlipınar Mahallesi

582/5

940,05

Konut Alanı

380.000,00 TL

11.400,00 TL

6

Başiskele/Yuvacık/ Yeşilyurt Mahallesi

732/3

622,13

Konut Alanı

265.000,00 TL

7.950,00 TL

7

Başiskele/Yuvacık/ Yeşilyurt Mahallesi

732/8

634,04

Konut Alanı

285.000,00 TL

8.550,00 TL

8

Başiskele/Yeniköy/ Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Özel Eğitim Tesis Alanı

1.750.000,00 TL

52.500,00 TL

9

Başiskele/Kullar/ Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

4.200.000,00 TL

126.000,00 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

1599/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çanakkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S.

No

Dosya No

Mah/Köyü

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölç.

(m²)

Haz. His.

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

TL

Geç. Teminat

TL

İhale

Tarihi

Saati

1

17010100283

Cevatpaşa

Mahallesi

İnönü

Cad.

73

534

24

570,72

Tam

6 katlı 18 daireli kargir apartman

Kısmen yolda ve konut alanında kalmaktadır.

4.566.000,00

456.600,00

07.03.2018

09:15

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışı KDV'den istisnadır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekâleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

1546/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve saati

Aydınlar

21M-1B

5067

1

2.631,51 m2

Ticaret (E:1.00 Yençok:10.50)

800,00.-TL

2.105.208,00.-TL

63.156,24.-TL

07.03.2018 Çarşamba günü, saat 15.00

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait %3 geçici teminat tutarlarını Belediyemiz Veznesine nakden yatıracak veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır. 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

1668/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

19 Şubat 2018 tarih ve 30337 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan MIKHZM-397 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMET İŞİ ihale ilanının 4.3.1.a. 4.3.2.a, 4.3.3. ve 4.3.6. Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.3.1. İstekli, kooperatif ise;

a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;

a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tanker ve yarı römork tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

4.3.3. İstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat belgelerini teklif ekinde İdare’ye sunacaktır. İŞ Ortaklığı olarak ihaleye katılacak istekliler, toplam 460 ton taşıma kapasitesi kriterini, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamak zorundadır. İsteklinin taşıma kapasitesi tonaj olarak değerlendirildiğinde, kendi araçlarına ait taşıma kapasitesi ile birlikte ortak olduğu firmaya ait araçların taşıma kapasitesi de hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam taşıma kapasitesi olarak değerlendirilecektir.

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Petrol ve türevleri ile petrolden çıkan atık su taşıma işidir.

1696/1-1