20 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30338

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: TOKAT

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.

HIDIRLIKTEPE - ATIFBEY - İSMETPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ

3194 SAYILI KANUNUN 40. MADDESİNE GÖRE TESPİTİ YAPILAN YAPI LİSTESİ

 

Analiz No

Adı Soyadı

Gece Kondu Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

483A

NURİ AYDOĞAN - FEHMİ AYDOĞAN

Atıfbey Mah. Ş.K. Aldoğan Cad. No: 28 Altındağ/Ankara

01.02.2018   259/514

2789

DUDU ENGEZ

Atıfbey(Yamaç) Mah. Serpmeler Sok.No:85 Altındağ /ANKARA

01.02.2018   258/515

3490

ALİ POTUK İŞT.

Atıfbey(Orhangazi) Mah. Serpmeler Sok. No:37 Altındağ/ ANKARA

01.02.2018   257/512

5562

MALİYE HAZİNESİ

Atıfbey(Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:343 Altındağ/ANKARA

01.02.2018   253/513

1641/1-1

—————

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

Analiz No

Adı Soyadı

Gece Kondu Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

178

FATMA DOMURCUK

Yıldırım Beyazıt Mah. 778/1 (11) Sok. No:10 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 256/511

482

SEHER YILMAZ - LÜTFİYE DALTABAN

Atıfbey Mah. Ş.K. Aldoğan Cad. No:22-24 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 255/519

483

NURİ AYDOĞAN - FEHMİ AYDOĞAN

Atıfbey Mah. Ş.K. Aldoğan Cad. No:26 Altındağ/Ankara

01.02.2018 262/518

860

SÜHEYLA MUTLUER VE İŞT.

Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. No:10 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 261/517

863

SADULLAH BÖREKÇİ

Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. No:12 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 260/516

866

SADULLAH BÖREKÇİ

Yıldırım Beyazıt Mah. 776 (5) Sok. No: 12/C Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 260/516

1711

CELALETTİN ÇALIM VRS.

Atıfbey (Yiğitler) Mah. Serpmeler Sok. No:36 Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 244/540

2178

ENVER ÇETİNER İşt.

Atıfbey (Kartallar) Mah. Sermeler Sok. No:77/2 Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 241/527

3417

MEHMET SARAÇOĞLU VRS

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler Sok. No:292 Altındağ ANKARA

01.02.2018 242/538

3492

MUSTAFA HASTA VE İŞT. (BİLAL HASTA)

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler Sok. No:34/A Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 243/539

3493

MUSTAFA HASTA VE İŞT. (BİLAL HASTA)

Atıfbey (Orhangazi) Mah. Serpmeler Sok. No:34/B Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 243/539

3640

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Atıfbey (Yiğitler) Mah. Serpmeler Sok. No:Bila Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 245/529

3714

AYŞE ORMAN VE İŞT. (MEHMET DARI VRS.)

Atıfbey (Yavuz Selim) Mah. Altındağ Cad. No:269 Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 254/535

5257

ERSİN ÇAM

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:267A Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 248/536

5280

ERSİN ÇAM

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:267A Altındağ / ANKARA

01.02.2018 248/536

5259

HATİCE EKİNCİ

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:265 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 247/537

5264

İSMAİL ŞABAN

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpler Sok. No:261 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 251/533

5263

İSMAİL ŞABAN

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpler Sok. No:261/A Altındağ/ANKARA

01.02.2018 251/533

5267

ABİDİN KARABEK

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:260 Altındağ / ANKARA

01.02.2018 250/534

5266

ABİDİN KARABEK

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:260 Altındağ / ANKARA

01.02.2018 250/534

5268

MURAT KARABEY

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpmeler Sok. No:260 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 252/532

5270

KASIM KOÇ VE İŞT. (MEHMET KOÇ VRS.)

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpler Sok. No:259 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 246/530

5271

KASIM KOÇ VE İŞT. (MEHMET KOÇ VRS.)

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpler Sok. No:259 Altındağ/ANKARA

01.02.2018 246/530

5272

FEHMİ KOÇ

Atıfbey (Hayri Akmanlar) Mah. Serpler Sok. No:258 Altındağ/ ANKARA

01.02.2018 249/531

1642/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Adana Seyhan Belediyesi – 20.K.IV pafta, 9561 ada, 10 parsel – Ataç Ziraat İnş. Mad. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0001315007565102) - Şirket Müdürleri Ramiz ATAÇ ve Deniz ATAÇ - 15.02.2018 tarihli ve 29385 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVA pafta, 45556 ada, 4 parsel – Yücel Şahin İnş. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006315073340238) - Şirket Müdürü Yücel ŞAHİN - 15.02.2018 tarihli ve 29568 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 67 KJ 3C pafta, 843 ada, 5 parsel – Özbuyruk İnş. Konf. Gıda ve İht. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006315310960011) - Şirket Müdürü İsmail BUYRUK - 15.02.2018 tarihli ve 29576 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa İnegöl Belediyesi - 102 pafta, 1362 ada, 300 parsel – Asil Kardeşler İzo. Ve Yalıt. Malz. İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. (0016315658084367) - Şirket Müdürleri İsa ASİL ve Musa ASİL - 15.02.2018 tarihli ve 29560 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Samsun Atakum Belediyesi - F36A20B3B pafta, 3842 ada, 7 parsel – Musa KAPLAN (0055111835088558) - 15.02.2018 tarihli ve 29561 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Manisa Akhisar Belediyesi - 48K3D pafta, 1639 ada, 6 parsel – Sinan KAYA (0035112166887312) - 15.02.2018 tarihli ve 29574 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 4071 ada, 2 parsel – Bayram YILDIRIM - 15.02.2018 tarihli ve 29575 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 667 ada, 10 parsel – Zeyyit ÇERBAŞ (0006110398286640) - 15.02.2018 tarihli ve 29577 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C05C1B pafta, 2056 ada, 22 parsel – Şaban Ali YANIKLAR (0016110299631348) - 15.02.2018 tarihli ve 29578 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kocaeli Çayırova Belediyesi - G22B18B3B pafta, 1118 ada, 1 parsel- Önder OKÇUYUSUF (0041111385470703) - 15.02.2018 tarihli ve 29556 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Ayrıca, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 198 pafta, 1419 ada, 578 nolu parseldeki sorumluğu nedeniyle yetki belge numarası 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile iptal edilen Mehmet Salih KILIN’ın (0026111282264748) söz konusu yapıdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği Belediyesince bildirildiğinden, tesis edilen iptal işleminin Bakanlık Makamının 15.02.2018 tarihli ve 29580 sayılı Oluru ile kaldırılmasına,

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1602/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 917 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2018 tarihli ve E.2017/3234 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Metot Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 12.02.2018 tarihli ve 25582 sayılı Makam Oluru ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1564/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Menemen Belediye Spor Eğitim Vakfı (MESEV).

VAKFEDENLER: Tahir ŞAHİN, Nadir ŞENEL, Ufuk ANIK, Aydın ŞAHİN, Fatih YANAR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/01/2018 tarihinde kesinleşen 21/11/2017 tarihli ve E: 2016/169, K: 2017/582 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sporun insan sağlığına pozitif katkısı nedeniyle tüm spor dallarında amatör sporcular yetiştirmek, halkın özellikle gençlerin boş zamanlarını değerlendirerek onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi için gerekli eğitim, kültür, sanat hizmeti vermek için eğitim kurumları, sağlık üniteleri, sanat tesisleri, spor saha ve tesisleri kurmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Tahir ŞAHİN, Nadir ŞENEL, Fatih YANAR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlar ödendikten sonra kalan malvarlığı aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1562/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

15/01/2018 tarih ve 2160 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/939-82/29516 sayılı bayilik lisansı sahibi Çeltikçi Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 02/06/2014 tarihli denetime göre, istasyon otomasyon sistemine müdahale ettiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin ondördüncü fıkrasına) aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16/01/2018 tarih ve 93 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1628/1-1


Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce kolluk birimlerinin değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, müdürlüğümüz denetimindeki geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi tatbik edilerek ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilemediğinden bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıştır. Bu nedenle, listede yazılı toplamda 54 adet ceza kararı muhteviyatı para cezalarının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Müdürlüğümüzce listede kayıtlı araçlar Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi tatbik edilerek ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilemediğinden bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıştır. Bu nedenle, listede yazılı 54 adet ceza kararı muhteviyatı para cezalarının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

CEZA KARARI

TEBLİĞ EDİLEMEYEN KİŞİLER

PLAKA

CEZA TUTARI

1

17411300CK001155

Zvıad TCHAGALIDZE

VH677HV

2.960,00 TL

2

17411300CK001090

GIORGI APHAKIDZE

XX054GG

3.390,50 TL

3

17411300CK001038

JUMBER KARTSİVADZE

TF387FT

1.516,00 TL

4

17411300CK001036

JUMBER KARTSIVADZE

TF387FT

1.516,00 TL

5

17411300CK001021

SEVDA BAKALOVA

X9165KB

1.895,00 TL

6

17411300CK001020

SEVDA BAKALOVA

X9165KB

1.895,00 TL

7

17411300CK001019

DAVITI SONIDZE

BF439FB

2.653,00 TL

8

17411300CK001018

DAVITI SONIDZE

BF439FB

2.653,00 TL

9

17411300CK001009

SADET BAYRYAM

X1389KK

1.553,90 TL

10

17411300CK001007

SADET BAYRYAM

X1386KK

1.553,90 TL

11

17411300CK000774

TEODORA TODOROVA

PB2225PT

2.880,30 TL

12

17411300CK000757

ADEM YUSEIN

BRX5639

1.490,00 TL

13

17411300CK000756

ADEM YUSEIN

BRX5639

1.490,00 TL

14

17411300CK000746

YORDAN YORDANOV

CA3928TC

758,00 TL

15

17411300CK000745

YORDAN YORDANOV

CA3928TC

758,00 TL

16

17411300CK000716

GİORGİ BERİDZE

UU139GG

2.048,00 TL

17

17411300CK000714

GİORGİ BERİDZE

UU139GG

2.048,00 TL

18

17411300CK000671

ALBENA DONCHEVA

X2761KA

1.136,97 TL

19

17411300CK000670

ALDENA DONCHEVA

X2761KA

1.136,97 TL

20

17411300CK000419

STOYCHO STOYANOV

X6285KA

2.417,96 TL

21

17411300CK000418

STOYCHO STOYANOV

X6285KA

2.417,96 TL

22

17411300CK000309

TEVFİK ALİOSMANOV

EH3021BT

1.192,00 TL

23

17411300CK000308

TEVFİK ALİOSMANOV

EH3021BT

1.192,00 TL

24

17CK411300231

İSMAİL İSMAİL

PP2939AX

1.862,50 TL

25

17CK411300230

ISMAIL ISMAIL

PP2939AX

1.862,50 TL

26

17CK411300220

RAFET REDZHEB

K3967BA

1.117,50 TL

27

17CK411300197

HUSREV YAZGAN

NUNP968

909,58 TL

28

17CK411300221

RAFET REDZHEB

K3967BA

1.117,50 TL

29

17CK411300198

HUSREV YAZGAN

NUNP968

909,58 TL

30

17CK411300131

SIYKA IVANOVA

TX0141XK

758,00 TL

31

17CK41130077

SILVENA STOYKOVA

CB545AH

2.425,55 TL

32

17CK41130078

SILVENA STOYKOVA

CB545AH

2.425,55 TL

33

17CK411300144

MUSTAFA ÖZKAYA

LAUZX326

606,30 TL

34

17CK411300132

ROSITSA FILIPOVA

BT7847BC

606,30 TL

35

17CK411300105

SEYHAN ALİ

H6503BK

1.137,00 TL

36

17CK411300106

SEYHAN ALİ

H6503BK

1.137,00 TL

37

17CK41130042

JAMBUL TARIELASHVILI

ST341TS

2.625,00 TL

38

17CK41130039

JAMBUL TARIELASHVILI

ST341TS

2.625,00 TL

39

17CK41130015

LADO BROLADZE

SS798ZZ

1.925,00 TL

40

16CK411300824

SCHAALAN KHAIRI SAEED

SESC8880

5.116,37 TL

41

13CK411300434

ADEM MUSTAFA

PF05UJM

14.145,97 TL

42

13CK411300941

KERSTİN WENZEL

HOMMY33

1.389,00 TL

43

14CK411300371

DZHMİNE NAZİFOVA RAMADANOVA

X8163BT

4.360,25 TL

44

16CK411300218

TSVTELİNA DIKOVA

PK5542BB

1.785,75 TL

45

16CK411300219

ASENOVA OLYA EMILOVA

PK5542BB

1.785,75 TL

46

16CK411300302

İVAN PAVLOV

PB9616KH

745,00 TL

47

16CK411300303

DIANA ATANASOVA KOVACHEVA

PB9616KH

745,00 TL

48

16CK411300425

RUKIA IKEZLİ

XX8257

1.341,00 TL

49

16CK411300520

MILKA KARAMFILOVA

PB3295

1.863,00 TL

TEBLİĞ EDİLEMEYEN ÖDEME EMİRLERİ

50

17411300CK001022

SEMİH ALKAN - (T.C. 28204849096)

X9165KB

1.895,00 TL

51

17411300CK000758

EŞREF CEMALOĞLU - (T.C. 44587087610)

BRX5639

1.490,00 TL

52

17411300CK000744

SELÇUK YILMAZ - (T.C. 30953235044)

CA3928TC

758,00 TL

53

17CK411300233

ABDULLAH BOZKURT - (T.C. 68554211990)

PP2939AX

1.862,50 TL

54

17CK411300219

ŞADAN YILMAZ - (T.C. 19048501592)

K3967BA

1.117,50 TL

1545/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

CEZA KARARININ TARİHİ

CEZA KARARININ SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN PLAKASI

PASAPORT NO

ARACIN GİRİŞ TARİHİ

CEZA TUTARI (TL)

1

09/02/2016

16CK220500168

DIETER BEHLE

WESEN508

518908907

16/09/2013

7.357 TL

1520/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2016 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

 

UNVAN KODU

UNVAN

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

25

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.

H-2

Hemşire

5

Ortaöğretim

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

E-1

Ebe

1

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların ebelik bölümü/ programı mezunu olmak.

S-1

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.

TOPLAM

32

 

1571/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_25.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_36.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ