19 Şubat 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30337

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye sınırları içerisinde, yapılaşma koşulları cephe hattı, kat adedi ve/veya saçak seviyesi ile belirlenen planlara plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1544/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü-Geoteknik-Zemin Mekaniği Dalı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Doçent

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İNG) Bölümü - Mikroiktisat Alanı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne başvuracak adayların “Biyoproses” alanında çalışmalarının olması beklenmektedir.

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

1498/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI=========>>

DOÇENT

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

Mühendislik Fakültesi

Mineraloji Petrografi

1-1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Fluorit mineralojisi ve jeokimyası konusunda çalışmaları bulunmak.

Yapı

1-1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Kendiliğinden yerleşen beton konusunda çalışmaları bulunmak.

Devreler ve Sistemler

1-1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent olmak. Kaos ve kesir dereceli sistemler konularında çalışmaları bulunmak.

Çevre Teknolojisi

1-1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Membran teknolojileri ve biyoyakıt konularında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik

1-1

İletişim çalışmaları alanında doçent olmak. Sosyal medya ve siyasal iletişim konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1-1

İç Hastalıkları alanında doçent olmak. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışma ve eğitim verme deneyimine sahip olmak

Göğüs Hastalıkları

1-1

Endobronşiyal ultrasonografi ve medikal torakoskopi konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Çocuk nöroloji alanında doçent olmak. Çocukluk çağı başağrıları ve migren konularında çalışmaları bulunmak.

Göğüs Cerrahisi

1-1

Toraks travmaları ve trakea rekonstrüksiyonu konularında çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

 

9

 

1543/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ