7 Şubat 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30325

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BUHARLAŞTIRICI VE ISITICI BORULARI İLE DİFÜZYON VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİNİN TEMİZLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


FABRİKAMIZDA MEVCUT TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLEMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


1165 ADET MUHTELİF MARKA MODELDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ELEKTRON TÜPLERİ SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


80 MİLYON ADET 31X45MM HOLOGRAM SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAHMİNİ 4.665 TON VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSA KARŞIĞILI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ceyhan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                    :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad.     No: 111    45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İKN

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

ELİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ

2018/50583

2018/175

23/02/2018 - 15.00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1145/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nin 1 (bir) yıl süre ile (hafta sonu, resmi tatil günleri hariç) her gün için verilecek 1 (bir) öğün “Sıcak Yemek” hizmeti alımı ile malzeme dahil, yemek nakil, dağıtım ve sonrası hizmetleri ve/veya işleri idari şartname ve teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No: 43 Kartal/İSTANBUL adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezinden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 01.03.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 01.03.2018 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1196/1-1


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için “Personel Taşıma Hizmeti” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 75.000,00 TL (yetmişbeşbinTürkLirası) tutarında geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 02.03.2018 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü/Evrak Kayıt Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.03.2018 saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1200/1-1


BUHARLAŞTIRICI VE ISITICI BORULARI İLE DİFÜZYON VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİNİN TEMİZLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Buharlaştırıcı ve Isıtıcı Boruları ile Difüzyon ve Haşlama Teknesi Süzgeçlerinin Temizliği hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/51623

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37/0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamıza ait Buharlaştırıcı ve Isıtıcı Boruları ile Difüzyon ve Haşlama Teknesi Süzgeçlerinin Temizliği işidir. (Toplam 34.905 adet boru)

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  52 (Elli iki) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  19.02.2018 Pazartesi Günü, Saat 10.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1144/1-1


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 kg Kavrulmuş Kıyılmış Fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 15.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 15.02.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71

1116/1-1


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 20.02.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 20.02.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66     Faks: 0 312 397 33 71 - 74

1117/1-1


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/46778

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21/02/2018 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21/02/2018 günü saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1140/1-1


FABRİKAMIZDA MEVCUT TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORU TEMİZLEME İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLEMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                      :  2018/50416

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                            :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

APARAT

BORU

Adı

Miktar

Evsafı (mm)

Malzeme

Miktarı (adet)

Sulu Şerbet

3

Ø 35x1,5x4000 mm

Karbon Çelik

2352

II. Karbonatlama

1

Ø 35x2,0x4000 mm

Karbon Çelik

740

Kireçli Ham Şerbet

5

Ø 35x2,0x4000 mm

Karbon Çelik

3184

Vakum Brüde

3

Ø 34x1,5x4000 mm

Paslanmaz Çelik

1704

Prese Suyu

2

Ø 35x1,5x4000 mm

Paslanmaz Çelik

768

Sirkülasyon Şerbeti

3

Ø 35x1,5x3510 mm

Paslanmaz Çelik

1143

Sıcaksu

1

Ø 35x1,5x3510 mm

Paslanmaz Çelik

348

Tephir1

1

Ø 35x2x4000 mm

Paslanmaz Çelik

6400

Tephir 2A

1

Ø 35x2x3200 mm

Karbon Çelik

6400

Tephir 2B

1

Ø 35x2x3005 mm

Paslanmaz Çelik

5270

Tephir 3A

1

Ø 35x2x3200 mm

Paslanmaz Çelik

6400

Tephir 3 B

1

Ø 35x2x3005 mm

Karbon Çelik

5270

Tephir 4 A

1

Ø 35x2x3005 mm

Karbon Çelik

5270

TOPLAM                 45.249

 

APARAT

MİKTAR (Ad.)

YÜZEY ALANI (m²)

3000t/g Difüzyon yan süzgeci

12

8

3000t/g Difüzyon taban süzgeci

20

8

1800t/g Difüzyon yan süzgeci

8

5

1800t/g Difüzyon taban süzgeci

16

4

3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

 

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 iş günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  20/02/2018 Salı günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/02/2018 Salı günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1143/1-1


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Oksijen ve Asetilen Tüp 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/47950

Dosya no                                   :  1821304

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Oksijen ve Asetilen Tüp (2 kalem, 530 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  20.02.2018 Salı günü   Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Firmalar, oksijen tüpleri için teklifleri ile birlikte tüp üreticisi firmaya ait TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ilgili tüpler için TS EN ISO 9809-1:2011 veya EN ISO 9809-1:2010 ve AT Tip İnceleme Sertifikası (TPED-2010/35/AT Taşınabilir Basınçlı Kaplar Direktifi'ne göre) vereceklerdir. Ayrıca ADR: 2017, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması" ve Üretim Uygunluk Beyanı (IS) vereceklerdir. Firmalar, asetilen tüpleri için teklifleri ile birlikte tüp üreticisi firmaya ait TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ilgili tüpler için TS EN ISO 3807:2014 veya EN ISO 3807 ve AT Tip İnceleme Sertifikası (TPED-2010/35/AT Taşınabilir Basınçlı Kaplar Direktifi'ne göre) vereceklerdir. Ayrıca ADR: 2017, "Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması" ve Üretim Uygunluk Beyanı (IS) vereceklerdir. Ayrıca 2 takım tanıtı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.02.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1138/1-1


BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/51773

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ

b) Adresi                                      :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ Enver Özdemir Caddesi No: 30   48770 Dalaman/ MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası          :  252 692 37 20 - 252 692 52 29

ç) Elektronik Posta Adresi            :  dalaman@tigem.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                           :  2018 Yılı Çalışma Döneminde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alım İşidir.

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Ayrıntılı bilgiye idari şartname ve teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

c) Yapılacağı yer                           :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/ MUĞLA

3 - 1. İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) İhale Usulü:                              :  Kapalı Teklif

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres    :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt Bürosu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30 Dalaman/MUĞLA

c) İhalenin Yapılacağı Adres        :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30 Dalaman/ MUĞLA

ç) İhale Tarihi:                              :  22.02.2018

d) İhale Saati:                                :  14:30

e) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 01.03.2018 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. Şartnamenin bu maddesine göre tekrar edilen ihale dokümanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından İlk ihale için doküman satın alan isteklilerden tekrarı yapılan ihale için doküman satın alma şartı aranmaz. Ancak, şartnamenin 7. maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgelerin teklif mektubu ile birlikte şartnamenin 18. maddesine uygun olarak sunulması zorunludur.

f) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İhale Toplantı Salonu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30 Dalaman/MUĞLA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedeli 200,00.-TL’dır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

7.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 08.05.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

1108/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                         :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                             :  226 8338574

e) e-mail adresi                       :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı               :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                          :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres    :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                           :  28.02.2018

d) İhale saati                           :  14.00

e) İhale komisyonu

    toplantı yeri                         :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer              :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  28.02.2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati)      :  14.00

6 - İşin tahmin edilen bedeli                   :  2386 ada 11 nolu parsel için 3.900.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Dokuzyüzbin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 28.02.2018 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1148/1-1


1165 ADET MUHTELİF MARKA MODELDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ELEKTRON TÜPLERİ SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Atık Yönetimi Yönetmeliği “Ek-4 de 16.02.13/16.02.16 kod numaraları ile gösterilen Kurumumuzda kullanılmakta iken arızalanan, emisyondan düşen yada kullanım alanı kalmayan 1165 adet muhtelif marka ve model elektron tüpü, İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                       :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 325   06109 Oran / ANKARA

b) Telefon numarası      :  0 312 463 4217

c) Faks numarası           :  0 312 463 4232

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı adres        :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3   06109 Oran Sitesi Çankaya ANKARA

b) Tarihi ve saati           :  27.02.2018 günü saat 10.30

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tehlikeli atık işlemek ve taşımak için izin ve lisansı”

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne veya Kurumumuz Banka hesap numaralarına yatırıldığını gösteren makbuz ve dekontlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile birlikte tastikli imza beyannamesi.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı.

i) Atık işleyecek firma adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış ve en az 1 yıl geçerlilik süresi bulunan “Çevre İzin ve lisans Belgesi”

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

6 - Satışa konu elektron tüpler Kurumumuz Çakırlar Yenimahalle/ANKARA depolarında görülebilir.

7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 325    06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.

8 - Teklifler, en geç 27.02.2018 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleden önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

1185/1-1


80 MİLYON ADET 31X45MM HOLOGRAM SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, 80 Milyon Adet 31x45 mm Hologram Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2018 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1050/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mah./Köy

Pafta

Ada Parsel

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih ve Saati

01

11010100525

Gazipaşa Mahallesi

32

441/1

421,19

Üç Katlı 6 Daireli Kargir jandarma Lojmanı

Tam

B-7 (Konut+Ticaret Alanı)

4.064.000,00

812.800,00

06.03.2018

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen gün ve saatte, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

b) Gerçek kişilerin ikametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir), nüfus kaydını gösterir T.C. Kimlik Numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerin ise İdari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemeleri veya siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2018 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya vekaletname aslı ile birlikte ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

4 - Taşınmaz mal satış bedelinden herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır.

5 - Satışı yapılacak olan taşınmaz malın ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 8 eşit taksitte 24 ay vadeli satış yapılabilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

6 - İhalelere ilişkin http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bilecikdefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0228 212 49 80 nolu telefondan bilgi edinilebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1051/1-1


TAHMİNİ 4.665 TON VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2018 yılı istihsali Tahmini 4.665 Ton Valencia Portakal Mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 27.02.2018 Salı günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 06.03.2018 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşteriler kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminatlarını, tüzel kişi olmaları halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirküleri ile Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeleri idareye ibraz edeceklerdir.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

PARTİ NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

GEÇİCİ TEMİNAT

  1.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-5

260.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

135.200,00.-TL

27.040,00.-TL

  2.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-6

320.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

166.400,00.-TL

33.280,00.-TL

  3.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-7

350.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

182.000,00.-TL

36.400,00.-TL

  4.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-8

220.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

114.400,00.-TL

22.880,00.-TL

  5.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-9

255.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

132.600,00.-TL

26.520,00.-TL

  6.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-10

360.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

187.200,00.-TL

37.440,00.-TL

  7.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-11

260.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

135.200,00.-TL

27.040,00.-TL

  8.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-1

220.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

114.400,00.-TL

22.880,00.-TL

  9.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-2

235.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

122.200,00.-TL

24.440,00.-TL

10.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-3

260.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

135.200,00.-TL

27.040,00.-TL

11.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/A

290.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

150.800,00.-TL

30.160,00.-TL

12.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/B

250.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

130.000,00.-TL

26.000,00.-TL

13.

PORTAKAL-VALENCİA

Domuzağılları-2

600.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

312.000,00.-TL

62.400,00.-TL

14.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/A

150.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

78.000,00.-TL

15.600,00.-TL

15.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/B

135.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

70.200,00.-TL

14.040,00.-TL

16.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/C

165.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

85.800,00.-TL

17.160,00.-TL

17.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/D

115.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

59.800,00.-TL

11.960,00.-TL

18.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/A

65.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

33.800,00.-TL

6.760,00.-TL

19.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/B

75.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

39.000,00.-TL

7.800,00.-TL

20.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/C

80.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

41.600,00.-TL

8.320,00.-TL

                                                             GENEL TOPLAM:

4.665.000 Kg.

0,52.-TL/Kg.

2.425.800,00.-TL

485.160,00.-TL

 

5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 485.160,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’sidir.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki  (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliğinde görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1109/1-1


ARSA KARŞIĞILI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ceyhan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti

(Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Ceyhan

Çukurova Harası

133/2

9.090,03

Tam

Tarla

İmarsız

940

4710

4.154.220,00 TL

5.392.177,56 TL

 

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Çukurova

Şambayadı

11842/1

2.101.70

Tam

Arsa

Konut+Yol

5.614.459,00 TL

842.168,85 TL

09.03.2018

10:00

2

Adana

Sarıçam

Çarkıpare

192/1

2.387.00

Tam

Arsa

Konut Alanı

3

Adana

Sarıçam

Çarkıpare

216/1

2.660,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 09/03/2018 tarihinde saat 10:00 Ceyhan Maliye Hizmet Binasının 3’üncü katındaki Milli Emlak Müdürü Makam Odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Çukurova Harası OO (YIK-YAP) (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 5.392.177,56 TL maliyetli MEB-2014-16 İHO PROJE NUMARALI 16 DERSLİK ORTAOKUL Binasına karşılık tablo 2 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 5.614.459,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 222.281,74 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.

5 - Geçici teminat bedeli 842.168,85 TL dir. (Sekizyüzkırkikibin Yüzaltmışsekiz TL Seksenbeş Kr.)

6 - İhale dokümanı bedeli KDV dahil 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Ceyhan İlçe Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

1005/1-1