30 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30317

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET KROMATOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: İSTANBUL


YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ATS SİSTEMİ PARÇALARI KOMPLE BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SÜTÇÜLER HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


REKLAM KARŞILIĞI MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET KROMATOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

İSTANBUL

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1 adet HPLC Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığı/İSTANBUL adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - İstanbul adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale ÇAYKUR İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

958/1-1


YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/36857

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  2 kalem muhtelif ölçülerde Yuvarlak Çelik satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13/02/2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/02/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

865/1-1


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/34739

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 61 Adet Lokomotif Makinist Kabin Klimaları Bakım-Onarımı işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.02.2018 - Saat 14.00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 14/02/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

818/1-1


ATS SİSTEMİ PARÇALARI KOMPLE BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/34780

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 60 adet ATS Sistemi Parçaları Komple Bakım Onarımı işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16.02.2018 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/02/2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

819/1-1


SÜTÇÜLER HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Santral Adı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Sütçüler HES

1.000.000 - (Birmilyon)

1.500 - (Binbeşyüz)

21.03.2018

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Sütçüler Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Sütçüler HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - İhale konusu Santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 1.500 - (Binbeşyüz) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “SÜTÇÜLER HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “SÜTÇÜLER HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

 

972/1-1


REKLAM KARŞILIĞI MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1. Aşağıda nitelikleri, yıllık tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen MUTTAŞ yetki ve sorumluluğu altında bulunan Havaalanı araçlarının, Belediye otobüslerinin ve Minibüslerinin içerisine reklam karşılığı koltuk başlığı, pano ve el tutacağı yaptırılması, zemin reklam uygulaması ile reklam alanlarının kullanım hakkını kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile MUTTAŞ İhale Salonunda 13/02/2018 Salı günü saat 14.00’da İhale Komisyonu huzurunda 1 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.

 

Sıra

No

CİNSİ

GÜN SAYISI

ARAÇ SAYISI

REKLAM BİRİMİ ADETİ

ADET m²

GÜNLÜK REKLAM TUTARI

SÜRESİ (YIL)

YILLIK TAHMİNİ

KİRA BEDELİ (¨)

GEÇİCİ

TEMİNAT (¨) (%3)

1

EKRAN

292

160

185

Adet

15,00 ¨

1

700.800,00 + KDV

21.024,00 ¨

2

30x40 cm PLASTİK KOLTUKLU ARAÇLARIN KOLTUK ARKASINA PANO

292

109

2757

Adet

25,00 ¨

1

795.700,00 + KDV

23.871,00 ¨

3

50x70 ŞOFÖR KABİNİ ARKASINA PANO

292

150

150

Adet

10,00 ¨

1

438.000,00 + KDV

13.140,00 ¨

4

KUMAŞ KOLTUK BAŞLIĞI

(Ön ve Arka Yönlü)

292

51

1307

Adet

  2,00 ¨

1

763.288,00 + KDV

22.898,64 ¨

5

13x12 cm EL TUTAMACI

292

160

1800

Adet

  0,50 ¨

1

262.800,00 + KDV

  7.884,00 ¨

6

ZEMİN

292

140

500

m²

  2,00 ¨

1

292.000,00 + KDV

  8.760,00 ¨

AÇIK TEKLİF İHALESİ MİNİMUM BAŞLANGIÇ TUTARI

3.252.588,00 ¨

97.577,64 ¨

 

2. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No: 63 (MUTTAŞ) Menteşe Muğla adresinden 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İdare, ihale gününe kadar, otobüs içi reklam kiralama ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5. Geçici teminat 97.577,64 TL (Doksan Yedi Bin Beş Yüz Yetmiş Yedi Türk Lirası Altmış Dört Krş.) olarak belirlenmiştir.

6. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

3. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.

B. TÜZEL KİŞİLERDEN

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C. ORTAK BELGELER

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye borcu olmadığına dair belge,

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

7. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

8. Kurulumu yapılacak olan cihazlara ait TSE, TSEK veya CE belgesi olacaktır.

9. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili en az 2 (İki) yıllık iş deneyimini gösteren belgeleri ile birlikte İdareye sunmak zorundadır. İş deneyimini getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Şartname alındığına dair makbuz. (Şartname bedeli olan 500,00 (Beş Yüz Türk Lirası)'nın MUTTAŞ'ın belirlediği hesaba yatırılacaktır.)

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

7. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12/02/2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

8. Kira bedelleri, aylık olarak her ayın (sözleşme günü) günü mesai saati sonuna kadar MUTTAŞ’a ödenir. Sözleşme günü mesai saati sonuna kadar ödenmeyen kiralarla ilgili mevzuat gereğince aylık kira bedelinin %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

9. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

800/1-1