29 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30316

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KL-IA pafta, 45715 ada, 8 parsel - Lider Karabay İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Erol KARABAY - 23.01.2018 tarihli ve 12524 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Balçova Belediyesi - 21K-3A pafta, 279 ada, 46 parsel - Demirağlar İnş. Eml. Gıda Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0035313107415102) - Şirket Müdürü İbrahim DEMİRAĞ- 23.01.2018 tarihli ve 12527 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 22086 ada, 5 parsel - Coşkun Dek. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (0006311533952466) - Şirket Müdürü Fevziye COŞKUN - 23.01.2018 tarihli ve 12535 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVA pafta, 45554 ada, 15 parsel - Belsa Grup İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (0006315697041012) - Şirket Müdürü Şükrü ŞAHİN - 23.01.2018 tarihli ve 12532 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Tekirdağ Çorlu Belediyesi - 2239 pafta, 30ÖIV ada, 6 parsel - Ünlübaşlar Yapı İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059311256528430) - Şirket Müdürü Mustafa ÜNLÜBAŞ- 23.01.2018 tarihli ve 12508 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kırıkkale, Kırıkkale Belediyesi - 1092 ada, 19 parsel - Demir Grup Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0034313190841665) - Şirket Müdürü Kemal AKIN - 23.01.2018 tarihli ve 12500 sayılı Bakan Oluru ile 1(bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 21745 ada, 4 parsel - Hüseyin SAMUK-Cafer YILDIZ Ortaklığı - Şirket Ortakları Hüseyin SAMUK (0006110311710402) ve Cafer YILDIZ (0006110024690466) - 23.01.2018 tarihli ve 12536 sayılı Bakan Oluru ile 1(bir) yıl.

Bilecik Osmaneli Belediyesi - 30L-II-A pafta, 333 ada, 7 Parsel - Adil AĞDAĞ (0011111507531730) - 23.01.2018 tarihli ve 12522 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

893/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Alsancak Mahallesi imarın 45607 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu 18 ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85323’nolu parselasyon planı, 29.01.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85323 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

30 Ağustos Mahallesi, imarın 45607 ada 1 sayılı parsel.

898/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\yasak.jpg


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı ile anılan esasların 4 sayılı cetvelinde bulunan Büro Personeli pozisyonlarına personel alınacaktır.

 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

 

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,

Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

15

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar        :13.623,00 TL

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar     :14.025,06 TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar         :14.923,43 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,

Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

10

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar         : 9.078,77 TL

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 9.343,00 TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar          : 9.945,43 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

BÜRO PERSONELİ

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi)

İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak

3

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak (1 kişi)

İlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 puan türüne sahip olmak.

Ücret (Brüt):

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 2.865,25TL

15-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar       : 2.747,94TL

10-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 2.644,36TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar        : 2.543,95TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar            : 2.439,32TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu"

BAŞVURU

1. Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün İnternet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 29/01/2018 - 09/02/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Büro Personeli pozisyonu için, KPSS den belirtilen puan türünden başvuran adaylar arasından puan sıralaması yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylara sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

643/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adaylarının yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

2

“

“

Doçent

1

“

“

Yardımcı Doçent

2

915/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesinde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 29/01/2018 - 12/02/2018

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

PROFESÖR

1

ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ALANINDA DOÇENT UNVANI ALMIŞ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

YENİÇAĞ TARİHİ ALANINDA DOÇENT UNVANI ALMIŞ VE OSMANLI TAHRİR DEFTERLERİ, DEMOGRAFİ İSKAN ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

2

YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA DOÇENT UNVANI ALMIŞ VE SIRBİSTAN ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

OSMANLI DEVLETİNDE SAĞLIK MÜESSESELERİ VE POLİTİKALARI HAKKINDA DOKTORA YAPMIŞ VE OSMANLI MÜESSESELERİ HAKKINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

PROFESÖR

1

DOÇENTLİĞİNİ FİZİK ALANINDA ALMIŞ OLMAK VE BETHE KAFESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

DOÇENT

1

DOÇENTLİĞİNİ NÜKLEER FİZİK ALANINDA ALMIŞ OLMAK VE KUANTUM FAZ GEÇİŞLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

HAVZA YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

HAVZA YÖNETİMİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE HAVZA YÖNETİMİ İLE ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN AMENAJMANI

DOÇENT

1

ORMAN AMENAJMANI ALANINDA DOÇENT-LİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

HAVZA YÖNETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI HAVZA YÖNETİMİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE HAVZALARDA HİDROLOJİK MODELLEME KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLAMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN BOTANİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI ORMAN BOTANİĞİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE BİTKİ SİSTEMATİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

2

DOKTORASINI ORMAN EKONOMİSİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN SITRATEJİK PAZARLAMA ANALİZİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE TOPRAK FİZİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

YARDIMCI DOÇENT

3

DOKTORASINI PEYZAJ PLANLAMA ALANINDA YAPMIŞ OLMAK VE PEYZAJ PLANLAMA VE EKOLOJİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

5

İKTİSAT ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, YOKSULLUK VE DIŞ TİCARET KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

MENKUL KIYMETLER VE BORSA

DOÇENT

1

FİNANS BİLİM ALANINDA DOÇENTLİK ALMIŞ OLMAK. YATIRIM PROJERİNİN DEĞERLEMESİ VE HİSSE GETİRİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

GRAFİK TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

5

MOBİL EĞİTİM UYGULAMALARINDA RENK KONUSU ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

5

KAMUSAL ALAN, ALT KİMLİK VE BİANELLER ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMIŞ OLMAK VE KÜRATÖRLÜK ALANINDA SERTİFİKA ALMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

5

SANATLAR ARASI ETKİLEŞİM KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

1

TEKSTİL TASARIMI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE TEKSTİLDE KEÇE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

2

MODA TASARIMI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VEYA TEKSTİL TASARIMI ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DOÇENT

1

LİSANS VE DOKTORASINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK, DOÇENT-LİĞİNİ YER BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK, OKYANUSAL LİTOSFERİN PETROLOJİSİ KONUSUNDA UZMAN OLMAK

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEKTRİK

YARDIMCI DOÇENT

3

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLUP, GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ALANINDA DOKTORA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLMAK.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANSINI; ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHEN-DİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMAK, YÜKSEK LİSANSINI; ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YAPMAK, DOKTORASINI; ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA, HABERLEŞME ALANINDA YAPMIŞ OLMAK

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNİN MALİYE BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İŞLETME ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, İFLASIN ERTELENMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

SAĞLIK ALANINDA BİYOKİMYA VEYA MİKROBİYOLOJİ DOKTORASI YAPMIŞ OLMAK

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

SAĞLIK ALANINDA BİYOKİMYA VEYA MİKROBİYOLOJİ DOKTORASI YAPMIŞ OLMAK

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

YARDIMCI DOÇENT

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNU, İLGİLİ ALANDA UZMANLIK ALMIŞ VEYA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

ILGAZ TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

2

REKREASYONEL FAALİYETLERİN ALGILANAN KALİTESİNİN DESTİNASYON İMAJINA ETKİ-LERİ KONUSUNDA DOKTORA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLMAK VE MESLEGİNDE EN AZ 5 YILLIK AKADEMİK DENEYİME SAHİP OLMAK

ILGAZ TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE’NİN TURİSTİK İMAJINA ETKİLERİ KONUSUNDA DOKTORA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLMAK VE MESLEĞİNDE EN AZ 10 YILLIK AKADEMİK DENEYİME SAHİP OLMAK

ILGAZ TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI KONUSUNDA DOKTORA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLMAK MESLEĞİNDE EN AZ 5 YIL AKADEMİK DENEYİME SAHİP OLMAK

YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

KİMYA ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, KALKON VE HİDRAZON BİLEŞİKLERİ SENTEZİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

DİYETETİK

YARDIMCI DOÇENT

5

BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORALI OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

TOPLUM BESLENMESİ

YARDIMCI DOÇENT

2

BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORALI OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

YARDIMCI DOÇENT

2

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU OLMAK VE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU OLMAK VE ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ

DOÇENT

1

ÖN ÇAPRAZ BAĞ REHABİLİTASYONU ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

3

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA DOKTORALI OLMAK

 

Not: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

765/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ