24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.01.2018   Karar No: 7098

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Aşoğlu Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Küpçüler Mahallesi Küpçüler Cad. No: 9 Erenler/SAKARYA

• MÜRACAAT TARİHİ :  28.03.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  29.377

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Sakarya

• PAFTA NUMARASI   :  G24-c1,c2

KARAR:

Aşoğlu Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Sakarya ilinde 29.377 hektarlık G24-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

745/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.01.2018   Karar No: 7099

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Aşoğlu Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Küpçüler Mahallesi Küpçüler Cad. No: 9 Erenler/SAKARYA

• MÜRACAAT TARİHİ :  28.03.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  29.371

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Sakarya

• PAFTA NUMARASI   :  G25-d1,d2

KARAR:

Aşoğlu Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Sakarya ilinde 29.371 hektarlık G25-d1,d2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

746/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15118 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

751/1-1

—————

64366 nolu adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

752/1-1

—————

44801 ada 11 parselin batısındaki park alanında trafo yerinin genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

754/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yy_Sayfa_11.jpg


Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ECETAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26’ncı maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, ECETAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nce 20/12/2017 tarihli ve 2017/418 E. sayılı karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

744/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ARANAN NİTELİKLER

ARANILAN BELGELER

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Doğum ve Hemşirelik Anabilim Dalı

1

(Profesör)

1. Hemşirelik Lisans mezunu olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

739/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Girişi Sınavı ilanında yer alan;

- Başvuru süresi sona erme tarihi/zamanı: 29.04.2018 Pazartesi günü mesai bitimi saat 18.00.

- Yazılı Sınava Katılmaya hak kazananların Bakanlık İnternet Sitesinde duyurulması: 10.05.2018

- Yazılı Sınav Tarihi: 12.06.2018

- Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması: 20.06.2018

- Sözlü Sınav Tarihi: 12.07.2018

Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

759/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Doç. Dr.

1

Adayların Elektronörofizyoloji Programında Öğretim Üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

741/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  24.01.2018

Bitiş Tarihi           :  07.02.2018

 

Birim

Bölüm

ABD/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Lazerlerin endodontide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Endodontik enfeksiyon üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Eczacılık İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Sosyal eczacılık alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Çuvaş Türkçesi ve Moğolca üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Osmanlı Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Fransızca Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuklarda dil edinimi ve dil gelişimi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Anlam bilimi ve toplum dil bilimi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Süper iletkenler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

Profesör

1

1

Kuantum mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Sıcak elektron mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

Profesör

1

1

Sıralı küme örneklemesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Enzim immobilizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

İnorganik Kimya

Profesör

1

1

Biyoaktif karboksamit kompleksler konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Türk halk müziği konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Turizm coğrafyası üzerine çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

1

1

Feminist hukuk metodolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

Kamu-özel işbirliği modelleri konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Yardımcı Doçent

1

1

Hukuki güvenlik ilkesi konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

1

Deniz hukuku alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

1

Milletlerarası özel hukuk alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

Rekabet hukuku ve enerji hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

Ücret teorileri ve politikaları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yardımcı Doçent

1

1

Yoksulluk ve yaşlanma konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Finansman ve mikro sigorta konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Yardımcı Doçent

1

1

Kamu sağlık harcamaları ve finansmanı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Siyaset teorisi ve kozmopolitizm konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

Dijital gazeteler üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Ulaşım planlaması üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Kablosuz algılayıcı ağlar konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Osmanlıda devlet-tekke münasebetleri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Kistik fibrozis ve hematolojik malinite konularında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Profesör

1

1

İletken polimerlerin sentezi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Ahşap malzemelerin işlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Radyocerrahi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Rekonstrüktif mikro cerrahi alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Elektrofizyolojik reaksiyon zamanı ile ilgili çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Profesör

1

1

Kültür turizmi konusunda çalışmaları olmak.

749/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmeci Adı

Vergi Kimlik numarası

Vergi Dairesi

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

Borç Tutarı (TL)

ALOSES TELEKOM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

5504353

ŞEHİTLİK

Şair Şevket Mah. 119. Sok. Oruç Apt. No: 20/2 Haliliye / ŞANLIURFA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

30.06.2017

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

ALOSES TELEKOM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

5504353

ŞEHİTLİK

Şair Şevket Mah. 119. Sok. Oruç Apt. No: 20/2 Haliliye / ŞANLIURFA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01.01.2017 - 30.09.2017

30.10.2017

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

FLY FİBER İLETİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. AŞ.

3880798619

ŞARKÖY

İstiklal Mah. Çatal Sok. No: 10/8 PK: 59800 Şarköy/TEKİRDAĞ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

30.06.2017

1.375,77

FLY FİBER İLETİŞİM HİZ. SAN. VE TİC. AŞ.

3880798619

ŞARKÖY

İstiklal Mah. Çatal Sok. No: 10/8 PK:59800 Şarköy/TEKİRDAĞ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01.01.2017-30.09.2017

30.10.2017

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

GBH İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3890672373

İLYASBEY

Hacı Halil Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No: 25/9 Gebze/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

30.06.2017

3.960,31

GBH İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3890672373

İLYASBEY

Hacı Halil Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No: 25/9 Gebze/KOCAELİ

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01.01.2017 - 30.09.2017

30.10.2017

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

NEXUS TELEKOM AŞ.

6310702366

BEYOĞLU

Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Murat Han No:31/3 K: 3 Salıpazarı Beyoğlu/ İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

2016

30.06.2017

5.015,02

NEXUS TELEKOM AŞ.

6310702366

BEYOĞLU

Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Murat Han No:31/3 K: 3 Salıpazarı Beyoğlu/ İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01.01.2017-01.04.2017

01.05.2017

Borç Dönemi Net Satış Tutarının On Binde Otuz Beşi

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen firmaların borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup; 2016 yılına ait söz konusu tutarların son ödeme günü 30/06/2017 ve 2017 yılına ait söz konusu tutarların ödeme günü ilgili tabloda yer alan borç dönemlerinin son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesabına, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

776/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ