18 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30305

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Gümrük Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Antalya Kepez Belediyesi - 2574 ada, 26 parsel - Öz Aksoylar İnş. Hafr. Mim. Müh. İnş. Malz. Eml. Gemi Yatç. Turz. Tic. Ltd. Şti. (0007315264954503) – Şirket müdürü Harun AKSOY - 11.01.2018 tarihli ve 6549 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C22B4A pafta, 774 parsel – Emre YILMAZ (0034110324735102) - 11.01.2018 tarihli ve 6596 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 22692 ada, 10 parsel – Halit BELGE (0006110187445530) - 11.01.2018 tarihli ve 6594 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Manisa Akhisar Belediyesi - 58 pafta, 759 ada, 239 parsel – Ümit ÇİÇEK Çiçek İnşaat Müteahhitliği (0045110410725438) - 11.01.2018 tarihli ve 6592 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Yalova Belediyesi - 30P1C pafta, 659 ada, 4 Parsel - Can İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0077315675491422) - Şirket Müdürü Alican MENGÜVERDİ - 11.01.2018 tarihli ve 6590 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 8658 Ada, 27 Parsel - GT-GENÇLER İnş. Doğalgaz Isı Sist. San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Mehmet GENÇ - 11.01.2018 tarihli ve 6620 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bolu Belediyesi - G27-D-02-B-1-A Pafta, 2591 Ada, 39 Parsel – Özgür KIZILGÜL (0014111477672130) - 11.01.2018 tarihli ve 6655 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Düzce Belediyesi - 34.H.3.C Pafta, 1146 Parsel - ÖZYILDIZLI İnş. ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0081312508846521) - Şirket Müdürü Yılmaz YILDIZLI - 11.01.2018 tarihli ve 6609 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan şirket müdürlerinin, yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

577/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 13 üncü fıkrası hükümleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca; laboratuvar kuruluşunda görev aldığı süre içerisinde kendisine mevzuat ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeyerek görev aldığı laboratuvar kuruluşuna üç defa idari müeyyide uygulanmasına sebep olduğu anlaşılan denetçi mühendislerin üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmalarının engellenmesi gerekmekte olup, Elit Zemin Araş. Lab. Hiz. Son. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Uzmanlab Yapı Lab. ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Ltd. Şti.”nin sorumlu elemanı, Zeki DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 3561 Oda Sicil No: 25166) ın laboratuvar kuruluşlarına üç defa idari müeyyide uygulanmasına sebep olduğu anlaşıldığından 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 13 üncü fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 10.01.2018 tarihli ve 9054 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

564/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/941-54/12499 lisans numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2017 tarihli ve 53556 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 20.12.2017 tarihli 1695 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.01.2018 tarihli ve 7630-15 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/11786 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi İbrahim Hıdış tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 20.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Karahisar Beldesi Hürriyet Mah. Tavas Cad.No.74 Tavas Denizli) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.01.2018 tarihli ve 7630-13 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/10738 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Myzen Petrol Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 20.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Yatağan Beldesi Remzi Şenel Mah. Atatürk Caddesi No:29 Serinhisar Denizli) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.01.2018 tarihli ve 7630-14 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/09458 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Pazaryolu Gıda Tıbbi Malzeme ve Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 18.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kutlubey Kasabası Cennetcik Mevkii Atatürk Cad. No:2 Bekili Denizli) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.07.2017 tarihli ve 7187-26 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Cumhuriyet Mahallesi Küme Evler Tn:13 7. Km. Kusura Kasabası Sandıklı Afyonkarahisar) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.07.2017 tarihli ve 7213-37 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/13690 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Uzay Bilişim Hizmetleri Otomotiv Tekstil ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (İstasyon Mah. Baklacı Yolu Cad. No:161 Alaşehir Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

574/6/1-1

—————

"Yağlıpınar Köyü Serpmeleri No: 161-161/A Gölbaşı ANKARA" adresinde bulunan ve 22/07/2005 tarih ve BAY/523-282/13216 numaralı bayilik lisansı (14/08/2012 tarih 3979/29 sayılı karar ile iptal edilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 01/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlara ilişkin; Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankları bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3’üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar" başlıklı 11’inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde bulunan gizli yer altı tanklarında tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; gizli yer altı tankları bulundurması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümlerince belirlenen 56.000-TL tutarındaki idari para cezasının Kanunun 19’uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 11.200-TL olmak üzere; gizli yer altı tanklarında "tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ( 4) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümlerince belirlenen 672.000-TL tutarındaki idari para cezasının Kanunun 19’uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 134.400-TL olmak üzere toplamda 145.600-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 09/11/2017 tarihli ve 7431-23 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Yağlıpınar Mevkii, 36. Km., Vangölü Petrol Gölbaşı Ankara ve Bulak Mah. Altay Cad. Kapı No:1 Merkez Hakkari adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/1/1-1

—————

Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1 (Ada:25 , Pafta:- , Parsel:1) Kahramankazan Ankara adresinde 23.11.2011 tarih BAY/939-82/30272 sayılı bayilik lisansı (31.08.2015 tarihli 32859 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 19/04/2015 tarihinde yapılan denetimde; 04/06/2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı (20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi açısından bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6’ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve (a) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin (d) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 5’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bendine, 1240 sayılı Kurul Kararının 6’ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48264 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1446 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 Daire:44 Esenyurt İstanbul ve Çamlık Mah. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 Kat:2 Daire:19 Ümraniye İstanbul adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/2/1-1

—————

Kurul’un 19/10/2017 tarih ve 7382-24 sayılı kararı ile;

22/01/2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/09943 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında “Burunucu Mevkii E 24 Karayolu Kenarı ( Ada: - , Pafta: - , Parsel:601 ) Çakış Köyü Manavgat/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 28/05/2013 tarihinde alınan LPG-BAY/941- 54/13880 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 22/04/2015 tarihinde sonlandırılan Kanyon Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/05/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 20/04/2017 tarihli ve 18820 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 10/05/2017-580 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7382-24 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/3/1-1

—————

Kurul’un 19/10/2017 tarih ve 7382-25 sayılı kararı ile;

“Çıplakburun Mevkii (Ada: - , Pafta:19, Parsel:1576) İmrahor Köyü Korkuteli/ ANTALYA" adresinde 16/03/2006 tarihli ve LPG-BAY/691- 99/01108 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan Mustafa ÖZTÜRK’e ait tesiste 07/05/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca 10/04/2017 tarihli ve 16907 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 10/05/2017-576 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7382-25 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/4/1-1

—————

28/11/2017 tarihli ve 50399 Başkanlık Olur'u ile Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Başkanlık Olur’u kapsamında 13/12/2017-1650 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda; İvedik Organize Sanayi Bölgesi Güleryüz S.S. 1342. Sokak No:57 Yenimahalle - ANKARA adresinde faaliyet göstermek üzere 06.07.2011 tarihli ve MYĞ/3312-3/29702 sayılı madeni yağ lisansı sahibi (05.05.2016 tarih ve 6260-4 sayılı Kurul kararı ile sonlandırılmıştır.) Frt Madeni Yağ Ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2015 yılında Kurumdan izin almaksızın 2710.12.25.00.00 GTİP No’lu kimyasal katığı 28.12.2010 tarihli ve MYĞ/2967-1/28778 sayılı madeni yağ lisansı sahibi (05.04.2017 tarih ve 7010-3 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) Serfa Petrol Ürünleri Lojistik Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in” 4’üncü maddesine aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği, netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20’nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 13/12/2017-1650 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/5/1-1

—————

Kurul 13/12/2017 tarihli ve 7519-39 sayılı Kararı ile, “Kargalıhanbaba Mah. Sakarya Cad. No:358 Hendek Sakarya” adresinde faaliyet gösteren 10.03.2014 tarihli ve BAY/939-82/33891 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalpet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Kalpet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 18.09.2017 tarihli ve 38836 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 19.09.2017 tarihli ve 1014 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Kalpet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

576/6/1-1

—————

Kurul 07/12/2017 tarihli ve 7500-33 sayılı Kararı ile, Abdurrahmangazi Mah. Fatih Bulvarı Karasu İş Merkezi No:77 Kat:5 D:9 Sultanbeyli İstanbul adresinde mukim 21.02.2013 tarihli ve DAĞ/4286-2/32224 ayılı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin bayisi Ayyıldız 06 Petrol Akaryakıt Dağıtım Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere cephe giydirmesinde Worldoil markasının bulunması nedeniyle istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında 11.10.2017 tarihli ve 42503 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13.10.2017 tarihli ve 1171 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

576/7/1-1

—————

Kurul 13/12/2017 tarihli ve 7519/4 sayılı Kararı ile, Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi Cad. No: 111/3 Kat:2 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03.03.2015 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edildiği üzere yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 11.09.2017 tarihli ve 38096 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 19.09.2017 tarihli ve 1013 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 1.144.373,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

576/8/1-1

—————

Bolu - Mengen Yolu 1. km adresinde yer alan ve (05.12.2016 tarihinde sonlandırılan) 23/01/2008 tarihli ve BAY/939-82/23688 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet gösteren Üreten Petrol İnşaat Hayvancılık Gübre Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin akaryakıt istasyonunda 10.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; istasyonda satışa sunulan motorin litre fiyatının istasyon fiyat panosunda 3,84 TL olarak ilan edilmesine rağmen, pompada söz konusu akaryakıtın litresinin 3,90 TL'den satışa sunulması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 25/08/2017 tarihli ve 37239 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında açılan soruşturma sonucu hazırlanan 14/09/2017 tarihli ve 998 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunmanın Kuruma intikal etmemesi hususunun Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde; 23/11/2017 tarihli ve 7470-7 sayılı Kurul Kararıyla ilan edilen fiyatın üstünde bir fiyattan akaryakıt satması nedeniyle Üreten Petrol İnşaat Hayvancılık Gübre Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu kurul kararı (resmi kayıtlara göre tespit edilen Mengen Yolu 1.km Çimento Fabrikası Yanı Çaydurt BOLU adresindeki) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

576/9/1-1

—————

16/11/2017 tarihli ve 48440 sayılı Başkanlık Oluru ile Mehmet Ali Akman Mah. İnönü Cad. No:696/5 Konak İzmir adresinde mukim 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-5/32550 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.11.2015 ve 01.12.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5’inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/11/2017 tarihli ve 1484 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/10/1-1

—————

12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı Başkanlık Oluru ile Mehmet Ali Akman Mah. İnönü Cad. No:696/5 Konak İzmir adresinde mukim 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-5/32550 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5’inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1434 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/11/1-1

—————

Kurulun 13/12/2017 tarihli ve 7519-8 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi (21.08.2014 Tarih ve 5186-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemini sürekli olarak Kurumun erişimine sağlamaması ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri gidermemesi nedeniyle 24/08/2017 tarihli ve 36956 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

576/12/1-1

—————

Boğacık Köyü, Köyaltı ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.09.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09472 (16.03.2016 tarihinde sonlandırılmış) sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (tadil edilmiş unvan: Sofuoğlu Petrol Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) ait tesiste 11.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 10/05/2017 tarih ve 21641 sayılı Makam Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, 7418-28 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı lisans sahibinin mevcut adresine (Boğacık Köyü, Köyaltı ÇORUM – 05.06.2008 tarih ve 7077 sayılı TSG’de kayıtlı Ticaret sicil ve vergi sicil adresleri aynı) tebligat için gönderilmesine rağmen adresinde bulunamadığından iade edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/13/1-1

—————

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28872 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, “Hirfanlı Sok. 12/3 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA” adresinde 09.10.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13210 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan Yeni Akyıldız İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 26/10/2017-1298 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/14/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Fatih Mahallesi Kayseri Ankara Karayolu 44. Km. (Ada: - , Pafta: 3, Parsel: 238) Himmetdede Beldesi Köyü Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 08.07.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11828 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi AS PETROLCÜLÜK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1224 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/15/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Kayseri-Ankara Karayolu 50. Km., Kumkılıçlı (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Himmetdede Beldesi Köyü Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 11.03.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08820 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi ÇINAR DOĞALGAZ DANIŞMANLIK PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1231 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/16/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Belöz Tesisleri (Ada:125, Pafta:62 , Parsel:4-23-24) Yeşilhisar / KAYSERİ" adresinde mukim, 14.02.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11259 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi ERAS NAKLİYE MADENİ YAĞ PETROL İNŞAAT TAAHHÜT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1236 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/17/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Karacabey Mahallesi Sanayi Caddesi No:1 (Ada:581, Pafta:26, Parsel: 1) Yeşilhisar / KAYSERİ" adresinde mukim, 21.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13962 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KMO PETROL NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1244 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/18/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Kayseri-Ankara Yolu 18. Km (Ada:149, Pafta: K34.B-21-C, Parsel: 73-89) Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 09.02.2006 tarihli ve LPG-BAY/655-36/00194 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KÜPLÜ PINAR PETROL ÜRÜNLERİ RESTORANT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1250 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/19/1-1

—————

Kurumun 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, "Cumhuriyet Mahallesi No:120 Sedef Bulvarı (Ada: 216, Pafta: 25B, Parsel: 1) İncesu / KAYSERİ" adresinde mukim, 29.03.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11423 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi ÜSPET PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ NAKLİYE VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/10/2017-1256 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/20/1-1

—————

Kurumun 14/09/2017 tarihli ve 38620 sayılı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümleri uyarınca, “Sorgun Caddesi No:145 (Ada: -, Pafta: - , Parsel: -) Çekerek / YOZGAT” adresinde mukim, 30.03.2006 tarihli ve LPG-BAY/708-209/01608 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Bakıroğulları Petrol Otomotiv Lastik Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 02/09/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 11/10/2017-1155 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/21/1-1

—————

26.05.2006 tarih ve BAY/767-100/17221 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Özsarı Uluslararası Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyonda 17.08.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda bulunan 1 ve 3 nolu tankların otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi üzerine adı geçen bayinin sözleşmeli dağıtım şirketi olan 23.02.2012 tarih ve DAĞ/3705-3/30625 numaralı dağıtıcı lisansı (01.06.2017 tarih ve 7007-1 sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilmiştir.) sahibi Temiz Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 19.10.2017 tarih ve 1219 numaralı Soruşturma Raporuna istinaden Temiz Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin alınan yazılı savunması soruşturma konusu husus çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Temiz Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 972.717- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 07.2.2017 tarih ve 7500/30 sayılı Kurul Kararı Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Küçükbakkalköy Dudullu Yolu Caddesi No:23/25 Brandium Residence R2 BL. K:11 D:104 Ataşehir İSTANBUL” adresine gönderilmesine rağmen Temiz Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne tebliğ edilememiştir.

07.12.2017 tarih ve 7500/30 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen 972.717- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

576/22/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_29.jpg


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

- Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Hemşirelik

Profesör

1

- Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,

- Hemşirelik Anabilim Dalında Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Profesör

1

- Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.

Profesör

1

- Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

Doçent

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Doçent

2

- Üroloji uzmanı olmak.

Doçent

1

- Medikal Onkoloji uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

565/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*(http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim Eğitimi

Doçent

1

1

 

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

 

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

 

598/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/MYO

Bölüm/ Program

İstenilen Özellikler

Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Lisans, Doktora mezunu olmak ve Felsefe Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamış ve Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçentliğini Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında tamamlamış olmak

Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Bölümü

Doktorasını Gazetecilik, İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim Sistemleri alanlarının birinden almış olup, İletişim Çalışmaları alanından Doçentlik unvanını almış bulunmak.

Doç. Dr

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim Sanatları Lisans Mezunu olup,  Doktorasını Reklamcılık veya Halkla İlişkiler alanlarından birinden almış olup Reklamcılık alanında Doçentlik unvanını almış bulunmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng.)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İng.)

Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Fakültesi mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda Doçentlik ve Profesörlük yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

İlahiyat Fakültesi Mezunu olup; Tefsir Bilim Dalı'nda Doktora ve Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14    Üsküdar - İSTANBUL    

Tel:  0 216  400 22 22 (2840 – 2841 - 2842)

595/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddeleri ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadroları için 01.01.2018 tarihi itibariyle Üniversitemizde yüzde yirmi (%20) kota dahilinde başvuru yapacak yardımcı doçent adayı bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya

Doçent

1

1

Fizik antropoloji alanında doktorasını yapmış olmak ve arkeolojik toplumlarda sakralizasyon üzerine çalışması olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Sosyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Gündelik hayat sosyolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve örgütsel sinizm konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Gıda mikrobiyolojisi ve bitkisel ürünlerin biyoaktif bileşenleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Seramik karolar ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Japon Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

Japon dil bilimi alanında doktora yapmış olmak. Günümüz Japoncası ve Japonca'dan Türkçe'ye yapılan çevirilerdeki sorunlar üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Yardımcı Doçent

1

1

Örgütsel öğrenme girişimcilik ve duygusal emek alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

Güncel tüketici satın alma eğilimleri, tüketici etnosentrizmi ve hizmet kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

1

Kamu yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, Türk kamu yönetiminde performans değerlendirme ile yöneten -yönetilen etkileşimleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, İngiliz okulu kuramı ve Türk-Alman ilişkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yardımcı Doçent

4

1

Finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisi hakkında çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Rehberlik

Turizm Rehberliği

Yardımcı Doçent

4

1

Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Etkinlik turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Rehberlik

Turizm Rehberliği

Yardımcı Doçent

5

1

Turizm işletmeciliği ve otelcilik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Hizmet kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Gastronomi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

1

İşletme yönetimi ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak. Turizmde kümelenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

413/1-1


Eskişehir Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce tanzimli 10.01.2018 tarihli ekli listede kayıtlı araçlar Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma birimlerinin değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, müdürlüğümüz denetimindeki geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de belirtildiği üzere, ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilemediğinden bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıştır. Bu nedenle, listede yazılı 28 adet ceza kararı muhteviyatı para cezalarının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

No

Giriş Tarihi

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs Soyadı

Uyruğu

Para Cezası

No/Tarih

Para Cezası Miktarı

1

08.04.2016

SZ584ZS

Volvo

2000

B.Oto

Giorgi

GOGUA

Gürcistan

16CK160700120/15.04.16

756,80-TL

2

18.05.2016

X6259KA

Audi

2001

B.Oto

Yuliyan

MIHAYLOV

Bulgaristan

16CK160700202/14.06.16

946,00-TL

3

21.04.2017

CA8802XP

Mercedes

2003

B.Oto

Anka

MITEVA

Bulgaristan

17160700CK000150/09.05.17

1967,50-TL

4

25.03.2016

BD166DB

Mercedes

1997

B.Oto

Jumber

KADIDZE

Gürcistan

16CK160700138/20.04.16

870,35-TL

5

12.07.2016

WV173VW

Audi

2004

B.Oto

Nukri

BOLKVADZE

Gürcistan

16CK160700250/21.07.16

1514,00-TL

6

24.05.2017

DB28BEB

BMW

2006

B.Oto

Cladiu

CRUCIANU

Romanya

17160700CK000166/29.05.17

2038,50-TL

7

11.08.2016

B4396HC

BMW

2006

B.Oto

Borislav Yanev

SAVOV

Bulgaristan

16CK160700130/15.04.16

3784,00-TL

8

12.05.2016

K0531BA

Mercedes

2002

B.Oto

Rumen

DIMITROV

Bulgaristan

16CK160700218/29.06.16

1892,00-TL

9

12.05.2016

K0531BA

Mercedes

2002

B.Oto

Abdurrahman

YAŞAR

TC

16CK160700217/29.06.16

1892,00-TL

10

14.08.2017

PP4804AP

Mercedes

1994

B.Oto

Metin

EMIN

Bulgaristan

17160700CK000252/14.08.17

909,00-TL

11

07.04.2016

BA277AC

Mercedes

2003

B.Oto

Ruslan

BATONJANOV

Gürcistan

16CK160700130/15.04.16

1713,50-TL

12

14.07.2016

B051FMU

BMW

2001

B.Oto

Ramadan

HAYRULA

Bulgaristan

16CK160700248/21.07.16

1737,00-TL

13

19.10.2016

PB6205PA

Mercedes

1998

B.Oto

Nevzat Yasharov

ADILOV

Bulgaristan

16CK160700426/24.10.16

1173,00-TL

14

07.03.2016

X9670KA

BMW

2000

B.Oto

Vasıl

VASILEV

Bulgaristan

16CK160700114/08.04.16

1192,00-TL

15

17.10.2016

H6564BH

Mercedes

2001

B.Oto

Mladen

DEMIROV

Bulgaristan

16CK160700439/01.11.16

1399,50-TL

16

22.04.2016

K5343AC

BMW

1992

B.Oto

Zorka

ANGELOVA

Bulgaristan

16CK160700205/20.06.16

1135,25-TL

17

02.12.2016

SZ726ZS

Audi

2004

B.Oto

Mamuka

ARONIA

Gürcistan

16CK160700527/12.12.2016

1513,60-TL

18

07.04.2016

ME222RT

BMW

2004

B.Oto

Nugzar

BERIDZE

Gürcistan

16CK160700133/15.04.16

1816,35-TL

19

06.07.2017

LP682PL

BMW

2001

B.Oto

Ednar

SHANIDZE

Gürcistan

17160700CK000241/11.08.17

1590,00-TL

20

20.07.2017

XX9001

Renault

2003

B.Oto

Yana

ZAKOPAYLO

Rusya

17160700CK000242/11.08.17

1375,00-TL

21

10.08.2017

TX8172AH

Renault

2003

B.Oto

Asan

MOLLA

Bulgaristan

17160700CK000278/17.08.17

757,00-TL

22

05.12.2016

EB0125BB

Rover

2002

B.Oto

Ivaylo

LUIZOV

Bulgaristan

16CK160700524/12.12.16

946,00-TL

23

23.09.2016

PB6816CA

Nissan

2005

B.Oto

Dragan

STOYCHEV

Bulgaristan

16CK160700390/29.09.16

1135,20-TL

24

27.06.2016

H7044BH

Mercedes

2001

B.Oto

Hakan

HAKKA

Bulgaristan

16CK160700241/20.07.16

1892,00-TL

25

29.06.2016

X5902KA

BMW

2005

B.Oto

Ivo

HADZHIEV

Bulgaristan

16CK160700243/20.07.16

1904,34-TL

26

07.12.2017

MS049AH

Audi

2010

B.Oto

Zura

ELKANISHVILI

Gürcistan

18160700CK000001/02.01.18

13622,50-TL

27

25.09.2017

XX865GG

Mercedes

1999

B.Oto

Gela

ABASHIDZE

Gürcistan

17160700CK000313/25.09.17

1097,50-TL

28

01.12.2017

LT565TL

Mercedes

2007

B.Oto

Oleg

GOGMACHADZE

Gürcistan

17160700CK000398/12.12.17

8185,98-TL

402/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\18-01-2017 PERŞEMBE\552.jpg