16 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30303

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2017 yılı gayri safi geliri 1.191.442,02 TL olan ikinci sınıf Kilis Birinci Noterliği 18.03.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ ve İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

388/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Bakırköy Otuzbirinci Noterliği 12.03.2018 ve İzmir Dördüncü Noterliği 17.03.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BAKIRKÖY OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.408.226,90.-TL.

2

İZMİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

696.927,17.-TL.

389/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi 41669 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

350/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör ve Doçent” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

İyi derecede yabancı dil biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölümü

Profesör

1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak

Siyasi tarih ve savaşlar konusunda çalışmalar yapmış olmak

İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mekân Tasarımı, Mekân Organizasyonu, Yapı ve Malzeme alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

391/1-1


Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan kaynakları Müdürlüğü

Vatan Caddesi No: 69    34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

Siyaset psikolojisi ve toplumsal cinsiyet alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Genel Psikoloji

Yrd. Doç.

1

Gelişim, çocuk, aile psikolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Siyaset Sosyolojisi

Yrd. Doç.

1*

Kentleşme, yoksulluk, toplumsal değişme, sosyal tarih alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Siyasal Davranış

Yrd. Doç.

1*

Toplumsal mücadele ve sivil toplum konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1*

Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç.

3

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ya da Endüstriyel Tasarım, Resim, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Yrd. Doç.

3

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık ve/veya Sanat Tarihi alanında yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Reklamcılık / İletişim Bilimleri

Yrd. Doç.

2

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri ve/veya Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği alanlarında yapmış olmak, kriz yönetimi, kurumsal itibar, reklam, marka değeri alanlarında akademik çalışma yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Eğitim Yönetimi / Radyo, Sinema ve Televizyon / Eğitim İletişimi ve Planlaması

Yrd. Doç.

1

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Eğitim İletişimi ve Planlaması, Radyo-TV. Sinema ve/veya Halkla İlişkiler alanlarından birinde yapmış olmak, televizyon reklamları, internet gazeteciliği, etkili iletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Tarım Ekonomisi/ Turizm

Yrd. Doç.

3

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini Gıda Mühendisliği, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Turizm alanlarından birinde yapmış olmak.

Dijital Oyun Tasarımı

Radyo, Sinema Televizyon / İletişim Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Lisans ve doktora eğitimini radyo, televizyon ve sinema alanında, yüksek lisans eğitimini iletişim bilimleri alanında yapmış olmak.

İletişim Tasarımı

Radyo, Sinema Televizyon

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini Radyo, Televizyon ve Sinema alanında yapmış olmak, göstergebilim alanında yayın yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Mimarlık

Yrd. Doç.

2

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını mimarlık alanında yapmış olmak.

Mimarlık

Mimarlık / Planlama ve Tasarım

Yrd. Doç.

1

Doktorasını şehir ve bölge planlama alanında yapmış, kentsel tasarım konularında bilimsel çalışmalarda bulunmuş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

2*

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

İşletme Mühendisliği (İng.)

İşletme, İşletme Mühendisliği

Yrd. Doç.

2*

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birini İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, alanlarında almış olmak. İlgili konularda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Anestezi

Tıbbi Teknikler ve Hizmetler, Anestezi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Anestezi Uzmanı olmak.

409/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk*

Milletlerarası Özel Hukuk

Prof. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk*

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk*

Medeni Hukuk

Doç. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku*

Genel Kamu Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku*

İdare Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih*

Tarih

Yrd. Doç. Dr.

1

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri*

İslam Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri*

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak. (İng)

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

412/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Yardımcı Doçent kadrosu bulunmamaktadır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/01/2018 - 31/01/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

 

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Fen Fakültesi

İstatistik Teorisi

Profesör

1

1

-

Fen Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

-

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Hematoloji uzmanı olmak. Hepcidin ve pro hepcidin konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Edebiyat ve görsel sanatlar arası ilişki üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Aktüerya ABD

Doçent

1

1

Lineer Olmayan Zaman Serileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

1

1

Polimer modifikasyon kinetiği ve elektrokimyasal biyosensör konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Lipaz immobilizasyonunda kullanılabilecek kaliksaren bileşiklerinin sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Enflasyon Hedeflemesi, Döviz Kurundan Yurtiçi Fiyatlara Geçiş Etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Enerji Piyasası, Düzenleyici Kurumlar, Regülasyonlar Yoluyla Piyasalara Müdahale alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yapı Yönetimi

Doçent

1

1

Yığma yapıların yatay derz yöntemleriyle güçlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi

Doçent

1

1

Küreselleşmenin sağlık sistemleri ve politikalarına etkileri üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Doçent

1

1

Erken evre Parkinson hastalığında devimine ilişkin kortikal potansiyeller konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doçent

1

1

Subakut ruminal asidozis ile ilgili çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Doçent

1

1

Sığır tüberkülozunun teşhisi ve Rhodoccous equi aşı üretimi konularında çalışmış olmak.

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe çevirileri olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Aydınlanma dönemi İskoç filozofları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Yrd. Doç.

1

1

Türk halk kültüründe mizah üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Yrd. Doç.

3

1

Psephellus cinsinde populasyon genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika

Yrd. Doç.

3

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış ve erkek ruh sağlığı konusunda çalışmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

İlgili alanda lisans ve doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Ergenlerde algılanan duygu dışavurumu ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yrd. Doç.

3

1

-

373/1-1