12 Ocak 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30299

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 30.11.2017 tarih ve 7484-26 sayılı Kararı ile Yeni Mah. Denizli Cad. No. 72 Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.09.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12080 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi (23.05.2014 tarihinde sonlandırılmıştır) AHMET AYHAN’a ait tesiste 18.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle, 76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/1/1-1

—————

Kurul’un 13.12.2017 tarih ve 7519-14 sayılı Kararı ile Kocabaş Kasabası Ankara Bulvarı Cumhuriyet Mah.No.63 Honaz/Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 24.08.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13069 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi (18.10.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) DENKUM PETROL MADEN OTOMOTİV İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 16.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle, 76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/2/1-1

—————

Enerya Antalya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Şua End. Mim. Is. Soğ. Hav. Sit. İz. Pl. Zir. Hay. Pet. İnş. Teks. Tur. İm. İth. İhr. Ltd. Şti.” Firması hakkında 19.04.2017 tarih ve 18396 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01.06.2017 tarih ve 714 sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 30.11.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 24.02.2017 tarihli ve 9419 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca hazırlanan 28/11/2017 tarihli ve 83632887-663.07-50309 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Şua End. Mim. Müh. Is. Soğ. Hav. Sit. İz. Pl. Zir. Hay. Pet. İnş. Teks. Tur. İm. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin sertifika sahibi olmayan firmalarca yapılan iç tesisatları üstlenmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi ve 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7’nci maddesi hükümlerine, dağıtım şirketi tarafından proje onay işlemleri tamamlanmadan iç tesisat yapması eyleminin ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması başlıklı 37’nci maddesine aykırı olması nedeniyle, 19.04.2017 tarihli ve 18396 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu ve sertifika sahibinin yazılı savunması ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup,

Sertifika sahibinin:

a) Dağıtım şirketinin proje onayı olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Sertifika sahibi olmayan firmalarca yapılan iç tesisatları üstlenmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi ve 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7’nci maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

c) Yazılı savunmasında ileri sürülen hususların sertifika sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından, Şua End. Mim. Müh. Is. Soğ. Hav. Sit. İz. Pl. Zir. Hay. Pet. İnş. Teks. Tur. İm. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle dağıtım şirketince proje onay ve kontrol işlemleri tamamlanmadan iç tesisat yapımı gerçekleştirmemesi ve sertifikasız firmalar tarafından yapılan iç tesisatların kendisi tarafından yapılmış gibi hareket etmemesi hususlarında ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,

karar verilmiştir.”

şeklinde 30.11.2017 tarih ve 7484-5 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

308/3/1-1

—————

Kurul 16.11.2017 tarihli ve 7447-29 sayılı Kararı ile “Ehlibeyt Mah. 1263 Sok. No: 1/3 Çankaya Ankara” adresinde mukim 14.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34759 sayılı bayilik lisansı sahibi Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 14-16.05.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak ve istasyonda vaziyet planı harici gizli tank ve düzenek bulunması eylemi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 11.08.2017 tarihli ve 35171 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17.08.2017 tarihli ve 968 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 194.543,-TL, gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.144.373,-TL olmak üzere toplamda 1.338.916,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.338.916,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/4/1-1

—————

Kurul 16.11.2017 tarihli ve 7447-30 sayılı Kararı ile “Ehlibeyt Mah. 1263 Sok. No:1/3 Çankaya Ankara” adresinde mukim 14.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34759 sayılı bayilik lisansı sahibi Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 12.01.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere denetim tarihi itibari ile dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 11.08.2017 tarihli ve 35171 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17.08.2017 tarihli ve 968 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/5/1-1

—————

Kurul 30.11.2017 tarihli ve 7484/20 sayılı Kararı ile Samsun-İstanbul Devlet Karayolu Üzeri Sumucak Köyü Mevkii No: 126/1 Kurşunlu Çankırı adresinde mukim 16.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34454 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere TÜBİTAK MAM’ın 1620P00127001, 1620P00127002 sayılı analiz raporuna göre gerekli şart ve seviyede Ulusal Marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 11.08.2017 tarihli ve 35092 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14.08.2017 tarihli ve 949 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 1.208.229, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.208.229, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/6/1-1

—————

Kurul 30.11.2017 tarihli ve 7484-21 sayılı Kararı ile Samsun-İstanbul Devlet Karayolu Üzeri Sumucak Köyü Mevkii No:126/1 Kurşunlu Çankırı adresinde mukim 16.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34454 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 22.07.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere menşei belli olmayan akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 11.08.2017 tarihli ve 35092 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14.08.2017 tarihli ve 949 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/7/1-1

—————

Kurul 30/11/2017 tarihli ve 7484-16 sayılı Kararı ile, 06/05/2010 tarih ve Dağ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05/02/2013 tarihli tespite göre, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki/ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt Taşımacılık Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 09/06/2017 tarihli ve 26107 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 03.07.2017 tarihli ve 774 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesine rağmen, Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin bu fiilinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması ve Kuruma ulaşan herhangi bir yazılı savunmasının olmadığı, anlaşıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü uyarınca 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/8/1-1

—————

29/11/2017 tarihli ve 50634 sayılı Başkanlık Oluru ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, bayisi Bekir Akkavak'ın 12/03/2005 tarih ve BAY/454-792/04102 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı kapsamındaki istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, otomasyon sisteminin düzgün olarak çalışmaması, otomasyon sistemi ile kayıt dışı ikmali ve satışı Kurumu bildirmemesi suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4’üncü maddesinin birinci fıkrası) ve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petro Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 30.11.2017 tarihli ve 1539 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

308/9/1-1

—————

Kurul, 23.11.2017 tarihli ve 7470-16 sayılı Kararıyla; “Demirkapı Köyü (Pafta: 5, Parsel: 1816) Susurluk/BALIKESİR” adresinde, 23.12.2010 tarihli ve BAY/939-82/28751 (lisansı 18.10.2011 tarihinde iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi kapsamında faaliyet gösteren Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.02.2011, 18.02.2011 ve 04.03.2011 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 05.01.2012 tarih ve 3631-42 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. Dairesinin E: 2012/1837, K: 2015/1682 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 20.07.2017 tarihli ve 31786 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 31.07.2017 tarihli ve 885 sayılı Soruşturma Raporunu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

a) TÜBİTAK MAM’ın 23.02.2011 tarihli ve M-11/256 ve M-11/257 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı nitelikte akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL tutarında ayrıca 05.02.2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,

b) TÜBİTAK MAM’ın 08.03.2011 tarihli ve M-11/356 ve M-11/357 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı nitelikte akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL tutarında ayrıca 18.02.2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19’uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,

c) TÜBİTAK MAM’ın 18.03.2011 tarihli ve M-11/435 sayılı analiz raporuna göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı nitelikte akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL tutarında ayrıca 04.03.2011 tarihi itibariyle akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli tank ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 12.327.-TL tutarında,

olmak üzere toplamda 596.126,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 596.126,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/10/1-1

—————

Kurul’un 13.12.2017 tarih ve 7520-2 sayılı Kararı ile 19.12.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14543 sayılı lisans kapsamında Yeni Mahallesi Malazgirt Bulvarı No:268 Ulugöz Silifke/Mersin adresinde faaliyet gösteren ÖZEFELER PETROL VE PETROL TÜREVLERİ NAKLİYE DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırdığının tespit edilmesi sebebiyle hakkında 88.517,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Ayrıca, LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığı anlaşıldığından 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği piyasa faaliyetinin 30 gün geçici bir süre durdurulmasına,

Geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde, geçici durdurma işleminin kaldırılması işlemlerinin Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

308/11/1-1

—————

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Zafer Doğalgaz Isıt. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. tarafından 2016 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İGDAŞ) sunulan iç tesisat projelerinin firmanın yapım kapasitesinin çok üstünde olduğunun değerlendirilmesinden dolayı sunulan projelerin sertifika sahibi olmayan gerçek veya tüzel kişilere yaptırıldığı değerlendirilmiş olup, bu durumun 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5’inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine, 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7’nci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı Başkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 15’inci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1641 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

308/12/1-1

—————

ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (Esgaz) lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tamer Sorgun Firmasının; Esgaz’ın proje onayı olmadan bir binada doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37’nci maddesinin 1 inci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 6’ncı maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesi uyarınca, 08.06.2017 tarih ve 26004 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 20.07.2017 tarih ve 842 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

308/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Yavuzselim Osb Mah/Semt Recep Tayyip Erdoğan Blv. 6 Merkez/Aksaray adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 14 Zaman Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb Çanakkale Caddesi No:10 Yakapınar/Adana adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Akneft Madeni Yağ İmalat Nakliye İnşaat İthalat İhracat Dağıtım Pazarlama Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 2 Organize Sanayi Bölge 2 Cadde 27/1 Şanlıurfa adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Arcan Petrol Yapı Temizlik İnşaat Tekstil Makine Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

309/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Pınartepe Mevkii 24. Cad. No:11 Çakmaklı Köyü Aliağa/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Art Depoculuk ve Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Ortakonak Mahallesi 14332 Sok.Ketenci Organize Sanayi No:13-15 Karatay/Konya adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Ç3-3 Parsel İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Aydem Kimyasal Ürünler Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 10.042 Sokak No:8 İaosb Çiğli/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Banko Madeni Yağ Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10025 Sokak No:4 Çiğli/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Beykaya İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/8/11

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi No:56 Sancaktepe/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Şirinevler Mahallesi Meriç Sokak Toyak İş Merkezi No:11-101 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Keresteciler Sanayi Sitesi Saray Mahallesi 12. Sokak No:20 Kahramankazan/Ankara adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Çorlu Havalimanı Çorlu/Tekirdağ adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve Gaz İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Demirtaş Köyü, Akyuva Mahallesi Yumurtalık/Adana adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yb-26 No:26 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Element Madeni Yağ Taşımacılık Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/14/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Sanayi Mah. 1678. Sok. No:7 Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Elmadağ Kimya Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/15/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi Suryapı Exen Sitesi No:24/F Blok 31/359 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Epet Grup Petrolcülük Kuyumculuk Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/16/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Keresteciler Sanayi Sitesi Saray Mahallesi 12. Sokak No: 20 Kahramankazan/Ankara adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Erke Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/17/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Osb Mah. Osb Cacabey Cad./13 Merkez/Kırşehir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limted Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/18/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Aliağa İlçesi, Helvacı Beldesi, Fatih Mahallesi, Sanayi Bölgesi, 12 İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Gs Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (Full)’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/19/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tatlıcak Mahallesi Umurlu Sokak No:23/ A Karatay/Konya adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Hayber Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/20/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu M Ş. Güneş Bl V. Mira Tower Kat 11 57/0 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/21/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adana Hacı Sabancı O.S.B. Ceyhan Cad. No:2 Sarıçam/Adana adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi İspet Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/22/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Osb Melek Aras Bulvarı Organik Caddesi No: 32 7095 Ada 04 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi İssan Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/23/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstasyon Mah. Çilem Sok. Dış Kapı No: 1/G İç Kapı No:14-15 Kartepe/Kocaeli adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Kocaeli Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/24/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Haraççı Mah. Bayrak Cad. 1/2 A Arnavutköy/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/25/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3c Blok No:128 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/26/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Kale Mah. 348. Sok. No:8 (Ada:348 Pafta:M22a19c4d/19d3c Parsel:2) Pamukkale Merkez/Denizli adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Mondo Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/27/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Düzce Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. 3. Cadde No:18 Beyköy Merkez/Düzce adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Msd Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/28/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 Daire:44 Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/29/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. 42/365 İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Pluschem Kimya Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/30/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Güneykent Mahallesi 3140 Sokak No:3 Batman adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Raman Bio Dizel İmalat Nakliyat Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/31/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Ankara Asfaltı 27. Km Ansızca Köyü Kemalpaşa/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç ve Dış Ticaret- Shahram Rezaei Saralan’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/32/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Orta Konak Mah. 14332 Sok. No:20/1 Karatay/Konya adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Sgt Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Ambalaj Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/33/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 5 Ocak Cad. No:4 Sarıçam/Adana adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Skot Oil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/34/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi No:20/2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/35/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Estim - Metal İşleri Sanayi Sitesi 1. Cadde No: 26 - 28 - 29 Oğlananası Menderes/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Şampiyon Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/36/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Yenibosna Merkez Mah. Güneşli Yolu Cad. İkebana Sitesi H Apt. N.2/3 H/15 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim  bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/37/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphıll Court 1a 57/3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Turkısh Petroleum Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/38/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Milas-Bodrum Havalimanı Bodrum/Muğla adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/39/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Trabzon Havalimanı Merkez/Trabzon adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/40/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adnan Menderes Havalimanı Balçova/İzmir adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

309/41/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15495 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

295/1-1

—————

13384 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

296/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Açıklama

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd. Doç.

1

3

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

336/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Eğitim, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği Fakültesi

-

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Dil Bilimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

-

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

322/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

4

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlığı Yapmış Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Nörolojisi Yandal Uzmanlığı Yapmış Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Nörolojisi Yandal Uzmanlığı Yapmış Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Nefroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkolojisi yandal yapmış olmak

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

Gastroentoloji Yandal Uzmanlığı yapmış olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

3

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Profesör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi

Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak.

2

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

-

Alanında Uzmanlık veya Doktora Yapmış Olmak.

1

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

-

Alanında Uzmanlık veya Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

-

Alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış Olmak.

4

Doçent

326/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.01.2018

Son Başvuru Tarihi    : 26.01.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi: (0232) 4888139

Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (0232) 4885301

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Doç. Dr.

1

• Fizik Alanı-Kuantum Enformasyon Teorisi üzerinde çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

• Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Doç. Dr.

1

• Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak Aerodinamik, Uçuş Mekaniği, Sayısal Analiz konularında araştırmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

2

• Dinamik Modelleme, Optimum Kontrol ve Evrimsel Algoritma Uygulamaları

• Makina Teorisi ve Dinamiği

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Yrd. Doç. Dr.

2

• Biyomühendislik/Moleküler Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik doktorasına sahip Epigenetik, Kanser Genetiği alanlarında çalışmış, en az 1 yıl doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimi bulunan

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

• Yapay Zeka

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

2

• İnşaat Mühendisliği Doktora derecesine sahip ve Yapı, Yapı Malzemesi veya Geoteknik dallarından birinde uzmanlaşmış

Mühendislik Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

• Elektrik-Elektronik/Elektrik/Elektronik ve Haberleşme/Elektrik ve Bilgisayar alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

1

• Mekatronik, Kontrol veya Robotik alanında araştırmaları olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr.

1

• Şehir ve Bölge Planlama-Kentsel Coğrafya ve Kentsel Estetik

325/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 12.01.2018 - 26.01.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doçent

1

- Medeni hukuk alanında yayınlar yapmış olmak.

- Ders anlatabilecek düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

344/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” ve ilgili yönetmelikler uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak. Deniz hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Böl

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Doçent Dr.

Doktorasını veya Doçentliğini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Medeni Hukuk veya Deniz Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak İdare Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

1

Araş. Gör.

(1023775)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Makine Müh.

1

Araş. Gör.

(1023776)

Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Elektrik Elektronik Müh.

1

Araş. Gör.

(1023777)

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Endüstri Müh.

1

Araş. Gör.

(1023778)

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

2

Araş. Gör.

(1023794 )

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

Gemi Makineleri İşletme Müh.

2

Araş. Gör.

(1023790)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Arş. Gör.

(1023781)

İktisat, İşletme, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık lisans mezunu olup Finans veya Ekonomi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

1

Arş. Gör.

(1023793)

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İşletme veya İşletme lisans programlarından birisinden mezun olmak. Pazarlama veya İşletme alanından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

1

Arş. Gör.

(1023783)

Deniz Ulaştırma İşletme veya Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonomi, İşletme alanından birinde lisans eğitimi almış olmak. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümlerinden birinde tezli yüksek lisansa başlamış veya bitirmiş olmak.

1

Arş. Gör.

(1023784)

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

1

Arş. Gör.

(1023785)

Yönetim Bilişim Sistemleri, Sayısal Yöntemler, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

1

Araş. Gör.

(1023786)

Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olup, Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Kimya

1

Araş. Gör.

(1023787)

Kimya lisans mezunu olup Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Matematik

1

Araş. Gör.

(1023789)

Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Başvuru Yeri:

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi adayların ilgili Fakülteye başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi:

• Öğretim Üyeleri için Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir.

• Araştırma Görevlileri için ilk başvuru tarihi ilanın YÖKSİS ilanlar sayfasında yayınlanma tarihidir.

Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş gündür.

İLETİŞİM:

Telefon: (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

346/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ