11 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30298

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALINACAKTIR

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla Fransızca dilinde bir personel alınacaktır.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 12/2/2018 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Fransızca Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya Fransızca dilinde “DELF & DALF” sınavından en az DALF C2 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini, belgelemek. (Belgelerin KPDS/YDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

c) Akıcı bir dile sahip olmak.

IV. SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, en geç 26/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu”nda belirtilmiştir.) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.anayasa.gov.tr adresinden temin edilebilir.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

VIII. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 7.491,36 TL ile 10.807,75 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.

 

 

307/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21M-2D Pafta, 14658 Ada, 7 Parsel - ES ARES Plan Yapı Turz. Enerji San. Tic. A.Ş. (0026212462333047) - Şirket Müdürü Sümeyya KURT (0026111283254748) - 04.01.2018 tarihli ve 48 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Manavgat Belediyesi - 31L-1C Pafta, 1956 Ada, 5 Parsel - EVREN KARDEŞLER Kuaför Eml. İnş. Taah. Tem. Nakl. Tar. Hayv. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. (0007315487645148) - Şirket Müdürü Ahmet EVREN - 04.01.2018 tarihli ve 17670 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Altındağ Belediyesi - 23353 Ada, 3 Parsel - Emrullah TOPUZ (0006110401355703) - 04.01.2018 tarihli ve 17671 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Afyonkarahisar Belediyesi - 6/2 Pafta, 6218 Parsel - Ufuk CEYLAN - Ceylanoğlu İnşaat (0003112155753156) - 04.01.2018 tarihli ve 17669 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C09B2B Pafta, 4336 Ada, 16 Parsel - Ahmet DENK (0016111824440130) - 04.01.2018 tarihli ve 936 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45636 Ada, 13 Parsel - ABDULCEBBAR İPEK İnş. Prj. Eml. Gıd. Hay. Nak. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (0006311844180567) - Şirket Müdürü Abdulcebbar İPEK (0006110289040248) - 04.01.2018 tarihli ve 774 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 1386 Ada, 6 Parsel - Adem BEDİR  (0006112842151257) - 04.01.2018 tarihli ve 17651 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bilecik Bozüyük Belediyesi - 30J3A Pafta, 498 Ada, 23 Parsel - Emrah MUZRAK (0011112822310365) - 04.01.2018 tarihli ve 17688 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi - 400/7 Pafta, 1897 Ada, 270 Parsel - GÜMÜŞ Gıda Tur. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürleri Gökhan KANDAZ ve Hüseyin KANDAZ - 04.01.2018 tarihli ve 17647 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kırıkkale Belediyesi - 1323 Ada, 90 Parsel - Habip TÜRKEKUL (0071110442422620) - 04.01.2018 tarihli ve 17672 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul, Esenler Belediyesi - 2 Pafta, ---- Ada, 5699 Parsel - Himmet KÜLLÜOĞLU  (0034111211221638) - 04.01.2018 tarihli ve 17681 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Çankaya Belediyesi - 26145 Ada, 10 no’lu (eski 2 no’lu) Parsel - KALELİLER İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Şefik BULAK - 04.01.2018 tarihli ve 17697 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 29L-3A Pafta, 893 Ada, 1 Parsel - Mürsel MUTLU (0006110051093757) - 04.01.2018 tarihli ve 17649 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Mamak Belediyesi - 38870 Ada, 6 Parsel - Ziver ÇOKYAMAN (0006112243813302) - 04.01.2018 tarihli ve 17683 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Kocaeli Çayırova Belediyesi - G22B18C2A Pafta, 1326 Ada, 60 Parsel - Camal SEVGİ  (0041111623694412) - 04.01.2018 tarihli ve 558 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVD Pafta, 45597 Ada, 3 Parsel - AYBUDUN İnş. Pet. Gıda Bes. Maden Taş. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006315575745366) - Şirket Müdürü Ahmet AYBUDUN (0006110435421621) - 04.01.2018 tarihli ve 862 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Çekmeköy Belediyesi - 2/2 Pafta, 1456 Parsel - Halit ÇELİK - 04.01.2018 tarihli ve 17587 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

305/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Halit Hocaefendi Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Erdoğan Çakar, Mehmet Naci Demir, Efraim Özgen, Levent Çelik, Saim Sert, Hasan Düzgün, Erol Özgül, Özcan Yılmaz, Mehmet Yılmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: Elazığ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Elazığ 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.12.2017 tarihinde kesinleşen, 18.10.2017 tarih ve E: 2017/187, K: 2017/327 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Elazığ ilinde ilim ve irfan tarihinde müstesna bir yeri olan Halit Hoca Efendi’nin fikriyatının tanıtılması konusunda çalışmalar yürütmek, toplumun milli ve manevi sahalarda şuurlandırılması için çalışmalar yapmak… ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Hanman Oku mevkiinde vaki ve kain tapunun 14 Ada, 522 Parsel Numarasında Kayıtlı, 4/132 Arsa Paylı,  A/-Blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümü teşkil eden depolu dükkan nitelikli taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Erdoğan Çakar, Levent Şengül, Efraim Özgen, Mehmet Naci Demir, Mahir Kara

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

271/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

See One Enerji Petrol Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Çanakkale ilinde yapmış bulunduğu I16-a3 ve I16-d2, no’lu paftalarda iki adet petrol arama ruhsatı başvurusundan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince vazgeçmiş sayıldığı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

268/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

10.01.2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Unvan

Der.

Fakülte/Rektörlük/Myo/Yo

Bölüm

Anabilim Dalı

Açıklama

Yrd. Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Maliye alanında doktora yapmış olmak

324/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Adaylar; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek adayların Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini,

2 - Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen Profesör kadrolarına başvuran adayların “PDÖ deneyimi olmak” şartını sağlaması gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağzı, Diş ve Çene Cerrahisi

2

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hidrobiyoloji

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Topoloji

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Politikası ve Yayım

1

 

Ziraat Fakültesi

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

1

 

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

1

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji (*)

2

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji (*)

1

Transplantasyon konusunda deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji (*)

1

 

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği (*)

1

 

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

1

 

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

1

 

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Biyokimyası

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Anasanat Dalı

2

 

İlahiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi

1

 

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

1

 

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O.

Elektrik

1

 

316/1-1


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2017, 13/12/2017, 21/12/2017 ve 28/12/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Türü

Tesis Tipi/Proje Adı

Süresi

1

Heda Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Oskara Regülatörü ve HES

07/12/2017 tarihli ve 7488-13 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Melih JES

07/12/2017 tarihli ve 7502-2 sayılı Kurul Kararı ile 21 (yirmibir) yıl 4 (dört) ay, 13 (onüç) gün süreli ve 11/03/2039 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

3

Kılıç Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Yenice HES

13/12/2017 tarihli ve 7525 sayılı Kurul Kararı ile;

“Yenice HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-29/71 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 15/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince 15/12/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Kılıç Enerji Üretim A.Ş.’ye “Yenice HES” üretim tesisi için, 15/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Na-Ta Enerji Üretim Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Alınyayla Regülatörü ve HES

21/12/2017 tarihli ve 7526-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Oknal Sınai Tıbbi Gazlar Gıda Petrol Taşımacılık Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Türkoğlu Kojenerasyon Tesisi

21/12/2017 tarihli ve 7534 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

28/12/2017 tarihli ve 7591-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

7

Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Değirmendere HES

28/12/2017 tarihli ve 7610-1 sayılı Kurul Kararı ile;

“Değirmendere HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 22/12/2016 tarihli ve EÜ/6776-4/3616 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 29/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince 29/12/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Değirmendere HES” üretim tesisi için, 29/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Karaçay HES

28/12/2017 tarihli ve 7610-2 sayılı Kurul Kararı ile;

“Karaçay HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 23/12/2016 tarihli ve EÜ/6776-5/3617 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 29/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince 29/12/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Karaçay HES” üretim tesisi için, 29/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

9

Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Kuzuculu HES

28/12/2017 tarihli ve 7610-3 sayılı Kurul Kararı ile;

“Kuzuculu HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 22/12/2016 tarihli ve EÜ/6776-5/3618 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 29/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince 29/12/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Kuzuculu HES” üretim tesisi için, 29/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

10

Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Suçatı HES

28/12/2017 tarihli ve 7610-4 sayılı Kurul Kararı ile;

“Suçatı HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 24/12/2015 tarihli ve EÜ/5966-6/03419 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 29/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince 29/12/2017 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Abdülmecit Modoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Suçatı HES” üretim tesisi için, 29/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi/Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karadeniz Powership Doğan Bey

13/04/2017 tarihli ve EÜ/7032/03663 numaralı

13/12/2017 tarihli ve 7504-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Siirt Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

20/11/2008 tarihli ve ED-OSB/1845-7/1314 numaralı

21/12/2017 tarihli ve 7526-6 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kocalar RES

22/12/2011 tarihli ve EÜ/3570-5/2180 numaralı

21/12/2017 tarihli ve 7526-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

Başak Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Göztepe RES

18/10/2012 tarihli ve EÜ/4074-24/2457 numaralı

21/12/2017 tarihli ve 7526-20 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

 

Sıra No

 

1

28/12/2017 tarihli ve 7591-9 sayılı Kurul Kararı ile;

Kanalet İnşaat Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Yenicekent HES" projesi için verilen 27/04/2005 tarihli ve EÜ/786-3/649 numaralı üretim lisansı ile ilgili olarak Danıştay 13. Dairesinin 26/06/2013 tarihli ve 2013/1930 sayılı Kararı ile “…dava konusu işlemin iptaline…” kararı çerçevesinde; 25/04/2008 tarihli ve 1583-30 sayılı Kurul Kararının geri alınması nedeniyle, 27/04/2005 tarihli ve EÜ/786-3/649 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

306/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 tarihli Kararıyla

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı

13/12/2017 tarihli ve 7505-7 sayılı Kurul Kararı ile 13/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

306/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2017, 13/12/2017, 21/12/2017 ve 28/12/2017 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Rchemie İnternational Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

07/12/2017 tarihli ve 7491-1 sayılı Kurul Kararı ile 07/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Öz-Ova Tarım Ürünleri Çırçır Prese Tekstil Kömür Otomotiv  Nakliye Biodizel Akaryakıt Turizm Gıda İnşaat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited  Şirketi

İşleme (Biodizel) Lisansı

13/12/2017 tarihli ve 7506-1 sayılı Kurul Kararı ile 13/12/2017 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

3

Bura Madeni Yağ Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

13/12/2017 tarihli ve 7506-2 sayılı Kurul Kararı ile 13/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

4

Stark Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7542-1 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Ersan Petrol Sanayi Anonim Şirketi

Rafinerici Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7542-8 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

6

Petrogo Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7594-1 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

7

Oktav Akaryakıt Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7594-2 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8

Sade Madeni Yağlar Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7594-11 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Sgt Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Ambalaj Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

19/02/2015 tarihli ve MYĞ/5481-2/ 35258 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7542-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

İspet Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

02/03/2016 tarihli ve MYĞ/6136-1/ 36629 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7542-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’

08/11/2012 tarihli ve DAĞ/4110-2/ 31769 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7594-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Yks Yalçınlar Kimya Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29/07/2010 tarihli ve MYĞ/2671-3/ 28060 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7594-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

306/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 ve 28/12/2017 tarihli Kararlarıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Gascome Petrol Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7543-1 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Dolugaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7543-2 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Egaz LPG Dağıtım Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7543-3 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Ak Eren Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/12/2017 tarihli ve 7543-4 sayılı Kurul Kararı ile 21/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Park Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7595-1 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı

1

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/775-10/03012 numaralı

LPG Depolama Lisansı

23/11/2017 tarihli ve 7456-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

05/04/2017 tarihli ve LPG-DAĞ/7011-1/17965 numaralı

LPG Dağıtıcı Lisansı

07/12/2017 tarihli ve 7493-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/755-14/03016 numaralı

LPG Depolama Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7595-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/755-2/03004 numaralı

LPG Depolama Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7595-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/755-17/03019 numaralı

LPG Depolama Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7595-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

11/05/2006 tarihli ve LPG-DPO/755-15/03017 numaralı

LPG Depolama Lisansı

28/12/2017 tarihli ve 7595-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

306/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ