8 Ocak 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30295

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/10/2017 tarih ve 587 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2017 tarih ve 2407 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45985 ada 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 08/01/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

124/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Kulak, Burun, Boğaz

Yardımcı Doçent

Eczane Hizmetleri

1

Organik Kimya

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1

Kamu Hukuku

Yardımcı Doçent

199/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.05.282

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2017-137                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2017-1926                                               KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Köroğlu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, kamu orta malına ait, 137 ada, 155, 163, 164 ve 178 parsellerde kayıtlı taşınmazların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2017 tarih ve 1895 sayılı kararı, Kars Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.09.2017 tarih ve 2117 sayılı yazı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.11.2017 tarih ve 2060 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Köroğlu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, kamu orta malına ait, 137 ada, 155, 163, 164 ve 178 parsellerde kayıtlı taşınmazların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sınırları belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

83

83/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.00.01

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017-138                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017-1946                                               KARS

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuza ilettikleri rapor ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almış olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararında Kentsel Sit Alanı’nın sınırları yeniden belirlenmiş olup yeniden belirlenen Kentsel Sit alanı sınırlarının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenmesine ilişkin ; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 1680 sayılı kararı, 25.08.2017 tarih ve 1808 sayılı kararı, 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı  kararı, 19.10.2017 tarih ve 1883 sayılı kararı, 16.11.2017 tarih ve 1919 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 15.12.2017 tarih ve 2236 sayılı sunum raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuza ilettikleri rapor ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almış olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararında Kentsel Sit Alanı’nın sınırları yeniden belirlenmiş olup yeniden belirlenen Kentsel Sit alanı sınırlarının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenmesine ilişkin; Kars İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanına ilişkin daha önce Kurulumuzun 24.05.2017 tarih ve 1680 sayılı kararı ile belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartlarının geçerli olduğuna;

Karar verildi.

84/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  57.00/1

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017-204                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017-4940                                            SAMSUN

Sinop İli kıyılarında ve Sinop Limanında sualtı kültür varlıklarının belgelenmesi, dalış yasağı getirilen alanlar ile I. derece arkeolojik sit alanının irdelenmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan sualtı araştırmalarına ait rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.10.2017 gün ve 3108 sayılı yazısı, aynı raporların iletildiği ve sit önerilerinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2017 gün ve 212138 sayılı yazısı, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 04.12.2017 gün ve 1787 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı, 14.02.2007 gün ve 1074 sayılı kararları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.12.2017 gün ve 529 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli kıyılarında ve Sinop Limanında sualtı kültür varlıklarının belgelenmesi, dalış yasağı getirilen alanlar ile I. derece arkeolojik sit alanının irdelenmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan sualtı araştırmaları sonucunda;, Selçuklu döneminde tersanecilik faaliyetlerinin yapıldığı, 1853 Osmanlı-Rus Deniz Savaşının cereyan ettiği, antik liman sahası olan ve tarihsel açıdan önem arz eden Sinop İç Liman Bölgesi’nin ve yine Rıza Nur Kütüphanesi önündeki sualtında, kıyıya paralel olarak yaklaşık 300 m. devam eden rıhtım ve/veya sualtı tahkimatının bulunduğu bölgenin I. derece arkeolojik sit statüsünün bulunduğu, diğer kesimlerde herhangi bir anomaliye rastlanmadığı, tespit edilen yasak dalış bölgeleri ve batıklarla ilgili değerlendirmenin ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılabileceği anlaşıldığından, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı kararı ile belirlenen I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iptal edilmesine; Sinop İç Liman Bölgesinde ve Rıza Nur Kütüphanesi önünde yer alan, Sinop ili kıyılarındaki konumları ekli 1/10.000 ölçekli haritada gösterilen ve sit sınırları ile koordinatları yine ekli 1/10.000 ölçekli haritada belirtilen iki adet alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu sit alanlarında ekte belirtilen koruma şartları ve kullanma esaslarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

SİNOP İÇ LİMAN BÖLGESİ VE RIZA NUR KÜTÜPHANESİ ÖNÜNDEKİ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

KORUMA ŞARTLARI VE KULLANMA ESASLARI

1 - Sinop İç Limanı ve Rıza Nur Kütüphanesi önündeki I. derece arkeolojik sit alanlarında, kıyı kesimi dahil su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisleri yapılamaz.

2 - Denizin dibini tahrip edebilecek trol, algarna, kum alma, salyangoz ve midye avcılığı vb. gibi herhangi bir uygulama yapılamaz.

3 - Koruma Bölge Kurulu izni olmadan inşaat tesisat, kazı, sondaj vb. herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz.

4 - I. derece arkeolojik sit alanlarının kıyı kesimlerinde, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 13.c maddesinde belirtilen hizmet noktalarında wc, duş, soyunma kabini, mobil satış üniteleri ile gölgelik, ahşap iskele, yönetmelikte belirtilen koşulları aşmamak kaydıyla ve Koruma Bölge Kurulu izniyle yapılabilir.

 

85_Sayfa_1

85_Sayfa_2

85/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/734

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017-204                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017-4930                                            SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2016 gün ve 3828 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan ve tescilli yapının bitişik parselinde bulunan, özel mülkiyete ait 120 ada, 25 parselde inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan antik duvar (rıhtım) kalıntılarının tescil edilmesine ve yapılaşma talebinin değerlendirilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2017 gün ve 3595 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.08.1992 gün ve 1418 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2016 gün ve 3828 sayılı kararı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2017 gün ve 3818 sayılı yazısı, Sinop Belediyesi’nin 12.12.2017 gün ve 4518 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.12.2017 gün ve 528 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2016 gün ve 3828 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan ve tescilli yapının bitişik parselinde bulunan, özel mülkiyete ait 120 ada, 25 parselde inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan ve ekli vaziyet planında konumları işaretlenip koordinatları verilen, Hellenistik ve Geç Roma dönemi rıhtım yapısına ait antik duvar kalıntılarının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak, bu kalıntıların taşınmazın geneline yayılmış olarak bulunduğu 120 ada, 25 parselin de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; I. derece arkeolojik sit alanına ilişkin sayısal sit haritası ve sit fişinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına;

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 120 ada, 25 parselde herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyeceğine, tescilli kalıntıların teşhir-tanzimine yönelik projenin hazırlanarak sunulması halinde kurulda değerlendirilebileceğine; 120 ada, 25 parselin tapu kaydına “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” ve “. I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına, parselde kazı çalışması nedeniyle oluşan riskli duruma karşı gerekli güvenlik önlemlerinin Müze Müdürlüğü denetiminde belediyesince alınmasına karar verildi.

 

86

86/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/803

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017-204                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017-4945                                            SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Gelincik Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında kalan, özel mülkiyete ait 237 ada, 18 parselde yapılaşma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan temel hafriyatında üç adet basit mezar çıktığına ve yapılaşma talebinin değerlendirilmesine ve bu parsel çevresinde geçmişte ortaya çıkan mezarlar ışığında bölgenin antik nekropol alanı olduğundan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.12.2017 gün ve 3863 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2017 gün ve 446051 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 11.12.2017 gün ve 416938 sayılı, Sinop Belediyesi’nin 11.12.2017 gün ve 4493 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.12.2017 gün ve 3897 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.12.2017 gün ve 870628 sayılı yazları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.12.2017 gün ve 537 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Gelincik Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında kalan, özel mülkiyete ait 237 ada, 18 parselde yapılaşma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan temel hafriyatında üç adet basit/kiremit mezarın ortaya çıktığı, bu parsel çevresinde geçmişte ortaya çıkan mezarlar ışığında bölgenin antik nekropol alanı olduğu anlaşıldığından ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları işaretlenen ve ekli listede koordinatları verilen alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanı içinde kalan ekli listede belirtilen parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna;

Bu sit alanı içinde kalan 237 ada, 18 parselde yapılaşma talebi üzerine, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan temel hafriyatında ortaya çıkan üç adet basit/kiremit mezarın belgeleri alınıp Müze Müdürlüğünce kaldırıldığı ve alanda herhangi bir taşınmaz kültür varlığı parçasına rastlanmadığı anlaşıldığından, anılan parselde mevcut imar planına göre yapılaşmaya gidilebileceğine, temel hafriyatının Müze denetiminde yapılmasına, herhangi bir buluntuya rastlandığı takdirde çalışmaların durdurularak konunun kurula iletilmesine karar verildi.

 

87_Sayfa_1

87_Sayfa_2

87_Sayfa_3

87/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.05/147

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017-375                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017-9071                                               İZMİR

Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan alanda tescil çalışmalarının tamamlanmasının istendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.06.2017 tarihli ve 8337 sayılı kararı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.06.2017 tarihli ve 2597 sayılı yazısı ve ekleri. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.07.2017 tarihli ve 2636 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.09.2017 tarihli ve 3821 sayılı yazısı ve ekleri. Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 23.11.2017 tarihli ve 1523 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan alanın, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Müze Müdürlüğünce hazırlanan ekli sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

88

88/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.09/860

Toplantı Tarihi ve No    : 05.04.2017-329                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 05.04.2017-7984                                               İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak mahallesi, İncepınar Mevkiinde bulunan, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alana ilişkin olarak 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 14.11.2016 tarihli ve 3844 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; İzmir Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarihli ve 41690 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli ve 71160347-250-E.46106 sayılı yazısı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarihli ve 213333 sayılı yazısı,  Kemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunun 29.11.2016 tarihli ve 104 sayılı yazısı,  Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.12.2016 tarihli ve 10945 sayılı yazısı ve ekleri,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarihli ve E.401101 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarihli ve E.16635 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarihli ve 7842 sayılı kararı ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.04.2017 tarih ve 467 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Kurulumuz üyelerince mahallinde inceleme yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak mahallesi, İncepınar Mevkiinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalışmaları sonucunda 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit önerisi getirilen alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescilinin uygun olmadığına, ancak söz konusu alan içerisinde yer alan duvar kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği şekilde korunma alanının belirlenmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve korunma alanı belirlenen duvar kalıntısının korunma alanı sınırının Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesine ve bu alanda Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına,

Söz konusu korunma alanı haricindeki alanda ise plan doğrultusunda yapılacak uygulamalarda herhangi bir inşai ve fiziki müdahale yapılması durumunda alanda herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği uygulamanın derhal durdurularak en büyük mülki idare amirliğine ve Müze Müdürlüğüne haber verilmesine, karar verildi.

 

89

89/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.06/1787

Toplantı Tarihi ve No    : 08.11.2017-370                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.11.2017-8978                                               İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas olmak üzere Kurum görüşünün iletilmesinin istenildiği Foça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 24605066.804.01-914/1353 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme çalışmaları neticesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında tespit edilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları için 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.11.2017 tarihli, 07.11.2017 tarih ve 1385 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Mahallesinde yer alan, tapunun 10800 ada 1 parsel numaralı taşınmazların kuzeybatısında ve tapunun 200 parsel numaralı taşınmaz içerisinde yer alan, Foça geleneksel mimarisini yansıtan kule ev niteliğindeki toplam 2 adet yapının 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının 2.(ikinci) grup yapı olarak belirlenmesine, kötü durumdaki yapıların tahribatının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili idaresince alınmasına, rölöve restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmek üzere iletilmesine, Korunma alanlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği şekli olarak belirlenmesine,

10800 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeybatısında ve tapunun 200 parsel numaralı taşınmazında yer alan yapı ile bunların korunma alanlarının yürürlükte bulunan plan paftaları üzerine işlenmesine ve Kurulumuzca tescili uygun görülen yapılardan, kamuya terk edilen alanda (yolda) kalanının ise imar planındaki yapı adaları içine alınmasına yönelik hazırlanacak plan tadilatının Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmek üzere Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,

10690 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yer alan yapının tesciline ilişkin durumunun Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine, karar verildi.

 

90

90/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2017 - 191                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2017 - 2948                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi-Bağpınar Mahallesinde, sit alanı dışında, kadastro harici alanda bulunan, Bağpınar (Isbıdın) Aşağı Köprü’ nün; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun “I.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, bir kısmı tescilli köprünün koruma alanı sınırları içerisinde bulunan, 793 ve 789 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı korunma alanıdır” şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesi gerektiğine karar verildi.

 

91

91/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 193                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 2978                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Yerköy ilçesi, Karaosmanoğlu Köyünde bulunan, tapunun 213, 317, 464, 473, 485, 486, 571 parsellerinde kalan, 10.02.2017 tarih 2516 sayılı kararımız ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Karaosmanoğlu Tümülüslerine ( 7 adet) ait kadastral bilgilerinde sehven yapılan maddi hatalar nedeniyle; Kurulumuzun 10.02.2017 tarih 2516 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli kadastro haritasının iptal edilmesine,

Aynı karar ile Yerköy İlçesi Karaosmanoğlu Köyü,  213, 317, 464, 473, 485, 486, 571 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine konmuş olan “sit alanı” şerhinin kaldırılmasına,

Karaosmanoğlu Tümülüslerine (7 adet) ait yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli haritanın ve düzeltilen tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanlarının bastığı, Yozgat İli Yerköy İlçesi Karaosmanoğlu Köyü 346, 351, 352, 651, 658 parseller ile Yozgat İli Şefaatli İlçesi Kaykılı Köyü 101 ada,47 ve 63 parsellerinin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, söz konusu sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

92

92/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            27.07.1000.46

Toplantı Tarihi ve No    : 08.12.2017 - 162                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.12.2017 - 2521                                       GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, Kumluk Mevki N38d.23a pafta, 107 ada, 117 parselde yer alan  III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sırasöğüt Tepeüstü Yerleşimine ait sit haritasının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına onanmasına yönelik   Kurulumuzun 27.09.2017 tarih ve 2389 sayılı kararı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının 01.11.2017 tarih ve 25258 sayılı yazısı, Şahinbey Belediye Başkanlığının 07.11.2017 tarih ve 201700854 sayılı yazısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.11.2017 tarih ve E.2873951 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi sınırları içinde yer alan, Kurulumuzun 27.09.2017 tarih ve 2389 sayılı karar gereği hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kararımız eki haritada sınırları belirlenen alanın 2863 Sayılı yasanın 6.Maddesi kapsamında aynı yasanın 7.Maddesi gereği III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Kurul uzmanlarınca hazırlanan sit fişi ve haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), alanda III. Derece Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma koşullarının geçerli olduğuna,  geçiş dönemi yapılanma koşullarının hazırlanarak Kurulumuza getirilmesine karar verildi.

 

93

93/1-1