7 Ocak 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30294

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.01.2018           Karar No: 7094

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  N. V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESİ          :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost/HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Mahatma Gandi Cad. No: 97,   06700 Gaziosmanpaşa/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  13.01.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.091 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M45-b

KARAR:

N. V. Turkse Perenco Şti.’nin Batman ve Diyarbakır illerinde 61.091 hektarlık M45-b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

147/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.01.2018          Karar No: 7095

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Türkiye Petrolleri A. O.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  12.01.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  61.091 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI                         :  M45-b

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O.’nun Batman ve Diyarbakır illerinde 61.091 hektarlık M45-b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

148/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurgül GÜNEŞ'e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Semra GÖÇER'e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 29.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali ERKAN'a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ekrem DÖNMEZ'e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 13.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kemal KELOĞLU'na Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1466-1677 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 16.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Ziya ŞAHİN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1479-1490 sayılı kararı ile "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.10.2017 tarihinde başlanmış olup, 04.10.2018 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Halil ULUDAĞ'a Oda Disiplin Kurulu'nun 02.03.2017 gün, 1414-1625 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.10.2017 tarihinde başlanmış olup, 11.04.2018 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zafer TATAR'a Oda Disiplin Kurulu'nun 04.04.2017 gün, 1513-1724 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 03.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Aydın YILMAZ'a Oda Disiplin Kurulu'nun 02.03.2017 gün, 1432-1643 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.09.2017 tarihinde başlanmıştır.

202/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 22.01.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Klinik Psikoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Fotoğraf ve Video

3

Fotoğraf, Video, Sinema ve Televizyon, İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

Mimarlık

1

Mimarlık alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak ve Mimarlık Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

3

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

201/1-1


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

Resmi Gazete-Ek niğde kayardı bağları

150/11/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017 - 3092                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gülaldı ve Kovancı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bedirdikme Tepesi’nin koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2008/763 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gülaldı ve Kovancı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bedirdikme Tepesi’nin tescilinin devamına

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Bedirdikme Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

36/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017 - 3103                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi Haramsör mevkinde bulunan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Haramsör Höyüğü’nün, koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi Haramsör Mevkiinde bulunan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Haramsör Höyüğünün, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2010/1270 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Haramsör I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 . Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Ağaçlandırma yapılamaz, sadece mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 . Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6 . Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7 . Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlarda defin işlemleri yapılabilir

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

37/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017 - 3102                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Büyüktaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Büyüktaş Sarnıçları koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1379 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Büyüktaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Büyüktaş Sarnıçları Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1379 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Büyüktaş Sarnıçları II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

38/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017 - 3095                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, , Aşağıderen Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aşağıderen Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1389 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Aşağıderen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aşağıderen Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1389 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Aşağıderen Höyüğü, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

39/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2017 - 3101                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Tuzluca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tuzluca Höyüğü koruma kullanma koşullarının belirlenmesi, sit alanı derecesinin değiştirilmesi, sit alanı haritası ve tescil fişinin güncellemesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/945 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fişi, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Tuzluca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tuzluca Höyüğü Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/945 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritasındaki mevcut sit alanı sınırları korunarak 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına ve üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak değiştirilmesine karar verildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Tuzluca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

40/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 07.12.2017/285                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.12.2017/3041                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, Umurtepe (Kartepe) Mevkii, 769, 770, 877 parsel sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih ve 4540 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik ve II. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen, aynı Kurulun 05.02.1998 tarih ve 4701 sayılı kararı ile niteliği I. derece doğal ve II. derece arkeolojik sit alanı olarak düzeltilmesine, Kurulumuzun 14.09.2017 tarih 2778 sayılı kararı ile “…II. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılabilecek işlemlerin belirlenmiş olması; İstanbul I. İdare Mahkemesinin 19.02.1999 tarih 1999/92 sayılı kararı ile 05.02.1998 tarih ve 4701sayılı sit kararının iptali talebinin reddine karar verilmiş olması, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.08.2006 tarih 166 sayılı kararı ile 15.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı gereği alanda maden ocağı açma talebinin uygun olmadığına karar verilmesi nedeniyle; yukarıda ayrıntılı olarak yazılan,19.02.1999 tarih 1999/92 sayılı Mahkeme kararı, 17.08.2006 tarih 166 sayılı Kurul kararı, 15.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı birlikte değerlendirildiğinde, bahse konu parsellerin sit alanından çıkarılarak maden ocağı olarak kullanılmasına ilişkin talebin uygun olmadığına” karar verilen Kartepe (Umurtepe) Mağara ve Antik Taş Ocağı I. Derece Doğal ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin, Karayolları Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi bulunan alanda ocak çalışması yapılması talebinin reddedildiği İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.09.2017 tarih 2778 sayılı kararına karşı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığının 31.10.2017 tarih ve E.360873 sayılı yazı ve eki jeoradar raporu, II. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılmasına ilişkin itirazının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.11.2017 tarih 56. Toplantı gündeminde değerlendirilerek alınan 15.11.2017 tarih 853 sayılı kararının ekte gönderildiğini konu edinen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih E.245760 sayılı yazısı ve eki 15.11.2017 tarih 853 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kararı, 06.12.2017 tarih 3869 kayıtlı uzman raporu okundu, 34.15.59 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, Umurtepe (Kartepe) Mevkii, 769, 770, 877 parsellere ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.11.2017 tarih 853 sayılı kararında “…Karayolları Genel Müdürlüğünün itiraz yazısında iletilen Jeoradar taraması sonucu hazırlanan raporda değinilen hususlar dikkate alınarak itirazın kabulüne, jeoradar yapılan alanın koordinatları ve mevcut arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak koruma statüsünün ilgili Koruma Bölge Kurulunda yeniden değerlendirilmesine, söz konusu alana ilişkin diğer kurumların da görüşünün alınmasına”  kararı kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; antik taş ocağı ve mağaraların yer aldığı noktalar dikkate alınarak sit sınırlarının ekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, koruma statüsünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.02.1998 tarih ve 4701 sayılı kararı ile I. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alanın Doğal Sit statüsü yönünden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirilmesine karar verildi.

 

41/1-1