6 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30293

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.11.2017 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 gün ve 2409 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98195 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Dağıtım Merkezi Yerinin Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

159/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 194 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 gün ve 2369 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Altınova Mahallesi 156, 276, 134, 210, 248, 237, 157 Nolu Adaların Yakın Çevresinde Yer Alan Park Alanlarında Trafo Yerleri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

160/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

29.12.2017 tarihli 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemize bağlı birimlere alınacak olan öğretim üyelerine ait ilanımız iptal edilmiştir.

161/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, Akkaya Tepesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 02.08.2017 tarihli ve 9314 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

145/1/1-1

—————

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacaşehir Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9911 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

145/2/1-1

—————

Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Kaymaz Kayalıkları Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 08.08.2017 tarihli ve 9317 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

145/3/1-1

—————

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ziraat Fakültesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 18.08.2017 tarihli ve 9912 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

145/4/1-1

—————

Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Karamık Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarihli ve 13108 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

 

145/5/1-1


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

SİVAS İLİ ULAŞ İLÇESİ TECER KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Sivas İli Ulaş İlçesi’nin 7 km güneydoğusunda yer alan Tecer Kaynağı’ndan içme kullanma ve endüstri suyu temin edilmektedir.

2 - Tecer Kaynağı’nın, uzun yıllar (1985-2015) debi ölçüm sonuçları 0,094 m3/s-0.7 m3/s arasında değişmektedir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Sivas İli Ulaş İlçesi Tecer Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’a istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Tecer Kaynağı’na ait Mutlak, Birinci Derece ve İkinci Derece Koruma Alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar Çizelge 1, 2 ve 3 ile verilmiştir.

5 - Sivas İli Ulaş İlçesi Tecer Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı, suyun alındığı noktadan itibaren 50 m’lik yarıçap olarak belirtilen Sivas-Ulaş İlçesi-Tecer Kaynağı’nın bulunduğu bölge Mutlak Koruma Alanı olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek, koruma alanı sınırı uyarı levhaları ile çevrilecek ve tel, duvar gibi yapılarla fiziksel olarak korunacaktır.

2

İçme, kullanma ve endüstri suyu kaynağı olarak belirlenen Tecer Kaynağı Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir.

3

Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı içerisine dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. İşletme tesisi dışındaki bütün yapılar koruma alanı dışına çıkartılır.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Tecer Kaynağı mutlak koruma alanı sınırından itibaren 1122.4 m uzaklık arasında kalan bölgedir. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Birinci Derece Koruma Alanında kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

3

İçme, kullanma ve endüstri suyu kaynağı olarak belirlenen Tecer Kaynağı Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. Bu saha dağlık ve dik bir topoğrafyaya sahip olup, bu sahada halen herhangi bir yerleşim birimi mevcut değildir.

5

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskân, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

6

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

7

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce yapılan şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

8

Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

İkinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

3

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez.

4

İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde, her türlü madencilik faaliyetinde (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması, kapasite artışı vb.) bulunacak olan firmalar, DSİ Genel/Bölge Müdürlüğü Kurum görüşüne tabiidir.

5

İkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

6

İkinci Derece Koruma Alanında, yeraltısuyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

7

Yeraltı sularının içme suyu amacıyla kullanıldığı alanlarda kullanılan tarım ilaçlarının doğal şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden izin alınır

 

 

140/1-1

—————

BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ SUÇIKTI KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Suçıktı Kaynağı'ndan içme ve kullanma suyu temin edilmektedir.

2 - Suçıktı Kaynağı’nın, Dursunbey ilçesi içme ve kullanma suyu temini projesine katkısı 150 l/s kadardır.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Dursunbey Suçıktı Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Balıkesir ili Dursunbey ilçesi için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Oluşturulan birinci derece koruma alanında karayolu bulunmaktadır. Bu nedenle birinci derece koruma alanına düşen kısımlarda Kurumumuz ve suyu kullanan idarenin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.

a) Bu kısımlarda, bariyer yapılmalıdır.

b) Tehlikeli/riskli madde taşıyan araçların hız limitlerinin koruma alanı hassasiyeti göz önünde bulundurularak belirlenmesi, uyarıcı levha ve tabelalar konulması gerekmektedir.

c) Herhangi bir kaza anında, her çeşit atığın yeraltı suyuna temas etmeden tahliye/bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.

5 - Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma Alanlarına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlar Çizelge 1, 2 ve 3 ile verilmiştir.

6 - Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Suçıktı Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam ortasında Balıkesir-Dursunbey Suçıktı Kaynağı’nın bulunduğu bölge "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynak merkez olmak üzere çevresi uyarı levhaları ile çevrilecektir.

2

Dursunbey ilçesi içme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenen Suçıktı Kaynağı "Mutlak Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir.

3

Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltı suyuna herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Suçıktı Kaynağı'ndan itibaren batı, kuzeybatı ve güneybatı yönünde 1578 metrelik kısmı kapsar. Batı yönüne doğru Mutlak Koruma Alanı'nın bittiği yerden itibaren ise 1528 metrelik mesafeyi kapsamaktadır. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Birinci Derece Koruma Alanı'nda kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

3

Balıkesir ili Dursunbey ilçesi içme suyu kaynağı olarak belirlenen Suçıktı Kaynağı "Birinci Derece Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

5

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

6

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

7

Su kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; su kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre vb. kullanımı yasaktır.

2

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

3

İkinci Derece Koruma Alanı’nda tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/ depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez.

4

İkinci Derece Koruma Alanı'nda, yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

109/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ