4 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30291

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: VAN

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas İl Temsilciliğinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin LPG-DAĞ/3147/11450 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2017 tarih ve 7595-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarıca ilan olunur.

65/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Erdek Nadir Turizm Taşımacılık İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. adına tescilli IM016855/20.08.2003 sayı ve tarihli Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ tutarlarına ait yazıları yükümlüsünün Yalı Mah. Öğr. İsmail. Hakkı Baytar Sok. No: 8/3 Erdek/BALIKESİR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM016855/20.08.2003

30083391

12.218,26-TL

TOPLAM:

12.218.26-TL

56/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 86-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

11243/1-1


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte - Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

1

Prof. Dr.

1. Alanında Doktora yapmış olmak.

2. YDS’den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

Okul Öncesi Öğretmenliği

1

Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

1

Prof. Dr.

Medeni Hukuk Alanında Doktora yapmış olmak.

Özel Hukuk

1

Doç. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Doç. Dr.

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Yrd. Doç. Dr.

1. Alanında Doktora yapmış olmak.

2. YDS’den 80 veya eşdeğer bir sınavdan buna denk İngilizce Puanı bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Prof. Dr.

İç Hastalıkları alanında uzman olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4 - Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,  Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

7 - Başvuru Süresi ve Yeri:  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. Km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf: 0342 211 80 80    Fax: 0342 211 80 81    E-Mail: info@hku.edu.tr

50/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Güzel Sanatlar Fakültesi

Drama ve Oyunculuk

Drama ve Oyunculuk Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Sahne Sanatları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Pazarlama Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

52/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de gönderdiğimiz şekilde yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (İslam Mezhepleri Tarihi)

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

1

"Doğruların Mantığı" ve "Farabi'de Dil Mantık İlişkisi" konusunda çalışmaları olmak.

 

OLMASI GEREKEN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

1

" Doğuluların Mantığı" ve "Farabi'de Dil Mantık İlişkisi" konusunda çalışmaları olmak.

54/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Sivas İl Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

HİZMET YERİ ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDARD NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

ABİDİN AYIK - AYIK İLETİŞİM

ÇARŞIBAŞI MAH. AFYON SOK. ZEYNEP ZAİMOĞLU APT. ALTI NO: 4/F Merkez/SİVAS

58-HYB-155

10.11.2017

TS-13285

STANDARD İPTALİ

2

GAYRİMENKUL DENİNCE-ABDULLAH LAÇİNER Esnaf

SULARBAŞI MAHALLESİ BELEDİYE SOKAĞI NO: 3 A/-Merkez/SİVAS

58-HYB-354

10.11.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

3

HALK PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

KÖKLÜCE KÖYÜ NO: 57/SİVAS

58-HYB-328

10.11.2017

TS-12820

TS-11939

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

4

HAN GAYRİMENKUL-BURAK ARDA SAĞANDA Esnaf

CAMİ-İ KEBİR MAHALLESİ OSMAN PAŞA CADDESİ NO: 10 B/-Merkez/ SİVAS

58-HYB-369

10.11.2017

TS-11816

FİRMA İSTEĞİ İLE

5

HARUN HADİ TÖRE AKARY. TRZM. NAKL. İNŞ. İNŞ. MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ./KERİM ÇAVUŞ CAD. NO: 10/A

DANİŞMENT GAZİ MAH. E-88 KARAYOLU NO: 0/1

58-HYB-168

27.12.2017

TS-12820

TS-11939

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

6

KARPANEL İZOLASYON SOĞUTMA MAK. İNŞ. İML. İTH. İHR. PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.

1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM 4 ÜNCÜ CADDE 9 UNCU SOKAK/Merkez/SİVAS

58-HYB-324

10.11.2017

TS-13563

TS-12850

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

7

KORAY SAY YATIRIMSAY PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK SAHIS

ÇARŞIBAŞI MAH. SARRAFLAR SOK. NO: 10-D/Merkez/SİVAS

58-HYB-356

10.11.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

8

ÖZ YİĞİTLER EMLAK

ÇARŞIBAŞI MAH. KEPENEK CD. ÖZGÜR APT. 36/B Merkez/SİVAS

58-HYB-368

27.12.2017

TS-11816

FİRMA İSTEĞİ İLE

9

SALİH YALMAN-EMİR TİCARET SAHIS

PAŞABEY MAH. KATİP SOKAK BAHA SİTESİ NO: 9/A Merkez/SİVAS

58-HYB-365

10.11.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

10

TEKFİYAT GAYRİMENKUL MÜŞAVİRLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

PULUR MAH ESKİ GARAJLAR SOK. KULE EVLER D BLOK NO: 3/E/ Merkez/SİVAS

58-HYB-362

10.11.2017

TS-11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

11

YAYLA KOLL. ŞTİ. - VEYSEL KARAŞAHİN - HACI ÖMER ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN

RIFAT ÖÇTEN MAH. ALTINYAYLA SİVAS

58-HYB-265

10.11.2017

TS-12820

TS-11939

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

12

ATAHAN DUMAN-AKRON TİCARET YANGIN TÜPÜ DOLUM TESİSİ ŞUBESİ SAHIS

GÜLTEPE MAHALLESİ 14. SOK. 9. BLOK NO: 50/H Merkez/SİVAS

58-HYB-336

19.10.2017

TS-11827

DİĞER (KURULUŞ ÜNVANI ve TİCARİ YAPISINDA DEĞİŞİKLİK)

13

KAPTAN İNŞ. İNŞ. MLZ. HAFR. MÜH. TAAH. MAK. TRZM. EĞİT. ORM. ÜRÜN. ELEKTR. TIBBİ MLZ. KİM. TEKS. TRM. HAYV. DAY. TÜK. MAL. CAM AMB. OTO. PETR. ÜRÜN. GIDA MATB. TAŞ. MAD. MERM. İML. İHT. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜLTEPE MAH. TOPTANCILAR CAD. NO: 105 Merkez/SİVAS

58-HYB-15

10.11.2017

TS-12820

TS-11939

DİĞER(KURULUŞ TİCARİ FAALİYETLERİNİN SONLANDIRILMASI)

14

YUNUS EMLAK-YUNİS YILDIRIM Esnaf

SULARBAŞI MAHALLESİ İMAM HATİP SOKAĞI NO:4 C/-/Merkez/ SİVAS

58-HYB-371

13.11.2017

TS-11816

FİRMA İSTEĞİ İLE

15

MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş./SİVAS. ŞUB.- SİVAS MOTORLU

GÜLTEPE MAH. E-23 KARAYOLU ÜZERİ 4 EYLÜL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ NO: 3 Merkez/SİVAS

58-HYB-202

07.12.2017

TS 12047

HYB USÜL VE EASASLARI Madde 7-(1) c

16

ARSLANLAR AKARYAKIT OTO TEM. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KEMALPAŞA MAH. KOYULHİSAR YOLU ÜZERİ NO: 137 SUŞEHRİ/ SİVAS

58-HYB-14

08.12.2017

TS-12820

TS-11939

DİĞER (KURULUŞ TİCARİ FAALİYETLERİNİN SONLANDIRILMASI)

8/1-1