30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

DARENDE NOTERLİĞİ

MALATYA

149.913.82 TL

2

EMİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

198.976.58 TL

3

HARMANCIK NOTERLİĞİ

BURSA

48.015,27 TL

4

ŞARKÖY NOTERLİĞİ

TEKİRDAĞ

349.845,26 TL

11439/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AKSARAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

397.994,12 TL

2

BUCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

740.672,39 TL

3

KIRKLARELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

716.315,39 TL

4

KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

618.193,00 TL

11440/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.269.720,99 TL

2

BAKIRKÖY ALTINCI NOTERLİĞİ

1.114.851,11 TL 

3

İSTANBUL İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.037.611,01 TL

4

KAHRAMANMARAŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.457.470,63 TL

11441/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kadıköy Beşinci Noterliği 01.03.2018 ve İstanbul Yirmibeşinci Noterliği 04.03.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

S. NO

NOTERLİĞİN ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

KADIKÖY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  

1.038.488,17.-TL.

2

İSTANBUL YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

2.187.025,00.-TL.

11443/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf, Niğde Üçüncü Noterliği ve Tarsus Dördüncü Noterliği 03.03.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

S. NO

NOTERLİĞİN ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

NİĞDE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

850.999,23.-TL.

2

TARSUS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

665.879,13.-TL.

11442/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı (Sarbak Vakfı)

VAKFEDENLER: Andon Arakelyan, Meliha Halıgür

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/12/2017 tarihli tavzih kararlı, 19/09/2017 tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/293 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Atatürk İlke ve inkılapları doğrultusunda yetişen yenilikçi ve çağdaş nesillere destek amacıyla, Ortaöğretim ve Yükseköğretimde eğitim gören ve başarı sağlamış öğrencilere burs vermek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Andon Arakelyan, Arzu Kantay, Ahmet Tuğhan Özçamsırtı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Tasfiye sonucu kalan mal ve hakları; Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Daruşşafaka Cemiyeti Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne eşit şekilde paylaştırılarak devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11496/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/

Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Nöroşirürji doçenti olmak, Pediatrik Nöroşirürji alanında çalışmaları olmak, nöroendoskopi, spastisite, selektif dorsal rizotomi ve santral sinir sistemi anomalilerin genetik sebepleri konusunda araştırma deneyimi olmak.

11511/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

 

GRUP NO

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM DALLARI

KONTENJAN SAYISI

SINAVA KATILACAK ADAY SAYISI

1.Grup

KPSSP 1

Endüstri Mühendisliği

4

16

2.Grup

KPSSP 2

İşletme

4

16

3.Grup

KPSSP 1

Nükleer Enerji Mühendisliği

3

12

4.Grup

KPSSP 1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

3

12

5.Grup

KPSSP 1

Enerji Sistemleri Mühendisliği

2

8

6.Grup

KPSSP 7

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları,

2

8

7.Grup

KPSSP 1

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,

1

4

8.Grup

KPSSP 1

Makine Mühendisliği

1

4

 

Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1983 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 22/01/2018 tarihinde başlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.

Adayların,

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavı, 19 Şubat - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

- Sözlü sınav adayların;

a - Adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d - Genel yetenek ve genel kültürü,

e - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII - İTİRAZ

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7232-7306 -7501

İlan olunur.

11490/1-1

—————

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre, Bakanlığımızda boş bulunan 6. dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

1) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

d) KPSS (B) Grubu kadrolar için 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 22/01/2018 tarihinde başlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16:00’da sona erecektir.

Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA) temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda üçüncü maddede belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

3) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Sınav Başvuru Formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylanabilir.

4) SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 26-27 Şubat 2018 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları şunlardır;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bakanlığın görev alanına ilişkin; 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuata ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

5) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Adaylar giriş sınavı komisyonu tarafından 4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için 50 (elli) puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beş) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20/7232 - 7306 - 7501

İlan olunur.

11491/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

 

Sıra No

Atama Yapılacak Birimler

Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adet

1

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

8

2

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

3

3

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

2

4

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

5

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

6

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

7

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

8

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

9

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

10

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

Toplam

20

 

1) Başvuru ve Sınav Tarihi, Yeri

Sınav Başvuru Tarihleri                         : 04 - 12 Ocak 2018

Sınav Tarih ve Yeri                                : 05 - 09 Şubat 2018 / Ankara

Sınav Başvuru Adresi                            : www.iskur.gov.tr (Duyurular Bölümü)

Sınav 5 Şubat 2018 tarihinde Saat 09:00’da başlayıp 9 Şubat 2018 tarihinde tarihi 17:30’da sona erecektir. Sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

2) Giriş Sınavına Başvuru Şartları

Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (12 Ocak 2018) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4. T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B Grubu) KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3) Başvuru Şekli

Başvurular; 4 Ocak 2018 Perşembe ile 12 Ocak 2018 Cuma günleri arası (dahil), Kurumumuz internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

Her aday, bu ilanda atama yapılacağı belirtilen birimlerden sadece birisi için başvurabilir. Her birim için başvuranların sıralaması kendi içinde yapılacaktır. Gerekli şartları taşıyanlardan KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi 15 Ocak 2018 tarihinde Kurum internet sayfasında ilan edilecektir.

4) Sınava Gireceklerden İstenilecek Belgeler

Sınava girmeye hak kazandıkları ilan edilen adaylardan sınava girmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde, ilanda belirtilen başvuru adresine,  22 Ocak 2018 tarihi saat 17:30’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Belgeleri ulaştırmayan adaylar, sınava girme hakkını kaybedeceklerdir.

1. Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi,

3. KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

4. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

5. Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

6. Adayın özgeçmişi,

7. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı,

8. Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı,

Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların nihai listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az beş iş günü önce Kurum internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak, sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

5) Sınav Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

6) Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Sınav Komisyonu Üyelerinin her biri tarafından; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altındaki (a) bendi için elli puan, diğer bentler için ise onar puan üzerinden değerlendirilerek adaylara puan verilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle başarı sırası tespit edilir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı sırasına göre, atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday (yarımlar tama iblağ edilir) listesi belirlenir.

Giriş sınavı sonuçları, sınavın son gününü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış bir hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

7) Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

8) Gerçeğe Aykırı Beyan

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9) Atanma

Atanmaya hak kazananlar,  güvenlik soruşturması işlemlerinin tamamlanmasını müteakip otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama yapılabilir.

Atanmaya hak kazananların atanmaları için Kurum tarafından yazılı olarak bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

f) Atama tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunulmayacağına dair taahhütname.

Gerekli belgeleri eksiksiz ve süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

10) Diğer Hususlar

Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen ilave bilgilendirmeler, Kurumun internet sayfasından yapılacaktır.

11) Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

İnternet adresi      : www.iskur.gov.tr

E-posta                : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

11528/1-1


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

17/01/2018

10:00

İlgili Birimlerde

 

 

 

 

 

 

BİRİM/BÖLÜM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

1

Malzemelerin elektronik, optik ve elastik özellikleri ve fotonik kristaller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Fen Bilimleri ve Matematik Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku

1

İslam hukuku alanında doktoralı olmak.

11506/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınır bellek ile de başvuru yapılabilir.)

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 - İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

 

Birim

Profesör

Doçent

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Bilgisayar ve Bilişim Fak.

Bilgisayar Müh.

1

1

Sağlık bilişimi alanında çalışmaları olmak

Fen - Edebiyat Fak.

Kimya

1

1

Fiziksel kimya alanında çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, erken modern dönemde şehir tarihi üzerine çalışmaları olmak

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

1

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği alanında çalışmaları olmak

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

1

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği alanında çalışmaları olmak

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

1

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği alanında çalışmaları olmak

Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.

1

1

Hesaplamalı ve deneysel hidrodinamik ile sınır tabaka alanlarında çalışmaları bulunmak

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

1

1

Gemi kaynaklı atık ve balast suyu arıtımı ve yönetimi konularında çalışmaları bulunmak

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

1

1

Sualtı akustiği ve beton deniz yapıları alanında çalışmaları olmak

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

Çelik demiryolu köprülerinin arazi testleri konusunda çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

Ekonomi ABD

1

3

Yurtdışı doktoralı olup, doçentliğini mikroiktisat alanında almış olup havayolu ve bankacılık sektörleri üzerine çalışmaları olmak

Kimya - Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

1

1

Partikül esaslı malzemeler ve toz metalurjisi alanlarında çalışmaları olmak

Metalurji ve Malzeme Müh.

1

1

Biyoseramikler ve ultra yüksek sıcaklık seramikleri alanlarında çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

1

Tasarım ve maddi kültür alanında çalışmaları olmak

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Meteoroloji Müh.

1

1

Hava kirliliği ve modellemesi, iklim değişikliği, şehirleşmenin iklim üzerine etkisi konularında çalışmış olmak

Uçak Müh.

1

2

Nanomalzeme ile ileri havacılık kompozitleri ve katmanlı üretim teknolojileri konusunda çalışmaları olmak

Uzay Müh.

1

2

Türbülanslı sınır tabaka akışlarının doğrudan sayısal benzetimi (DNS) alanında çalışmaları olmak

Avrasya Yer Bil. Enst.

Evrim ve Ekosistem

1

3

Paleoiklim, jeoarkeoloji ve geçmiş insan - çevre ilişkileri alanlarında çalışmaları olmak

GENEL TOPLAM

7

11

11499/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer transplantasyonunda en az on yıl deneyime sahip olmak.

Farmakoloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Nöroşirurji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Göğüs Hastalıklar

Doçent

1

2

Alanında doçentliğini almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Anlamlı nedensel düşünme ve allosterik öğrenme konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

Rusya tarihi, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rus dış politikaları ve Avrasya konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Yazılım tanımlı ağlar konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Halk inanışları konusunda çalış-maları olmak.

Tefsir

Doçent

1

1

Kuranda bağlam ve hurufi yorum konularında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Moleküler bakteri genetiği konu-sunda çalışmaları olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji

Docent

1

1

Serin iklim tahıllarında tescilli çeşit geliştirme konularında çalışmaları olmak.

11492/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Devlet Konservatuarı

Türk Halk Müziği

Doçent Dr.

1

1

Mey Sazının Akademik Öğreticiliği Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Bilimin Doğasına Yönelik Üstbiliş Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Doçent Dr.

1

1

Keman Eğitimi Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Doçent Dr.

2

1

Klasik Arkeoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent Dr.

2

1

Etik ve Sanat Felsefesi Alanında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent Dr.

1

1

Sağlık Sosyolojisi Alanında Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent Dr.

1

1

Osmanlı Kent Tarihi Konusunda Çalışmaları Olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent Dr.

1

1

Uluslararası Reklamcılık Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Profesör Dr.

1

1

İntestinal İskemi Reperfüzyon Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Çocukluk Çağı Obezitesi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda Oksidan-Antioksidan Dengesi Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör Dr.

1

1

Dermoskopi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Profesör Dr.

1

1

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent Dr.

1

1

Endometrium Kanserleri Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent Dr.

1

1

Meme Kanseri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Konaklama İşletmeciliği

Doçent Dr.

1

1

Turizm İşletmeleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi

Konaklama İşletmeciliği

Profesör Dr.

1

1

Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Arazi ve Su Kaynakları

Profesör Dr.

1

1

İklim Değişikliği Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Doçent Dr.

1

1

Zaman Serileri Analizi ve Genel Denge Modelleri Konusunda Çalışması Olmak.

11480/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(***) İç Hastalıkları Yardımcı Doçent kadrosuna yan dal uzmanları başvuru yapamaz.

(****) Yukarıdaki açıklamaların 1. maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

(Patoloji ve Laboratuvar Teknikleri)

Yardımcı Doçent

1

1

Ağır Metal bağlayan protein karakterizasyonu, 3 boyutlu yapı tayini ve Magot terapi alanlarında çalışmaları olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Yardımcı Doçent

4

1

Elektronik Bilgisayar eğitimi alanında doktora yapmış olmak.IPv6 ağlarında hizmet kalitesi yönetimi alanında akademik çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

İdari davalarda ilk inceleme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makinaları

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde güç kalitesi düzeltici teknolojiler, esnek alternatif akım iletim teknolojileri, yüksek gerilim doğru akım teknolojileri, elektrik iletim ve dağıtım sistemleri konularında çalışıyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik- Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1

Lisans ve doktorasını matematik bölümünden almış olmak. Kodlama teorisi, kriptoloji, sonlu cisimler, polinomlar ve cebirsel geometri alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Zeminlerde 3 eksenli kayma gerilmeleri konusunda ve derin deniz geotekniği alanında saha araştırmaları yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Erken çocukluk eğitiminde piramit metodu konusunda deneysel araştırma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, doğum ve hidroterapi ve akraba evliliği konularında SCI/SCI Expanded indeksli dergilerde yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Pediatrik rehabilitasyon konusunda 10 yıl deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik programlarında tamamlamış olmak, beslenme ve kanserle ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Doçentliğini odyoloji alanında almış olmak. Eşzamanlı bilişsel görevlerin postural salınıma etkisi konusunda SCI/SCI Expanded indeksli dergilerde yayın yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

4

1

Rol kuramı, Uluslararası İlişkiler kuramları ve Nato'nun güvenlik tanımlaması konularında çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

4

1

Stratejik istihbarat alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Kentsel Siyaset, yerel yönetimler ve çevre sorunları alanlarında çalışmaları olmak. Sovyet sonrası kentsel dönüşüm ve post Sovyet Orta Asyasında yerel yönetimler konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

2

1

En az 3 ay süre ile yurtdışı proje deneyimi bulunmak ve rezin infiltrasyon materyalinin dişe penetrasyonuna lazerin etkisi üzerine çalışması olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Bilimin rasyonalitesi üzerine Felsefe doktorası, Popper üzerine araştırması ve çağdaş epistemoloji üzerine çalışması bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikoloji

Doçent

1

1

Aile ve evlilik alanında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

Çağdaş dönem Arap halk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Fars Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

2

1

Fars şiiri ve şiir çevirisi alanında çalışmış olmak ve yayımlanmış çeviri eserleri bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Arşivcilik

Doçent

1

1

Elektronik Belge Yönetimi, üstveri standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

2

1

Eskiçağ dilleri ve kültürleri (Sümeroloji) üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

İleri düzey laparoskopi ve histeroskopi deneyimi ve çalışmaları olmak. IVF ve infertilite genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Nörooftalmoloji ve kornea konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Femtosaniye katarakt cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Hepatopankreatikobiliyer cerrahi ve karaciğer nakli konusunda en az bir yıl eğitim almış olmak, temel mikrocerrahi kursu almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Aort anevrizmalarının chimney tekniği ve dallı greftler ile endovasküler tedavisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

KBRN sertifikası olmak, ileri düzey iyi klinik uygulamaları  konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Troid nodüllerinin elastosonografik değerlendirilmesi konusunda çalışması ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Troid görüntüleme, raporlama ve veri sistemi (TIRADS) ile troid kanseri konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroentoroloji yan dal uzmanı olmak, kolon polipleri ile D vitamini ve parathormon ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Akut pankreatit ve D vitamini eksikliğinde oksidatif stresle ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

İmmünoloji ve Alerji yan dal uzmanı olmak, ilaç alerjileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk acil yan dal uzmanı olmak, ateşli çocuklara yaklaşım ve tedavileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuk başağrılarında thiol/disülfid dengesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak. İnfertilite, kanser genetiği ve HLA konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Fetal anatomide çalışmaları ve deneyimi olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doçent

2

1

İnovatif girişimcilik, yeni değer yaratımı, girişimci pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi  (İslam Mezhepleri Tarihi)

Profesör

1

1

Türkiye’de yaşayan dini gruplar konusunda saha çalışmaları yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (İslam Mezhepleri Tarihi)

Yardımcı Doçent

3

1

Kur'an'da Vahiy konusunda ve Batılı Oryantalistler üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

1

"Doğruların Mantığı" ve "Farabi'de Dil Mantık İlişkisi" konusunda çalışmaları olmak.

11501/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü /

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Doç.

1

1

İlgili Alanda Doçent unvanı almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü / Spor Yöneticiliği Pr.

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Bölümü Antrenörlük Eğitimi A.D.

Yrd. Doç.

1

4

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü /

Biyokimya Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında Doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

4

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü / Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü /

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü /

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

4

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/

Eski Türk Edebiyatı A.D.

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

4

Sosyoloji Alanında Doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü /

Hadis Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1

Hadis Alanında Doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü /

Organik Tarım Pr.

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını Organik Kimya Bilim Dalında yapmış olmak. Fenolik Maddeler ve Karbomat Türevlerinin Sentezleri hakkında çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık Bölümü /

Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

11450/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı iki adet fotoğraf ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlık/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Prg.

Unvanı

Adeti

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Topoloji alanında almış olmak, Topolojik kategorileri alanında çalışmaları olmak.

Fen Bilimleri Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini biyoloji eğitimi alanında almış olmak, kavramların anlaşılması ve bilişsel özellikleri üzerinde çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Ana çalgısı viyolonsel olmak ve viyolonsel ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Etkileşimsel okuma modeli üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Prof.

1

Metal karbonil bileşikleri ve biyopolimer destekli katalizörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

2

Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde askeri ve siyasi tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde siyaset ve eğitim politikaları tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

Halk türküleri ve fıkra konularında çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji

Prehistorya

Yrd. Doç.

1

Orta Anadolu bölgesi kalkolitik çağı üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Yrd. Doç.

1

Sabit nokta teorisinde integral tipi dönüşümler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Türk kulak, burun, boğaz ve baş, boyun cerrahisi yeterlilik belgesi sahibi olmak. Nazal cerrahide plateletten zengin plazmanın hayat kalitesine etkileri ile ilişkili çalışma yapmış olmak. (*)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

Klinik örneklerden izole edilen acinetobacter türlerinin in-vitro antibiyotik duyarlılıkları konusunda çalışma yapmış olmak (*)

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç.

2

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Kültürel zeka ile uluslararası anlaşmada yönetici ve işletme ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

Üniversitelerde bütçe ve rekabet sosyolojisi ile nöroiktisat konularında çalışmaları olmak.

(*) Mecburi hizmet yükümlüsü olmamak veya tamamlanmasına en fazla 2 (iki) ay kalmış olmak.

11515/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.) 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş, 

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş, 

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      : 30.12.2017

Bitiş Tarihi              : 13.01.2018

 

Birim

Bölüm

ABD.

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

1

1

Doçentliğini makro iktisat alanından almış olmak ve bölgesel kalkınma konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Peri-implantitis’in cerrahi tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Maksillomandibuler bölgenin rekonstrüksiyonu konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Ağız içi çift plak apareyi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Splint tedavisi üzerine klinik çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Profesör

1

1

Hitit tarih ve kültürü üzerinde çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Coleoptera takımı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Optoelektronik aygıtlarda kusur yapısı konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

İnorganik Kimya

Profesör

1

1

Fotosentezde katalizör özelliği gösteren koordinasyon bileşikleri konusunda çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

1

1

Dört boyutlu parakompleks yapılar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Profesör

1

1

Sezgisel fuzzy metrik uzaylar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Artırılmış gerçeklik konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuklar için kodlama konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

Uzaktan eğitimde deneyim eşitliği konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Değer ve yetişkin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Düşünme eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Yakınçağ Tarihi ve Osmanlı Ermenileri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

Çalışma sosyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi basını konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Çift kabuk cepheler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Yerel kalkınma ve sınır bölgeleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Montaj hattı dengeleri konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Toprak Bilimi ve Toprak Etüd ve Haritalama konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Klasik dönem İslam Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

Mekki ayetlerde sosyolojik nitelikler üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Astımlı adölesanlarda öz-bakım alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Stoma ve yara bakım hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Kolorektal kanser hastaları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Profesör

1

1

Yaşlılık konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Moda tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Gelenekli halk giyim kuşamı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil Tasarımı

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

1

Tekstil tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

Spor yönetimi alanında çalışıyor olmak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu

Emlak ve Emlak Yönetimi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Doçent

1

1

Uzaktan algılama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Alternatif yakıtlar konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Ağrı konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Pediatrik üroloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Yara yaşı tayininde moleküler düzeyde çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Klinik Nörofizyoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Profesör

1

1

Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

İleri kardiyak görüntüleme konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Aort stenozu hastalarında fragmente QRS ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Epilepsi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp doktoru olmak ve immün analiz interferansları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

miRNA ve FSH reseptörleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Profesör

1

1

Rekreasyon alanında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm pazarlaması konusunda çalışmaları olmak.

11527/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Derece

Adet

Nitelik

Eğitim

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

3

1

Edebi metinlerin yabancı dil öğretiminde kullanılması konusunda çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

3

1

Sağlık sosyolojisi ve obezite alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İd. Bilimler

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

3

1

Kamu denetimi alanında deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

3

1

İndüksiyon ile toz parçalarının sinterlenmesi konusunda çalışmaları olmak

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, tümör belirteçleri konusunda çalışmaları olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD.

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

11497/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Fethiye Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Profesör

1

Herboloji alanında çalışmalar yapmak ve yabancı otların moleküler filogenisi hakkında deneyim sahibi olmak.

Fethiye Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent

1

Su ve gıda kaynaklı protozoonlar hakkında moleküler çalışmalar yapmak ve Lamp yönteminde uzman olmak.

11510/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formlarına özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 - Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.