29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Bingöl Üniversitesinden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Kalkınma Bakanlığından:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/187 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11395/1-1

—————

Yusufeli Kadastro Mahkemesinin 2014/9 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11396/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Osmaniye Hizmet ve Kalkınma Vakfının, Osmaniye l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2017 tarihinde kesinleşen, 16/06/2016 tarih ve E: 2015/449, K: 2016/916 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11345/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 195 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 gün ve 2364 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray Gümüşoluk 98591 Adanın Kuzeyinde Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

11348/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 193 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 gün ve 2365 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Altınova Mahallesi 108 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Kesici Ölçü Kabini Yeri Düzenlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

11349/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.09.2017 gün 329 Sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.12.2017 gün 2663 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Kösrelikkızığı Mahallesi 138/1, 139/1, 140/2, 140/3, 143/23, 143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 143/36, 143/37, 143/38, 143/39, 150/1, 150/2, 150/7, 150/8, 150/9, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7 parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11487/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 13.04.2016 tarihinde, 2016/49008 İhale Kayıt No ile yapılan "2016 Yılı l (Bir) Yıllık Temizlik Hizmeti" ihalesi kapsamında; 4480261797 GÜRSOY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA İNŞAAT. TAAHHÜT PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ve bu şirketin %51 hisse sahibi olan 60856096886 T.C. Kimlik Numaralı İLKER MURAT BALABAN"a 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58’inci maddesi gereğince verilen ve 02.08.2016 tarihli ve 29789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı'nın 27.11.2017 tarihli ve 20178563 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır

11481/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON3.jpg


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan 30 (otuz) adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdadır.

 

Bölüm

Grup

Mezun Olunan Fakülte/Bölüm

Kadro Adedi

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1. Bölüm

1. Grup

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları

10

P3

70

2. Bölüm

1. Grup

Sosyoloji Bölümü Mezunları

10

P3

70

2. Grup

Psikoloji Bölümü Mezunları

10

P3

70

 

I - YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da Yarışma Sınavına çağırılacaktır).

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular 05/02/2018 tarihinde başlayıp 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ya da e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak, “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurmak ve vesikalık fotoğrafı ile mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) tarayıp eklemek suretiyle başvurularını elektronik ortamda yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.

III - YARIŞMA SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav, 25/03/2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacaklara ilişkin geçici liste 27/02/2018 tarihinde, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste ile sınavın yapılacağı adres, sınavın saati ve sınava ilişkin kurallar ise 16/03/2018 tarihinde, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınavda, Bakanlığımız internet sitesinden temin edecekleri “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte Bakanlığımız internet sitesinde duyurulacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV - YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek olup, yazılı sınav çoktan seçmeli soruların cevaplandırılması şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını cevaplandıracaktır.

Yazılı sınava girecek adayların cevaplayacakları soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

A) Ortak Konular: 30 (Otuz) puan.

Genel Kültür, Genel Yetenek.

B) Mesleki Alan Bilgisi Konuları: 70 (Yetmiş) puan.

1. Bölüm 1. Grup:

Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku. 70 (Yetmiş) puan.

2. Bölüm 1. Grup:

Mezun olunan bölüm konuları: 70 (Yetmiş) puan.

2. Bölüm 2. Grup:

Mezun olunan bölüm konuları: 70 (Yetmiş) puan.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan adaylardan, grup kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre her bir grup için atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ayrıca, her bir grup için son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle Sınav Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.

Yarışma Sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yarışma Sınavı sonuçlarına göre adaylar, Sınav Komisyonu tarafından Yarışma Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yarışma Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır. Ataması yapılanlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, yedek listedeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir. Yedek listede yer almak, sonraki sınavlar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Ayrıca, Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VI - İSTENİLECEK BELGELER

Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

1 - Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

2 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

3 - Altı adet vesikalık fotoğraf,

4 - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyanı,

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

6 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

7 - Adli sicil kaydı beyannamesi,

8 - Mal bildirimi.

VII - İTİRAZ

Yarışma Sınavının yazılı bölümüne katılacaklara ilişkin geçici listeye, listenin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Yarışma Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

11462/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci dereceden toplam (14) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 21 Şubat 2018 tarihinde https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu listede yer alan adaylar 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat 09.00’dan 02 Mart 2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 70,00 TL (Yetmiş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş,

e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

14

280

TOPLAM

14

280

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 11 Mart 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 05 Mart 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesabına 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekotu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres            :  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

                         Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4

                         06370 Yenimahalle/ANKARA

Tel                 :  0312 422 08 27-29

Faks              :  0312 422 09 00

İlan olunur.

11430/1-1

—————

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (20) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından https://www.sinav.asbu.edu.tr/internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06 Şubat 2018 tarihinde https://www.sinav.asbu.edu.tr/internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu listede yer alan adaylar 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 09.00’dan 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş,

e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

20

400

TOPLAM

20

400

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 25 Şubat 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 19 Şubat 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesabına 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekotu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres            :  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

                         Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4

                         06370 Yenimahalle/ANKARA

Tel                 :  0312 422 08 27-29

Faks              :  0312 422 09 00

İlan olunur.

11346/1-1


Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 13 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Bölüm

Adet

1

İKTİSAT

4

2

İŞLETME

2

3

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

7

 

TOPLAM

13

 

1) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1983 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21,27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

 

İktisat

alanı için KPSSP14 puan türünden

75

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

İşletme

alanı için KPSSP24 puan türünden

75

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

Endüstri Mühendisliği

alanı için KPSSP2 puan türünden

75

ve üzeri puan alan ilk

140

aday

 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 12/02/2018 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2) İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,

b) KPSS sonuç belgesinin ve YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

c) Kendi el yazısı ile hazırlanan özgeçmişini,

ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 22/01/2018 tarihinden itibaren 05/02/2018 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 25/02/2018 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 19/02/2018 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4) Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5) Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları      :  0 (312) 294 69 16 - 294 69 17 - 294 69 48  

Bakanlık Internet Sayfası                 :  www.kalkinma.gov.tr

Bakanlık Adresi                               :  Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ ANKARA

11444/1-1


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

(1) Başkanlık 5978 sayılı Teşkilat Kanunu 23'üncü maddesi ve 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılacak yarışma sınavıyla 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

(2) Yapılacak yarışma sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami YTB uzman yardımcısı sayısı 2’dir.

(3) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 15 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

(5) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(6) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar 16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(7) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

(8) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 42 40

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve sonraki tarihte doğanlar),

c. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların 1 Mart 2018 tarihine kadar denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adaylar eleme sınavında başarılı olsalar dahi yazılı sınava alınmazlar.)

 

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

 

 

FAKÜLTE

BÖLÜMLER

1

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

(Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

2

Diğer Fakülteler

Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin birinden mezun olmak.

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve İlahiyat

 

d. Almanca, Fransızca, İsveççe, Danca, Felemenkçe, İtalyanca ve Arapça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

- İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

- İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Fransızca, İsveççe, Danca, Felemenkçe, İtalyanca ve Arapça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması almış olmak veya

- İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 15 Ocak 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın basvuru.ytb.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya denklik belgesi,

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya işbu ilanın “Sınava Katılım Başlıklı” II. bölümünün 1. maddesinin (d) bendinde belirtilen diğer diploma ve sınav belgeleri,

d) Adli sicil beyanı,

e) Yazılı özgeçmiş,

f) Vesikalık fotoğraf,

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi.

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

(2) Başvuruların incelenmesi neticesinde işbu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı II. bölümünün 1. maddesinde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI

(1) Yarışma sınavı eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

(2) Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar eleme sınavına katılacaktır.

b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda her soru 1 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 100 çoktan seçmeli soru sorulacaktır;

- Genel Kültür 

- Genel Yetenek 

- Uluslararası İlişkiler 

- Sosyoloji 

- Başkanlık görev alanı 

c) Eleme sınavı, 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

ç) Eleme sınavı sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden altmış (60) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (2) yirmi katı olan 40 aday  (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) yazılı sınava girmeye hak kazanır.

(3) Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav eleme sınavında belirtilen konular çerçevesinde aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Alan Bilgisi

- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri

- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

b) Yazılı sınav sonucunda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının (2) dört katı olan 8 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

(4) Sözlü Sınav

a) Sözlü sınav adayların,

- Bu ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

11446/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Adaylar, eser (yayın) listelerini yazılı olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

 

BİRİMİ

UNVANI

SAYI

DERECE

ARANAN NİTELİKLER

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Şehir Tarihi, Nasihatname alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Karşılaştırmalı Felsefe Tarihi, Ortaçağ Mistik Akımları alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

İslam Miras Hukuku ve İslam Aile Hukuku alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Modern Arap Edebiyatı, Arap Edebiyatı Eleştirisi alanlarında akademik çalışmaları olmak.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Göç Sosyolojisi, Diyaspora ve Ulusaşırılık alanlarında akademik çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Ekonomi Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Overlapping Generation (OLG) maddeleri alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Orta Asya, Kafkasya ve Kazakistan alanlarında akademik çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Karşılaştırmalı siyasal iletişim ve devlet kavramsallaştırmaları alanlarında akademik çalışmaları olmak.

11474/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

 

Ardahan Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/ Muhasebe ve Finansman ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak ve Maliyet Muhasebesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11438/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi) doçentlik belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

Doktor

1

1

Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında doçent olmak, gözetim toplumu ve sosyal medya üzerine çalışmaları bulunmak.

11432/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İşletme Fakültesi

İşletme Lisans Programı

Prof. Dr.

1

Finans alanında doçentlik derecesine sahip olmak ve öğretim üyesi olarak çalışmış olmak. Finansal Modelleme, Numerik Yöntemler, Türev Araçlar gibi konularda ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

Ekonomi Lisans Programı

Doç. Dr.

1

Adayların Doçentliğini ekonometri alanında almış, finansal ekonometri ve makro ekonometri, özellikle stokastik volatilite konularında uzman ve bu alanlarda ders vermiş ve makale yayınlamış olması gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

11407/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer şartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları zorunludur.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

 

DOÇENT

YRD. DOÇ.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Der.

Adet

Der.

Adet

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti

 

 

1

1

İskeletsel sınıf III maloklüzyonlu hastalara uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin farengeal solunum yolları üzerine etkilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak

Pedodonti

 

 

2

1

Farklı Koruyucu Uygulamaların Mine Yüzeyinde Oluşturulan Demineralize Alanlara Etkilerinin İn-vitro Olarak Değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metadoloji

 

 

3

1

Sosyal bilimlerin gelişmesinde editörülüğün rolü ve dergi editörleri üzerinde sosyolojik incelemeler üzerine çalışması olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

 

3

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kartografya

 

 

3

1

 

SİVEREK UYG. BİL. FAK.

Muhasebe ve Finansal Yönetim

 

 

5

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji

1

1

 

 

Kronik desfluran etkilenmesine ikincil DNA hasarının belirlenmesi konusunda deneysel çalışma yapmış olmak

Kardiyoloji

1

1

 

 

Koroner arter hastalığında thiol disülfit dengesi ile ilgili çalışması olmak

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

1

El cerrahisi yan dalı yapmış ve mikrocerrahi konusunda çalışma yapmış olmak

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 

 

1

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

1

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

1

1

 

Acil Tıp

 

 

1

1

Acil servis travma hastalarında immünizasyon konusunda çalışması olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

 

 

Hematoloji/Onkoloji alanında yandal yapmış olmak

İç Hastalıkları

1

1

 

 

 

Kardiyoloji

 

 

1

1

Sistatin C düzeyinin akut miyokard infarktüslü hastalarda kardiyak olaylar üzerine etkisi konusunda çalışması olmak

Nükleer Tıp

 

 

3

1

 

Tıbbi Farmakoloji

1

1

4

1

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

1

1

Biyokimya ve klinik biyokimyada uzmanlığını yapmış olmak ve Hastanelerde immünfiksasyon elektroforezi verilerinin değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

 

 

1

1

Tıp Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak, insanlarda noninvazif stres ve kortizol ölçümü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri

 

 

1

1

Harran Ovası koşullarında safran (Crocus sativus L.)'da Verim ve Kalite üzerine Agronomik çalışmlar yapmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

 

 

Tarım alanlarında azot kayıpları konusunda çalışmış olmak

Tarımsal Yapılar ve Sulama

1

1

 

 

Yağmurlama Sistemlerinin etkinlikleri konusunda çalışmış olmak

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

 

 

4

1

 

Doğum ve Kadın Hast. Hemşireliği

 

 

1

1

 

TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O

Turist Rehberliği

 

 

1

1

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

Hareket ve Antrenman Bilimleri

 

 

4

1

Okul spor müsabakalarına katılan lise öğrencilerinin kaygı, özgüven ve güdülenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine çalışması olmak

BİRECİK MYO

Elektrik

 

 

3

1

Fakültelerin lisans düzeyinde elektrik ilgili bölümlerinden mezun olmak ve doğrusal jeneratör konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

 

1

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında İçsel Pazarlama konusunda doktora yapmış olmak ve otel otomasyon programı sertifikasına sahip olmak

ŞANLIURFA TEK. BİL. MYO

Alternatif Enerji Kaynakları

 

 

1

1

Aktif karbon (AC) ve Karbon nanotüp (CNT) katkılanmış külçe ve nano ölçekte BiSb alaşımlarının hazırlanması, karşılaştırılması ve Termoelektrik özelliklerinin incelenmesi üzrine çalışması olmak

Gıda Teknolojisi

 

 

5

1

Pichia pastoris mayasindan rekombinant protein üretimi alaninda çalışması olmak

TOPLAM

 

7

 

25

 

11284/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

“Doçent” kadrosuna başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf  ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y. Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini  (yayın, öğretilen dersler ve yönettiği/yönetmeye devam ettiği doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları (Teaching Portfolio) iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış/muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya halinde) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Adayların;

- Doktora derecelerini ve Doçentlik unvanlarını, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olmaları,

- Web-tabanlı yabancı dil öğretimi ve oyun bağımlılığı konularında uluslararası indeksli dergilerde yayın yapmış olmaları,

- Uzaktan eğitim konusunda deneyimli olmaları, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışmış olmaları beklenmektedir.

11476/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Birim 

Profesör

Doçent

Y. Doçent

Açıklama 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Topoloji Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

 

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü 

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Ekonometri Bölümü

Ekonometri Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Üretim Yönetimi alanında çalışıyor olmak.

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği Bölümü 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Antibiyotik yönetimi konusunda ve dezenfeksiyon, sterilizasyon konusunda tecrübe sahibi olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Genel Dahiliye uzmanı olmak, Acı Bal, Entoksikasyonları ve, Nütrisyon konularında deneyimli olmak

Radyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

En az 10 yıl Girişimsel Radyoloji ve Nöroradyoloji Deneyimi olmak

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Pediyatrik Radyoloji ve Kas-iskelet Radyoloji alanlarında yurtdışı deneyimi olmak. ‘Avrupa Radyoloji Board’una sahip olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Muhasebe ve Vergi Bölümü 

 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

 

 

 

 

1

1

 

11467/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr.

1

1

Akut apandisit konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi Teknolojisi

Prof. Dr.

1

1

Gıda Mühendisliği alanında doçent olmak, Et emülsiyonları konusunda akademik çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doç. Dr.

1

1

Prolidaz aktivitesi, Dipiridamol’ün ventrikül fonksiyonları ve Trimetazidin’in repolarizasyon indeksleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Baş ve boyun bölgesi kanser cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

1

1

Birinci basamak sağlık çalışanlarında iş doyumu ve etkileyen faktörler ile ilgili akademik çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

Yeni Türk Dili alanında 19. Yüzyıl Osmanlı tıp ve ecza metinleri ve bitki adları üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

18. Yüzyıl mensur şeh-name üzerine ve Adıyaman ağzı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

1

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’de haber ve üretim süreçlerinin işleyişi ile ilgili çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

1

Zekeriya ve Yahya peygamberler ile ilgili rivayetler hakkında çalışmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

1

1

Turist rehberleri ve turizm konusunda akademik çalışmaları olmak, en az 10 yıllık turist rehberi kokartına sahip olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

1

1

Seyahat acentalarında ekolojik sürdürülebilir ürün yönetimi konusunda akademik çalışması olmak.

11486/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Ekonomisi) bilim dalında almış olmak. Gelişim indeksleri ve eğitim politikaları konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Okuma ve yazma eğitimi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Argon 40 çekirdeğinin saçılmalarına ait verilerin SRM ile çiftlenmiş kanal analizi (CC) konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Fizik

Profesör

1

1

MgB2 süperiletken tel ve bobin üretimi konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Yüksek dielektrik sabitli malzemelerin quantum mekaniksel hesaplamaları konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak, işletmelerde sosyal sorumluluk bilinci konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Bahçe Bitkileri alanında doçent unvanı almak, sert kabuklu meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Tarla Bitkilerinde doçent unvanı almış ve Tarla Bitkilerinde biyoteknolojik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyolojisi alanında tıpta uzmanlık ile uzmanlığını yapmış olmak, Tigesikli’nin Staphycoccus aureus keratiti üzerindeki etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

2

1

Polimerlerin ısıl kararlılığı, bozunma mekanizması, mekanik ve morfolojik özellikleri üzerine çalışması olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Doçent

1

1

Konulu Tefsir ve Vucuh-Nezair konularında çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Doçent

2

1

Üniversite gençliğinde vefa duygusu üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

Sezeryan ameliyatı sonrası USG eşliğinde yapılan TAP Blokta Levebupivokaine ilave edilen Deksametazonun aneljezik etkinliği üzerine çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Doçent

2

1

Bahçe Bitkilerinde doçent unvanı almış olmak, Ektomikorizal Mantarlar ve lahana konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fitopatoloji

Doçent

2

1

Bitki Koruma Bölümünde doçent Unvanı almış olmak, Nohut fungal hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç.

4

1

İşletme yönetim ve organizasyonu konusunda doktora yapmış olmak, örgütsel ustalık ve etiksel ifşa konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

4

1

Yeni doğan bakım hastalarında konjenital kalp hastalığı konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Devletler Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

Uluslararası hukukta dokunulmazlıklara karşı insan hakları üzerine çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

4

1

Segmental mandibula defektlerinde plak-vida kombinasyonlarının sonlu eleman analizi, onlay greftler ve doku yapıştırıcısı konularında çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

5

1

Mikrodalga fırında glaze uygulaması, porselenin yüzey özellikleri ve vida tutuculu implant üstü protezler konularında çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Yrd. Doç.

5

1

Kendinden bağlamalı braketlerin ortodondik diş hareketi üzerine etkisi üzerine çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Yrd. Doç.

5

1

Çocuk diş hekimliğinde lazer uygulamaları, remineralizasyon ajanları, biyoaktif pulpa kapaklama materyalleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

5

1

Tükürük proteinleri, estetik restoratif işlemler ve dental lazerler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

11344/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

5

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak. Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak. Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında doktora çalışması yapmış olmak. Uluslararası alan indeksli dergilerde yayınları bulunmak

Müh. Fak.

Siber Güvenlik

Doçent

3

1

Bilgi ve Ağ Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Bilgisayar Yazılımı ve Donanım Güvenliği veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Makina Öğrenmesi, Yapay Zeka, Örüntü Tanıma, Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Veri Madenciliği, Bilgisayar Yazılımı veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

4

1

Makina Öğrenmesi, Yapay Zeka, Örüntü Tanıma, Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Veri Madenciliği, Bilgisayar Yazılımı veya ilgili alanlarda araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik veya pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

Müh. Fak.

Elektronik

Doçent

2

1

Kontrol teorisi uygulamaları, kaos teorisi ve uygulamaları ve nükleer teknolojisi konularında çalışmaları ve hakemli bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

Müh. Fak

Elektronik

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik makineler ve güç elektroniği konularında çalışmaları ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınları bulunmak. Tercihen otomotiv sektöründe proje ve iş deneyimlerine sahip olmak.

Müh. Fak

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Akıllı sistemler konularında (akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı şehirler, akıllı üretim, akıllı şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Büyük veri analizi, veri madenciliği veya veri analitiği gibi alanlarda uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği konularında uzmanlığı ve çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Tasarım, kontrol veya robotik alanlarında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Tasarım, kontrol veya robotik alanlarında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Doçent

1

2

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu veya ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu alanında araştırmalar yapmak ve uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını tercihen yurtdışında tamamlamış olmak. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders vermiş olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, veya ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu alanında araştırmalar yapmak ve uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak. Doktorasını tercihen yurtdışında tamamlamış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak.

Müh. Fak

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Matematik alanında doktora unvanına sahip olmak. Homoloji cebiri, öz sınıflar ve düz örtüler vb. konularda bilimsel çalışmalar ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Müh. Fak

Geoteknik

Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Geoteknik alanında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Ulaştırma

Yrd.Doç.

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Ulaştırma konularında çalışmaları bulunmak.

Müh. Fak

Yapı

Yrd.Doç.

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini inşaat mühendisliği alanından almış olmak. Yapısal Tasarım veya Yapı İşletmesi alanında çalışmaları bulunmak.

11391/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

İşletme Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Profesör

1

1

Uluslararası iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Ücret veya fiyat yakınsaması konusunda çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Ortodonti alanında doçent unvanı almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç.

4

1

Spor kaynaklı dental travmalar ile ilgili çalışma yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

3

1

Protetik diş tedavilerinde farklı preperasyon tipleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

4

1

Protetik diş tedavilerinde implantlarda ölçü hassasiyeti üzerine çalışma yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doç.

4

1

Gıdaları taklit eden sıvıların kompozit dayanımına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Bilgisayar mühendisliği alanında yurtdışı doktoralı olup, biyoinformatik konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç.

4

1

Makina mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Karbon elyaf esaslı kompozitlerin tokluğunun arttırılması konusunda çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İş güvenliği ve işçi sağlığı alanında bulanık mantık ile risk analizi konusunda çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri

Mühendislik Temel Bilimleri

Doçent

1

1

Fizik alanında doçent unvanı almış olmak. Alaşımların floresans parametreleri ve elektronik yapıları üzerine çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd. Doç.

3

1

Nöroloji uzmanı olmak. Parkinson hastalığında non-motor semptomların tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yrd. Doç.

2

1

Endodontide kullanılan irrigasyon solüsyonlarının kombinasyonları üzerine çalışma yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman

Yrd. Doç.

5

1

Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yaşlı bireylerde aerobik egzersizin fiziksel performans üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Sınıf Eğitimi alanında doktora y