28 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30284

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden (TMMOB):

Dışişleri Bakanlığından:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 sayılı İmar Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, Bakanlık Makamının Olurları ile 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 14650 ada, 14 parsel – Muzaffer İpek Yapı End. Mak.ve Zirai Ürün. San. ve Tic. Ltd.Şti. (Yetki Belge No: 0026315272644147) – şirket müdürü Muzaffer İPEK- 19.12.2017 tarihli ve 16817 sayılı Bakan Oluru.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2D parsel, 9300 ada, 3 parsel – Murat Göksu Mermer Mad. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 0026315260556202) – şirket müdürleri Hayrettin SELEN, Murat GÖKSU - 19.12.2017 tarihli ve 16816 sayılı Bakan Oluru.

Ankara Altındağ Belediyesi – 20918 ada, 6 parsel – Kamil KARGACI (Yetki Belge No: 0006110170793730) - 19.12.2017 tarihli ve 16815 sayılı Bakan Oluru.

Yalova Belediyesi - 30P4A Pafta, 672 Ada, 6 Parsel - NEMEK İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. (0077313215984130) - Şirket Müdürü Aydın ALTIPARMAK (0077112649084140) - Şirket Müdürü Sercan ŞIK - 19.12.2017 tarihli ve 16806 sayılı Bakan Oluru.

Kocaeli Darıca Belediyesi - 29L-3A pafta, 808 ada, 12 parsel - Adem BİLGİN (0041110085075211) – 19.12.2017 tarihli ve 16803 sayılı Bakan Oluru.

Kırıkkale, Kırıkkale Belediyesi - 548 ada, 20 parsel - Buhara Eml. Pey. Taah. İnş. San. Ltd. Şti. (0071311848557166) - Şirket Müdürü Canpolat PEHLİVANLI (0071112700918665) - 19.12.2017 tarihli ve 16804 sayılı Bakan Oluru.

İstanbul Pendik Belediyesi - 191 pafta, 1858 ada, 368 parsel - Eşref AYDIN (0034111457800011) - 19.12.2017 tarihli ve 16805 sayılı Bakan Oluru.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45048 ada, 13 parsel - Şentürk YILDIRIM (0006110368002630) - 19.12.2017 tarihli ve 16807 sayılı Bakan Oluru.

Ankara Altındağ Belediyesi - 22645 ada, 4 parsel - Yusuf AYDIN (00061101083751) - 19.12.2017 tarihli ve 16809 sayılı Bakan Oluru.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürleri yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11397/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Pars Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 09.10.2017 tarihli ve E.2017/1237 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Kemalettin ÇAMLI hakkında, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 21.12.2017 tarihli ve 31259 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11409/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M42-b2,b3,b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 15.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11269/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O.’nun N51-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 15.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11270/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun AR/TPO/K/L42-c1,c3,c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 15.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11271/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O.’nun M44-a2, a4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11272/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N52-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 15.12.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

11273/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Macun Mahallesi 14717 adanın kuzeyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11302/1-1

—————

Ergazi Mahallesi 15161 adanın güneyindeki Park Alanının Pazar Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11303/1-1

—————

Ergenekon Mahallesi 8467 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11304/1-1

—————

Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43106 ada 1 parsel, Belediye Encümenimizin 28.09.2017 gün ve 1019/2237 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.11.2017 gün ve 2606/5622 sayılı kararı onaylanan 84138/45 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11305/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\YSK_Sayfa_30.jpg


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden (TMMOB):

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 2018 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GEREKÇESİ

1 - 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2 nci maddesinde; mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile Birlik ve Odaların kuruluş amaçları arasında olduğu belirtilmiştir.

Odamız Ana Yönetmeliği, 24.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “Odanın amaçları” başlıklı 6 ncı maddesi;

“Odanın başlıca amaçları şunlardır: ...

k) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

l) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,” hükmünü içermektedir.

Yönetmeliğin “Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 38 nci maddesinde;

“h) Üyelerin, gerek kamu kuruluşları ile gerek diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları tespit etmek, bunlara uymayı temin ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı alınacak asgari ücretleri ve çalışma şartlarını saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,” Oda Yönetiminin görevleri arasında belirlenmiştir.

21.09.2005 tarih ve 25943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Denetim; SMM’lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH’nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

10.07.2002 tarih ve 24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TMMOB Disiplin Yönetmeliği”nin 8 inci maddesinde; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Odalarca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret almanın yaptırımının para cezası olduğu belirlenmiştir.

2 - İlgili mevzuat hükümleri çerçevesince Odamız tarafından maden mühendislerinin vermiş oldukları hizmetler karşılığında almaları gereken asgari ücretler her yıl yeniden belirlenmektedir. Tarife ile birlikte maden mühendisliği mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlanmakta, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkı korunmaktadır.

Bu amaçla maden mühendislerinin birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH’nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine, uyulup uyulmadığının denetimi gerçekleştirilmektedir.

Yapılan denetimler ve ilgili tarife ile maden mühendisliği hizmetleri karşılığı olarak alınan ücretlerin bir standart altına alınması sonucu; vergi kayıp ve kaçakları önlenmekte, özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kapsamında olan maden mühendislerinin ücretlerinin Oda Asgari ücret tarifesinden bildirimi sağlanarak Sosyal Güvenlik Kurumunun olası uğrayacağı sosyal güvenlik primi kayıpları engellenmektedir.

 

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis

3.310

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.450

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.950

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

5.500

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

5.730

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

6.490

TL/AY

g. Tünel - Metro

3.780

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

4.210

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.830

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

4.640

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

4.180

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.310

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

4.950

TL/AY

m. YTK Koordinatör

5.500

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

a. Sözlü Olarak Sunulması

850

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

1.110

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

a. Hizmetin İlk Günü

900

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

680

TL

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

3.035

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama

Açık

Yeraltı

1 (a)

825 TL/AY

1 (b)

825 TL/AY

2 (a)

1.375TL/AY

2 (b)

605 TL/AY

1375TL/AY

2 (c)

1375TL/AY

3

605 TL/AY

1375TL/AY

4 (a)

605 TL/AY

1210TL/AY

1540TL/AY

4 (b)

605 TL/AY

1210TL/AY

1925TL/AY

4 (c)

605 TL/AY

1210TL/AY

1540TL/AY

4 (ç)

605 TL/AY

1210TL/AY

1925TL/AY

5

605 TL/AY

1210TL/AY

PROJE HİZMETLERİ

a. Ön İnceleme Raporu

1.520

TL

b. Maden Arama Projesi

4.050

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

5.050

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

6.060

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

7.170

TL

f. Terk Raporu

1.180

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.440

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

5.050

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

9.690

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için)/Temdit Projesi

12.220

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.860

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.860

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

2.025

TL

m. Orman İzni

2.200

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

8.185

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.540

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.540

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.440-TL’den Az Olamaz

2.680

r. Fizibilite Projesi (12.220 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1.100 TL

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

8.085 TL

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

4.210

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

İşletme-Tesis

3.465

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

6.070

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.570

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.530

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.275

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

1 - ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

6.960

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.780

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

9.750

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

4.180

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

6.960

TL

2 - TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.830

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

910

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.180

TL/AY

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.045

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

2.090

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

34.790

TL

KAYA - ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

1 - PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

1.010

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

0-1000 m2 alan için

1.010

TL

1000-3000 m2 alan için

2.025

TL

3000-5000 m2 alan için

2.860

TL

2 - ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

a. Daimi hizmetler

4.050

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

7.085

TL/AY

c. Proje hazırlama

30.580

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

420

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

6.070

TL

 

NOT:

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.

11347/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU, 28 ARALIK 2017

I. GENEL BİLGİLER

(1) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca giriş sınavı açılarak Hukuk Müşaviri istihdam edilecektir.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Hukuk Müşaviri unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 10’dur.

Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de gözönünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 6. derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

c) 2017 yılında yapılmış olan KPSS sınavındaki P4 veya P7 puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak,

d) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(2) Belirtilen KPSS ve YDS taban puanlarını aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 200 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2018 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

c) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) 2017 KPSS sonuç belgesi,

e) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

f) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı).

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınavda adayların hukuki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçe ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar sınava İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden girebilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Anayasa ve idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku veya uluslararası özel hukuk alanında Türkçe görüş bildirme,

- Yabancı dilde hukuki görüş bildirme,

- Yabancı dilde bir hukuki metnin Türkçe’ye çevirisi.

Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bir bölümden geçer not almış olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınavın Türkçe hukuki görüş bildirme dışındaki bölümleri, adayın sınava gireceği yabancı dilde yapılacaktır.

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda mesleki bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta       :  sinav@mfa.gov.tr

Tel              :  (312) 2921000

11377/1-1


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 08 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup 19 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Grup No

Bölüm

Kontenjan Sayısı

1

 İnşaat Mühendisliği (2)

2

2

 Mimarlık

1

3

 Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat (1), İşletme (1), Kamu Yönetimi (2), Uluslararası İlişkiler (2)

6

4

 Hukuk

1

5

 İletişim Fakültelerinin Tüm Bölümleri

1

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Üçüncü grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,

 

Sıra No

Bölüm

Kontenjan Sayısı

KPSS Puan Türü

1

İktisat

1

KPSSP 14

2

İşletme

1

KPSSP 24

3

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

2

KPSSP 29

4

Uluslararası İlişkiler

2

KPSSP 34

 

d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

e) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

5) 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 08 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 19 Ocak 2018 günü mesai saati bitimine (Saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği

e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

7) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 – 73 – 74 - 75 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya https://sinav.tika@.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

11372/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

1

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

1

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

Sosyoloji (İngilizce)

1

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

Matematik

1

Matematik, Matematik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

1

Endodonti

Yardımcı Doçent

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

 Sahne ve Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Yardımcı Doçent

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarımı

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı

1

Mali Hukuk

Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık, Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

 

Üniversitemize 13 Öğretim Üyesi (Doç., Yrd. Doç.) alınacaktır.

Başvurular, 11.01.2018 Günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır. Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Personel Daire Başkanlığı'na posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

11416/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

   UNVANI     ======>>

PROFESÖR

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

Fen Fakültesi

Topoloji

1-1

 

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

1-1

 

TOPLAM

2

 

11415/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanının “I-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI”nın (b) bendi “01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11399/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Lisansüstü çalışmalarını Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji ve Genetik), Gıda Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olması.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres         :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                      Ataköy Yerleşkesi

                      E-5 Karayolu üzeri 34158

                      Bakırköy / İstanbul

Tel              :  0 212 498 41 41

E-mail         :  ik@iku.edu.tr

11330/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

*1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Makina Müh.

Konstrüksiyon.

Profesör

1

1

*2

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

1

*3

 

*1 Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

*2 Triboloji, tasarım, gerilme gevşemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*3 Borçlar Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

11326/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine;  özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine;  özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

2

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı)

Profesör

1

1

 

11427/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK BOTANİK

1

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARK.

1

SANAT TARİHİ

1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

1

TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

FEN FAKÜLTESİ

ANALİTİK KİMYA

1

GENEL BİYOLOJİ

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKT. GELİŞ. VE ULUSL. İKTİSAT

1

SAYISAL YÖNTEMLER

1

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM FELSEFESİ

1

KELAM VE İSLAM MEZH. TARİHİ

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

2

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK EKONOMİSİ

1

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

2

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

4

2

BİYOFİZİK

1

ÇOCUK VE ERGEN RUH. SAĞ. VE HAST.

1

İÇ HASTALIKLARI

3

KARDİYOLOJİ

1

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE EST. CERR.

1

RADYOLOJİ

1

TIBBİ PATOLOJİ

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK

1

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

1

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

1

11253/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO UNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Fen - Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı A.D.

Doçent

1

1

Eski Türk Dili alanında Doçent olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Oyunculuk Anasanat D.

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve Yüksek lisans eğitimini tiyatro, doktorasını radyo, televizyon, sinama alanında yapmış olmak. Ders verme deneyimine sahip olmak. Yurtdışı tecrübesi tercih sebebidir.

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku A.D.

Profesör

1

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Medeni Hukuk alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmalar ile yayın yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmalar ile yayın yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

Mimar kökenli olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak. Tercihen akustik ve/veya aydınlatmak konularında çalışmalar yapmış olmak.

11374/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

İVF Sertifikası olmak, Robotik Cerrahi Sertifikası olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Kanatlı çiftlik hayvanlarında ıslah, küçük ve büyükbaş hayvanlarda moleküler genetik ve hayvansal verimlere etki eden genler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Profesör

1

1

Tarih öncesi Likya Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

İletişim Kuramları, İletişimin Ekonomi Politikası konularında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Türlerarası melezleme, gamet kalitesi ve termal stres konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Lojistik Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik Zinciri, Lojistik ve Çok Kriterli Karar Verme Konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Profesör

1

1

Fitopatoloji alanında doçent olmak, bitki bakteriyel patojenlerinin fiziksel ve genetik haritalaması konusunda deneyimli olmak.

11285/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8.Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.

8. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

9. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Afyon M.Y.O.

Motorlu Araçlar ve Ulaş. Tek.

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Doçent

1

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

Afyon M.Y.O.

İnşaat

Doğal Yapı Taşları ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Doğal Yapı Taşları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Afyon Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

2

Protetik Diş Tedavisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

İslam Düşüncesi

Doçent

1

1

Türk İslam Düşüncesi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Anorganik Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetik

Profesör

1

1

Moleküler Hücre Biyolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Ekoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Doçentliğini Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında veya Avrupa Birliği ve Bölge Çalışmaları alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyoelektronik

Doçent

1

1

Biyoelektronik, Biyomedikal Mühendisliği veya Elektronik ve Telekomünikasyon Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Yerbilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Profesör

1

1

Kimyasal Teknolojiler alanında veya Organik Kimya alanında doçentliğini almış olmak.

Sandıklı M.Y.O.

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

Profesör

1

1

Jeodezi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Şuhut Sağ. Hiz. M.Y.O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

1

Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Mekatronik Mühendisliği veya Metal Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühen.

Metalurji ve Malzeme Mühen.

Doçent

1

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Has.ve Doğum (Perinatoloji)

Doçent

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Perinatoloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Doçent

1

1

Gastroentereloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

Doçent

1

1

Hematoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Alanında doçentliğini almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doçent

1

1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Veterinerlik Biyoistatistik

Doçent

1

1

Doçentliğini Zootekni ve Hayvan Besleme bilim alanında almış olmak ve Biyoistatistik alanında çalışma yapmış olmak.

11331/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

FİZİK BÖLÜMÜ

YOĞUN MADDE FİZİĞİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Doçentliği Yoğun Madde Fiziği Alanında Almış ve Moleküler Dinamik Simülasyonları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TEFSİR ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Tefsir Bilim dalında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2

1

İlgili alanda doktora yapmış ve Eğitimsel Veri Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

TEZHİP ANASANAT DALI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İlgili alanda Sanatta Yeterlilik Derecesi almış olmak.

KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

DOÇENT

2

1

Doçentliği Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında Almış Olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

YARDIMCI DOÇENT

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

11405/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

BOĞAZLIYAN MYO

Doçent

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

1

1

Bitki Sistematiği alanında doçent ünvanı almış olmak.

FEN-EDB. FAK.

Profesör

Yakınçağ Tarihi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Doçent

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

1

Uluslararası İktisat ve Ekonomik büyümeyle ilgili çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doçent

Fıkıh

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜH.-MİM. FAK.

Profesör

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

Çelik boruların mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve toz altı kaynağı ile birleştirilmesi konularında bilimsel çalışmaları olmak.

SAĞLIK Y. O.

Doçent

İç Hastalıkları Hemşireliği

1

1

Hemodiyaliz konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAK.

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Fizyoloji

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Göz Hastalıkları

1

1

Ambliyopi hastalarının koroidal değişimi ile ilgili çalışması bulunmak.

Doçent

Üroloji

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Tıbbi Genetik

2

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doçent

Göğüs Hastalıkları

1

1

Transtorasik işlemlerin başarısına PET-BT’nin katkısı konusunda araştırması bulunmak.

ZİRAAT FAK.

Profesör

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

1

1

Doçentliğini Zootekni ve Hayvan Besleme bilim dalında almış olup, kanatlı hayvan yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.

11386/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

İlan Tarihi                            :  28.12.2017

Başvuru Tarihi                    :  28.12.2017

Son Başvuru Tarihi             :  11.01.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

İLAN ŞARTI

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Hidrobiyoloji ABD.

Profesör

1

1

Biyoloji bilim alanında doçent olmak. Göl fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi konusunda doktora yapmış olmak. Akarsu ve göllerde fitoplankton ve epilitik algler konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik ABD.

Profesör

1

1

Siyasal iletişim, siyasal iletişim tarihi, Türk demokrasi tarihi ile Türk basın tarihi konularında çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları ABD.

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Tüberküloz peritonit ile ilgili yandal tezi yapmış olmak.

4

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Reklam ve Tanıtım ABD.

Profesör

1

1

Reklam, kadın, retorik, grafik tasarımı ve görsel iletişim konularında çalışmaları olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği ABD.

Doçent

1

1

Moleküler Simülasyon, Kırmızı altı-Raman NMR Spektroskopileri konusunda çalışmaları olmak

6

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ABD.

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, lisanslı depoculukla ilgili çalışmaları bulunmak

7

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, pazarlama ve lojistik alanlarında çalışmaları olmak.

8

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü

Piyano Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Müzikoloji alanında doktora yapmış olmak

9

Devlet Konservatuvarı