27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30283

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karabük Belediye Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/177 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11257/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ülkü Evleri Vakfı.

VAKFEDENLER: Sonay Kaleci, Ahmet Yiğit Yıldırım, Tamer Osmanağaoğlu, Fatma Özgen, Adalet Masatlıoğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2017 tarihli ve E: 2017/459 K: 2017/475 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine sahip vicdanlı, izanlı, ferasetli, ilim irfan ehli, kavi imanlı, vatanına ve milletine muhabbetli nesiller yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11262/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Falez Mobilya Müh. ve Mim. San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM000221/09.01.2012 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan EK TAHAKKUK tutarlarına ait KDV yazısı yükümlüsünün Ulubey Mah. Dolantı Sok. Siteler 8C/16 Altındağ/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarına konu KDV ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM000221/09.01.2012

22386120

KDV: 13.075,00-TL

TOPLAM:

13.075.00-TL

11235/1-1

—————

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğümüzce Ulukar Elektronik Makine İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına tescilli IM016708/17.11.2009, IM011385/07.07.2010, IM017090/01.10.2010 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan KDV, KKDF, KDV Para Cezası firma yönetim kurulu üyeleri Özcan ULUĞ'un Zafer Mah. Cumhuriyet Bulv. Armada City Sitesi F.3 Blok No: 5-7 F.3 İç Kapı No: 27 Çorlu/TEKİRDAĞ ve Arif ERKMEN ULUĞ'un Şeyhli Mah. Şüheda Cad. No: 33 İç Kapı No: 3 Pendik/İSTANBUL adreslerine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadıklarından tebligat mazbataları PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu KDV, KKDF ve KDV Para Cezası tutarlarının ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO.TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM016708/17.11.2009

27733985

KDV: 2.348,92-TL

IM01138S/07.07.2010

27733553

KKDF: 13.049,56-TL

IM017090/01.10.2010

 

KDV Para Cezası: 7.046,76-TL

TOPLAM:

22.445.24-TL

11234/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

24.03.2017 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) işletmesindeki TC-OMT tescil işaretli Cessna 172S tipi öğrenci pilot kumandasındaki hava aracı Samsun Çarşamba Havalimanına inişine müteakip takla atması sonucu hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

 11292/1/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

30.10.2016 tarihinde Er-Ah Havacılık Tic. Ltd. Şti. işletmesinde yer alan TC-ERE tescil işaretli Cessna 172R tipi öğrenci pilot kumandasındaki eğitim uçağının Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inişine müteakip pistten çıkarak takla atması sonucu hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

11292/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_7.jpg


Karabük Belediye Başkanlığından:

ASKI İLANI

İlimiz Merkez ilçe Kapullu Mahallesi Deretarla Mevkii 108-118-119 nolu adaları kapsayan düzenleme sahasında 18. Madde uygulaması yapılması ve belirtilen sınırın tasdikine Belediyemiz Encümeninin 13.11.2017 tarih ve 3/1180 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Hazırlanan Parselasyon Planları, Uygulama cetvelleri, Ada Dağıtım Cetvelleri ve Hesap Özeti ile tanzim edilmiş olan ayırma çaplarının tasdikine Belediyemiz Encümeninin 27.11.2017 tarih 2/1251 sayılı kararıyla karar verilmiş olup Parselasyon Planları, Ada Dağıtım Cetvelleri, Hesap Özeti ve ilgili tüm evraklar 27.12.2017 günü sabahından 25.01.2018 günü akşamına kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

11264/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Profesör

1

Dijital televizyon yayın platformları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

11266/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Profesör kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük:0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölüm Adı

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Kadro Derecesi

Niteliği

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak,  Tüketici davranışları ve satış yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Yard. Doçent

1

3

Lojistik ve coğrafi bilgi sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Mimarlık alanında doçent unvanı almış olmak, Konut tasarımı üzerine çalışmaları bulunmak.

Yard. Doçent

1

3

Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Bina Bilgisi alanında çalışmaları bulunmak.

Restorasyon

Yard. Doçent

1

3

Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, Restorasyon alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, İşaret işleme konusunda çalışmaları bulunmak.

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Profesör

1

1

Elektromanyetik alanlar konusunda çalışmaları bulunmak.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, Kontrol ve robotik konularında çalışmaları bulunmak.

Elektronik

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, Mikroelektromekanik sistemler konusunda çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, Üretim sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, Enzimler konusunda çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği

Enerji

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak, Endüstriyel sistemlerin enerji ve ekserji analizleri konularında çalışmaları bulunmak.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yard. Doçent

1

3

Makine Mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Makine sistemlerinin dinamiği ve kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak.

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Profesör

1

1

Malzeme bilimi, malzemelerin termodinamik, istatiksel ve kuantum özellikleri konularında çalışmaları bulunmak.

Doçent

1

1

Manyetik yarı iletkenler ve güneş pilleri konularında çalışmaları bulunmak.

15

11325/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için SGK HİTAP Sisteminden alınan hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC.

AÇIKLAMA

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

İletişim, drama ve huy kalıpları konularında çalışma yapmış olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Sosyobilimsel konuların öğretimi ve öğretmen inancı konularında çalışma yapmış olmak.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

Ahmet Yesevî, Nevruz ve manzum akaid konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

16. ve 18. yüzyılların bazı Osmanlı âlimleri ve ilmi tartışmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

Uygur ve Çağatay Türkçesi konularında çalışma yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Sağlık Kurumları Yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olup, finansal koşullar endeksi, parasal aktarım gecikmeleri ve tepki fonksiyonları üzerine çalışmaları olmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

1

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadı sicilleri üzerine çalışma yapmış olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

2

16.-18.yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda ve bazı Avrupa ülkelerinde vergi İsyanları konusunda çalışma yapmış olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

5

Küresel dengesizlikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

11

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Yardımcı Doçent

3

İslam hukuku açısından e-ticaret konusunda çalışma yapmış olmak.

12

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

1

Tasavvufta marifet düşüncesi ve Sa'dî Tekkeleri üzerine çalışma yapmış olmak.

13

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Toplu taşımanın düzenlenmesi ile ilgili karar destek sistemi yazılımları konusunda çalışmaları olmak.

14

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemler

Yardımcı Doçent

4

Enterkonnekte güç sistemlerinde rüzgar enerjisi sistemlerinin modern optimizasyon teknikleri ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve laparoskopik kolesistektomi ve gastrointestinal sistem yabancı cisimleri konularında çalışmaları olmak.

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

Adölasan çocuklarda D vitamini eksikliği ve etkileri ve çocuklarda fonksiyonel dispepsi konularında çalışmaları olmak.

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

5

Romatoid Artrit Hastalık Aktivitesi İndeksi ve Multipl Sklerozlu Hastaların Hayat Kalitesi konularında çalışmaları olmak.

18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Periton diyalizi hastaları ile ilgili klinik çalışması olmak ve en az bir tamamlayıcı tıp alanında sertifikası olmak.

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Sol ventrikül diyastol sonu basıncı tahmin yöntemleri ve akut pulmoner emboli konularında çalışmaları olmak.

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

4

Kemoterapi hastalarına venöz port takılması ile ilgili klinik çalışması olmak.

21

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yardımcı Doçent

5

Elektormagnetik alanların canlılarda oksidatif stres ve dokular üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak.

22

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

Okul öncesi düzeydeki çocuklara İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğretim yöntemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

Serin iklim tahıllarında abiyotik stres ve arıtma çamuru konularında çalışmaları olmak.

24

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

Hayvanlarda ve bitkilerde fizyolojik gelişimin matematiksel olarak modellenmesi ile lojistik regresyon, kanonik korelasyon ve genotip-çevre etkileşimin istatistiksel analizleri konularında çalışma yapmış olmak.

25

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Doçent

2

Biyolojik mücadele ajanlarının teşhisinde moleküler yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak.

26

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

Doçent

1

Şekerpancarında kısıtlı sulama ve Seyfe gölü su kalitesi üzerinde çalışmaları olmak.

27

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

Gıda ve yemlerde aflatoksin (B1,B2,G1,G2) analizleri konusunda eğitim almış, İn vitro sindirilebilirlik, yem ve gıda üretiminde alternatif katkı maddeleri ve ürünleri konularında çalışmış olmak.

11333/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Hizmet Belgelerini, 2 adet Fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Örnekleri ile Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Yayın Listelerini, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyaya (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da dosyaya eklenecek.) ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi), 2 adet Fotoğraf, Yayın Listesi, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyaya (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da dosyaya eklenecek.) ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.

Başvuracak adayların ilan edilen kadro derecesinin atanma şartlarına haiz olması gerekmektedir.

Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Adresi          :  Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Batı Raman Kampüsü/BATMAN

İlan Başlangıç Tarihi  :  27 Aralık 2017

Son Başvuru Tarihi    :  10 Ocak 2018

 

S. N.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

1

Gıdaların Kurutulması ve Rehidrasyonu Üzerine çalışmalara sahip olmak.

2

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Alanında Doktara yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

4

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol İşletme

Profesör

1

1

Akışkanların reolojik özellikleri konusunda çalışmaları bulunmak.

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik tesisleri

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak ve fotovoltaik enerji sistemleri konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

6

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili anabilim dalında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

7

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili anabilim dalında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

8

Fen - Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

2

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarından Birinde Doktora Yapmış Olmak. Popüler Edebiyat ve Kültür Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

9

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Sanat Tarihinde doktora yapmış olmak. Seramik Sanatı üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Post-Travma Üzerine çalışma yapmış olmak.

11

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Sosyoloji veya Psikoloji Alanında doktora mezunu olmak.

12

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Sosyoloji veya Felsefe Alanında doktora mezunu olmak.

13

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

11334/1-1


Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 27.12.2017 - 10.01.2018 tarihleri arası.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

Nitelikler

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Politikası

Yardımcı Doçent

1

1

Yerel yönetimler alanında çalışmış olmak.

Karşılaştırmalı Siyaset

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası siyaset alanında ve küreselleşme konusunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisadi gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

2

1

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk konularında çalışmış olmak.

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Araştırma ve Geliştirme Harcamaları Konusunda konusunda çalışmış olmak.

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm Ekonomisi ve ekonomik büyüme konusunda çalışmış olmak.

Düzce Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Doçent

1

1

Yüksek sıcaklık ve ısıl işlem uygulanmış ağaç malzemelerde yaşlandırma özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstbilişsel Stratejileri Tanımlama konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Otonom Öğrenmenin Yabancı Dil Öğrenme Üzerine Etkisi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Psikolojik belirtiler ve bağımlılık konularında çalışmış olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Öğretim teknolojileri ve liderlik konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katı Hal Fiziği

Profesör

1

1

Graft kopolimer arayüzeyli diyotların elektriksel karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Mikro malzeme üretimi ve sono kimyasal yöntemler konularında çalışmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Karadenizde sualtı arkeoloji çalışması yapmış olmak.

Matematik

Topoloji

Doçent

1

1

Tamsayı dizileri konusunda çalışmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

1945-1950 dönemi Türkiye Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Yakın Çağ Tarihi

Doçent

3

1

Yakınçağda Trabzon Vilayeti üzerine çalışmış olmak.

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Yeniçağda Kırım Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Gölyaka Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlamada tüketici davranışları ve tüketim psikolojisi konularında çalışmış olmak.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

5

1

Çeviribilim veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

1

1

Mevlana, Mesnevi ve Mistik Sembolizm alanında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Yardımcı Doçent

5

1

Hisse senedi getirileri ve entelektüel sermaye konularında çalışmış olmak.

Pazarlama

Doçent

1

1

Marka ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında çalışmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Yardımcı Doçent

5

1

Sosyal güvenlik alanında çalışmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

5

1

Lojistik alanında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyoenformatik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Biyoinformatik ve biyolojik verilerin istatistiksel modellenmesi üzerine çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Sabit mıknatıslı senkron motor sürücü sistemleri konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Bitki Materyeli ve Yetiştirme Tekniği

Doçent

1

1

Peyzaj karakter analizi konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

Duygu durum bozuklukları konusunda çalışmış olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Konut sorunu ve teknolojileri konusunda çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Fiziksel uygunluk, psikomotor ve aletli jimnastik konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Yarı iletken aygıtların elektrik ve dielektrik karakteristikleri konusunda çalışmış olmak.

Makine ve İmalat Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Doçent

1

1

Kompozit donatıların aderans performansının belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

3

1

Standardize hasta eğitimi almış olmak, üriner inkontinans konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Endokrin.)

Yardımcı Doçent

4

1

Çocuklarda diyabetin yaşam tarzına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

4

1

Çocukluk çağı obezitesi, trafik kazaları, hava kirliliği konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Doçent

1

1

ERCP' nin zorluk derecelendirmesi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Yardımcı Doçent

4

1

İlaç ilişkili karaciğer hasarı ve ilaca bağlı otoimmun hepatit konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Nöroendovasküker Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Koroner arter bypas greft operasyonlarında kullanılan greftler konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Laringotrakeal stenoz konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Gastrointestinal sistem ve akciğer konusunda çalışmış olmak..

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Yem Teknolojisi alanında çalışmış olmak.

11323/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

NOTLAR

1 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte

Bölüm

Adet

Unvan

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.

2

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

- Tercihen Yöneylem Araştırması, Doğrusal/Doğrusal Olmayan Programlama ve Optimizasyon ile Karar Teorisi konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Mühendislik Disiplinleri alanında almış olmak.

- Tercihen Olasılık ve İstatistik, Zaman Serileri Analizi, Stokastik Süreçler ve Deneysel Tasarım konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak.

- Tercihen Elektrik makineleri, elektronik devreler ve cihazlar, kontrol teorisi ve uygulamaları, elektrik şebekeleri, elektrik tesisleri vb. alanlarda bilimsel çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

- Tercihen Akışkanlar mekaniği, ısı transferi, gaz dinamiği, turbomakinalar veya itki sistemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

2

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

- Tercihen Akışkanlar mekaniği, ısı transferi, gaz dinamiği, turbomakinalar veya itki sistemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine/Mekatronik veya ilgili Mühendislik bölümlerinden almış olmak.

2

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine/Mekatronik veya ilgili Mühendislik bölümlerinden almış olmak.

- Tercihen Makine teorisi, Robotik, Kontrol, Üretim veya benzeri konularda araştırmalar yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay

Uzay Mühendisliği

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Uzay, Havacılık veya Uzay Mühendisliği alanında almış olmak.

Uçak Mühendisliği (İngilizce)

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Uçak veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Hava Ulaştırma Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Pazarlama alanında almış olmak.

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Finans alanında almış olmak.

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme, Muhasebe veya Finans alanında almış olmak.

İşletme (Türkçe)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Pazarlama alanında almış olmak.

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık İşletmeciliği veya Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında almış olmak.

2

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık İşletmeciliği veya Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında almış olmak.

Lojistik Yönetimi (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Üretim Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

- Tercihen Lojistik Yönetimi/Üretim Yönetimi/Üretim ve Envanter Planlama konularında akademik çalışmaları olmak.

1

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Üretim Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

- Tercihen Lojistik Yönetimi/Üretim Yönetimi/Üretim ve Envanter Planlama konularında akademik çalışmaları olmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj Bölümü (İngilizce)

1

Profesör

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Hava ve Uzay Hekimliği, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ve Uçak Mühendisliği alanlarının birisinden almış olmak.

2

Doçent

- Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Hava ve Uzay Hekimliği, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ve Uçak Mühendisliği alanlarının birisinden almış olmak.

11307/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 13 (onüç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına (KPSS) göre aşağıda belirlenen puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

I. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

I Sayılı Tablo

SIRA

NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

ATAMA YAPILABİLECEK

KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI

KADRO UNVANI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

YDS PUAN

SEVİYESİ

(EN AZ)

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  3

12

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

P-3

85

C

2

Bilgisayar Mühendisliği

  3

12

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

P-3

85

C

3

Hukuk

  7

28

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI

P-4

85

C

TOPLAM

13

52

 

 

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b - ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

c - Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

ç - Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a - Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b - Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,

ç - Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,

d - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 27/12/2017-08/01/2018 tarihleri arasında, 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 08/01/2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (08/01/2018 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1 - Başvuru ve Sınava Kabul

a - Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c - Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

2 - Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü giriş sınavında adaylar;

a - Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d - Genel yetenek ve genel kültürü,

e - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek aday listesi www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananların Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı ve Denizcilik Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

11308/1/1-1

—————

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci ve 8 inci derecelerde münhal bulunan 4 (dört) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna (Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına (KPSS) göre aşağıda belirlenen puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

I. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

 

I Sayılı Tablo

SIRA

NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

KADRO UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUANI

YDS PUAN SEVİYESİ

ATAMA YAPILABİLECEK KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISI

1

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

P-3

80

A

4

16

2

İKTİSAT, İŞLETME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

P-38

85

A

3

KAMU YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI

P-33

85

A

TOPLAM

4

16

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b - ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

c - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

ç - Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d - Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (A) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

III. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a - Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b - Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,

ç - Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,

d - 3 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

f - Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

g - Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 15/01/2018-26/01/2018 tarihleri arasında, 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 26/01/2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (26/01/2018 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınav günü sınav yerinden elden alacaktır.

V. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1 - Başvuru ve Sınava Kabul

a - Sözlü Giriş Sınavı, 19/02/2018 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek-ANKARA adresinde yapılacaktır. Sözlü Giriş Sınavına katılacak adayların listesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c - Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

2 - Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü giriş sınavında adaylar;

a - Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d - Genel yetenek ve genel kültürü,

e - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili kurul tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DEĞERLENDİRME VE SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Değerlendirme Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Adayların Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak asil ve yedek aday listesi www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

11308/2/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/ AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Plastik sanatlar resim temel alanından doçentliğini almış olmak, Çağdaş Türk resim sanatı alanında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

2

1

İletişim çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Sağlık İletişimi ile Yeni Medya alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Çevre Mühendisliği alanında almış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Temel Bilimler

Temel Bilimler

Profesör

1

1

Alg ekolojisi ve su kalitesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

Yetiştiricilik

Doçent

3

1

Balık besleme ve yem tekonolojisi alanında çalışmış olmak.

Tarsus Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Doçent

1

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanından almış olmak, İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim konularında çalışmaları bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

Doçent

2

1

Doktorasını malzeme bilimleri anabilim dalında almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

Profesör

1

1

Nano malzemelerin yüzey elektronik özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Kadın Hastalıkları doğum uzmanı olmak, Jinekolojik onkoloji cerrahisi alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Patoloji Anabilim dalında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Yaşlı hastalarda cerrahi alan infeksiyonları konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Çocuk istismarı konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Fizyoloji bilim alanında doçent ünvanı almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Yönetim ve organizasyon alanında doçent unvanı almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent unvanı almış olmak, turizm pazarlaması alanında çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.

11320/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Yrd. Doçent

1

3

Eski Uygur Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Profesör

1

1

Fitopatoloji ve Entomoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / İktisat Politikası

Yrd. Doçent

1

4

İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Enflasyon hedeflemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Yeni doğan alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yazma ve okuma eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

1

4

Toplumsal cinsiyet eğitim programı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doçent

1

4

Test eşitlemede yeni yaklaşımlar,  kayıp veri ve değişen madde fonksiyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Yrd. Doçent

1

4

Kristal sırlar, geleneksel seramiklerde hammadde seçimi ve sinterleme davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon / Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Doçent

1

1

Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Yrd. Doçent

1

5

Müzik alanında sanatta yeterlik yapmış olmak. 19. yüzyıl ve sonrası flüt çalışmalarıyla ilgili icra ve akademik çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Spor yöneticiliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Stratejik liderlik ve örgütsel bağlılık üzerine çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Mekatronik

Yrd. Doçent

1

3

Makine Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon / İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

11291/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                03.06.446

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2017 - 250                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2017 - 5700                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Muratlar Köyü, Zelvecik Mevkii’nde tespit edilen Zelvecik Tümülüsü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 30.06.2017 tarih, 16586271-165/2678 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 10.10.2017 tarih, 8226 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Muratlar Köyü, Zelvecik Mevkii’nde tespit edilen Zelvecik Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\28-29\29_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\28-29\29_Sayfa_2.jpg

11229/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                03.05.245

Toplantı Tarihi ve No    : 26.10.2017 - 250                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.10.2017 - 5715                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Dereköy ve Soğukkuyu Köylerin’de tespit edilen İntepe Kaya Mekanları ve Yerleşim Alanı’nın tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 11.06.2015 tarih, 16586271-161.04/2315 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254978 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 19.01.2016 tarih, 61684567-170.03.01/E.141431 sayılı yazısı ve ekleri, 09.10.2017 tarih, 8184 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Dereköy ve Soğukkuyu Köylerin’de tespit edilen İntepe Kaya Mekanları ve Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\28-29\28_Sayfa_2.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\28-29\28_Sayfa_3.jpg

11228/1-1