19 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30275

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılan “…Yılmaz TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 23358), …”  ifadesinin çıkarılarak yerine “…Yılmaz TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8238, Oda Sicil No: 24291)”  ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 18.12.2017 tarihli ve 30764 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11076/1-1

—————

Egem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 943703, 943699 ve 938943 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19501, Oda Sicil No: 22460),

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 959086, 1058422 ve 1114680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Agah YARAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18598, Oda Sicil No: 16249),

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 791545 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Akif AKA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795)

Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 791545 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kuruluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cevher KUMRAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 13420),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954299, 829676, 950866, 950878, 950881 ve 935095 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Çiğdem Ozan ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954304, 950866 ve 950878 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kadir AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21884, Oda Sicil No: 20438),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 941728, 939485 ve 935095 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kemal EVDAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17358, Oda Sicil No: 82683),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 954299, 950866 ve 950878 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ramazan ÖZÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24677, Oda Sicil No: 26500),

Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 965525, 965500 ve 965506 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikes Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Füruzan ŞAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181),

Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1006976, 975943 ve 1025419 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Can ÖZÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24981, Oda Sicil No: 65370),

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1031165, 1024094 ve 856927 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet EKİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766),

Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1221113, 1211000 ve 1094766 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammet Emin ÖZÜN’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24512, Oda Sicil No: 46053),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 791540, 791536 ve 791545 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Abdullah Üsame CEYLAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41126),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 950866, 950878 ve 950881 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Emrah YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97599),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 15.12.2017 tarihli ve 30936 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11077/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_18.jpg


İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 18 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-09 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1983 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi içerisinde bulunmak (108 inci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAK İÇİN BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

1 - Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

2 - Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,

3 - Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2018 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 58/ veya 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 16:00’ya kadar talep edebilecektir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

7 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 16 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

8 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 18 Ocak 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

10 - KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 24 Ocak 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

11 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 07-09 Şubat 2018 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri 13 Şubat 2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (Sözlü) Sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Kesin Olmayan Başarı Listesi Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

10970/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Maslak Mah. Söğütözü Sk. No. 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 1010

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

PROF.

2

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

PROF.

2

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını mimarlık alanında tamamlamış olmak. *

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans eğitimi ve doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama ya da Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

DOÇ.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE İÇ MİMARLIK

PROF.

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.*

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

DOÇ.

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği ya da Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YRD. DOÇ.

1

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ya da Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YRD. DOÇ.

1

İlgili alanda ya da Gıda Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

PROF.

1

Doçentliğini tasarım alanında almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI

PROF.

1

Doçentliğini tasarım alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

YRD. DOÇ.

1

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

2

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE SOSYAL HİZMET

YRD. DOÇ.

2

Engellilik Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sosyoloji ya da Sosyal Hizmet doktorasını tamamlamış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

PROF.

1

Lisans ve doktorasını ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.

1

Doçentliğini üroloji alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

DOÇ.

1

Sağlık Kurumları Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi ya da Yönetim Strateji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sağlık Yönetimi ya da Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

PROF.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Sosyal Politika ya da Kültürel Antropoloji alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Antropoloji, Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji alanlarından birinden lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ve Doktora eğitimini Ekonomi alanında tamamlamış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetimi alanında lisans ya da doktora eğitimi almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ve Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Havayolu Sektörlü ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

DOÇ.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE PSİKOLOJİ

PROF.

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROF.

1

Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

DOÇ.

1

Doçentliğini Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

PROF.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DOÇ.

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

1

Lisans ya da doktora eğitimini ilgili alanda almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ.

2

Lisans ya da doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinden almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE YENİ MEDYA

YRD. DOÇ.

1

İlgili alanda ya da Medya Çalışmaları ya da Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış olmak.*

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

PROF.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

DOÇ.

1

İletişim Çalışmaları, Uygulamalı İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları ya da Reklamcılık alanlarından birinde doktora ya da doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

YRD. DOÇ.

1

İlgili alanda ya da Medya Çalışmaları ya da Gazetecilik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ

YRD. DOÇ.

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

PROF.

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ya da Mühendislik Bilimleri alanlarından birinden doçentliğini almış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

YRD. DOÇ.

1

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor, Uçak Gövde Motor ve Bakım, Uçak Mühendisliği ya da Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HAVA TRAFİK KONTROL

YRD. DOÇ.

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da Hava Trafik Kontrol alanında lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

Doktorasını Spor Yönetimi alanında tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

PROF.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az üç yıl ders vermiş olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

YRD. DOÇ.

1

Kardiyoloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

YRD. DOÇ.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

YRD. DOÇ.

1

Kardiyovasküler Cerrahi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD. DOÇ.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ

YRD. DOÇ.

1

Nefroloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ

YRD. DOÇ.

1

İç Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

YRD. DOÇ.

1

Nöroloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ

YRD. DOÇ.

2

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

YRD. DOÇ.

1

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

YRD. DOÇ.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ

YRD. DOÇ.

2

Kulak Burun Boğaz Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

OPTİSYENLİK

YRD. DOÇ.

1

Göz Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

RADYOTERAPİ

YRD. DOÇ.

2

Radyasyon Onkolojisi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

YRD. DOÇ.

2

Radyoloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YRD. DOÇ.

1

Enfeksiyon Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YRD. DOÇ.

1

Klinik Biyokimya Alanında Uzmanlığını Tamamlamış olmak.

 

(*) (23 Mart 2016 Resmî Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlıyor olmak.

11027/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

170

ALİ İHSAN BİLİCİ

YILDIRIM BEYAZIT MAH. 778 (10) SOKAK NO: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2597/5669

2

171

3

172

4

586

AYCAN ALYURT, NEŞET UĞUR, SELEN ALYURT

YILDIRIM BEYAZIT MAH. 778/1 (11) SOKAK NO: 75/A ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2596/5668

5

603

ABUZER KARAKAYA

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/3 (15) SOKAK NO: 39 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2595/5667

6

757

AYŞE ARAS (MEHMET AKGÜN, ZÜLFÜ AKGÜN)

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ATIFBEY 771 (1) SOKAK NO: 46 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2594/5666

7

1952

ARİF ÖZÇELİK VE İŞT

ATIFBEY MAHALLESİ (ORHANGAZİ) SERPMELER SOKAK NO: 318 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2585/5657

8

1953

9

2218

ALİ DİKMEN, ÜNAL YAZAR VE İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (KARTALLAR) SERPMELER SOKAK NO: 19/A,B ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2584/5656

10

2219

11

2504

MEHMET TAŞDELEN

ATIFBEY MAHALLESİ (ÖNCÜLER) SERPMELER SOKAK NO: 157 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2558/5630

12

2506

13

2739

SEHER EKŞİ İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (YAMAÇ) SERPMELER SOKAK NO: 51 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2583/5655

14

2740

15

3229

SATILMIŞ NAZLI

ATIFBEY MAHALLESİ (ORHANGAZİ) SERPMELER SOKAK NO: 62/A ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2586/5658

16

3436

MEHMET KARAOĞLU İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (ORHANGAZİ) SERPMELER SOKAK NO: 295 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2587/5659

17

3528

ENVER YEŞİLTEPE İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (ORHANGAZİ) SERPMELER SOKAK NO: 302 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2588/5660

18

3529

19

3641

SELAHATTİN URAS VRS

ATIFBEY MAHALLESİ (YİĞİTLER) SERPMELER SOKAK NO: 232 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2589/5661

20

3642

21

3783

GÜLTEKİN ÇETİN

ATIFBEY MAHALLESİ (YAVUZ SELİM) SERPMELER SOKAK NO: 91 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2591/5663

22

3848

DURALİ AVCI

ATIFBEY MAHALLESİ (YAVUZ SELİM) SERPMELER SOKAK NO: 141 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2590/5662

23

3904

ALİ YAPAR

ATIFBEY MAHALLESİ (YAVUZ SELİM) RÜSTEMAĞA SOKAK NO: 173/A ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2592/5664

24

4129

GÜLSELEN DURAL

ATIFBEY MAHALLESİ (FATİH) SERPMELER SOKAK NO: 226 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2593/5665

25

5070

HALİL İBRAHİM UÇAK VRS. (Neziha UÇAK)

ATIFBEY MAHALLESİ (ENGÜRÜ) SERPMELER SOKAK NO: 56,56/A,B,C ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2569/5641

26

5134

NECATİ ERGÜL VE İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (ENGÜRÜ) SERPMELER SOKAK NO: 44 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2563/5635

27

5365

CEMİLE AZGIN

ATIFBEY MAHALLESİ (HAYRİ AKMANLAR) SERPMELER SOKAK NO: 136 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2564/5636

28

5552A

DURMUŞ TÜRE

ATIFBEY MAHALLESİ (HAYRİ AKMANLAR) SERPMELER SOKAK NO: 337/A ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2562/5634

29

5558

ERDAL DİNÇ VE İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (HAYRİ AKMANLAR) SERPMELER SOKAK NO: 340 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2565/5637

30

5560

ALİ TÜRE

ATIFBEY MAHALLESİ (HAYRİ AKMANLAR) SERPMELER SOKAK NO: 342, 342/A ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2566/5638

31

5561

32

5840

OSMAN BUYUR

ATIFBEY MAHALLESİ (DOĞAN ŞEHİR) SERPMELER SOKAK NO: 309 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2567/5639

33

5842

34

5843

35

7134

GÜLDOĞAN KILIÇ

ATIFBEY MAHALLESİ (ENGÜRÜ) SERPMELER SOKAK NO: 204 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2568/5640

36

7135

37

İ334

MEHMET KABAOĞLU VE ORT

HACIBAYRAM MAHALLESİ TEPE SOKAK NO:7 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2598/5670

38

İ339

ANKARA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HACIBAYRAM MAHALLESİ TEPE SOKAK NO: 27, 27/A,B,D,E, 29 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2599/5671

39

İ340

40

İ341

41

İ342

42

İ343

11072/1-1

—————

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

1939

ALİ EŞKARA

ATIFBEY (YİĞİTLER) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 182 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2582/5654

2

1968

FERRUH GEZER VE İŞT.

ATIFBEY (KARTALLAR) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 137 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2581/5653

3

2368

HALİME CENGİZ VRS.

ATIFBEY (ÖNCÜLER) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 1, 1/D, 1/G ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2580/5652

4

2368A

HALİME CENGİZ VRS.

5

2369

HALİME CENGİZ VRS.

6

2413

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

ATIFBEY (ÖNCÜLER) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 77 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2579/5651

7

2790

SÜLEYMAN UÇAN VRS.

ATIFBEY (YAMAÇ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 88/C ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2578/5650

8

2791

SÜLEYMAN UÇAN VRS.

9

2817

OSMAN BOZKURT

ATIFBEY (YAMAÇ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 78 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2559/5631

10

3010

FATMA ÖNSOY

ATIFBEY (YAMAÇ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 113/A,B,C ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2577/5649

11

3011

FATMA ÖNSOY

12

3373A

YAVUZ KÜLCÜ VE İŞT.

ATIFBEY (ORHANGAZİ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 237 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2560/5632

13

3388

EKREM MERKİT

ATIFBEY (ORHANGAZİ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 265 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2576/5648

14

3395

EKREM MERKİT

15

3515

EMRAH BEKAR

ATIFBEY (ORHANGAZİ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 17/E ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2575/5647

16

3516

EMRAH BEKAR

17

5076

RÜVEYDE KAYA

ATIFBEY (ENGÜRÜ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 13 - 13/A ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2561/5633

18

5078

RÜVEYDE KAYA

19

5363

MUSTAFA BAŞLI

ATIFBEY (HAYRİ AKMANLAR) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 123 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2574/5646

20

5364

SULTAN ÇETİNKAYA

ATIFBEY (HAYRİ AKMANLAR) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 121 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2573/5645

21

5366

FATMA FIRINCI

ATIFBEY (HAYRİ AKMANLAR) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 135 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2572/5644

22

5849

YILDIRIM SEMERCİ

ATIFBEY (DOĞAN ŞEHİR) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 192 ALTINDAĞ/ ANKARA

30.11.2017

2571/5643

23

6934

FATMA KESER VE İŞT.

ATIFBEY (ENGÜRÜ) MAHALLESİ SERPMELER SOKAK NO: 126 ALTINDAĞ/ANKARA

30.11.2017

2570/5642

11073/1-1