18 Aralık 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30274

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Şener ÖZCAN'a iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 08.12.2017 tarihinde başlanmış olup, 09.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih OĞRAŞAN'a ''12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 14.08.2018 tarihinde başlanacak olup, ceza 14.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cafer EROL'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 02.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa EYİSOY'a ''6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 03.05.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsa AKBULAK'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası ile "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 04.11.2017 tarihinde başlanmış olup, 05.05.2019 tarihinde son bulacaktır.

11026/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

23/09/2017 tarih ve 2017/352 sayılı ceza kararı

İbrahim ÖZPINAR - Ankara Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni

"29/12/2015 tarihinde özürsüz olarak 1 gün görevinize gelmediğiniz"

İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/C maddesinin (b) fıkrası gereğince 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10985/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/10/2017 tarih ve 586 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2017 tarih ve 2323 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 16399 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 18/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11020/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10989/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kızılırmak-İvedik İsale Hattı Anteks Etabı'na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10990/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

2 - Kadrolara müracaat eden adaylar başvurularında Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserlerini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de PDF ortamında 5 adet CD ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

4 - Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilen ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

S.No

Birimi

lüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adet

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

1

2

Diş Hekimli Faltesi

Klinik Bilimleri

Pedodonti

Profesör

1

1

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

10843/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Yardımcı Doçent başvuruları için Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlıkları.

 

SIRA NO

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

NİTELİK

1

Mühendislik

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Doçent

1

Okuma devreleri tasarım, benzetim, üretim ve algıçlar üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

2

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Yapı veya Mekanik Anabilim dallarının birinde doktora yapmış olmak.

3

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Almanya’da yapmış olmak.

4

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür Bilimleri

Profesör

1

Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları, karşılaştırmalı dilbilim (Türkçe-Almanca) ve dil eğitimi alanlarında yayınları olmak.

5

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kültür Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Göçmen edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında Almanca çalışmalar yapmış olmak.

6

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Şirketler topluluğu sorumluluk hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

10769/1-1