15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı gayri safi geliri 2.381.540,45 TL olan Kayseri Sekizinci Noterliği 12.02.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

10949/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir Caddesi ve 92.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10950/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Amasya Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10951/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10952/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Güneşli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 2 (Ada:1101, Pafta: 244DS-2d, Parsel: 2) Bağcılar İSTANBUL adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2006 tarihli ve LPG-BAY/640-147/00073 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Doğa Oto Gaz Turizm İnşaat Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 16.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 03.11.2017 tarih ve 46575 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 10.11.2017 tarihli ve 1403 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/1/1-1

—————

Kurul 09/11/2017 tarihli ve 7431-41 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. İpekyolu Üzeri No:207/B Kızıltepe Mardin adresinde mukim, 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-116/08751 sayılı bayilik lisansı sahibi Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 20.10.2011 tarih ve 3470-162 sayılı Kurul Kararının Mahkeme Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle denetim tarihi olan 23.04.2009 tarihi itibariyle sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 11.07.2017 tarihli ve 30337 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17.07.2017 tarihli ve 819 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen idari para cezasının alt sınırdan 224-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 224-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10878/2/1-1

—————

12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı Başkanlık Oluru ile Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde mukim 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda,

a) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 05.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28543 sayılı bayilik lisansı sahibi Özbaylar Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 12.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1434 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/3/1-1

—————

Kurul, 21/09/2017 tarihli ve 7301-54 sayılı Kararıyla; “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen Mevkii/BOLU adresinde, 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25284 (lisansı 29/04/2011 tarihli ve 1508 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 19/09/2011 tarih ve 3431-25 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E: 2011/4638, K: 2015/3440 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25015 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 16/06/2017 tarihli ve 756 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezasının fiil tarihleri olan 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihleri için ayrı ayrı uygulanmak suretiyle toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10878/4/1-1

—————

Kurul’un 05/10/2017 tarih ve 7330-6 sayılı Kararı ile, DAĞ/299-13/043 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede faaliyet gösteren GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (GES Enerji) vizesiz faaliyette bulunarak ve makul ve basiretli bir tacir gibi davranmayarak (İGDAŞ projelerinde tahrifat yaparak) 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bundan sonra mevzuata uygun hareket etmesi hususunda GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ihtar edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Aykırılığın tekrarı halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca sertifika sahibi hakkında idari yaptırım uygulanacağı ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/5/1-1

—————

 “Hacı Osman Köyü Köy Girişi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada:- Parsel: 1) Gömeç/ BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 18/10/2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 09.01.2013 tarihli ve 4233-12 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 6. İdare Mahkemesinin E.2013/1512, K.2014/1621 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26/09/2017 tarihli ve 40061 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 17/10/2017 tarihli ve 1205 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/6/1-1

—————

 “Ebubekir Mahallesi Yüksekokul Yanı Havran/BALIKESİR” adresinde, 21.03.2005 tarih ve BAY/462-309/07505 (lisansı 14/05/2012 tarihli 1454 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, 29.04.2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.03.2011 tarihli ve 3108-44 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin 2011/2036, K: 2013/504 sayılı kararıyla “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesinin altıncı fıkrasında ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezaların iki kat olarak uygulanacağının karar bağlandığı; bu kurala göre, kurala göre ceza verilebilmesi için, fiilin iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrar iş1enmesi gerektiği; tekerrüre esas alınması gereken tarihin, cezai iş1emin uygulandığı tarih veya tebliğ edildiği tarih değil, fiilin iş1endigi tarih olduğu; olayda, ilk fiilin iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılının geçmesinden sonra iş1enen fiil nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından, uyuşmazlık konusu Kurul kararında bu yönüyle mevzuata uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarih ve 39984 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 24.10.2017 tarihli ve 1270 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/7/1-1

—————

 “Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N: 691 Seyhan / ADANA" adresinde faaliyet gösteren 24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27453 (lisansı 16.04.2013 tarih ve 14480 sayılı karar ile sona erdirilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 11.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 30.10.2013 tarih ve 4673-39 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E: 2016/1614, K: 2017/1420 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28.09.2017 tarihli ve 40459 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 05.10.2017 tarihli ve 1100 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/8/1-1

—————

14.06.2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 (lisansı 24.12.2013 tarih ve 4789-1 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, “Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana” adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30.04.2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40008 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 10.10.2017 tarihli ve 1143 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/9/1-1

—————

Boğacık Köyü ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 18.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 24.07.2017 tarih ve 32146 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 31.10.2017 tarihli ve 1323 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10878/10/1-1

—————

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin LPG-DAĞ/7011-1/17965 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07/12/2017 tarih ve 7493-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarıca ilan olunur.

10879/1-1


 


 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan 7, 8 ve 9’uncu dereceli ve Genel İdare Hizmetleri sınıfından toplam 4 (dört) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Hukuk bölümü mezunu personel alınacaktır.

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 25/12/2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

İlan olunur.

10955/1-1


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca “BERSERK 3" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan çizgi resimlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10940/1-1

—————

Kurulumuzca “GÖZLÜK" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10941/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kütahya İlinde faaliyet gösteren 545 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Özkaraca Yapı Laboratuvarı Tic. ve San. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8’inci maddesi 10’uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Niyazi ÜSTÜN (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 13394  Sicil No: 27586), İsmail CEYLAN (Teknik eleman), Mustafa BAYCA (Teknik eleman) Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8’inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Özkaraca Yapı Laboratuvarı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin kurucusu olan Nurdan ÖZKARACA’nın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 27.11.2017 tarih ve 542/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.12.2017 tarih ve 30019 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10942/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans Bölümü

Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Finans Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

10958/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Enstitü

Anabilim Dalı

Alan

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Medeniyet Araştırmaları*

Tarih

Prof. Dr.

2

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof., Doç., Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

- *Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

10962/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Biyosensörler konusunda bilimsel çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Yrd. Doç.

3

1

Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoorganik Kimya, Medisinal Kimya ve ilaç keşfi ile ilgili olarak antikanser aktiviteye sahip ilaçların dizaynı ve sentezlerinde çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyoenformatik

Yrd. Doç.

4

1

Biyoloji ve Genetik alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoenformatik, veri madenciliği ve mikroRNA tahmini konularında uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Yrd. Doç.

2

1

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik alanında doktora unvanına sahip olmak. Kronik Miyeloid Lösemide hücre içi sinyal yolaklarının hedeflenmesi ve inhibisyonu alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik

Yrd. Doç.

3

1

Hücresel ve Moleküler Biyoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Kütle Spektrometresi kullanarak proteomik alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyokimya

Yrd. Doç.

3

1

İmmunolojik önem taşıyan glikoproteinlerdeki glikojenlerin fiziksel yöntemler kullanılarak karakterizasyonu ve bunun insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

10956/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimî statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimî statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.bakırçay.edu.tr/ adresinden veya 0 232 493 00 00 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

 

S.N.

Birim

Bölüm

Ana Bilim Dalı

Unvan

Kadro Derecesi

Başvuru Şartı

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Şirketler topluluğu, kıymetli evrak hukuku ve tanıtma işaretleri hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Kurumsal değişim ve örgütsel ekoloji konularında çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri

Doçent

3

İş Zekası Analitiği ve esnek hesaplama işletme uygulamaları konularından çalışmaları olmak.

10963/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olmak.

2

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

-

Çocuk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Profesör

Uluslararası Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

-

İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

-

Uluslararası İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1

Doçent

10932/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması

3 - Doçentliğini Uygulamalı Sağlık Psikolojisi alanında almış olmak

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083 - Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Aile Çalışmaları, Sağlık Psikolojisi ve Genç Yetişkin Gelişimi Süreçleri, Madde Kullanımı, Kronik Hastalıklar ve Çift İlişkileri

 

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

10959/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Teorisi ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış ve Enflasyon konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Böl.

Sayısal Yöntemler ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış ve Finansal Ekonometri konusunda çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Yeni Çağ Tarihi ABD

Profesör

1

1

Osmanlı Şehir ve İskan Tarihi, Osmanlı Vakıfları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

Profesör

1

1

Yapay Zeka Teknikleri, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık konularında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme alanında almış olmak

Bandırma MYO

Gıda İşleme Böl.

Gıda Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Veteriner Klinik Öncesi Bilimler-Mikrobiyoloji alanında almış olmak

Bandırma MYO

Hukuk Böl.

Adalet Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Hukuk temel alanında almış olmak

Denizcilik Fak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Gemi ve Deniz Mühendisliği alanında almış ve Gemi Kaynaklı Hava Kirliliği ve Hava Kalitesi Modelleri konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye Böl.

Mali Hukuk ABD

Doçent

1

3

Doçentliğini Maliye alanında almış ve Ücretlilerin Vergilendirilmesi konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Siyasi Tarih ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış ve Kıbrıs, Ortadoğu ve Akdeniz konularında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış ve Doçentliğini bu alanda almış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış ve Yenidoğan Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak

Bandırma MYO

Yabancı Diller ve Kültürler Böl.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Pr.

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Çeviribilim alanında yapmış ve Yabancı Dil Eğitimi konusunda çalışmaları olmak

Denizcilik Fak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ABD

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını Muhasebe alanında yapmış ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Modeli konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış ve Çalışma Değerleri konusunda çalışma yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Böl.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış ve İlişkisel ve Bağlamsal Pazarlama konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış ve Modernleşme ve Kimlik konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Avrupa Birliği alanında yapmış ve Avrupa Birliği Ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sosyoloji Böl.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış ve Sosyal Sapma ve Gençlik Konularında çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Ortaçağ Tarihi ABD

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Tarih alanında yapmış ve Ortaçağ'da Türkiye-İtalya İlişkileri konusunda çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak, Göç, Kollektif Hafıza ve Milli Kimlik konularında çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış ve Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikayeciliği konusunda çalışmaları olmak

Manyas MYO

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Böl.

Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını İşletme alanında yapmış ve Türkiye'de Bankacılık konusunda çalışmaları olmak

Manyas MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış ve Genel Sağlık Sigortası konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Elektronik ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış ve Donanımsal Yapılarda Yapay Sinir Ağlarının Gerçeklenmesi konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

3

Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında yapmış ve Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji, Güç Dönüşüm Sistemleri konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Medya ve İletişim Sistemleri Böl.

Medya ve İletişim Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

2

Doktorasını İşletme alanında yapmış ve Uluslarası Ticaret ve Marka konusunda çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Medya ve İletişim Sistemleri Böl.

Medya ve İletişim Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış ve Satınalma Eğilimi ve Tüketici Tutumları konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği ve Yapay Bağışıklık Sistemi Algoritmaları konularında çalışmaları olmak

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Yardımcı Doçent

1

2

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış ve Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi ve Kurumsal Yönetim konularında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında Yapmış Olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme ve Diyetetik ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında Yapmış Olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Yardımcı Doçent

2

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Doktorasını Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak

10954/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 15.12.2017

Son Başvuru Tarihi          : 29.12.2017

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.

2

Prof. Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doçentliğini Periodontoloji alanından almış olmak.

1

Prof. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Klinik Eczacılık alanında doktora yapmış olmak,

Eczacılık Fakültelerinde Klinik Eczacılık eğitimi vermiş olmak.

1

Prof. Dr.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya

Doçentliğini Organik Kimya alanından almış olmak,

Analitik cihazlar, metotlar ve doğal ürünlerin analizi konusunda tecrübeli olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

-

Doçentliğini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak,

1

Doç. Dr.

Odyoloji Bölümü

-

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak,

Koklear implant alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak.

1

Prof. Dr.

Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak,

Hepatobiliyer Cerrahide deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Doçentliğini Genel Cerrahi alanından almış olmak,

Pankreatobiliyer Cerrahide deneyimli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Omurga Cerrahisinde deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak,

Hematopatoloji konusunda deneyimli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Alerji uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Geriatri Bilim Dalı

Geriatri uzmanı olmak

1

Doç. Dr.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

EPS alanında deneyimli olmak

1

Prof. Dr.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji uzmanı olmak,

Yapısal Kalp Hastalığı alanında perkutan girişimlerde tecrübeli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Kardiyoloji uzmanı olmak,

TEE ve 3D Ekokardiyografi konusunda deneyimli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Temel Tıp Bilimler Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Tıpta uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji alanından almış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Genetik Doktora Programı mezunu olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

-

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Fizik bölümünde yurtdışında yüksek lisans yapmış olmak,

Yurtdışında doktora yapmış olmak,

Biyofizik ve Biyomedikal Optik alanında deneyimli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

10964/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma veya yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

9 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 11.12.2017

     SON BAŞVURU TARİHİ  : 25.12.2017

 

                    Sınav Programı                                             Tarih                   Saat                           Yer          

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı                29.12.2017             14:00             İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATI

 

1

 

Roman üzerine çalışması olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

 

1

 

Şehir tarihi üzerine çalışmış olmak.

FELSEFE TARİHİ

 

1

 

 

FELSEFE TARİHİ

 

 

1

Siyaset felsefesiyle alakalı doktora yapmış olmak.

FİZİK ANTROPOLOJİ

 

 

1

Fiziki Antropoloji alanında çalışmış olmak.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNERLİK SAĞLIK PR

 

 

1

Yemler ve hayvan besleme alanında doktorasını yapmış olmak ve slaj yemlerinin küçük baş hayvanların beslenmesinde kullanımı konusunda çalışmış olmak.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR

 

 

1

Mikrofinans uygulamaları alanında çalışmış olmak.

ORGANİK TARIM

 

 

1

Bahçe bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve fasülye mutasyon ıslahı alanında çalışmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

ORGANİK KİMYA

1

 

 

Elektrofilik halkalaşma tepkimeleri üzerine çalışma yapmış olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

 

1

 

DNA seviyesinde bitki filogenetiği alanında çalışması olmak.

GENEL BİYOLOJİ

 

1

 

Balık histolojisi alanında çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENERJİ

 

 

1

Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak ve ısı aktarımı konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI (GENEL DAHİLİYE BİLİMLERİ)

1

 

 

Genel dahiliye dalında doçent olmuş olmak.

İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ)

1

 

 

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

MİKROBİYOLOJİ

 

1

 

Tıp doktoru olmak ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

1

 

 

PARAZİTOLOJİ

 

1

 

Tıbbi parazitolojiden doçentliğini almış olmak.

GENEL CERRAHİ

 

1

 

Karaciğer nakli sertifikası olmak.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

1

 

 

SPOR HEKİMLİĞİ

 

1

 

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

 

1

Solunum hastalıkları özürlülük oranları ve puanlamaları hakkında çalışma yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİ)

 

 

1

Medikal onkoloji yandal uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

 

 

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

 

1

İlgili alanda yandal uzmanlığını almış olmak.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

 

1

 

TIBBİ GENETİK

 

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve hematoloji ve onkoloji genetiği üzerine çalışmış olmaka.

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 

 

1

 

GENEL CERRAHİ

 

 

1

Yanık sertifikasına sahip olmak.

PSİKİYATRİ

 

 

1

Postpartum psikoz konusunda araştırması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

1

 

 

 

FİTOPATOLOJİ

1

 

 

Herboloji alanında çalışması olmak.

ENTOMOLOJİ

 

1

 

Akarlar konusunda çalışması olmak.

HAYVAN YETİŞTİRME

 

1

 

 

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

 

1

 

Klasik Türk edebiyatı alanında doçent olmak.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

 

1

 

Nüfus yerleşme coğrafyası ve Türkiye'nin nüfus yapısı konularında çalışmaları olmak.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 

1

 

Teknoloji, internet, oyun bağımlılığı alanlarında çalışmış olmak.

SINIF EĞİTİMİ

 

 

1

Diyabet üzerine çalışması olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

 

1

Çocuk edebiyatı alanında çalışmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

 

1

Peyzaj alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

 

 

1

Dairesel veri analizi konusunda çalışmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI

 

 

1

İktisat politikası alanında doktora yapmış olmak ve kamu harcamaları ve büyüme üzerine çalışmak.

10961/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ