15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÖZ İÇİ MULTİFOCAL - MONOFOCAL LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


9 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 60 ADET İKİLİ KUMANDA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 ADET RENKLİ DİJİTAL BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VOİP SANTRAL LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KISIM 3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE 135 ADET PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÇELİKLİ LASTİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


34 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ KATENER BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÖZ İÇİ MULTİFOCAL - MONOFOCAL LENS SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerin ihtiyacı olan “Göz İçi Multifocal - Monofokal Lens” alımı idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar eklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 29.12.2017 tarih saat 12:00’ye kadar “Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe/İstanbul” adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezi Başhekimlik/ Lojistik Birimine teslim edilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.01.2018 tarih saat 09:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.01.2018 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10967/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 1262 ada, 5 parseldeki 3.069,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113412 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 118875 ada, 10 parseldeki 12.788,98 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

150

15.02.2018

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

15.02.2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 3 parseldeki 1.612,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

80.000

150

15.02.2018

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 6 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

150

15.02.2018

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112396 ada, 2 parseldeki 929,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000

150

15.02.2018

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112404 ada, 5 parseldeki 1.327,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

150

15.02.2018

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

10

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 5 parseldeki 2.873,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 8 parseldeki 4.431,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

12

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 9 parseldeki 3.645,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

13

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 parseldeki 4.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

14

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 10 parseldeki 3.305,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

15

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 5 parseldeki 2.586,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

16

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 8 parseldeki 5.963,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

17

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 10 parseldeki 5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

18

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 parseldeki 2.675,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

15.02.2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

10969/1-1


9 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı No: 77’de bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 4528 ada, 25 ve 26 nolu parsellerde bulunan 9 adet iş yeri (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sürati ile ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhale 27/12/2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3 - Satılacak dükkanlar 9 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

Dük. No

M2

Muhammen Bedel Tespiti

Geçici Teminat

25 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

2

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

3

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

4

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

26 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

2

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

3

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

4

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

5

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

TOPLAM

11.700.000,00.-TL+KDV

 

 

4 - İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

 

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

a)  Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,

b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

c)  Vekil ise Vekaletname,

d) 2013- 2017 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,

e)  2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına Dair yazılı beyanı.

f)  Kanuni İkametgahı.

g) Geçici teminat.

h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

i)   Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.

j)   S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

k) Dosya alındı makbuzu

a)  İkametgah ilmühaberi.

b) Nüfus sureti.

c)  Geçici teminat.

d) 2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

e)  İmza sirküleri (noter tasdikli).

f)  Vergi ve kimlik numarası.

g) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

h) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

i)   Dosya alındı makbuzu

j)   Sabıka kaydı.

k) Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.

5 - Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 1.000.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.

6 - İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 26/12/2017 Salı günü saat 12:00’ye kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene teslim edecektir.

7 - İhaleyi kazanan firma veya şahsın ihale bedelinin %6’sı olan Kati Teminatı ihalenin iştirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır.

8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10930/1-1


ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 60 ADET İKİLİ KUMANDA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/660638

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71319-71519 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  60 Adet İkili Kumanda Sistemi Temini

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 18/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10925/1-1


1 ADET RENKLİ DİJİTAL BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Renkli Dijital Baskı Makinası, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan Teknik Şartnamesine ve Develop, Xerox veya Konica Minolta markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte markasının, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Develop, Xerox veya Konica Minolta markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10944/1-1


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Çözümü, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10945/1-1


VOİP SANTRAL LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Voip Santral Lisansı, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Aura R7 Enhanced Ipt New Software marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Aura R7 Enhanced Ipt New Software marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10946/1-1


4 KISIM 3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE 135 ADET PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem spor ölçüm cihazı ve portatif çanta amfi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İhtiyacı

4 Kalem Spor Ölçüm Cihazı ve Portatif Çanta Amfi Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

KISIM NO

MALZEMENİN ADI

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1

Boy uzunluğu ve kilo ölçer

135

100.-TL

2

El kavrama kuvveti ölçer

135

  70.-TL

3

Telemetrik ölçüm ve antrenman sistemi

(20 metre sürat koşusu, çeviklik ve dikey sıçrama)

135

140.-TL

4

Portatif çanta amfi

135

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10931/1-1


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/649167

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  32 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03.01.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03.01.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10838/1-1


ÇELİKLİ LASTİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/649559

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  11 Kalem Çelikli Lastik Malzemeleri teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04.01.2018 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 04/01/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10837/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Gültepe Mahallesi İmarın 24273 Ada 3 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Bina İnşaatı, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24273 ada 3 parsel Alanı: 4.010,00 m², Brüt inşaat alanı: 10.837,63 m², İşin adı / Kullanım şekli: Dükkan + Sosyokültürel Tesis (Öğrenci Yurdu)

1 - İhale 03.01.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 14.305.710,05 -TL. (Ondörtmilyonüçyüzbeşbinyediyüzon Türklirasıbeşkuruş) dır.

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgâhı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 429.171,30-TL. (Dörtyüzyirmi dokuzbinyüzyetmişbirTürklirasıOtuzkuruş)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ - Teknik personel taahhütnamesi

J - Yapı araçları taahhütnamesi

K - Son beş yıla ait (2012-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İş Deneyim Belgeleri;

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler olacaktır.

6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

7 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

10853/1-1


34 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 34 kalem elektrik kablo malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.12.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - Kısmi teklife açıktır. (İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10733/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Sanallaştırma Sunucusu ve Harici Depolama Birimi Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/665083

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 297 61 36 - 0 312 297 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Sanallaştırma Sunucusu ve Harici Depolama Birimi Alımı

 

Sıra No

Mal/Hizmetin Adı

Miktarı

Ölçü Birimi

1

Sanallaştırma Sunucusu

2

Adet

2

Harici Depolama Birimi

1

Adet

 

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                              :  Yükleniciye siparişin tebliğinden 45 takvim günü içinde

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  29.12.2017 Cuma günü saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 29.12.2017 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

10957/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35220101889

İzmir

Menemen

Ulukent

60226

2

3228,00

Tam

Arsa

E:1.2 Hmax:21,80 gabarili konut alanı

Açık Teklif Usulü

5.662.000,00

1.415.500,00

26.12.2017

12:00

2

35030102821

İzmir

Buca

Dumlupınar

10389

7

931,85

876/932 (875,859 m2)

Arsa

Ayrık nizam 4 kat konut alanı

Açık Teklif Usulü

2.630.000,00

789.000,00

26.12.2017

15:00

3

35030100094

İzmir

Buca

Dumlupınar

8130

1

2.468,00

1007/2400 (1035,53 m2)

Arsa

Ayrık nizam 4 kat konut alanı

Açık Teklif Usulü

3.418.000,00

1.025.400,00

26.12.2017

15:30

 

1 - Yukarıda TABLO'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU: 0 (232) 489 41 40

İlan olunur.

10880/1-1


İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ KATENER BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2017/644468

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4921 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                                            :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı      :  İzmir Banliyö Sistemi Katener Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/12/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10817/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 26/12/2017 Salı günü saat 09:30'da ilan sırasına göre, Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İmar Durumu

1

Çatalca

Ovayenice

-

1027

65.040,00 m²

Tam

Tarla

5.853.600,00-TL

175.608,00-TL

19.04.2013 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup, kadastral yola cephesi bulunmaktadır. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan notlarının tarım arazileriyle ilgili maddelerine göre kadastral bir yola cephesi olan ve yüzölçümü 20.000 m² ve üzerindeki tarım arazilerinde ilgili kurumlardan (İSKİ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müd. vb.) görüş alınmak kaydıyla tarımsal amaçlı yapı izni verilebilmektedir.

2

Çatalca

Ferhatpaşa

658

1

5.712,35 m2

Tam

Arsa

4.855.497,50- TL.

145.664,93- TL.

08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama imar planında Günübirlik Turizm ve  Rekreasyon alanında kalmaktadır. Söz konusu parselde yapı inşaat alanı 250m² lik alanı geçmeyen salon, mescit, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, açık veya kapalı otopark, ayrıca güreş, tenis, yüzme, mini golf, go kart v.b. spor alanları ve çocuk oyun parkları yapılabilmektedir

3

Çatalca

Subaşı

147

3

6.847,88 m2

Tam

Tarla

2.054.364,00- TL.

+ %18 KDV

61.630,92- TL.

19.05.2013 tarih onaylı Oklalı ve Subaşı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal niteliği korunacak alanda, bir kısmı da su kaynakları koruma kuşağında kalmakta olup, bahse konu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir.

 

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale 26/12/2017 Salı günü saat 09:30'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.

c) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.

d) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.

e) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve / veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 26/12/2017 Salı günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İhaleler, Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10947/1-1