15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

YARGI İLÂNLARI

 


Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: