13 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30269

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünden:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tuvasas.com.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu: 4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu: 4611), Endüstri Mühendisliği (kodu: 4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu: 4691), Kimya Mühendisliği (kodu: 4561), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533) bölümlerinden mezun olmak,

3 - 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az  C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (www.tuvasas.com.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS ve E-YDS sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı)

d) Özgeçmiş,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).

f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1 - Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 29/12/2017 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2 - Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi No: 131 Adapazarı/SAKARYA/TÜRKİYE" adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.com.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3 - Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 29/12/2017 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5 - Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

SINAVIN ŞEKLİ

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.

 

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ

Unvan

Statü

Adedi

Yazılı Sınava Girecek Aday Sayısı

Sözlü Sınava Girecek Aday Sayısı

Makine Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

5

2016 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 20 katına kadar  (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 4 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

Elektrik-Elektronik Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

6

Endüstri Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

2

Metalurji-Malzeme Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

2

Kimya Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

2

Yazılım Mühendisi

399 Sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli

2

 

YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

2 - Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü İnternet adresinden (www.tuvasas.com.tr) temin edeceklerdir.

3 - Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

4 - Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sakarya Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi - 20/01/2018 Saat: 14:00

YAZILI SINAV KONULARI

1 - Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) soru sorulacaktır.

2 - Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır. Soruların puan değeri eşit olacaktır.

3 - Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

4 - Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

 

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Destekli Çizim
Statik
Dinamik
Mukavemet
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Isı Transferi
İmalat Yöntemleri
Makine Elemanları
Malzeme Bilimi
Ölçme ve Kontrol
Hidrolik ve Pnomatik
Motorlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Matematik, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir
Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikro İşlemciler, Programlama
Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorlar, Güç Elektroniği
Güç Sistemleri Analizi, Enerji İletim ve Dağıtımı
Kontrol ve Kumanda
Devreler ve Sistemler
Telekomünikasyon
Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Teorisi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması
Benzetim
Sistem Analizi
Tesis Planlama
İstatistik
Üretim Planlama ve Kontrol
İş Etüdü
İnsan Faktör Mühendisliği
Modelleme ve Optimizasyon
Karar Teorisi
Kalite Yönetimi
İmalat Sistemleri

Yazılım Mühendisliği

Ayrık Matematik
Algoritmalar
Algoritma Analizi
Programlama Dilleri
Veri Yapıları
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz
Web Teknolojileri ve Programlama
Mobil Programlama
Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri
Yazılım Gereksinim Planlama
Yazılım Güvenliği ve Testleri
İşletim Sistemleri
Veri Madenciliği
Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Optimizasyon Teknikleri

Kimya Mühendisliği

Genel Kimya
Fizik
Fiziksel Kimya
Analitik Kimya
Organik Kimya
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları ( Stokiometri)
Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Kimya Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği
Kimya Mühendisliğinde Isı Aktarımı (Isı Transferleri)
Kütle Aktarımı  (Kütle Transferleri)
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı
Kimyasal Reaktör Tasarımı
Kimyasal Teknolojiler (Organik ve Anorganik Sınai Kimya)
Proses Dinamiği ve Kontrolü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi
Döküm
Birleştirme Teknolojileri
Tahribatsız Muayene
Malzeme Bilimi
Seramik Malzemeler
Plastik Malzemeler
Kaplama Teknolojileri
Kompozit Malzemeler
Metalik Malzemeler
Akıllı Malzemeler

 

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

1 - Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

2 - Sözlü sınav, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, yeri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1 - Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

2 - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3 - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4 - Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

5 - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için 50 (elli), (b) ila (d) bentlerinin tamamı için 50 (elli) puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmatik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş)  puan alanlar başarılı sayılır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI

1 - Sınav Komisyonu Adayların, yazılı sınav notunun yüzde kırkı (% 40'ı), KPSSP3 puanının yüzde otuzu (% 30'u) ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu (% 30'u) esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2 - Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tuvasas.com.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

3 - Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde açıklanır.

4 - Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren  7 (yedi) iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

ATANMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşıdığına ilişkin yazılı beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Etik sözleşmesi.

f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.

DİĞER HUSUSLAR

1 - Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.

2 - Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

3 - Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

4 - Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

5 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

6 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10869/1-1


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2017/6 (Değişik İşler)

Engelsiz Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E. 2017/6 (Değişik İşler) sayılı davanın 18.10.2017 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.10.2017 tarihli ve 51047475-2017/2156 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili savunmalarını bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiş, ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen de Partiye ulaşılamadığı anlaşılmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliği,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan olunur.

10854/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85315 sayılı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 17.10.2017 tarih ve 1422/2392 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.11.2017 tarih ve 2611/5694 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 13.12.2017 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85315 Sayılı parselasyon planında uygulamaya giren parseller:

49332/1, 49332/2, 49333/1, 49334/1, 49335/1, 49335/2, 49336/1, 49336/2, 49337/1, 49338/1, 49338/2, 49338/3, 49339/1, 49339/2, 49339/3, 49340/1, 49340/2, 49340/3, 49341/1, 49342/1, 49343/1, 49343/2, 49344/1, 49344/2, 49345/1, 49345/2, 49346/1, 49346/2, 49346/3, 49346/4, 49347/1, 49347/2, 49347/3, 49348/1, 49349/1, 49349/2, 49350/1, 49350/2, 49351/1, 49351/2, 49352/1, 49353/1, 49353/2, 49353/3, 49354/1, 49355/1, 49356/1, 49357/1, 49358/1, 49358/2, 49359/1, 49359/2, 49359/3, 49360/1, 49360/10, 49360/11, 49360/12, 49360/2, 49360/3, 49360/4, 49360/5, 49360/6, 49360/7, 49360/8, 49360/9, 49361/1, 49362/1, 49363/1, 49364/1, 49365/1, 49366/1, 49366/2, 49366/3, 49367/1, 49367/2, 49368/1, 49368/2, 49368/3, 49369/1, 49370/1, 49370/2, 49371/1, 49371/2, 49372/1, 49372/2, 49373/1, 49373/2, 49374/1, 49375/1, 49375/2, 49376/1, 49376/2, 49377/1, 49377/2, 49377/3, 49378/1, 49379/1, 49379/2, 49380/1, 49380/2, 49380/3, 49381/1, 49382/1, 49383/1, 49383/2, 49383/3, 49383/4, 49384/1, 49384/2, 49385/1, 49386/1, 49386/2, 49386/3, 49387/1, 49387/2, 49387/3, 49387/4, 49388/1, 49388/2, 49389/1, 49390/1, 49391/1, 49392/1, 49392/2, 49393/1, 49394/1, 49394/2, 49395/1, 49395/2, 49396/1, 49397/1, 49398/1, 49399/1, 49399/2, 49400/1, 49401/1, 49401/2, 49401/3, 49401/4, 49402/1, 49402/2, 49402/3, 49402/4, 49402/5, 49403/1, 49403/2, 49403/3, 49404/1, 49405/1, 49405/2, 49405/3, 49406/1, 49406/2, 49406/3, 49407/1, 49407/2, 49407/3, 49407/4, 49408/1, 49408/2, 49409/1, 49409/2, 49409/3, 49409/4, 49410/1, 49410/2, 49411/1, 49411/2, 49412/1, 49413/1, 49413/2, 49414/1, 49414/2, 49414/3, 49415/1, 49415/2, 49415/3, 49415/4, 49416/1, 49416/2, 49416/3, 49417/1, 49417/2, 49418/1, 49418/2, 49418/3, 49418/4, 49419/1, 49420/1, 49421/1, 49421/2, 49421/3, 49421/4, 49422/1, 49422/2, 49422/3, 49423/1, 49423/2, 49423/3, 49423/4, 49424/1, 49424/2, 49424/3, 49424/4, 49425/1, 49426/1, 49427/1, 49428/1, 49428/2, 49429/1, 49430/1, 49431/1, 49432/1, 49432/2, 49432/3, 49432/4, 49432/5, 49433/1, 49433/2, 49433/3, 49434/1, 49434/2, 49434/3, 49434/4, 49434/5, 49435/1, 49435/2, 49436/1, 49436/2, 49436/3, 49436/4, 49436/5, 49437/1, 49437/2, 49437/3, 49438/1, 49438/2, 49439/1, 49439/2, 49439/3, 49440/1, 49440/2, 49440/3, 49441/1, 49441/2, 49442/1, 49443/1, 49444/1, 49445/1, 49446/1, 49447/1 parseller, yol ve yeşil alan;

İlgililere ilanen duyurulur

10851/1-1


 


 


 


 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce İmza Lojistik Petrol İnşaat Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 16HR070319T0349830 sayılı NCTS beyannamesinden kaynaklanan EK TAHAKKUK tutarlarına ait yazıları yükümlüsünün Akıncılar Mah. Düzce Küçük Sanayi Sitesi M1 Blok Merkez/DÜZCE adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarının ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

EK TAHAKKUK NO

TUTAR

16HR070319T0349830

17342200ET000093

805,70 TL

 

 

TOPLAM: 805,70 TL

10813/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48’inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

10833/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Fakülte/Rektörlük/MYO/YO

Bölüm

Anabilim dalı

Açıklama

Yrd. Doç.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Politika transferi konusunda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

İlgili alanda sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.

10815/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

12/12/2017 tarihli ve 30268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı, Ebelik alanında doçentlik unvanı almış olmak” olarak sehven yayımlanan metin “Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentlik unvanı almış olmak ve en az 3 yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.” olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Yrd. Doç.

Nitelikler

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Vergi Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Vergi Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Devletler Umumi Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Devletler Umumi Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentlik unvanı almış olmak ve en az 3 yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

 

1

Muhasebe ve Finansman Alanında doktora mezunu olmak. Sermayenin korunması alanında çalışma yapmış olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası marka ittifakları, markaların iş modelleri toplulukçuluk ve sosyal medya kullanımı konularında çalışmaları bulunmak.

10872/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi,

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Doçentlik belgesi,

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

• Özgeçmiş,

• Yayın Listesi

• (2) iki adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

• Yabancı Dil Belgesi

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 13.12.2017

Bitiş Tarihi           : 27.12.2017

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

1

Sonik rezin yerleştirme sistemlerinin mekanik ve klinik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Doçent

1

1

Odontojenik epitelyal lezyonlarla ile ilgili elektron mikroskobik çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Osmanlı/Türk imgesi ve varoluşçuluk üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Gösteri Sanatları

Doçent

1

1

Sözlü anlatımlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Çok değişkenli kategorik ve sayma verilerinin modellenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Hetaril-azoindol bileşiklerinin sentezi ve nlo özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Saçılma ve yaklaşım teorilerinde çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Çalgı metodu ve müzik yazılımları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Ses ve koro eğitimi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Profesör

1

1

Öfkenin tanınması ve öfke kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Temel dil becerilerinden dinleme konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Doçent

1

1

Sinema, televizyon ve izleyici alanlarında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Yardımcı Doçent

1

1

Radyo, televizyon ve sinema alanında doktora yapmış olmak ve İngilizceden KPDS/ÜDS/ YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Banka hukuku ve sermaye piyasası hukuku konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Panel veride doğrusal olmayan ekonometrik yöntemler konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Hendry ve VAR yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Dinamik panel veri analizi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Sağlık istatistiği alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Osmanlı-Türk siyasal hayatı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

Tasarım ve teknolojinin zamana bağlı dönüşümü konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kentsel ısı adaları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Biyometrik parmak izi ve yüz dönüşümleri üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Seçici karbonmonoksit oksidasyonu ve metanlaşması üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

Kelam tabiat felsefesi ve insan psikolojisi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

İzokinetik egzersiz eğitiminin anaerobik kapasiteye etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Çocuklarda obezitenin önlenmesi programları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

1

Sistem toksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

El Sanatları

Doçent

1

1

El ve makine işlemeleri alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Moda alanında dijitalleşme konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Psikomotor gelişim ve beceri öğrenimi alanında ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Bilgisayar kontrol teknolojileri ve yapay zeka kullanım teknikleri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Uzman sistemler ve işlenebilirlik konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga konusunda biyomekanik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda genetik ve biyokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Kemik metastatik kanser hastalarında bisfosfonatların aritmi etkileriyle ilgili çalışmaları olmak ve klinik kanser araştırma metotları konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

Kanser genetiği ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Deneysel migren modelleri ve in vivo elektrofizyoloji konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Ürogenital kanserler ve malign plevral mezoteryama konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Gıda tüketimi ve Türk mutfak kültürü konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Yiyecek içecek işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Rekreasyon Yönetimi

Profesör

1

1

Turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve büyüme stratejileri konusunda çalışmaları olmak.

10863/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ