8 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30264

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SİGORTALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kızılayı Konya Şubesinden:


MESKEN, DUBLEKS MESKEN VE İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN AŞAĞIDAKİ VARLIKLARIN HER BİRİ AYRI AYRI “SATIŞ”, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KARA VE DENİZ ALANLARININ “KULLANMA İZNİNİN/HAKKININ DEVRİ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


GÖLCÜK TABİAT PARKINDA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ HAKKIYLA DAĞ KÖŞKÜ-BUNGOLOVLAR VE GÖLCÜK GÖL GAZİNOSU 22 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SANALLAŞTIRMA, YEDEKLEME VE İZLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


60 ADET PASLANMAZ MİDİLTON ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MEVCUT KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


25.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ÖPA-1 YERALTI OTOPARKI YAPTIRILMASI VE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİNE İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE MOTORİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SİGORTALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kızılayı Konya Şubesinden:

MADDE 1 - İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İŞ SAHİBİ İDARENİN

A) ADI                                   :  TÜRKİYE KIZILAYI KONYA ŞUBESİ

B) ADRESİ                            :  Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA

C) TELEFON NUMARASI  :  0 332 351 42 12

D) FAKS NUMARASI         :  0 332 351 42 11

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilir.

MADDE 2 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

İHALE KONUSU İŞİN

* Türk Kızılayı Konya Şubesi ve Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine ait gayrimenkul, araç ve demirbaşların sigortalanması hizmeti İdari ve Teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık sureti ile satın alınacaktır.

* Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

* İhale zarfları en geç 25.12.2017 günü saat 14:00'a kadar Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Satınalma Birimine teslim edilmiş olacaktır.

* Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1

Sigorta İhalesi

1 Adet

 

B) YAPILACAĞI YER        :  Türkiye Kızılayı Konya Şubesi

MADDE 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Tarih ve Saat                    :  25.12.2017/14:30

3.2. İhale Dokümanı Kızılay Derneği Konya Şubemiz Satınalma Biriminden dosya bedeli olan 100,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

3.3. Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10662/1-1


MESKEN, DUBLEKS MESKEN VE İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/2 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 09:30’da,

2 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/3 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 11:30’da,

3 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/12 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) dubleks mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 14:30’da,

4 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/A adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) işyeri nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 16:30’da,

5 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/B adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) işyeri nitelikli taşınmazın satışı 21.12.2017 Perşembe günü saat 09:30’da yapılacaktır.

6 - İhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

7 - İstekliler, ilgili şartnameye veya şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’ne teslim edeceklerdir.

8 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden temin edebilirler.

9 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 150,00. TL’dir

10 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                 0 (312) 303 73 80/78/79

10707/1-1


ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN AŞAĞIDAKİ VARLIKLARIN HER BİRİ AYRI AYRI “SATIŞ”, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KARA VE DENİZ ALANLARININ “KULLANMA İZNİNİN/HAKKININ DEVRİ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan aşağıdaki varlıkların her biri ayrı ayrı “satış”, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının “kullanma izninin/hakkının devri” yöntemi ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık arttırma usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

NO

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

1

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2 yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 m2 yüzölçümlü, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m² yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binalar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanları bir bütün halinde

3.000.000

3.000

2

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 144 ada, 1 parseldeki 5.655,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

1.000

3

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 145 ada, 1 parseldeki 63.552,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

4

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 146 ada, 1 parseldeki 48.172,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

5

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 147 ada, 1 parseldeki 19.931,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz

750.000

1.000

6

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 154 ada, 1 parseldeki 18.460,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz

750.000

1.000

7

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada, 1 parseldeki 26.833,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.500.000

1.000

8

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada, 2 parseldeki 28.976,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.500.000

1.000

9

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada, 3 parseldeki 30.027,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.500.000

1.000

10

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 155 ada, 1 parseldeki 123.596,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000.000

1.750

11

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada, 217 parseldeki 18.115,45 m2 yüzölçümlü taşınmazda Sümer Holding A.Ş.ye ait 23853/40000 oranındaki hisse

1.000.000

1.000

12

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2785 ada, 1 parseldeki 21.086,99 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

1.000

13

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 parseldeki 23.245,96 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

1.000

14

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 parseldeki 32.158,97 m² yüzölçümlü taşınmaz

700.000

1.000

15

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 parseldeki 15.723,37 m² yüzölçümlü taşınmaz

300.000

1.000

16

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2027 ada, 1 parseldeki 1.958,29 m² yüzölçümlü taşınmaz

60.000

  300

17

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2028 ada, 2 parseldeki 2.024,88 m² yüzölçümlü taşınmaz

60.000

  300

18

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 190 ada, 57 parseldeki 469,99 m² yüzölçümlü, 190 ada, 58 parseldeki 339,84 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

20.000

  300

19

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 778 ada, 7 parseldeki 684,65 m² yüzölçümlü taşınmaz

20.000

  300

20

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 778 ada, 8 parseldeki 863,68 m² yüzölçümlü taşınmaz

30.000

  300

21

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1699 ada, 6 parseldeki 486,37 m² yüzölçümlü taşınmaz

15.000

 300

22

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2774 ada, 1 parseldeki 4.914,33 m² yüzölçümlü taşınmaz

150.000

1.000

23

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2775 ada, 1 parseldeki 8.166,68 m² yüzölçümlü taşınmaz

250.000

1.000

24

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2776 ada, 1 parseldeki 8.127,28 m² yüzölçümlü, 321 ada, 7 parseldeki 2,81 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

250.000

1.000

25

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2777 ada, 1 parseldeki 2.586,06 m² yüzölçümlü taşınmaz

80.000

  300

26

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2778 ada, 1 parseldeki 2.492,49 m² yüzölçümlü taşınmaz

80.000

  300

27

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2779 ada, 1 parseldeki 3.056,51 m² yüzölçümlü, 2779 ada, 2 parseldeki 836,69 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

100.000

  300

28

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada, 1 parseldeki 438,00 m² yüzölçümlü, 366 ada, 2 parseldeki 5.237,00 m² yüzölçümlü, 366 ada, 4 parseldeki 454,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

80.000

  800

29

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 231,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1. kat, 2. Kat, 3. Kat, 4. Kat ve 5. Katta bulunan toplam 33 adet bağımsız bölüm bir bütün halinde

30.000

  500

30

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 4 parseldeki 6.659,74 m² yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

31

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 5 parseldeki 6.345,10 m² yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

32

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 6 parseldeki 7.005,07 m² yüzölçümlü taşınmaz

250.000

1.000

33

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 7 parseldeki 4.281,08 m² yüzölçümlü taşınmaz

150.000

1.000

34

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 8 parseldeki 5.174,95 m² yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

35

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1633 ada, 5 parseldeki 9.659,27 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

1.000

36

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1633 ada, 6 parseldeki 10.662,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

1.000

37

Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, 595 ada, 2 parseldeki 670,87 m² yüzölçümlü, 16 parseldeki 342,58 m² yüzölçümlü, 17 parseldeki 69,39 m² yüzölçümlü, 18 parseldeki 69,29 m² yüzölçümlü, 19 parseldeki 203,06 m² yüzölçümlü, 20 parseldeki 280,36 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

20,000

  500

38

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 135 ada, 554 parseldeki 2.685,20 m² yüzölçümlü, 135 ada, 555 parseldeki 1.077,40 m² yüzölçümlü, 135 ada, 558 parseldeki 56.938,82 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

250.000

1.000

39

Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki 8.125,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

200.000

1.000

 

Taşınmazların her biri için hazırlanan İhale Şartnamesinin, bedelinin ödenerek aşağıdaki adresten teslim alınması için Son Başvuru Tarihi 16.01.2018 günü Saat 17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İdare, İhale Şartnamesi’nin alınmasına ilişkin Son Başvuru Tarihi’ni belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus Son Başvuru Tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

1 - Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

2 - İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, İhale Şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı İdare’ye teslim edenler/İdare’nin hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile İhale Şartnamesi kapsamında Teklif Sahiplerince yerine getirilmesi istenen diğer hususlar Son Başvuru Tarihi’nden sonra İdare tarafından katılımcılara bildirilecektir.

3 - İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için belirtilen İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667

no'lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir. İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70     Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

10718/1-1


GÖLCÜK TABİAT PARKINDA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ HAKKIYLA DAĞ KÖŞKÜ-BUNGOLOVLAR VE GÖLCÜK GÖL GAZİNOSU 22 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait olup 31.12.2040 tarihine kadar: Bolu Belediyesi tarafından kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkında Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2040 tarihine kadar Dağ köşkü -Bungolov’lar 25 Adet işi ve Gölcük Göl Gazinosu; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 22 (Yirmi iki) yıllık Sınırlı ayni hak tesisi ile kiraya verilecektir.

2 - İhale 19.12.2017 Salı günü saat 14:30’da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu Gölcük Tabiat Parkında Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2040 tarihine kadar Dağ köşkü - Bungolov’lar (25 Adet) ve Gölcük Göl Gazinosu; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 22 (Yirmi iki) yıllık Sınırlı ayni hak tesisi ve yapılarak ve Gölcük Göl Gazinosu işletilmesi işi için 16 (On altı) ay inşaat süresi tamamlandıktan sonra aylık kira bedeli ilk 5 yıl için 10.000,00TL.+%1 Hasılat Bedeli (ciro) Beş yıldan sonra cirodan %1 pay, en az 20.000,00TL dir. 20.000,00TL (Yirmi bin TL) ihale de en yüksek bedel üzerinde yarıştırılacaktır. Geçici teminat 200.000,00 (ikiyüzbinlira) TL’dir.

4 - İnşaat yeri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Gölcük Göl Gazinosu İhale üzerinde kalan Tüzel veya Gerçek kişiye teslim edilecektir.

5 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 3.000,00 (üçbinlira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

6 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.

b. İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

c. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

d. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

e. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 200.000,00 TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

f. 3.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.

g. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

7 - İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

10640/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SANALLAŞTIRMA, YEDEKLEME VE İZLEME YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar sanallaştırma, yedekleme ve izleme yazılımının teknik şartnamesine ve ayrıca sanallaştırma yazılımının Vmware markasına; yedekleme yazılımının Veeam markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10703/1-1


AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2017/643889

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14    06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Afyon Şeker Fabrikası için 2 (iki) adet ve Çorum Şeker Fabrikası için 5 (beş) adet olmak üzere toplam 7 (yedi) adet Tam Otomatik Kesikli Tip Kristal Şeker Santrifüjü (Panosu, Elektrik Motoru, Frekans Konverteri ve Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Makine-Tesis, Elektrik, Mekanik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple)

b) Teslim yeri                            :  Yerli isteklilerde Afyon ve Çorum Şeker Fabrikaları teslimi, yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  20 Aralık 2017 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Harici Satınalma Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Aynı gün açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin tam yetkili temsilcilerini ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulundurmaları gerekmektedir.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

10697/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 Ada, 29 Parsel Sayılı ve 3.743,38 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel     : 26.203.660,00- TL

Geçici Teminat %3        :      786.110,00- TL

 

S. NO

İLÇESİ

KÖYÜ-MEVKİİ

ADA-PARSEL

TOPLAM M2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Osmangazi

Yeşilova

240-29

3.743,38

Tam

Arsa

 

2 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 Ada, 1 Parsel Sayılı ve 11.269,25 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı

Tahmin Edilen Bedel     : 45.077.000,00- TL

Geçici Teminat %3        :   1.352.310,00- TL

 

S. NO

İLÇESİ

KÖYÜ-MEVKİİ

ADA-PARSEL

TOPLAM M2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Osmangazi

Yeşilova

11514-1

11.269,25

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup İhalesi Belediyemiz Encümeninde 19.12.2017 Salı günü saat 15:00 de ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00- TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Aslı

4

Nüfus Kayıt Örneği Aslı

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi Aslı

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr

10507/1-1


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 8.000.000 adet 500 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10571/1-1


60 ADET PASLANMAZ MİDİLTON ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 60 adet paslanmaz Midilton elekleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.12.2017 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10573/1-1


MEVCUT KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aşağıda belirtilen Mevcut Kent Mobilyaları reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir.

1.1. 112 (yüzoniki) adet CLP (Raket)

1.2. 60 (altmış) adet Megalight,

1.3. 400 (dörtyüz) adet Işıklı Billboard,

1.4. 14 (ondört) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ışıklı pano sistemi mevcut)

1.5. 408 (dörtyüzsekiz) adet otobüs durağı

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiştir.

Yapılacak Kent Mobilyaları

90 adet Billboard

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-2) gösterilmiştir

2 - İhale Usulü, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Adres:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 20/12/2017 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3 - İhale Konusu İşin Tahmini Bedeli ve Geçici Teminatı:

İşin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 8.001.200,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat tahmini bedelin % 3'ü olan 240.036,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin % 6'sıdır.

4 - İşin Süresi:

İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.

5 - Tekliflerin verileceği yer ve saat:

İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına alındı belgesi karşılığında ihale günü saat 12,00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.

6 - Şartname ve ekleri: İhaleye teklif verecek istekliler ve postayla teklif verecek istekliler İdarece onaylı ihale dokümanını (İdari Şartname ve kent mobilyaları adres listesi) Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü 5. Kat)‘nda görebilir veya 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) karşılığında alabilirler.

7 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler;

7.1. Kanuni ikametgâh belgesi

7.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

7.3. İhaleye katılacak kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı

7.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir (2017 yılı içinde alınmış) belge,

7.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair (2017 yılı içinde alınmış) belge,

7.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (7.4.) ve (7.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

7.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

7.8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7.8.1. Gerçek kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

7.8.2. Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

7.8.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (7.8.1) ve (7.8.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

7.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İhale konusu işi yaptıklarına dair belge (2017 yılı içinde alınmış olacak)

7.10. İhale konusu işi en az bir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aralıksız en az 5 yıl yaptığına dair iş bitirme-durum belgesi

7.11. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

7.12. İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına daire belge, Ayrıca Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi (borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 19.12.2017 - 20.12.2017 tarihleri arasında alınması )

7.13. İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire yazılı beyanı,

7.14. İhaleye katılacak olan isteklinin en az 4.000.000,00 TL kullanılmamış nakit kredisi ile en az 4.000.000,00 TL Kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur.

7.15. CLP (Raket-çift yüzlü reklam vitrini), Afiş değiştiricili Megalight Işıklı billboard, Megaboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içerisinde yıllık en az 5.000.000,00 TL lik kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az 2.500.000,00 TL lik kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

7.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iş bu ilanın 5. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

7.18. Kent Mobilyaları kiralama işi ile ilgili istekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını aynı kanunu’nun 46. Maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

7.19. İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

7.20. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10518/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Şartname ve ekleri Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden 500,00-TL bedelle satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen taşınmaz (arsa) satışı ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - İhale Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

S. N.

Mevkii Nevi

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz (arsa)

2.810.000,00-TL

84.300,00-TL

19/12/2017

15:00

 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A) GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

B) TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K. Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU

Tel  : 0452 423 63 00

Fax : 0452 423 63 09

10679/1-1


25.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2017/631449

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Çakmak İstasyonu’na 25.000 m3 Balast Alımı İşi Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04/01/2018 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10678/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi, ihale bedelinin % 40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödemenin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 10 eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmazların satışı KDV'ye tabi değildir.

7 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

8 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

Mah. Köy

Ada

Parsel

Parsel Alanı

İmar Durumu/Cinsi

Geçici Teminat (TL)

Tahmin Edilen Bedel

İhale Tarih ve Saati

İhale Türü

1

YEŞİLTEPE

143

3

11500,37

TİCARET E=1.50

Hmax=12.50

224.258,00 TL

7.475.240,50 TL

21/12/2017

Saat: 14:30

Kapalı Teklif

2

YAKA

243

3

7037,57

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı E=0.30 Hmax=6.50

126.677,00 TL

4.222.542,00 TL

21/12/2017

Saat: 14:30

Kapalı Teklif

 

İlan olunur.

10479/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli M2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

K. Kızılhisar

O38b-01b/2c

7499

2

2.403,12 m2

Ticaret + Konut

(E: 1.50 Yençok: 8 Kat)

1.000,00.-TL

2.403.120,00.-TL

  72.093,60.-TL

27.12.2017

Çarşamba günü

Saat 15.00

K. Kızılhisar

O38b-02a/1d

7501

1

4.155,10 m2

Ticaret + Konut

(E: 1.50 Yençok: 8 Kat)

1.000,00.-TL

4.155.100,00.-TL

124.653,00.-TL

 

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5- İhalenin Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İç Zarf

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İç Zarfın Kapatılması

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) Dış Zarf

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) Dış Zarfın Kapatılması

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10680/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 21.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse Oranı

Emsali

Cinsi

Kullanım

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saat

1

YAKACIK

44019

8

1887 m²

1887 m²

Hmax:Serbest

E:0,85

BOŞ ARSA

KONUT

660.450,00-TL

19.813.50-TL

21.12.2017

14:00

2

YAKACIK

44031

7

10000 m²

2048 m²

Emsal:1,00 Hnax:Serbest

BOŞ ARSA

TİCARİ MERKEZİ ALANI

1.126.400,00-TL

33.792,00-TL

21.12.2017

14:05

3

İVEDİK

44712

17

3807 m²

963 m²

Emsal:1,00 Hnax:10,50

BOŞ ARSA

KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

1.059.300,00-TL

31.779,00-TL

21.12.2017

14:10

10630/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince “Kapalı teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 21.12.2017 Perşembe günü saat 14.15’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 21.12.2017 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç, K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

7-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

7-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

7-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İvedik

44712

15

3346 m²

2854 m²

Kentsel Çalışma Alanı

E:1.00

Hmax:10.50

3.139.400,00-TL

  94.182,00-TL

21.12.2017

14.15

2

Macun

43330

43

4533 m²

4486 m²

Küçük Sanayi Sitesi Alanı

Hmax:9,50

Kat Adedi:2

4.934.600,00-TL

148.038,00-TL

21.12.2017

14.20

10629/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 8 adet jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çankırı İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılmak için 100,00- TL karşılığında alınabilir.

 

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Ilgaz-Kurşunlu

Çörekçiler-Ağılözü

212,62

29.561,20

29.561,20

21.12.2017

11:00

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G30-b3

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0535200

0536500

0537300

0535450

 

 

 

 

Yukarı (X)

4524000

4524000

4522650

4522650

 

 

 

 

 

2)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Ilgaz

Çörekçiler

194,8

29.561,20

29.561,20

21.12.2017

11:05

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

F31-c4

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

564695

565503

566486

565954

 

 

 

 

Yukarı (X)

4445732

4546994

4546452

4545000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

 TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Çerkeş

Bozoğlu

3.800

75.004,40

29.561,20

21.12.2017

11:10

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G29-b3/G29-b4

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

487000

495000

493000

487000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4520000

4516000

4512000

4514000

 

 

 

 

 

4)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Orta

Dodurga

1.833,35

29.561,20

29.561,20

21.12.2017

11:15

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G29-c2/G29-c3

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

499000

495059

495059

499000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4494000

4494000

4498652

4498652

 

 

 

 

 

5)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Eldivan

Çiftlik

442,74

29.561,20

29.561,20

21.12.2017

11:20

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G30-c3/G31-d4

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

 

 

Sağa (Y)

541000

543500

543560

543000

541890

541180

 

 

Yukarı (X)

4493000

4493000

4492000

4491400

4490660

4491400

 

 

 

6)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Şabanözü

Bakırlı

1600

31.581,00

29.561,20

21.12.2017

11:25

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

H30-b1,H30b2

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

531000

531000

535000

535000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4476000

4480000

4480000

4476000

 

 

 

 

 

7)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Ilgaz

Ödemiş

3000

59.214,00

29.561,20

21.12.2017

11:30

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G31-a1

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

0546000

0551000

0551000

0546000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4537000

4537000

4531000

4531000

 

 

 

 

 

8)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Çankırı

Çerkeş

Bedil

500,05

29.561,20

29.561,20

21.12.2017

11:35

3 YIL

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

G29-b4

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

485788

484774

482438

483479

 

 

 

 

Yukarı (X)

4520133

4518284

4518629

4520688

 

 

 

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11:00'e kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11:00'e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. (İstenen belgeler 2017 yılı içerisinde alınmış olmalıdır.

İlan olunur.

10130/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

S.

No

Mahalle

Taşınmaz No

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(M2)

H.

Hissesi

İmar Durumu

Tah. Bedeli

(TL)

G. Teminatı

(TL)

İhale

Günü

İhale

Saati

1

Yağcılar

Mahallesi

45010105908

 ---

Arsa

 

1466

49.626,96

Tam

1/1000 Uygulama İmar Planında Besihaneler Alanı, Sosyal Tesis, Park ve Yol; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Konut Geliştirme Alanı

5.956.000,00

595.600,00

19.12.2017

08:40

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhale Sakarya Mah. 1109 Sok. No: 2 Kat: 2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürünün çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4 - Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.

5 - 4706 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisadefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenile bilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

10572/1-1


ÖPA-1 YERALTI OTOPARKI YAPTIRILMASI VE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİNE İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN TANIMI

İŞİN NİTELİĞİ

İHALE USULÜ

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

% 3 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALENİN YAPILACAĞI YER İLE TARİH VE SAATİ

DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ

ÖPA-1 YERALTI OTOPARKI yaptırılması ve 30 (Otuz) yıl süre ile işlettirilmesi.

İrtifak Hakkı Tesisi

2886 sayılı Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli üzerinden artırma yoluyla)

İlk yıl irtifak hakkı tesisi muhammen bedeli 290.835,30

8.725,06

İhale; Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No: 4 Adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda;

21.12.2017 tarihinde, saat 10:30’da yapılacaktır.

1.000,00 TL.

(BİN) TL.

 

1 - Yukarıda bilgileri bulunan, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Süleymanpaşa İlçesi Ortacami Mah. 222 ada, 47 parseldeki 1.154,87 m²’lik taşınmaz ile taşınmazın batısında “Meydan ve Yaya Alanları” fonksiyonunda kalan tescilsiz alan altında, ÖPA-1 YERALTI OTOPARKI yaptırılması ve 30 (Otuz) yıl süre ile işlettirilmesine ilişkin irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.),

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge (İlgisine göre nüfus cüzdanı, vergi kimlik kartının aslı idarece görülmüştür şerhli sureti),

ç) Ortak girişim olarak başvuru yapılması halinde, ortak girişim beyannamesi veya idarece görülmüştür şerhli sureti,

d) Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belgelerin aslı,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgelerin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti, (2017 Yılı için tasdikli)

1- Gerçek kişiler için, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti,

2- Tüzel kişiler için siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi,

f) İmza sirkülerine dair belge,

1 - Gerçek kişi ise gerçek kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri aslı.

2 - Tüzel kişi ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletname aslı.

g) 2886 Sayılı Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.),

ğ) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

h) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (Şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösterir belge,

ı) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnamelerinin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

i) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

j) İmzalı idari şartname aslı.

3 - İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, aynı yerden satın alınabilir.

4 - Teklifler ihale (son teklif verme 20/12/2017, saat: 17:00) tarih ve saatine kadar 3 üncü maddede belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

5 - İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin tüm giderler istekliye aittir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 0 850 459 41 06 - 08 nolu telefondan öğrenilebilir.

İlan olunur.

10701/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Payı Alan

İmar

Durumu

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kocaeli

Körfez

Barbaros - (Yarımca)

2567

1

1/1 - 30.736.00 m²

Sanayi

Arsa

53.788.000,00 ¨

1.613.640,00 ¨

20.12.2017

10:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. ve 36. Maddeleri uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici Teminatın Ödenmesinde:

Geçici Teminatın Ödenmesinde:

a) Tedavüldeki Türk Lirası (Nakit),

a) Tedavüldeki Türk Lirası (Nakit),

b) Bankaların vereceği onaylı süresiz teminat mektubu,

b) Bankaların vereceği onaylı süresiz teminat mektubu,

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Katılımcının Nüfus cüzdan sureti

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Katılımcının Kanuni ikametgahı (Türkiye'de tebligat için adres )

Katılımcının Kanuni ikametgahı (Türkiye'de tebligat için adres )

İstekliler adına vekalet ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Katılımcının imza sirküsü

Ticari Sicil Gazete (onaylı)

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 19.12.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 19.12.2017 Tarih, saat 15:00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 5.000.00 TL. Karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin, en az %50'sini Mali hizmetler müdürlüğüne peşin olarak yatıracaktır. Kalan en fazla %50'lik bedelini sözleşme tarihinden itibaren 365 takvim günü dahilinde en az 6 en fazla 12 eşit taksitler halinde mali hizmetler müdürlüğüne yatırılacaktır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

10706/1-1


 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE MOTORİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/617345

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A    35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürlüğü Araçlarına Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi(ATOS) ile Motorin Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/12/2017 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10570/1-1