3 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30259

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2004/11050 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10528/1-1

—————

İstanbul 26. İş Mahkemesinin 2015/471 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10529/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltdnin K47-a1,a4, K46-a2,a3 ve K46-b no’lu paftalara petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam üç adet müracaatından 22.11.2017 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

10489/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.12.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 18.12.2017 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/

Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

3

Tarih alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü

3

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr. /Doç.Dr. /Yrd.Doç.Dr.

Psikoloji Bölümü

1

Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Fotoğraf ve Video Bölümü

3

Fotoğraf ve Video, Sinema ve Televizyon, İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Yeni Medya Bölümü

3

Yeni Medya, Gazetecilik, Medya ve İletişim sistemleri, İletişim Bilimleri alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Sinema ve Televizyon Bölümü

3

Sinema ve Televizyon, Medya İletişim Sistemleri alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Programı

3

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Makine Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği, Enerji Anabilim dallarından birinde Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Prof.Dr./Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliğinde Optimizasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak, Temel Bilimler alanlarında İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Yrd.Doç.Dr.

10538/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

UNVAN

DER

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

Prof.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Anabilim Dalı

Prof.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof.

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Prof.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

İstatistik konusunda çalışmış olmak.

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü

Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

1

Tuzluca Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Laborant Ve Veteriner Sağlık Pr.

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Iğdır Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

2

Iğdır Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

Iğdır Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Pr.

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doçent

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl.

Elektronik Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik malzemeleri alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Tuzluca Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczane Hizmetleri Pr.

İlaç tasarımı konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Tekno. Böl.

Tekstil kimyası alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

Tuzluca Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Adalet Pr.

Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

Iğdır Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyosensörler konusunda çalışmış olmak.

10524/1-1