2 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30258

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.11.2017   Karar No: 7085

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

TEBLİGAT ADRESİ                      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                :  09.10.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                            :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                       :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  5.987 hektar

• HAK SIRA NUMARASI            :  ARİ/TPO/2681

• BAŞLANGIÇ TARİHİ                :  02.11.1987

• VERİLİŞ TARİHİ                        :  14.05.1988

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 02.11.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 02.11.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2681 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin, verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 02.11.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10460/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.11.2017   Karar No:7084

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ                      :  Beysukent Greenpark Konutları Angora Caddesi No: 3/7 06810 Çankaya /Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ                :  28.04.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  58.557

• BÖLGESİ                                     :  Kara

• KAPSADIĞI İL                            :  Düzce

• PAFTA NUMARASI                  :  AR/ENP/K/G26-a

KARAR:

Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltdnin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

10461/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yysk_Sayfa_14.jpg


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi,     2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (profesörlük için 6 takım, doçentlik ve yardımcı doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm/Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

2

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Sosyal Hizmet

3

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Çocuk Gelişimi

3

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Beslenme ve Diyetetik

4

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

1

Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

1

Profesör

Hava aracı Performansı, Uçuş Prensipleri, Hava Sahası Yönetimi ve Hava Trafik Kontrol konularında çalışmaları bulunmak.

1

Yardımcı Doçent

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini mühendislik alanında almış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık yetkisi bulunmak. Havacılık konusunda tecrübeli olmak.

Adalet

3

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Sosyal Hizmetler

1

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

2

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Yardımcı Doçent

Lisans derecesini Siyasal Bilgiler, yüksek lisans derecesini Mali Hukuk, doktora derecesini sosyal bilimler alanına ait disiplinlerden almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

Yüksek lisans derecesini Maliye Teorisi ve doktora derecesini Mali Hukuk alanlarında almış olmak. Türk Vergi Sistemi ve Kamu Alacakları konularında tecrübeli olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

2

Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

1

Yardımcı Doçent

Lisans ve yüksek lisans derecelerini mühendislik alanında, doktora derecesini Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat alanında almış olmak. CAD/CAM konusunda tecrübeli olmak.

Endüstri Mühendisliği

2

Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

1

Yardımcı Doçent

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim Yönetimi alanında tecrübeli olmak.

1

Yardımcı Doçent

Lisans derecesini Endüstri Mühendisliği, yüksek lisans derecesini İşletme Finansı, doktora derecesini Finansman alanında almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

2

Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

1

Yardımcı Doçent

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. Yazılım ve bilişim teknolojileri konusunda tecrübeli olmak.

Mimarlık

1

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

İç Mimarlık

1

Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

10508/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Yabancı Dil Belgesi

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için kurumlarından Hitap sisteminden alınmış hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı) ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC

AÇIKLAMA

1

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

Eksenel kaymalı sistemlerde elastohidrodinamik işlemler ve elastik deformasyona uğrayabilen sistem dizaynı konusunda çalışma yapmış olmak.

2

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Grafik İşlem Birimi (GPU) üzerinde kalabalık benzetimi alanında çalışma yapmış olmak.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

2

17. yüzyıl tıp ve eczacılık sözlükleri ile geleneksel Osmanlı tıbbındaki deva isimleri üzerine çalışma yapmış olmak.

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

Araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarının ölçme ve değerlendirmeye etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

5

Sporcularda vücut kompozisyonu ve somatotiplerin ivmelenme hızı konusunda çalışma yapmış olmak.

10540/1-1