30 Kasım 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30256

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÇAN BELEDİYESİ’NE AİT 4 YILDIZLI TERMAL OTEL&SPA İŞYERİ MEVCUT OLAN BÜTÜN EKİPMANLARI VE ARSASI İLE BİRLİKTE SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İli/Çan Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


156 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SULU ZİRAAT SAHALARINDA YONCA TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir İli Gönen Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

Tekkeköy Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Medical and IT Equipment, Furniture and Consumables for Mental Health Centers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 parseldeki 2.467,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

29.12.2017

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

35.000

150

29.12.2017

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 63394 ada, 1 parseldeki 5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

350.000

1000

29.12.2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 parseldeki 1.699,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

100

29.12.2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 parseldeki 1.564,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

100

29.12.2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 parseldeki 690,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.250

100

29.12.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

10456/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

500

18/01/2018

2

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

125.000

500

18/01/2018

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 13246 ada, 79 ve 80 no.lu parsellerdeki toplam 21.282,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

1.500.000

500

18/01/2018

4

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere Mahallesi, 306 ada, 1 no.lu parseldeki 30.481,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

500

18/01/2018

5

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parseldeki 138.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.200.000

500

18/01/2018

6

Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi, 657 ada, 1 no.lu parseldeki 4.459,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

500

18/01/2018

7

Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1564 ada, 1 no.lu parseldeki 5.759,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

250.000

500

18/01/2018

8

Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1565 ada, 1 no.lu parseldeki 2.126,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

125.000

500

18/01/2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0 312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

10457/1-1


ÇAN BELEDİYESİ’NE AİT 4 YILDIZLI TERMAL OTEL&SPA İŞYERİ MEVCUT OLAN BÜTÜN EKİPMANLARI VE ARSASI İLE BİRLİKTE SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İli/Çan Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Çanakkale İli Çan İlçesi Seramik (Cumhuriyet) Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No: 1 de bulunan, Mülkiyeti Çan Belediyesine ait 14 pafta, 133 ada, 4 parselde bulunan 12.029,90 m2 lik arsa içinde 9100 m2 lik kullanım alanı olan taşınmazın aşağıda nitelikleri belirtilen Çan Belediyesi 4 Yıldızlı Termal Otel&SPA İşyeri işletmeye hazır vaziyette tefrişatları, demirbaşları ve arsası ile birlikte ve Çanakkale ili Çan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta: 26.27.28 Ada: 110; Parsel 57 de bulunan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Çan Belediye Başkanlığına ait JEOTERMAL-İR 17/09 Ruhsat Nolu Kaynak Bazında ruhsatta yer alan SK-3 (SJ-1) nolu sondaj kuyusunun kullanım hakkı 01.09.2045 tarihine kadar kullanım hakkı verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre AÇIK İHALE (ARTTIRMA) usulüne göre satılacaktır.

İşin Niteliği                             :  İç tefrişat, demirbaşları ve arsası ile birlikte, kullanıma ve işletmeye hazır şekilde 55 Oda, 110 Yatak, 130 Kişilik Lokanta, 330 Kişilik çok amaçlı salon, 90 kişilik çok amaçlı salon, 100 kişilik pastane, aletli jimnastik salonu, 3 adet kapalı Termal havuz, 14 adet günübirlik banyolar, 5 adet masaj odası, satış ünitesi, 50 araçlık otopark şeklindedir.

Muhammen Bedeli                 :  12.750.000,00 TL (KDV.den Muaftır.)

Geçici Teminat (%3)               :       382.500,00 TL

İhale Usulü                             :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci bendi uyarınca AÇIK İHALE (ARTTIRMA)

Şartname Bedeli                      :  1.000,00 TL (KDV Dahil)

İhale Tarihi                             :  12.12.2017 Salı günü

İhale Saati                               :  15:00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 12.12.2017 Salı günü ve Saat 15:00’de Çan Belediyesi 4 Yıldızlı Termal Otel&SPA İşyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci bendi gereği “AÇIK İHALE (ARTTIRMA) ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedeller KDV.den Muaftır.

İhale Şartnamesi ve ekleri Çan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. (KDV Dahil) ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Çan Şubesindeki TR 620001000338096075295030 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 12.12.2017 Salı günü saat: 15.00 de yapılacaktır.

İhale Çan Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

A) Gerçek kişi olması halinde:

1. T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti,

2. Kanuni İkametgah sahibi olmak,

3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Her sayfası paraflanmış ve son sayfası imzalanmış şartname,

5. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

6. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge.

9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)

11. İhaleye katılan tarafından imzalanmış Şartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme Belgesi

12. Şartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuş Teklif Mektubu (EK-3)

B) Tüzel kişi olması halinde;

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3. İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri,

4. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

7. Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8. Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname,

9. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

10. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

12. İhaleye katılan tarafından imzalanmış Şartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme Belgesi

13. Şartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuş Teklif Mektubu (EK-3)

C) Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Söz konusu belgelerin aslı, ''aslının aynıdır.'', ''aslı İdarece görülmüştür.'' veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine eklemeleri gerekir.

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 12.12.2017 tarihinde Salı günü saat 15:00’e kadar Belediye Encümenine İhale sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgraf, faks ve elektronik posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, yada düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

İlan olunur.

10091/1-1


DÜZELTME İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

16 ADET LOKO GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BAKIM SEHPASI ALIMI

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale tarihi 12/12/2017 olarak revize edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası*                        :  2017/591055

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  İstanbul Yolu 8. Km. TMO Arkası P.K   06105 Behiçbey/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 211 10 41 (76306)

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  ankarademiryolufabrikasi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Adı                                                  :  16 ADET LOKO GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BAKIM SEHPASI ALIMI

b) İhale Tarih/Saat                               :  06/12/2017

3 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

     Resmi Gazete Tarihi ve sayısı        :  29/11/2017 - 30249

4 - Düzeltilen Madde ve/veya

     Maddeler                                        :  İdari Şartname 7.2.3.1 maddesi çıkartılmıştır.

                                                               İdari Şartname Madde 3, İhale İlanı Madde 5: İhale tarihi 12/12/2017 olarak değiştirilmiştir.

10428/1-1


156 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü ihtiyacı 156 kalem mutfak malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve teknik şartname ile sair ihale evrakı, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.12.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10422/1-1


SULU ZİRAAT SAHALARINDA YONCA TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 9.840 da arazi yonca tohumu üretimi yapılmak üzere 5 (beş) yıllığına (2018-2022 üretim sezonu) 2 (iki) parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 12/12/2017 Salı günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 19/12/2017 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. PARTİ YONCA KİRAYA VERİLECEK PARSELLER LİSTESİ

 

MEVKİİ

PARSEL NO

ALAN (Da.)

MUHAMMEN BEDEL (TL/da.)

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%5) (TL)

Saraççeşme

294-2

492

400

  196.800

  98.400

Saraççeşme

294-4

492

400

  196.800

Saraççeşme

295-1

492

400

  196.800

Saraççeşme

295-3

492

400

  196.800

Saraççeşme

296-2

492

400

  196.800

Saraççeşme

296-4

492

400

  196.800

Saraççeşme

297-2

492

400

  196.800

Saraççeşme

297-4

492

400

  196.800

Saraççeşme

298-1

492

400

  196.800

Saraççeşme

298-5

492

400

  196.800

TOPLAM

4920

400

1.968.000

 

NOT: Saraççeşme bölgesindeki 1. Parti ye izolasyon sebebiyle Gözlü-1 çeşidi yonca tohumu ekilecektir.

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2. PARTİ YONCA KİRAYA VERİLECEK PARSELLER LİSTESİ

 

MEVKİİ

PARSEL NO

ALAN (Da.)

MUHAMMEN BEDEL (TL/da.)

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (%5) (TL)

Gürgürbaba

221-1

492

400

196.800

  98.400

Gürgürbaba

221-2

492

400

196.800

Gürgürbaba

221-3

492

400

196.800

Gürgürbaba

221-4

492

400

196.800

Gürgürbaba

221-5

492

400

196.800

Gürgürbaba

217-4

492

400

196.800

Gürgürbaba

217-5

492

400

196.800

Gürgürbaba

217-7

492

400

196.800

Gürgürbaba

217-8

492

400

196.800

Gürgürbaba

217-10

492

400

196.800

TOPLAM

4920

400

1.968.000

GENEL TOPLAM

9.840

400

3.936.000

196.800

 

4 - Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’in T.Halk Bankası Kurumsal Şb. TR300001200945200013000060 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 12/12/2017 tarih, saat 14:30’a kadar teslim edilecektir.

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 417 78 39

10401/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir İli Gönen Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda unsurları yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

Niteliği

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminatı

Malkoç

553

164

1.186,00

Arsa

2.500.000,00 - TL

75.000,00 - TL

 

2 - İhale 14.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’te Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge / makbuz,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,

d - Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e - Noter tasdikli imza sirküsü,

f - Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

g - Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge,

4 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 500,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - İhaleye girecekler gerekli evrakları 13.12.2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10397/1-1


TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

Tekkeköy Belediye Başkanlığından:

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde sanayi alanına ait taşınmaz (TAKS=0.60, E.=1.50, Yükseklik üretim teknolojisinin öngördüğü şekilde serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 2078 ada 2 parsel nolu 3.945.71 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmaz (arsanın) Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 12.12.2017 Salı günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 1.972.855,00 - TL. (Birmilyon Dokuzyüzyetmişikibin sekizyüzellibeş Türk Lirası) olup, %3 geçici teminatı 59.200.00- TL. (Ellidokuzbin İkiYüz Türk Lirası)’dır.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak )

B) Tebligat için adres göstermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

C) Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 12.12.2017 Salı günü saat 10:00’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10263/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Metal İşleri İşçiliği Hizmetleri Alımı işi

2017/616211

2017-2171

19.12.2017-14:00

730 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

10392/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Medical and IT Equipment, Furniture and Consumables for Mental Health Centers

Ankara / Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/07

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union IPA/2016/378-641.

5. Contracting authority

Republic of Turkey Ministry of Health, DG Public Health, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots) and warranty (all lots) of medical and IT equipment, furniture and consumables for 10 Community Mental Health Centers.

7. Indicative number and titles of Lots

The contract is divided into 4 lots:

LOT 1: IT Equipment

LOT 2: Medical Equipment

LOT 3: Furniture

LOT 4: Consumables

8. Intended timing of publication of the contract notice

January 2018

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the European Union.

 

Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for further information should be sent at this stage.

10452/1-1