22 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30248

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


2 KISIM 17 KALEM MUHTELİF SPOR MALZEMESİ VE MÜZİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


7 ADET OTO ÖRNEKLEYİCİ VE 1 ADET OTOMATİK SEYRELTME ÜNİTELİ OTO ÖRNEKLEYİCİSİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET CBCT BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 2.000 kg Baskılı Şampiyon Ekmek Poşeti, 3.000 kg Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 2.000 kg Baskılı Kepekli Roll Ekmek Poşeti, 3.000 kg Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti ve 3.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.12.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.12.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : (0312) 397 33 65 – 66      Faks : (0312) 397 33 74 – 71

10195/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 07.12.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy – Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : (0312) 397 33 65 - 66      Faks : (0312) 397 33 74 - 71

10196/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/594077

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi      :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: İhsanlı istasyonu teslimi 50.000 m³ balast satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 14/12/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10128/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

X-Ray Difraktometre (XRD) Cihazı Mal Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2017/571299

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 312 201 20 53 – 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                                :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                  :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve

    sayısı (yayımlanmış ise)                              :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                                        :  Resmi Gazete - 10/11/2017

3 - Düzeltilen [maddeler ] şunlardır                 :

İdari Şartnamenin;

“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 01/12/2017 olarak,

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28/02/2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” olarak değiştirilmiştir.

10171/1-1


2 KISIM 17 KALEM MUHTELİF SPOR MALZEMESİ VE MÜZİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Elazığ Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyacı 2 kısım 17 kalem muhtelif spor malzemesi ve müzik sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan malzeme listesinde belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla ve ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve teknik şartname ile sair ihale evrakı, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

10176/1-1


3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem spor ölçüm cihazı ve portatif çanta amfi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İhtiyacı 3 Kalem Spor Ölçüm Cihazı ve Portatif Çanta Amfi Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

KISIM NO

MALZEMENİN ADI

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1

Boy uzunluğu ve kilo ölçer

135

140.-TL

El kavrama kuvveti ölçer

135

Telemetrik ölçüm ve antrenman sistemi (20 metre sürat koşusu, çeviklik ve dikey sıçrama)

135

2

Portatif çanta amfi

135

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10177/1-1


7 ADET OTO ÖRNEKLEYİCİ VE 1 ADET OTOMATİK SEYRELTME ÜNİTELİ OTO ÖRNEKLEYİCİSİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ihtiyacı 7 adet Oto Örnekleyici ve 1 adet Otomatik Seyreltme Üniteli Oto Örnekleyicisi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10178/1-1


TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/604749

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 863 1196 - 312 863 5213

c) Elektronik posta adresi                    :  www.caykur.gov.tr.

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres                        :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı-20.000 Ton Torbalı kuru Çay ve diğer malların Yükleme Boşaltma İstifleme İşleri

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Depoları- Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ ANKARA

c) Süresi                                              :  1 yıl

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ /ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  06.12.2017 Çarşamba günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.11- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama Ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü cad. 2 A Elmadağ/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 06.12.2017 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.]

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10185/1-1


TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/604623

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 863 1196 - 312 863 5213

c) Elektronik posta adresi       :  www.caykur.gov.tr.

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı-60.000 Ton Paketli çay ve diğer malların Yükleme Boşaltma İstifleme İşleri

b) Yapılacağı yer                    :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesi dahilinde Akyurt deposu - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

c) Süresi                                 :  1 yıl

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ /ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  05.12.2017 Salı günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.11- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taşımacılığı ve lojistik destek işleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05.12.2017 Salı günü saat 10.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.]

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10186/1-1


1 ADET CBCT BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

CBCT Bakım Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2017/588745

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi                 :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet CBCT Bakım Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti

b) Teslim yeri                                   :  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                              :  30.11.2017 Perşembe günü, saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30.11.2017 Perşembe günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10168/1-1


ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Araç

13 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 13 Adet Araç idari şartname ve belirlenen Teknik Özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme/pazarlık yapılmaksızın satın alınacaktır.

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00-TL karşılığında Kızılhaç Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Sistemler Yönetimi Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 13 Aralık 2017 saat: 12.00’a kadar Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Merkez Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 14 Aralık 2017 günü saat 14.00’da Kızılay Kızılhaç Hareketi İşbirlikleri Programı Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10172/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nin 1 (bir) yıl süre ile (hafta sonu, resmi tatil günleri hariç) her gün için verilecek 1 (bir) öğün “Sıcak Yemek” hizmeti alımı ile malzeme dahil, yemek nakil, dağıtım ve sonrası hizmetleri ve/veya işleri idari şartname ve teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No: 43 Kartal/İSTANBUL adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezinden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 14.12.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 14.12.2017 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10173/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                             :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1   60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası                :  356 275 1031/214 - 356 276 1156

2 - Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

 

MAHALLE

ADA

PARS.

NİTELİĞİ

KAT

B. BÖL. NO

MUHAMMEN BEDEL

OSMAN GAZİ

71

36

İŞYERİ

ZEMİN

51

400.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

İŞYERİ

1

95-96-97

430.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

100

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

101

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

122

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

127

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

128

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

1

129

37.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

DÜĞÜN SALONU

2

134

520.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

135

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

137

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

138

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

139

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

141

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

143

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

144

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

145

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

147

21.000,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

151

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

152

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

157

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

158

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

159

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

164

29.500,00 TL

OSMAN GAZİ

71

36

BÜRO

2

166

29.500,00 TL

CELAL

1180

  5

YAZIHANE VE E-2 BÜRO

ZEMİN

9

230.000,00 TL

CELAL

1180

  5

YAZIHANE VE E-3 BÜRO

ZEMİN

10

230.000,00 TL

CELAL

1180

  5

YAZIHANE VE E-5 BÜRO

ZEMİN

12

230.000,00 TL

CELAL

1180

  5

YAZIHANE VE E-8 BÜRO

ZEMİN

15

230.000,00 TL

CELAL

1180

  5

YAZIHANE VE E-9 BÜRO

ZEMİN

16

230.000,00 TL

 

3 - a) İhalenin Yapılacağı yer     :            Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                       :            14/12/2017 - 10.00

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;

- Kanuni ikametgâh

- İmza beyannamesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

- Tebligat Adres Beyanı

b) Tüzel Kişilikler

- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza sirküsü

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

- Tebligat Adres Beyanı

- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

6 - Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.

7 - Satışı yapılacak olan taşınmazlar 4 eşit taksitle ödenecek olup 1 taksiti peşin (kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleşme ile birlikte on beş gün (15) içerisinde) kalanı ise müteakip ayda başlayıp her ay ödemeli 3 (üç) ayda 3 (üç) eşit taksitler halinde alınacaktır. Müşteri 2886 sayılı kanunun 57’nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (İhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.

8 - İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11 - İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.

12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10161/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 07.12.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                       - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                  - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H. Max

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Mamak

İmrahor

51996/3

10.488,58

10.488,58

7.342.006,00

220.260,18

Serbest

1,00

KDKÇA

14.00

2

Mamak

İmrahor

51997/1

15.292,75

15.292,75

7.646.375,00

229.391,25

Serbest

1,00

KDKÇA

14.00

3

Mamak

İmrahor

51998/1

13.255,00

13.255,00

9.278.500,00

278.355,00

Serbest

1,00

KDKÇA

14.00

4

Mamak

İmrahor

52001/8

5.860,74

5.860,74

5.567.703,00

167.031,09

Serbest

1,00

KDKÇA

14.00

5

Pursaklar

Saray

98144/6

6.401,90

6.401,90

3.521.045,00

105.631,35

hmin: 12 Kat

1,40

Konut

14.00

6

Pursaklar

Saray

98149/3

6.398,77

6.398,77

3.519.323,50

105.579,71

hmin: 12 Kat

1,40

Konut

14.00

7

Pursaklar

Saray

98168/4

7.136,37

7.136,37

3.925.003,50

117.750,11

hmin: 12 Kat

1,40

Konut

14.00

8

Pursaklar

Saray

98332/6

5.424,26

5.424,26

2.983.343,00

89.500,29

hmin: 12 Kat

1,40

Konut

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

10094/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Konum

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Gürsu

Zafer

Arsa

220

7

10.772.64

Tam

1/1000 ölçekli şehir parkı bölgesi uygulama imar planında teknik altyapı ve tesis alanında kalmaktadır.

16.160.000.00

1.616.000.00

06.12.2017

14:00

2

Bursa

Nilüfer

Görükle/ Kurtuluş

Arsa

5723

1

2.835,16

Tam

1/1000 ölçekli Göçmen konutları Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanında kalmaktadır.

2.836.000,00

425.400,00

06.12.2017

15:30

 

Yukarıda özellikleri belirtilen 1. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No: 11/15 Osmangazi-Bursa) hizalarında belirtilen tarih ve saatte, 2. sıradaki taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında (aynı adres) gerçekleştirilecektir.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu

b) İkametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

h) 1. sırada özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak olup kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4 - 1. sıradaki taşınmazın satışı hariç diğer ihaleler için ortak girişim olarak teklif verilemez.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - İhale bilgilerini http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 221 13 00

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10117/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati                   :  04.12.2017 Pazartesi Günü – Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer                  :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                              :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                                  Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)         

5 - Şartname Bedeli                                :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması 

7 - Teklif mektuplarının en geç 04.12.2017 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih Saat

Parsel no

1

Başiskele /Kullar/Ovacık Mahallesi

0/7276

5.594,58

Ticaret Alanı

4.195.935,00 TL

125,878.05 TL

04.12.2017

10.00

2

Başiskele /Yeniköy/ Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Eğitim Tesis Alanı

2.274.825,00 TL

68.244,75 TL

04.12.2017

10.30

3

Başiskele /Yeniköy/ Yeniköy Merkez Mahallesi

733/1

389/5783 (Belediye Hissesi 389 m² olan satışa sunulmuştur.)

Kültürel Tesis Alanı

243.125,00 TL

7.293,75 TL

04.12.2017

11.00

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

10082/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

Devredilecek Hisse

Muhammen bedel

Geçici teminat

İhale saati

Kerim, Dede, Çeşme,

M29A11D2D

32416

1

16.957,04

441/844

447.500,00 TL

2.561.000,00 TL

76.830,00 TL

15:00

″″

M29A11D1C

32417

2

23.547,90

1479/2488

706.500,00 TL

″″

“

32421

2

12.278,70

659/1248

400.000,00 TL

″″

M29A11D4B

32422

1

19.692,54

1601/3132

508.000,00 TL

″″

“

32423

1

9.333,25

69/113

288.000,00 TL

″″

M29A11D1C

32424

2

8,965,32

577/936

211.000,00 TL

 

1 - Tapunun M29A11D2D pafta, 32416 ada, 1 nolu parselin 441/844 hissesini 447.500,00 TL muhammen bedel ve 104 adet daire, M29A11D1C pafta, 32417 ada, 2 nolu parselin 1479/2488 hissesini 706,500,00 TL muhammen bedel ve 135 adet daire, M29A11D1C pafta, 32421 ada, 2 parselin 659/1248 hissesini 400.000,00 TL muhammen bedel ve 69 adet daire, M29A11D4B pafta, 32422 ada,1 nolu parselin 1601/3132 hissesini 508.000,00 TL muhammen bedel ve 124 adet daire, M29A11D4B pafta, 32423 ada, 1 parselin 69/113 hissesini 288.000,00 TL muhammen bedel ve 48 adet daire, M29A11D1C pafta, 32424 ada, 2 parselin 577/936 hissesini 211.000,00 TL muhammen bedel ve 43 adet daire, K.D.V hariç ve 76.830,00 TL geçici teminatla toplamda 2.561.000,00 TL ve 523 adet daire vefa hakkı olarak şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 - İhale, 06/12/2017 tarih ve Çarşamba günü 15:00’de Karatay Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale dosyası şartnamesi ve diğer evrakları, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir.

İSTEKLİLERİN

1. Dilekçe, kanuni ikametgah olması tebligat için adres göstermesi,

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesini,

3. İstekliler şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,

4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

5 - 2013-2017 (2017 yılının 10. Ayına kadar) yıllarına ait (2017 den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belgeyi (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini veya fotokopisini),

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini,

7 - İstekliler adına vekalet en iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

8 - İşin adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu,

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilerin dilekçeyle beraber istenilen belgeleri 06/12/2017 Çarşamba günü saat: 12:30’ye kadar Encümen kalemine vermeleri şarttır.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10012/1-1