21 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30247

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_6.jpg


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.10.2017 tarihli toplantısında, Gümüşhane ili nüfusuna kayıtlı 10.02.1990 doğumlu Bilal oğlu Çağlar SELEN'in Bulgaristan’daki "Technical University, Varna"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5142 seri numaralı “Elektronik Mühendisliği” alanındaki Mezuniyet Geçici Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

10114/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.10.2016 tarihli toplantısında, Bursa ili nüfusuna kayıtlı 28.04.1986 doğumlu Feridun oğlu Resul ÇAVDARLI'nın Bulgaristan'daki ''Technical University, Sofia"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.02.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3651 seri numaralı ''Endüstri Mühendisliği" alanındaki Mezuniyet Geçici Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

10115/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince doçent alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

10166/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular profesör kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Yrd. Doç.

Nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

1

 

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanı almış olmak. Avrupa ve bölge çalışmaları ile dil politikaları alanında çalışmaları bulunmak.

Ekonometri

Ekonometri

 

1

Ekonometri doktora mezunu olmak. Doğrusal olmayan zaman serisi ve panel veri ekonometrisi alanında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir (Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı)

 

1

Kıraat Bilim dalında doktora yapmış olmak. Hafız olmak ve aşere-takrib eğitimi almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Vergi Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Vergi Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

10154/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Profesör

1

1

Bitki Besleme ve Toprak Kimyası üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Modern Felsefe Tarihi ve Kant üzerine çalışmaları olmak.

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

Toplumsal hareketler ve Ortadoğu üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Anorganik Kimya alanında doçentliğini almış olup vic-dioksim bileşikleri ve amin-boranlardan hidrojen eldesi üzerine çalışmaları olmak

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yardımcı Doçent

1

1

Fiziki Coğrafya alanında Doktora yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

Arap Dili ve Belagatı alanında Doktora yapmış olup Modern Arap Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Monolotik Nano LC sisteminde protein analizi üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

5

Medikal Görüntü İşleme alanında doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Yardımcı Doçent

1

3

Yer Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

1

3

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olup Nanofiber takviyeli tabakalı kompozit malzemelerin mekanik özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Felsefe Tarihi alanında Doktora yapmış olup Aristotales ve Kınalızade Ali'nin ahlak anlayışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

1

4

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Yardımcı Doçent

1

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olup akuakültür canlılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Doçent

1

1

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri (Materyal Geliştirme) alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Arıcılık

Yardımcı Doçent

1

5

Arı Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Yardımcı Doçent

1

3

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında Doktora yapmış olup yağ asitleri üzerine çalışmaları olmak.

10165/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/

Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Atatürk Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt.

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğt.

Profesör

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Alanında, Doçent Olmak. Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Konusunda Araştırma Yapmış Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak, Hidrobiyoloji Alanında Çalışmaları, Tatlı Su Balık Biyolojisi ve Genetiği İle İlgili Araştırmaları Bulunmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

Doktorasını Özel Eğitim (Öğrenme Güçlüğü) Alanında Yapmış Olmak. Doçentliğini Özel Eğitim Alanında Almış Olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

Farmasötik Teknoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Tablet Basım Kuvvetleri ve Sabit Doz Kombinasyon Tablet Üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

Simha-Somcynsky ve Pozitron (DBAR ve PALS) Tekniklerini kullanarak Polimerlerin İletkenliğinin serbest hacimle ilgili çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

19. ve 20. Yüzyıllar Irak, Musul-Kerkük ve Petrol Tarihi ile İstanbul ve Doğu Karadeniz Sosyal Tarihi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

Polarografi Yöntemi ile Organik Reaksiyon Mekanizması çalışmaları hakkında SCI indeksli dergilerde yayını olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Kısmi Diferansiyel Denklemlerdeki Dinamik geçişler ve çatallanmalar konusunda yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Yrd.Doç.

1

Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu, Dijital Kültür konusunda Doktora yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş.

İş Hukuku ve Sosyal Güv. Huk.

Profesör

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Doçent unvanı almış olmak; İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Yabancıların Çalışma İzinleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

İktisat Fakültesi

İngilizce İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Makro Ekonomi alanında Doçent unvanı almış olmak; Kalkınma ve İşgücü İktisadı alanında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Profesör

1

Din Sosyolojisi alanında Doçent olmak. İngilizce İlahiyat Programında ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

Türk-İslâm Sanatları Tarihi

Profesör

1

Türk ve İslam Sanatı alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Hadis

Profesör

1

Temel İslam Bilimleri/Hadis alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri/Hadis alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Profesör

1

Hibrit İletişim Araçları ve QR Kod Teknolojisi üzerine akademik çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

Medyada Kimlik Temsili ile Rus Dış Politikası üzerine akademik yayınları olmak; İngilizce ve Rusça bilmek.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Doçent

1

Kültürlerarası İletişim alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Doçent

1

İletişim ve Edebiyat alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Pazarlama

Profesör

1

Doçentliğini Pazarlama alanında yapmış olmak. Pazarlama alanında Almanca ve Türkçe yayın yapmış olmak. Özellikle Perakendecilikte Pazarlama, Satış Yönetimi ve Stratejik Pazarlama konularında en az üç yıllık Almanca ders verme tecrübesi olmak. Perakendecilikte Pazarlama, Marka, Fiyatlandırma konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davranış

Profesör

1

Örgütsel Davranış konularında İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yönetmiş olmak. Çalışma Değerleri konusunda Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim ve İç Denetim konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliğinde Doktorasını almış olmak. İstatiksel Kalite Kontrolü, Bulanık Küme Teorisi, Çok Kriterli Karar Verme, Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçenti olmak. Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doçent

1

“Siyasi Tarih”, “Siyaset Bilimi” veya “Siyasal Hayat ve Kurumlar” Bilim alanlarından birinden Doçent Unvanı almış olmak. Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Türkiye-Balkan İlişkileri, Osmanlı Diplomasi Tarihi, Diplomasi Tarihi vb. Alanlarda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. (Fransızca)

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanı almış olmak. Türk Siyasal Hayatında Din, Türkiye-AB İlişkilerinde Maneviyatsal Yaratıcılık, Afrika'da Yapısal Uyum Politikaları ve Cinsiyet alanlarında çalışma ve yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Halk Sağlığı Uzmanı olmak, Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Avrupa Ekokardiyografi Derneği tarafından düzenlenen "Erişkin Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi" yazılı sınavlarını geçmiş olmak, metabolik sendrom hastalarında atriyal elektromekanik disfonksiyon ve koroner yavaş akım hastalarında fragmente QRS ile ilgili SCI-Expanded dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, transplantasyon immunogenetiği alanında deneyim ve yayınları olmak, doku tiplendirme alanında yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahli Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar ve meningokok taşıyıcılığı sürveyansı konusunda çalışmaları ve yayını olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Dahli Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, kan bankacılığı konusunda eğitim sahibi olmak, kemik iliği nakli deneyimi olmak

10087/1-1