27 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30223

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_20.jpg


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dr. Güngör Özbek Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Güngör Özbek

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/10/2017 tarihinde kesinleşen 17/07/2017 tarih ve E: 2016/602, K: 2017/324 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dr. Güngör Özbek Orta Okulu ve Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesinde okuyan, okuyacak, okumuş akademik olarak başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere karşılıksız burs vererek, bilgili, kültürlü, görgülü, uygar, becerikli insanlar olarak yetişmeleri ve meslek sahibi olmaları için öğrenim, eğitim ve kültürel alanlardaki ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 210.000,00 TL (İki Yüz On Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Güngör Özbek, Candan Özbek, Levent Mercan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Milli Eğitim Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9262/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 13.06.2017 tarihli ve E. 2016/5376-K. 2017/1808 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) hakkında tesis edilmiş olan işlemler 21.08.2017 tarihli ve 20687 sayılı ile 20.10.2017 tarihli ve 25706 sayılı Makam Olurları ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9290/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 285 ada, 19 parsel üzerindeki 585898 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A. Ş.’ nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY (Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25.07.2017 tarihli ve E.2017/1230 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Halit EYİSOY hakkında tesis edilmiş olan işlemin yürütmesi 20.10.2017 tarihli ve 25384 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9290/2/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 18.08.2017 tarihli ve E.2017/2454 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan işlemin yürütmesi 13.10.2017 tarihli ve 24867 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9291/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 13 ada, 15 parsel üzerindeki 1014076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Kontrol Elemanı, Mimar Fatma Nur ABACI (Oda Sicil No: 26443) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 21.06.2017 tarihli ve E.2017/868 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fatma Nur ABACI hakkında tesis edilmiş olan işlemin yürütmesi 21.08.2017 tarihli ve 20703 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9291/2/1-1

—————

Iğdır İli, Merkez İlçesi, 2118 ada, 14 parsel üzerindeki 703969 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen ve “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca” işlem tesis edilen 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.07.2017 tarihli ve E.2016/3201-K.2017/2344 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16453 sayılı “Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması”  ile ilgili tesis edilmiş olan işlem 21.08.2017 tarihli ve 20499 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9291/3/1-1

—————

21.10.2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda “…Hakbay Yapı Denetim Ltd.Şti” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 24.10.2017 tarihli ve 25820 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9292/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 15 Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 09 Aralık 2017 Cumartesi günü tek oturumda yapılacaktır.

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih, sınav saatleri ve sınava ilişkin kurallar; 17 Kasım 2017 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar; 17 Kasım 2017 Cuma gününden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinden kendileri için düzenlenmiş olan fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi çıktısını almaları ve sınav günü nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yeri, günü, saati ve istenen belgelere ilişkin bilgiler Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 2017 Yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP48 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 300 aday arasında bulunmak. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü giriş sınavına alınacaktır.

2.4. 01.01.2017 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1’inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.)

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

2.6. Aday tarafından imzalanan Sınav Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Rehberlik ve Denetim Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

3. SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 27 Ekim 2017 Cuma günü ile 06 Kasım 2017 Pazartesi günü arasında saat 24.00’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr internet adresinden ya da e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesi ile 2017 KPSS sonuç belgesinin elektronik ortamda taranarak başvuru formuna eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.2. Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgelerin 13.11.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine (18:00’e) kadar “Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Kat 9 Altındağ/ANKARA” adresinde bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

3.3. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde başkanlığa iletilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

3.4. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3.5. Giriş sınavına katılanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup; sınavda aşağıda belirtilen her bir alandan 20'şer soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

- MALİYE VE EKONOMİ: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makroekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

- KAMU HUKUKU: Anayasa hukuku (Genel Esaslar, Temel Haklar ve Hürriyetler), İdare hukuku (Genel Esaslar, İdari yargı, idari teşkilat ve kamu personeli hukuku), Ceza hukuku (Genel Esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza muhakemesi hukuku (Genel Esaslar),

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku (Genel Esaslar), Borçlar hukuku (Genel Esaslar), Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri,

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi,

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 60 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı;

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur. Adayların, denetçi yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır.

5.5. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, 15 aday asıl olarak, 15 aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Denetçi yardımcılığı giriş sınavına ilişkin sınav soruları ve cevapları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr adresinde 11.12.2017 Pazartesi günü yayımlanacak olup, adayların sınava ilişkin itirazlarını bu tarihten itibaren 5 iş günü içinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığına iletmeleri halinde itirazlar sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

İlan olunur.

9321/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre;

Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) Kapsamında olan (Çıraklık Eğitimi Kapsamı) Alan/Dalların Ad Düzeltme ile Alan/Dal Değişikliği Listesidir.

EK-1

Alan Sıra No

Mevcut Alan ve Dal Adları

Düzeltilen Alan/Dal Adları ile Alan/Dal Değişikliği

1

TARIM

TARIM

Bahçe Bitkiler

Bahçe Bitkileri*

2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Veri Tabanı Programcılığı

Veritabanı Programcılığı*

3

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ*

4

GEMİ YAPIMI

GEMİ YAPIMI

Gemi Donatımı

Gemi Donatım*

5

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

Erkek Kuaförü

Erkek Kuaförlüğü*

Kadın Kuaförü

Kadın Kuaförlüğü*

6

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İç Mekan Teknik Ressamlığı

İç Mekân Teknik Ressamlığı*

Yapı Yalıtım

Yapı Yalıtımı*

7

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri

Bilgisayarlı Makine İmalatı*

8

Değirmen Makinaları İmalatı

(Makine Teknolojisi alanı altında alındı)

Değirmencilik *

9

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ*

10

ALANLA İLİŞİĞİ OLMAYAN DALLAR

ALANLA İLİŞİĞİ OLMAYAN DALLAR

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

Et ve Et Ürünleri İşleme*

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre; 30 uncu Mesleki Eğitim Kurulunda,

Anadolu Meslek Programı (AMP) ile Anadolu Teknik Programı (ATP) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dalları Listesidir.

Ek-2

Alan Sıra No

Dal Sıra No

Kapsamına Alınan Meslek Dalları Listesi

1

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

1

Değirmencilik**

 

(*) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi Alan/Dal adının değiştiği ve Alan/Dal değişikliği tarihi olacaktır.

(**) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır.

Mesleki Eğitim Kurulu 30 uncu Toplantısı Kararları

Toplantı No   :  30

Yer                :  MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih              :  20 Ekim 2017

Saat               :  15:00

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ’nin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararların 1 inci maddesi oy çokluğu ile diğer maddeler oy birliği ile alınmıştır.

 

KARARLAR

 

30/1

:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki meslek alan/dallarında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen işletmede mesleki eğitim, staj, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinde; bir program dâhilinde, usta öğretici gözetiminde ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması şartıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan işler ve iş yerlerinde mesleki eğitim alabilirler ve bu ortamlarda bulunabilirler.

Sorumlu kurum: MEB

30/2

:

Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) kapsamında olan (çıraklık eğitimi kapsamı) alan ve dal adlarında düzenleme yapılmasına, “Değirmen Makinaları İmalatı” dal adının “Değirmencilik” olarak değiştirilmesine ve  “ Değirmencilik” dalının “Makine Teknolojisi” alanı altına alınmasına, Ek-1.

Sorumlu kurum: MEB

30/3

:

“Makine Teknolojisi” alanı “Değirmencilik” dalının Anadolu Meslek Programı (AMP) ve Anadolu Teknik Programı (ATP) Kapsamına Alınmasına, Ek-2.

Sorumlu kurum: MEB

 

 

 

9293/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Kimya

Yrd. Doç.

3

1

Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Antikanser bileşiklerin sentez ve biyoaktiviteleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

2

İslami İlimler

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

4

1

İslam Felsefesinde Metafizik alanında ve İbn Rüşd hakkında çalışmaları olmak.

3

Diş Hekimliği

Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd. Doç.*

1

1

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlık yapmış olmak, Kök Hücre Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Mmp polimorfizmleri ile Diş Çürüğü arasındaki ilişki ile ilgili çalışmış olmak. Williams Sendromu ile ilgili araştırma yapmış olmak.

4

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olup sivil toplum kuruluşları kapsamında yönetim ve organizasyon, bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, stres ve performans değerleme konularında çalışmaları bulunmak.

5

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

1

1

İktisat Bölümü mezunu olup doktora derecesini İktisat Bölümünden almış olmak, teşvik politikalarının etkinliği, Türkiye’de bölgesel kalkınma sorunları ve kamu harcamaları konularında çalışmaları bulunmak.

6

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Doku Mühendisliği

Yrd. Doç.*

1

1

Fiziko Kimya alanında doktora yapmış olmak. Biouyumlu silika bazlı inorganik/organik kompozit nanoparçacık geliştirilmesi ve biyomedikal uygulamaları konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.

7

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomekanik

Yrd. Doç.*

1

1

Hesaplamalı biyomekanik alanında doktora yapmış olmak. MR destekli ultrasonik terapi sistemleri konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.

8

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Destekli Tasarım

Yrd. Doç.*

2

1

Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden doktarasını  tamamlamış olmak. Mikro sistemlerin ve mekanizmaların dinamik analizi ve  tasarımı konularında çalışmalara sahip olup bu çalışmaları uluslararası  ölçekli yayınlarla kanıtlayabiliyor olmak.

9

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç.*

1

1

Makina Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora eğitimi almış olmak.

Şekil Hafızalı Alaşımlar üzerine yayın ve çalışmalar yapmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Üretim ve Rezarvuar

Yrd. Doç.*

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.

11

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Romatoloji Hemşireliği ve Onkoloji Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

12

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

3

1

Yüksek lisans ve doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, - Hemşirelik eğitiminde hibrit simülasyon konusunda doktorasını yapmış olmak ve hemşirelik eğitiminde simülasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik ve Romatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak".

14

S.B.B.F.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

“Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak”

15

S.B.B.F.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

“Kent, toplumsal hareketler ve gençlik sosyolojisi konularında çalışmış olmak”.

16

S.B.B.F.

Türk İslam Arkeolojisi

Türk İslam Arkeolojisi

Doçent

1

1

“Mimar olmak ve arkeolojik alanların korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak”.

17

Su Ürünleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Amonyak ve Nitritin Balıklar üzerine Toksik Etkileri ve Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

18

Tıp

Dahili Tıp

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

“Palyatif bakım ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezi uygulamalarında deneyimli olmak"

19

Tıp

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

“İç hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak, Psiko Onkoloji ve Hepatosellüler Kanser konularında yayınlanmış çalışmaları olmak”.

20

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

“Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak”.

21

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

“Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak”.

22

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç

2

1

“Pediatrik hematoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği nakli merkez sorumlusu olmak için sertifikaya sahip olmak”.

23

Tıp

Dahili Tıp

Adli Tıp

Yrd. Doç.

2

1

“Adli genetik üzerine Ulusal veya Uluslararası dergilerde çalışması olmak”.

24

Tıp

Cerrahi Tıp

Genel Cerrahi

Yrd. Doç

3

1

Türk Cerrahi Derneği yeterlilik belgesi olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimi ve konuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayını olmak”.

25

Turizm

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.*

2

1

Turizm işletmeciliği alanında lisans ve doktora yapmış olmak. Turist rehberliği ruhsatnamesine ve seyahat acentaları enformasyon memurluğu belgesine sahip olmak. Bizans ikonları, sürdürülebilir turizm, sosyal turizm, kültürel miras, erişilebilir turizm konularında çalışma yapmış olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

 

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır.  Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri Ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

9322/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Yardımcı Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi No: 88/2 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Banach Cebirleri, Dizi Uzaylarının Geometrik Özellikleri, Dinamik Sistemler ve Ergodik Teori konularında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Mekatronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Uçak ve Uzay Bilimleri, Malzeme Teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, haberleşme ve işaret işleme alanlarından doçentliğini almış olmak, kablosuz haberleşme fiziksel katman kanal ölçümü, modellemesi, alıcı-verici tasarımı ve istatistiksel işaret işleme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Sermaye Piyasaları, şirketlerin finansal araçları kullanımı ve bunların ihraçları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

İşletme Bölümü

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının performans modelleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doktorasını veya Sanatta Yeterliliğini plastik sanatlar alanında yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doktorasını film, drama alanında yapmış olmak. Türk Sineması, iletişim ve televizyon araştırmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak, eleştirel medya çalışmaları küreselleşme ve medya ve siber zorbalık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında Doktora yapmış olmak, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde en az altı yarıyıl ders vermiş olmak.

Doç. Dr.

1

9272/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 2 (iki) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.sbu.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1. Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formunun imzalı bilgisayar çıktısı,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. 3 adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş,

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

9. Hizmet Belgesi (Kamu görevlisi olanlar için)

● Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. (Selimiye Mh., Tıbbiye Cd., 34668, Üsküdar/İSTANBUL)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde duyurulur.

SINAV KONULARI

YAZILI SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV KONULARI

·  Anayasa Hukuku

·  Medeni Hukuk

·  Borçlar Hukuku

·  Ticaret Hukuku

·  Medeni Usul Hukuku

·  İcra ve İflas Hukuku

·  İdare Hukuku

·  İdari Yargılama Hukuku

·  Ceza Hukuku

·  Ceza Usul Hukuku

·  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·  Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

·  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

·  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

·  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

·  Genel yetenek ve genel kültürü,

·  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AH

2

8

SINAV TAKVİMİ

İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi

27.10.2017

Son Başvuru Tarihi

10.11.2017

Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

04.12.2017 Saat:14.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

11.12.2017 Saat 14.00

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.sbu.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

İlan edilen atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.

Atamadan Önce İstenecek Belgeler

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dört adet vesikalık fotoğraf,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

İlan Edilen Kadroya Atanma

1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler ilan edilen kadroya atanırlar.

2) Adayların ilan edilen kadroya atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükârda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İrtibat Telefonları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu

Telefon: (0 216) 346 36 36

İlan olunur.

9294/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.09.2017 - 204                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.09.2017 - 3868                                             SİVAS

Dosya No                     : 44.08.57/44.08.136/44.01.95

Malatya İli, Kültür Evanteri kapsamında daha önce tespiti yapılan, daha sonra Büyük Sanayi Alanı oluşturulması amacıyla müze müdürlüğünce yer incelemesinde Tümülüslere yönelik yeniden yapılan çalışmanın değerlendirilmesi ve Malatya İli Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 296 ada, 1 parsel, 299 ada, 1 parsel, 300 ada,1 parsel ve 301 ada, 2 parsel ile Kale ilçesi sınırları içerisinde 0 ada, 979 parsel nolu taşınmazlarda planlanan Büyük Sanayi Alanı projesine yönelik olarak Kurum görüşünün istendiği Malatya Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nin 17.08.2017 tarihli ve 2550 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2553 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2554 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu uzmanının 12.09.2017 tarihli ve 785 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda tespit edilen Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü I’in 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesi, sit fişinin onaylanması;

Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü I I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesi uygun olacağı;

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü ile Akçadağ İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 158 ada, 12 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü II’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü II I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Akçadağ İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III’ün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

Tümülüslerde bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına;

Malatya İlinde gerçekleştirilmesi planlanan Büyük Sanayi Alanı projesinin kararımız eki haritada sınırları gösterilen I. derece arkeolojik sit sınırlarına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmadan yapılabileceğine karar verildi.

 

9232/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.09.2017 - 204                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.09.2017 - 3876                                             SİVAS

Dosya No                     : 44.05.52

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Gedikağızı Mahallesi, imar planı çalışmaları kapsamında Malatya Müze Müdürlüğünce tespit edilen, Kurulumuzun 10.11.2016 tarihli ve 3151 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Hasan Kalası Höyüğü’nün nihai tescilinin yapılabilmesi için tespit ve tescil yönetmeliği gereğince hazırlanan belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 05.09.2017 tarihli ve 758 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Gedikağızı Mahallesi, özel mülkiyete ait tapunun 1973, 1975, 1976 ve 1978 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde tespit edilen Hasan Kalası Höyüğünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Hasan Kalası Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesi uygun olacağı karar verildi.

 

9233/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.09.2017 - 203                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.09.2017 - 3836                                             SİVAS

Dosya No                     : 60.00.765

Tokat İli, Merkez İlçesi, Karkıncık Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 142 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü ile özel mülkiyete ait tapunun 142 ada, 27 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın tamamında kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 30.05.2017 tarih ve 3645 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması isteminde bulunulan Örencik Yerleşimi’ne ilişkin hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 08.08.2017 tarihli ve 716 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Merkez İlçesi, Karkıncık Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 142 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü ile özel mülkiyete ait tapunun 142 ada, 27 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın tamamında tespit edilen Örencik Yerleşimi’nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Örencik Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine;

ER:3326037 sayılı IV grup arama ruhsat sahası ve ER:3358752 sayılı II (b) grup değerlendirme ruhsat sahası ile çakışmalı olan Örencik Yerleşimi sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

9234/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.09.2017 - 203                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.09.2017 - 3837                                             SİVAS

Dosya No                     : 60.00.770

Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızık Köyü, Maliye Hazinesine ait tapunun 101 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 30.05.2017 tarih ve 3644 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması isteminde bulunulan Delikli Taş Yerleşimi’ne ilişkin hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 08.08.2017 tarihli ve 717 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızık Köyü, Maliye Hazinesine ait tapunun 101 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Delikli Taş Yerleşimi’nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Delikli Taş Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

9235/1-1