25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30221

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Van 1. İş Mahkemesinin 2011/195 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içerisinde bulunan yine aynı Mahkemeye ait 2013/269 Esas ve 2014/260 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9204/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait Güventepe Mahallesi, Güzelyaka Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Çiğdemtepe Mahallesi, Şehit Kubilay Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Serhat (Güneşevler) Mahallesi, İvedik Mahallesi, Burç Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Macun Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Varlık Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Ergazi Mahallesi ve Demetevler 2. Etap Islah imar planı kapsamında kalan Mahalleler ve Belediyemiz sınırları içerisinde kalan diğer mahallelerde bulunan 2981 saylı Yasadan faydalanabilecek Gecekondu sahiplerinin muhtelif ada ve parsel üzerinde bulunan gecekonduları ile ilgili olarak 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kaldırılacak olan 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahiplilikleri koşullarını sağlamaları halinde taraflarına tapu işlemi yapılabileceği;

Bu itibarla Söz konusu mahallelerde bulunan ve 2981 sayılı Yasa kapsamında hak sahibi olup tapu almayan gecekondu sahiplerine 2981/3290/3366 sayılı Yasalara göre işlem tesis edilebilmesi için en kısa süre içerisinde Yenimahalle Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, Arsa Tahsis Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aksi taktirde 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı Yasalar çerçevesinde gerekli işlemleri yaptırmadıkları takdirde doğacak hak kayıplarından idaremizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyrulur.

9100/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

14.03.2017 tarihinde sahibi ve işleticisi Başkent Havacılık Balonculuk Eğitim Turizm Reklam İnşaat Taşıma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olan, Ultramagic N-355 tipi TC-BEA tescil işaretli sıcak hava balonu Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Çöplük Mevkii yakınlarına sert iniş yapmış ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

9221/1/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

14.03.2017 tarihinde sahibi ve işleticisi Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.Ş. olan, Lindstrand LBL-A450 tipi TC-BMF tescil işaretli sıcak hava balonu Nevşehir İli, Ürgüp İlçesinde sert iniş yapmış ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

9221/2/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

01.07.2016 tarihinde Balıkesir İli Sarımsaklı Beldesi’nde bulunan tanımsız toprak pistten kalkan Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterine kayıtlı, işletmecisi İzmir Delta Havacılık Kulübü olan TC-ABY tescil işaretli Bellanca T7-GCBC tipi uçak kalkışını müteakip boş araziye düşmüş ve ölümlü kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

9221/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7053

ŞİRKETLERİN;

• TİCARİ UNVANLARI            :  1) Türkiye Petrolleri A. O.

                                                         2) Amity Oil International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 Western/AUSTRALIA

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ      : 06.07.2017, 14.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER                 :  Kırklareli

• KAPSADIĞI İLÇELER            :  Lüleburgaz, Pınarhisar

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  1623 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/AOI-TPO/K/E19-d4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

41º32’06’’00’’’

27º33’00’’00’’’

b

41º30’00’’00’’’

27º33’00’’00’’’

c

41º30’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

d

41º32’06’’00’’’

27º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/AOI-TPO/K/E19-d4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9168/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7054

ŞİRKETLERİN;

• TİCARİ UNVANLARI            :  1) Türkiye Petrolleri A. O.

                                                         2) Amity Oil International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 Western/AUSTRALIA

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ      :  06.07.2017, 14.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER                 :  Kırklareli

• KAPSADIĞI İLÇELER            :  Lüleburgaz

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  2791 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/AOI-TPO/K/E18-c3-2

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

41º32’06’’00’’’

27º30’00’’00’’’

b

41º30’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

c

41º30’00’’00’’’

27º24’50’’40’’’

d

41º32’06’’00’’’

27º24’50’’40’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/AOI-TPO/K/E18-c3-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 8 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9169/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.10.2017   Karar No: 7055

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                    :  Türkiye Petrolleri A. O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ                :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ             :  09.06.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                        :  Batman

• KAPSADIĞI İLÇE                   :  Beşiri

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  4881 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/TPO/K/M47-a4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

37º50’56’’10’’’

41º36’07’’00’’’

b

37º48’00’’00’’’

41º36’07’’00’’’

c

37º48’00’’00’’’

41º30’00’’00’’’

d

37º50’56’’10’’’

41º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O., mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A. O.’ya 09.06.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “ruhsatın verilişinden itibaren işletme müracaat alanında arama ruhsatından gelmeyen 1688 hektarlık alanda iki yıl içerisinde bir kuyu açılması aksi halde bu alanın terk edilmesi” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TPO/K/M47-a4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 15 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9170/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7052

ŞİRKETLERİN;

• TİCARİ UNVANLARI            :  1) Türkiye Petrolleri A. O.

                                                         2) Amity Oil International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 Western/AUSTRALIA

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA

                                                         2) İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ      :  06.07.2017, 14.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER                 :  Kırklareli, Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇELER            :  Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Çorlu, Saray

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  10.560 hektar

• PAFTA NUMARASI               :  ARİ/AOI-TPO/K/F19-a1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

41º30’00’’00’’’

27º37’30’’00’’’

b

41º24’32’’40’’’

27º37’30’’00’’’

c

41º24’32’’40’’’

27º30’00’’00’’’

d

41º30’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/AOI-TPO/K/F19-a1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9171/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y.DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

Matematiksel Fizik

1

-

-

Fizik

Yüksek Enerji Fiziği (Kuramsal Yüksek Enerji Fiziği)

1

-

-

Kimya

Organik Kimya

-

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği

-

-

1

İnşaat Mühendisliği

Hidrometeoroloji ve İklim Değişikliği

1

-

-

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

1

-

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık Yapıları ve Malzemeleri, İleri Malzemelerin Çok Ölçekli Modellenmesi

-

1

-

Gıda Mühendisliği

Gıda Mikrobiyolojisi

-

1

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Mimari ve Kentsel Tasarım; Mekansal ve Kentsel Kuram

-

-

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ürün Etkileşimi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

1

-

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

Makro İktisat: Büyüme ve Kantitatif Metodlar

1

-

-

İktisat

İktisadi Düşünceler Tarihi: Makro Perspektif

-

-

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

-

1

-

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mikro ve Nanoteknoloji

 

1

-

-

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

 

-

-

1

Yerleşim Arkeolojisi

 

-

1

-

9121/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 25.10.2017

Bitiş Tarihi           : 08.11.2017

 

Birim

Bölüm

Abd.

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Profesör

1

1

Biyoarkeoloji ve Zooarkeoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doçent

1

1

Türkistan tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Standart Model Ötesi modellerde nadir mezon ve baryon bozunumu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Yarı iletken aygıtların elektrik ile dielektrik karakteristiklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Grafen tabanlı sensörlerle, ilaç ve amanoyak gazı tayini konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Profesör

1

1

Genelleştirilmiş sıralı topolojik uzaylar konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

A-harmonikli denklemlerin karşılaştırma sonuçları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Profesör

1

1

Çoklu ortamlarda bilişsel yüklenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmen eğitimi ve öğretmenlik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Test eşitlemede düzgünleştirme metotları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Keman ve Şan eğitiminde deneyimli olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Çevre ve biyoloji eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Aile katılımı ile çocuk oyun ve oyuncak konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Okul öncesinde problem çözme ve sosyal beceri konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Makro iktisat ve küçük açık ekonomi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Devlet Muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Örgüt zekâsı ve yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Yapay sinir ağı ve veri zarflama analizi konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

Örgüt kültürü, kimliği ve verimliliği konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Endüstriyel ahşap yapı elemanı tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Şehir planlama eğitiminde temel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Konuşma Tanıma ve Görüntü Tanıma konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Dinamik ve çok kriterli tesis düzenlemesi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Geoteknik belirsizlikler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Metal eklemeli imalat ve şekilli metal yığma teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Yardımcı Doçent

3

1

Balık biyolojisi ve Rotifer'lerin kas yapısıyla ilgili çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Antrenman bilimi ve eğitsel oyunlar alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Profesör

1

1

Sporda Psikososyal alanlar konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Bulanık kümelerle dilsel özetleme ve enerji politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanoakışkanların ısıl uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sulak alanlar ve yeraltı suyu kirliliği konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Ferritik süper alaşımların sürtünme kaynağı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Patlama kaynağı yöntemi ile kompozit levha üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Kaynak hızı ve patlama kaynağı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz metal çeliklerin ısıl işlemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Endokrin cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Üveitler ve göz onkolojisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Gestasyonel diyabet prevalansı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Hastalıkları (Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı)

Doçent

1

1

Çocuklarda anjiroödem konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Romatoloji Bilim Dalı)

Profesör

1

1

Antimikrobiyal peptitler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Tıp fakültelerinde en az 5 (beş) yıl İngilizce radyoloji dersi vermiş olmak ve meme görüntüleme ve biyopsisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tıp fakültelerinde en az 5 (beş) yıl İngilizce tıbbi biyoloji dersi vermiş olmak ve moleküler Üroonkoloji konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Konaklama işletmelerinde nepotizm ve duygusal emek konularında çalışmaları olmak.

9253/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.17/326

Toplantı Tarihi ve No    : 15.08.2017 - 232                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.08.2017 - 6402                                             İZMİR

 

 

9162/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 28.09.2017 - 184                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.09.2017 - 2838                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Şahmuratlı Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 1155 parseldeki “apsisli yapı” nın kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 1155 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\1.jpg

9223/1-1