24 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30220

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların; “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- T.C. Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD

Profesör

1

Titanyum alaşımlı implantların genotoksisitesi üzerine çalışmaları olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Teknoloji ABD

Profesör

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Doktorasını Farmasötik Teknolojide yapmış olmak

Analitik Kimya ABD

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden almış olmak. Kemometrik ilaç analizleri konusunda çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Mezhepleri Tarihi ABD

Doçent

2

Felsefe Tarihi ABD

Profesör

1

Türk Din Musikisi ABD

Yrd. Doç.

1

Arap Dili ve Belagatı ABD

Yrd. Doç.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kimya Mühendisliği ABD

Yrd. Doç.

1

Optoelektronik polimerlerin tasarım ve simülasyonu konusunda çalışmaları olmak

Elektrik ABD

Profesör

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak

Jeofizik Mühendisliği ABD

Profesör

1

Mühendislik Sismolojisi konusunda doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik ABD

Yrd. Doç.

1

Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Hizmet ABD

Profesör

2

Sosyal Hizmet alanında doçent unvanı almış, Yaşlılık çalışmaları, adli uygulamalar, kadın refahı alanında ve ekolojik sosyal hizmet konularında çalışmaları olmak

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Yrd. Doç.

1

Anayasa Hukuku alanı için alınacaktır

Hukuk Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

Devletler Özel Hukuku alanı için alınacaktır

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Sağlık Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Çocuk Acil Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Acil uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji uzmanı olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

Radyoloji ABD

Doçent

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Profesör

1

Genel Cerrahi ABD

Doçent

1

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD

Doçent

1

Kafa Tabanı Cerrahisi konusunda çalışmaları ve yurtdışı tecrübesi olmak

Üroloji ABD

Profesör

1

Çocuk Ürolojisi yan dal belgesine sahip ve aynı alanda yurtdışı tecrübesi olmak

Anatomi ABD

Profesör

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak, merkezi sinir sistemi anatomisinde çalışmaları olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Parazitoloji uzmanı olup, Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak

Halk Sağlığı ABD

Profesör

1

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Hematoloji Bilim Dalı için alınacaktır

Nöroloji ABD

Doçent

1

Akut inme tedavisi konusunda yurtdışı tecrübesi ve nörovasküler ultrasonografi konusunda tecrübesi olmak

Spor Hekimliği ABD

Yrd. Doç.

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri ABD

Profesör

1

Kesme Çiçek Yetiştirme ve Islahı konusunda çalışmaları olmak

Peyzaj Mimarlığı ABD

Profesör

1

Kentsel Çevre Yenileme, Kentsel Biyoçeşitlilik, Kentsel Dönüşüm Alanlarının Yenilenmesi konusunda çalışmaları olmak

Peyzaj Mimarlığı ABD

Profesör

1

Peyzaj Mühendisliği, Yağmur Suyu Denetimi, Peyzaj Uygulama Tekniği konusunda çalışmaları olmak

Su Ürünleri ABD

Doçent

1

Su Ürünlerinde DNA Barkodlama ve Çevresel DNA alanında çalışmaları olmak

Süt Teknolojisi ABD

Profesör

1

Doktorasını Süt Teknolojisi alanında yapmış olmak

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

Doçent

1

Doktora çalışmasını ve diğer bilimsel faaliyetlerini Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetimi konusunda yapmış olmak

Fitopatoloji ABD

Profesör

1

Moleküler Bitki Mikolojisi konusunda çalışmaları olmak

Su Ürünleri ABD

Profesör

1

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sediment Etkileşimi alanında çalışmaları olmak

9128/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/ Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 24 Ekim - 7 Kasım 2017

 

Birim

Bölüm/Prog./

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Turizm, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarında Lisans/ Lisansüstü eğitim almış olmak; yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun turizm alanında İngilizce makale/bildiri yazmış olmak, turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Turizm, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarında Lisans/ Lisansüstü eğitim almış olmak; yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun veya ÜDS/ KPDS/YDS sınavından 80 ve üzeri puan almış olmak ve tercihen ikinci bir yabancı dile hakim olmak, turizm alanında İngilizce makale/ bildiri yazmış olmak, turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1*

Endokrinoloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1**

İç Hastalıkları Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1**

Perinatoloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr.

1*

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

 

** Türkçe Tıp

* İngilizce Tıp

9172/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince yapılan görüşmelerde, Ankara İli, Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.10.2017 tarih ve 1115 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 24.10.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi No: 2 ALTINDAĞ/ANKARA

2

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi No: 3 ALTINDAĞ/ANKARA

3

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi No: 4 ALTINDAĞ/ANKARA

4

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi İznik Sokak No: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

5

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sarıköy Sokak No: 18 ALTINDAĞ/ANKARA

6

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sarıköy Sokak No: 20 ALTINDAĞ/ANKARA

7

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi Sarıköy Sokak No: 22 ALTINDAĞ/ANKARA

8

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. Sokak No: 30 ALTINDAĞ/ANKARA

9

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. Sokak No: 22 ALTINDAĞ/ANKARA

10

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 609. Sokak No: 18 ALTINDAĞ/ANKARA

9174/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_35.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_39.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_43.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_44.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_45.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_46.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_47.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_48.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_49.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_50.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_51.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_52.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_53.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_54.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_55.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_56.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_57.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_58.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_59.jpg