23 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30219

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Doçent

1

1

Almanca'nın yabancı dil olarak öğretiminde şiirin işlevi konusunda çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

9157/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  23.10.2017

SON BAŞVURU TARİHİ       :  06.11.2017

Sınav Programı: 09.11.2017      Tarih: 09.11.2017      Saat: 10:00        Yer: İlgili Birimlerde

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM/BÖLÜM

PROFESÖR

YARDIMCI DOÇENT

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ

1

En Az Beş (5) Yıl Tıbbi Biyoloji Kadrosunda Çalışmış Olmak.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

Gliyal Timörlerde Genetik Etki Uzmanı Olarak Çalışmış Olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

ANESTEZİYOLOJİ ABD

1

GÖZ HASTALIKLARI ABD

1

Oveit ve Oküler Timörler Konusunda Çalışması Olmak.

RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD

1

İlgili Alanda Yandal Uzmanlığı Almış Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ)

1

Çocuk Endokrinolojisi Alanında Yandal Uzmanlığını Almış Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK NÖROLOJİ)

1

Çocuk Nörolojisi Alanında Yandal Uzmanlığını Almış Olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK NEFROLOJİ)

1

Çocuk Nefrolojisi Alanında Yandal Uzmanlığını Almış Olmak.

COCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK YOĞUN BAKIMI)

1

Çocuk Yoğun Bakımı Alanında Yandal Uzmanlığını Almış Olmak.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

Gliyal Timörlerde Genetik Etkiler Üzerine Çalışmış Olmak.

BİYOİSTATİSTİK

1

Tıbbi Biyoistatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İÇ HASTALIKLARI (HEMOTOLOJİ)

1

Hemotoloji Alanında Yandal Uzman Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRO MANYETİK ALAN VE MİKRO DALGA TEKNİĞİ

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

1

Urartu Medeniyeti Alanında Çaılışması Olmak.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

1

Klinik Psikolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

KLASİK ARKEOLOJİ

1

Doğuanadolu Demir Çağ Mezar Mimarisi Üzerine Çalışmış Olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK GENETİĞİ

1

Veteriner Faküktesi Mezunu Olmak ve Bal Arılarında Parazit Olarak Yaşayan Akar Genetiği Üzerine Çalışmış Olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

1

Eczacılık Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak

FARMASOTİK TEKNOLOJİ

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Biyofarmasotik ve Farmakokinetik Alanında Doktora Yapmış Olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA-TV

1

Film Tasarımı Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

SİNEMA-TV

1

Türk Sineması Alanında Doktora Yapmış Olmak

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

ORGANİK TARIM

1

Tarla Bitkileri Bölümünden Mezun Olmak ,Tahıllar ve Yemeklik Dövme Baklagiller Alanında Çalışmış Olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİ

1

İlgili alanda Uzmanlaşmış Olmak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİKOKİMYA

1

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

1

Hipotiroidi Üzerine Çalışmış Olmak.

9149/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasotik Toksikoloji

Farmasotik Toksikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Biyokimya

Klinik Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

DOÇ. DR.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimlei Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

9164/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 27.09.2017-203                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.09.2017-2857                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Merkez Gölbaşı Mahallesi, 153 ada 5 nolu parselde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/234 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, 22.09.2017 tarihli uzman raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/234 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Merkez Gölbaşı Mahallesi, 153 ada 5 nolu parselde yer alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiş olduğundan: “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine karar verildi.

9089/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

Toplantı Tarihi ve No    : 27.09.2017 –203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.09.2017 –2856                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Merkez Kale Mahallesi, 77 ada 1 nolu parselde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, 22.09.2017 tarihli uzman raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/232 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Merkez Kale Mahallesi, 77 ada 1 nolu parselde yer alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiş olduğundan: “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine karar verildi.

9090/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

9091_Sayfa_1

 

9091_Sayfa_2

9091/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

9092_Sayfa_1

 

9092_Sayfa_2

9092/1-1