20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden (TKGM):


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILAN 70 kVA’LIK YARDIMCI GÜÇ ÜNİTELERİNİN (APU) YEDEK MALZEME DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE REVİZYON İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ CİHAZ VE MAKİNE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:


ICP-MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK TAMİRİ VE KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ TESİSLER YAPTIRILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:


KABLOSUZ NETWORK ALT YAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


İLAN REKLAM MATERYALLERİ 10 YIL SÜREYLE İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAP-İŞLET DEVRET ÇERÇEVESİNDE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Darıca Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Balıkesir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden (TKGM):

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi

Ek Finansmanı (TKMP-EF)

Kredi No: 8541-TR

 

İLGİ BEYANI TALEBİ

 

İşin Adı:

TKMP-EF Proje Uygulama Birimi için Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı

(Finansal Yönetim ve Muhasebe Uzmanı)

Referans No: CS. AF.3 (a)

Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı için bir kredi almış olup, bu kredinin bir miktarının “TKMP-EF Proje Uygulama Birimi” için danışmanlık hizmetlerinin ödemelerinde kullanılmasını öngörmektedir.

Proje TKGM’nin mevcut yapısı ile yönetilmektedir. TKGM altındaki TKMP-EF Proje Uygulama Birimi bireysel danışman olarak çalışma deneyimi olan limitli sayıdaki anahtar profesyonel tarafından desteklenmektedir.

TKGM, İş Tanımı ve Seçim Kriterleri “www.tkgm.gov.tr” web adresinde “ihaleler” bölümdeki detaylı ilan metninde yer alan Finansal Yönetim ve Muhasebe Uzmanı pozisyonu için uygun danışmanları ilgilerini belirtecek şekilde CV’lerini göndermeye davet etmektedir. Danışman birer yıllık dönemler halinde en fazla üç yıl için istihdam edilecektir.

Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçimi ve İstihdamı Kılavuzunda (Ocak 2011 tarihinde Banka tarafından yayınlanmış ve Temmuz 2014 tarihinde revize edilmiştir.) belirtilen usuller doğrultusunda Bireysel Danışmanların Seçimi usulü ile seçilecektir.

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği CV’ler 15 Kasım 2017, saat 17.00’a kadar e-posta ya da elden aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir. TKGM yukarıda verilen tarihten sonra alınan başvuruları red etme hakkına sahiptir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

TKMP-EF Proje Ofisi

Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE

Tel        :  +90 312 413 64 24

Fax       :  +90 312 413 64 02

E-posta :  nerdogan@tkgm.gov.tr

9037/1-1


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILAN 70 kVA’LIK YARDIMCI GÜÇ ÜNİTELERİNİN (APU) YEDEK MALZEME DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE REVİZYON İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/521929

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi      :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  10 Adet 70 kVA’lık Yardımcı Güç Ünitelerinin (APU) Yedek Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve Revizyon işi

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 22/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9038/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ CİHAZ VE MAKİNE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/507751

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

     İnternet Adresi                      :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon ve Haberleşme Şefliklerinde Kullanılmak Üzere Demirbaş Cihaz ve Makine Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01/11/2017 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- ¨ bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8887/1-1


ICP-MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

ıcp-ms sistemi 1 adet 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/522039

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) 1. Kat Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Telefon ve faks numarası   :  0 258 296 3957 - 3953 - 0258 296 3957

c) Elektronik posta adresi       :  bap@pau.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ıcp-ms sistemi 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM)

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  PAÜ BAP Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Tarihi ve saati                     :  26.10.2017 Perşembe günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

Bu madde boş bırakılmıştır

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7 - İhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM)) Denizli de görülebilir ve 100.-TL bedelle (Bedeli PAU. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.10.2017 Perşembe günü saat 10.00’a kadar PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM) 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9116/1-1


ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK TAMİRİ VE KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Çeşitli Ebatlarda Lastik Tamiri ve Kaplama işi

2017/517169

2017-1876

06.11.2017 14:00

30 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9056/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                         :  İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı İşi

İhale Yöntemi         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi              :  720 gün (24 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11182

7

  6.558,00

23.822,91

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11184

10

13.416,00

43.530,19

             İhale kapsamında ada-parsel toplam m2

19.974,00

67.353,10

 

Tahmin Edilen Bedel                    :  107.513.903,44 TL. (KDV dahil)

                                                         (Yüzyedimilyonbeşyüzonüçbindokuzyüzüçlirakırkdörtkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                 :  3.225.417,10 TL

                                                         (Üçmilyonikiyüzyirmibeşbindörtyüzonyediliraonkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli            :  350,00- TL (Üçyüzellilira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres/Yer          :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                    :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                 :  Tarih: 09.11.2017 - Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi         :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi

(dış zarfların açılması) ve saati      :  Tarih: 09.11.2017 - Saat: 14:00

İhale salonu

(dış zarfların açılacağı yer) adresi :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                                :  Tarih: 16.11.2017 - Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9057/1-1


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ TESİSLER YAPTIRILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde yer alan 13.330,58 m2 yüzölçümlü 21540 Ada 2 Parsel ile 21540 Ada  1 Parselde Akvaryum Alanı dışında kalan 107.998,01 m2 alan için hazırlanan avan projeye göre, bu alanlarda bulunan kullanılmayan atıl vaziyetteki yapı/yapıların yıkımı, irtifak hakkı şartnamesi ile teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen hususlar ile ünite ve tesislerin çevre düzenlemesi de dahil yapımı, yapım süresi dâhil olmak üzere 30 (otuz) yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli) 2.490.000,00 TL + KDV’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 91.673.580,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedelinin toplamı olan 94.163.580,00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 2.824.907,50 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 02.11.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İrtifak Hakkı Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığına veya banka hesabına girdiğine dair makbuz veya Muhasebe işlem fişi,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İrtifak Hakkı Şartnamesi ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İrtifak Hakkı Şartnamesi ekinde yer alan teklif mektubu,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması yada yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge,

l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, tüzel kişinin mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesi,

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Toplam tahmini yatırım maliyet bedelini % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İşbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İş deneyim belgeleri

İstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/III grubu işler yapmış olunması kabul edilecektir.

İhale, irtifak hakkı şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

İhale konusu işin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere gördürülmesi, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, adlarına irtifak hakkı tesis edilip edilemeyeceğini önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 02.11.2017 Perşembe günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

8802/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut + işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 31.10.2017 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 19.556.934,14 TL. (ONDOKUZMİLYONBEŞYÜZELLİALTIBİNDOKUZYÜZOTUZDÖRT LİRAONDÖRTKURUŞ)

5 - İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir. GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI: 586.708,02 TL. (BEŞYÜZSEKSENALTIBİNYEDİYÜZ SEKİZLİRAİKİKURUŞ)

6 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:

6.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

6.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

6.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

6.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

7 - Teklifler 31/10/2017 Salı günü (ihale günü) saat 10:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

8801/1-1


KABLOSUZ NETWORK ALT YAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Kablosuz Network Alt Yapı Sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9095/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Batman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9096/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                            :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                             :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                      :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                                          :  226 8338574

e) e-mail adresi                                    :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı  :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2406

11

5.145,42

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                 :  08.11.2017

d) İhale saati                                 :  14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri   :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  08.11.2017

c) Son teklif verme saati (ihale saati)   :  14.00

6 - İşin tahmin edilen bedeli:

2386 ada 11 nolu parsel için 3.710.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Yediyüzonbin Türk Lirası) dır.

2406 ada 11 nolu parsel için 4.220.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon İkiyüzyirmibin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2017 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 08.11.2017 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8893/1-1


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, 27 Pafta 1202-1203-1204 Parsellerde kayıtlı Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik tesis olarak düzenlenmesi ve işletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm işletme belgeli (en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 15 yıl süreyle Esaslı Tadilat Yapımı Karşılığı İşletilmesine ait Kiralama işi 2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile (15) yıl müddetle kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisin ihalesi 01/11/2017 Çarşamba günü saat 15:00’te (TRT Saatine göre) Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 14 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu işin Muhammen bedeli (Esaslı tadilat bedeli ile yıllık muhammen kira bedeli) 3.008.047,18 (ÜçmilyonsekizbinkırkyediTLonsekizkrş.) TL, Geçici teminatı %3’ü olan 90.241,42 TL (DoksanbinikiyüzkırkbirTLkırkikikrş.) TL’dir.

4 - İhale ile ilgili dokümanlar hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, İhale için istenen belgeleri ve tekliflerini 01/11/2017 Çarşamba günü 14:00’e kadar (TRT Saatine göre) Belediyemiz Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, İletişim Bilgi Formu

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için gerekli tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e) Yasaya uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin % 10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir yasaya uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İsteklinin kesintisiz olarak en az 5 yıl otelcilik faaliyeti yürüttüğüne dair belge (Ticaret Odası, sanayi odası ve Meslek Odaları, Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belge) Ortak girişimlerde yalnızca bir ortağın bu belgeye sahip olması yeterlidir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslı ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhaleye katılacak isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair yasaklılık durum formu

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu

n) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

o) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

ö) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (k) ve (n) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

9020/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Sunucu ve Depolama Birimleri alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/526215

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0312 297 61 36-0312 297 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ön yeterlik konusu malın       

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Sunucu ve Depolama Birimleri              1 Sistem

                                                         a) Sunucu                      4 Adet

                                                         b) Depolama Ünitesi     2 Adet

                                                         c) IB Anahtar                2 Adet

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                              :  Yükleniciye siparişin tebliğinden 45 takvim günü içinde

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  15.11.2017 Çarşamba günü saat 15.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye yada TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 15.11.2017 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

9098/1-1


İLAN REKLAM MATERYALLERİ 10 YIL SÜREYLE İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE - 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya İli sınırlarında, Sakarya Büyükşehir Belediye’sinin görev yetki ve sorumluluk alanına giren; cadde, bulvar, sokak, meydan ve sair alanlarda özellikleri teknik şartnamede belirtilen; istekli tarafından yeni ilave edilecek 248 adet ve şehrin muhtelif yerlerinde mevcut 615 adet olmak üzere toplam 863 adet ilan ve reklam materyallerinin istekli tarafından 10 (On) yıl süreyle işletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilmesidir

Belediyemizce İstekliye teslim edilecek mevcut İlan ve Reklam Materyalleri;

a) 220 Adet Otobüs Durağı

b) 125 Adet CLP (Raket)

c) 255 Adet Billboard

d) 15 Adet Megalight

İhaleye konu İstekli tarafından ilave edilecek yeni İlan ve Reklam Materyalleri;

a) 75 Adet CLP (Raket)

b) 150 Adet Billboard

c) 5 Adet Megalight

d) 5 Adet Geri Dönüşüm ışıklı reklam vitrini

e) 5 Adet Afiş Değiştiricili CLP (Raket)

f) 5 Adet Afiş Değiştiricili Megalight

g) 2 Adet Çeşmeli Reklam Panosu

h) 1 Adet Kent Bilgi Sistemi

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale dokümanı, Kavaklar Caddesi, No: 7, Adapazarı / SAKARYA adresinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale şartnamesi 1.000,00 TL (bin Türk lirası) karşılığında, Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale 02.11.2017 tarihinde, saat 14.00’de, Kavaklar Caddesi No: 7 Adapazarı/SAKARYA adresinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile 10 yıllığına ihale edilecektir.

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Toplam 853 adet İlan ve Reklam materyallerinin tamamının işletmeciliğinin aylık tahmini kira bedeli:77.131.00 TL(yetmiş yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 925.572.00 TL(dokuz yüz yirmi beş bin beş yüz yetmiş iki Türk lirası)+KDV’dir.

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası)

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beş bin yedi yüz yirmi Türk lirası) % 3’ü olan 277.667,04 TL’dir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılmış tahsilat makbuzu, banka hesabına yatırılmış banka dekontu (TR 120001500158007293571443) veya ilgili Banka’nın Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu geçerlidir.

MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

Gerçek Kişiler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek Kişiler:

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Nüfus Kayıt Örneği.

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

d) İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

f) İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.

g) İş Ortaklığı olması halinde, her hâlükârda, idari şartnamenin madde 17’deki tüm şartları taşıyan ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.

h) Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.

i) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.

j) Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.

k) Bu iş ile ilgili olarak, nüfusu 975.000 kişiden az olmayan en az bir Büyükşehir Belediyesi’nden ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair belge (Bu işle ilgili noter tasdikli sözleşme) vermek zorundadır.

l) Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

m) İhaleye katılacak İsteklilerin ihaleden 2 gün önce saat: 17.00’e kadar teknik şartnameye uygun olarak ihaleye çıkartılan İstekli tarafından ilave edilecek yeni ilan ve reklam materyallerinden birer âdetini İdare tarafından uygun görülen alanda teslim saati belirtilmiş teslim belgesi ile teşhir edeceklerdir. Numune reklam panolarının teknik şartnameye uygunluğu, kalite ve estetik yönleri İdare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilecek, zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun örneklerini getiren iştirakçiler ihaleye girebileceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar numune reklam panosunu ibraz etmeyen iştirakçiler ihale dışı bırakılacaklardır.

n) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 5.000.000 TL olduğuna dair YMM, SMMM veya Vergi dairesi Tasdikli; Gelir Tablosu belgeleri sunacaklardır.

o) İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

p) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

Tüzel Kişiler:

a) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

e) İş Ortaklığı olması halinde, her hâlükârda, idari şartnamenin madde 17’deki tüm şartları taşıyan ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.

f) Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.

g) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.

i) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmış son güncel tasdikli örneği.

j) Bu iş ile ilgili olarak, nüfusu 975.000 kişiden az olmayan en az bir Büyükşehir Belediyesi’nden ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair belge (Bu işle ilgili noter tasdikli sözleşme) vermek zorundadır.

k) Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

l) İhaleye katılacak iştirakçiler ihaleden 2 gün önce saat 17.00’e kadar teknik şartnameye uygun olarak ihaleye çıkartılan İstekli tarafından ilave edilecek yeni ilan ve reklam materyallerinden birer âdetini İdare tarafından uygun görülen alanda teslim saati belirtilmiş teslim belgesi ile teşhir edeceklerdir. Numune reklam panolarının teknik şartnameye uygunluğu, kalite ve estetik yönleri İdare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilecek, zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun örneklerini getiren iştirakçiler ihaleye girebileceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar numune reklam panosunu ibraz etmeyen iştirakçiler ihale dışı bırakılacaklardır.

m) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 5.000.000 TL olduğuna dair YMM, SMMM veya Vergi Dairesi Tasdikli; Gelir Tablosu belgeleri sunacaklardır.

n) İlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

o) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

MADDE - 6 TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler tekliflerini 02.11.2017 Perşembe günü saati 13.00’e kadar Kavaklar Caddesi No: 7 Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğü’ne vermelidirler.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir

İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

9105/1-1


YAP-İŞLET DEVRET ÇERÇEVESİNDE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Darıca Belediyesinden:

T.C. Darıca Belediyesince, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerinde mesire alanı (Listede belirtilen yapılar ile birlikte) yapılarak kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü açık arttırma sureti ile 27 yıl süreyle (Yap-İşlet) çerçevesinde 31.10.2017 Salı günü Saat 10:00 da Kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İli                                         :  Kocaeli

İlçesi                                    :  Gebze

Mahallesi                             :  Mollafenari

Yüzölçümü                          :  428.900,00 m2

Mevkii                                 :  Çataldağ (Amenajman Planı 107, 108 ve 109 numaralı bölmeler içerisinde kalan taşınmaz)

Muhammen Bedel               :  6.782.784,32 TL. (Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

                                               (AltımilyonyediyüzseksenikibinyediyüzseksendörtTürklirası OtuzikiKuruş)

Geçici Teminat Tutarı          :  203.483,53 TL.

                                               (Muhammen Bedelin %3’üdür)

İhale Güvence Bedeli          :  203.483,53 TL.

                                               (Muhammen Bedelin %3’üdür)

Kesin Teminatı                    :  Muhammen bedel ve İhale Kira Bedelinin %6’sıdır.

İhale Tarihi                          :  31.10.2017 - Saati 10:00

Belediye Adresi                   :  Bağlarbaşı Mah. İstasyon Cad. No: 176 Darıca/KOCAELİ

Telefon ve Faks Numarası  :  Tel    : 444 74 41

                                               Fax   : 0 262 745 29 00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, 01/06/2017 tarih ve 41 sayılı Belediye Meclisi kararına istinaden;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması.

2 - Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin;

a) İnşaat süresi olan İlk 3 (üç) yılın Aylık kirasının tahmini muhammen bedelinin 10.000,00 TL.(Onbintürklirası+KDV),

b) Bina ve Tesis kira bedeli; aylık kirasının tahmini muhammen bedeli 15.000,00 TL. + KDV (Onbeşbintürklirası+KDV) olup, sözleşmenin imzalanmasından itibaren hesaplanacak (Yİ-ÜFE) artışı ile bulunacak miktar 4. Yıldan itibaren başlayıp 27.yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt içi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması.

3 - İlk 3 (üç) yıl içerisinde inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi halde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi, ödenen kiraların ve yatırılan teminatın İdaremize irat kaydedilmesi.

4 - Sözleşme süresi sonunda (27. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi.

5 - Taşınmaz üzerinde yapılacak mesire alanı (Listede belirtilen yapılar ile birlikte) inşa edilmek suretiyle idare tarafından verilecek uygulama projelerine uygun olarak Deprem yönetmeliğine uygun olması ve ilgili diğer yönetmelikler doğrultusunda belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tüm bedelleri yüklenicisince karşılanarak temin edilmesi, uygulama projesinin İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Darıca Belediyesi, ilgili belediye ve bu konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, inşaatın gerçekleştirilmesi, her türlü masrafın ve tüm finansmanın işin yüklenicisince sağlanması, Tüm tesislerin ve yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması.

6 - İşin süresinin inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması.

7 - Sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve tesisin (İşletmenin) tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların talep edilmemesi ve yapılan imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi, şartlarıyla söz konusu inşaat süresi dahil toplam 27 yıl süreyle Kiralama (Yap-İşlet) çerçevesinde kiralama ihalesine konulmuştur.

8 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Darıca Belediye başkanlığı Encümen salonunda, Bağlarbaşı Mah. İstasyon Cad. No: 176 Darıca/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

9 - İhale dokümanları mesai saatleri içerisinde, 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında Bağlarbaşı Mah. Ali Arıcan Cad. İlkbahar Sok. 1 Darıca, Kocaeli adresinde bulunan ek hizmet binasının 3. katında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

10 - İhale şartname satış bedeli: 500,00 TL. (beşyüz Türklirası)

(İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur)

IV - İhaleye katılabilmek için; İstekliler hazırlayacakları tekliflerini, 30.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar Darıca Belediyesi ek hizmet Binasının 3. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi.

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2017)yılına ait)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin noter tasdikli sureti,

e) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname

f) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi,

g) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak Banka Referans Mektubu, (muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) (teyit yazılı.) Banka referans mektubunun en fazla ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) Darıca Belediyesinden alınmış Borcu yoktur Belgesi

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge.

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördüm belgesi.

k) Darıca Belediye Başkanlığı veznesine veya banka hesabına yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Darıca Belediye Başkanlığı adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu, (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

l) Darıca Belediye Başkanlığı veznesine veya banka hesabına yatırılmış, İhale güvence bedeli makbuzu

m) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz

n) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, h, ı, i) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

o) Teklifi mektubu (İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanmış)

ö) En az 10 yıl süre ile Turizm tesisi veya dinlenme tesisleri veya açık alan eğlence tesisleri işletmiş olduğunu belgelemek

p) Tahliye Taahhütnamesi.

V - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir).

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Darıca Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binasının 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan gerçek kişi veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel        :  444 74 41- 0 262 745 39 90 - Dahili: 1318-1319

Faks     :  0 262 745 29 00

E-Mail  :  emlakistimlak@darica.bel.tr

İlan olunur.

9117/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve saati

Çakmak

21L-3a/3b

5809

3

  5.451,75 m²

Ticaret

(T-2 Yençok: 5.50)

1.400,00.-TL

  7.632.450,00.-TL

228.973,50.-TL

08.11.2017

Çarşamba günü,

saat 15.00

Beylerbeyi

N38c-13c/2d

881

7

  5.024,73 m²

Konut

(E:1.35 H: 24.50)

   950,00.-TL

  4.773.493,50.-TL

143.204,80.-TL

Aydınlar

21M-1b

5067

4

  2.631,51 m²

Ticaret

(E:1.00 Yençok: 10.50)

   950,00.-TL

  2.499.934,50.-TL

  74.998,03.-TL

Umut

N38c-19d/2a

5147

14

  2.946,48 m²

Konut

(E:1.80 Yençok:36.50)

1.100,00.-TL

  3.241.128,00.-TL

  97.233,84.-TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

5960

1

  4.687,44 m²

Konut

(E:2.30 Yençok:15 Kat)

3.000,00.-TL

14.062.320,00.-TL

421.870,00.-TL

15 Temmuz

N38c-17c/1c

5960

2

  4.687,44 m²

Konut

(E:2.30 Yençok:15 Kat)

3.000,00.-TL

14.062.320,00.-TL

421.870,00.-TL

Yamaçtepe

N38c-22a/1a

262

5

10.351,74 m²

Özel Eğitim

(E:1.20 Yençok:4 Kat)

1.200,00.-TL

12.422.088,00.-TL

372.662,64.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

8995/1-1


MÜBADELE İLANI

Balıkesir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış HEK’e ayrılan 49 (kırkdokuz) adet muhtelif cins, model ve markadaki taşıtların “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mübadeleye Kayıt Numarası                  :  2017/1

1 - İdarenin adresi                                  :  Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü - Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 106/2 Karesi/BALIKESİR

Tel No                                                    :  0(266) 243 81 00

Faks No                                                 :  0(266) 243 41 66

Elektronik Posta Adresi (Varsa)            :  ………….

2 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat, (Brifing Salonu) Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 106 Karesi/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                                     :  07/11/2017 tarihi   saat: 14:30

c) Mübadele usulü                                  :  Açık Artırma. İlk Teklifler Kapalı Zarf olarak verilecek ve Açık Artırım Usulü ise komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

d) Mübadele ile doğrudan ilgilenen kişi :  Cihat ŞAHİN, Hakan GÜN

3 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  HEK olarak değerlendirilmiş Ek-1’de belirtilen 2 Adet Minibüs, 7 Adet Kamyonet ( 6 Adet Panel Kombi 1 Adet Panel Kapalı kasa), 1 Adet Özel Amaçlı Kamyon (Çekici), 26 Adet Binek Taşıt, 13 Adet Motosiklet olmak üzere toplam, (49) Adet taşıt. Bu işe ait Şartname, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde ücretsiz görebilirler.

4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri:

Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

a) Alınacak malın özellikleri

MADDE 3 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

1 - (2) adet 2017 MODEL, FORD TOURNEO COURİER, 1.5 L TDCİ, 75 PS, TREND, EURO 5, 5 İLERİ MANUEL (Panel Kombi) BEYAZ RENK taşıt.

2 - Alınacak (4) adet 2017 MODEL, FORD TOURNEO CONNECT, 1.5 L TDCİ, 100 PS, DELUXE EURO 6, 5 İLERİ MANUEL (Panel Kombi) BEYAZ RENK taşıt.

3.1 - (4) adet 205/55/R16 91 H SNOWAYS 3, Lassa Marka son atı ayda üretilmiş oto lastiği

2 - (12) adet 2015/65/R16 98 V COMPETUS WİNTER, Lassa Marka son atı ayda üretilmiş oto lastiği

3 - (4) adet 235/65/R16 WİNTUS 2, Lassa Marka son atı ayda üretilmiş oto lastiği

4 - (40) adet 195/65/R 15 95 H SNOWAYS Lassa Marka son atı ayda üretilmiş oto lastiği

6 - Tahmin edilen bedel

Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 442.750,00 TL (KırkikibinyediyüzelliTL) , idaremize teslim edilecek malın tahmini bedeli 443.080,00-TL (DöryüzkırküçbinseksenTL) olarak belirlenmiştir

7 - Geçici teminat

Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 06/01/2018 olacaktır.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.

9 - Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında (13) adet Motosikleti Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi No: 106 Karesi Balıkesir adresinde diğer taşıtları ise Paşaalanı Mahallesi Kuvayi Milliye Polis Merkezi Amirliği Oto Parkı Karesi BALIKESİR adresinde görülebilir.

10 - Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

c) Şartname alındı makbuzu,

ç) Bu Şartnamede ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait (Taşıtlar) tahmini bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

g) Vekaleten mübadeleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, mübadeleye (ihaleye) katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, sunmaları zorunludur.

11 - Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, yatırıldığına dair makbuzun; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.

12 - Sözleşmesinin imzalanması

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

12.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken açık artırım sonucunda en son geçerli teklif üzerinden hesaplanacak tahmini bedel üzerinden her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme Notere Tescil ettirilecektir.

12.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

13 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

14 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez.

15 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

MÜBADELE EDİLECEK TAŞIT LİSTESİ EK-1

S. N.

Plaka No

Markası

Motor Hacmi

Cinsi

Model

Motor Gücü

KM

Hasar Durumu % Olarak

Açıklama

1

10.A.0012

F.T.CONNECT

1753

Panel (Combi)

2011

55 KW

-

40-75 Arası

Gayrı Faal-HEK

2

10.A.0015

RENAULT KANGOO

1461

Panel (Combi)

2005

47,7 KW

420723

40-75 Arası

Faal-HEK

3

10.A.0019

RENAULT MEGANE

1598

Binek (otomobil)

2004

84,5 KW

173301

40-75 Arası

Faal-HEK

4

10.A.0020

RENAULT MEGANE

1598

Binek

(otomobil)

2004

84,5 KW

368298

40-75 Arası

Faal-HEK

5

10.A.0033

F.TRANSİT

2402

Minibüs (10-17 k)

2004

66,1KW

-

40-75 Arası

Faal-HEK

6

10.A.0043

RENAULT KANGOO

1461

Panel (Combi)

2005

47,7KW

270742

40-75 Arası

Faal-HEK

7

10.A.0057

RENAULT 19

1598

Binek (otomobil)

1999

66 KW

526568

40-75 Arası

Faal-HEK

8

10.A.0061

RENAULT MEGANE

1598

Binek (otomobil)

2004

84,5 KW

297797

40-75 Arası

Faal-HEK

9

10.A.0077

FİAT ALBEA

1398

Binek (otomobil)

2011

57 KW

104247

40-75 Arası

Faal-HEK

10

10.A.0078

FİAT ALBEA

1398

Binek (otomobil)

2011

57 KW

138632

40-75 Arası

Faal-HEK

11

10.A.0079

RENAULT FLUENCE

1598

Binek (otomobil)

2011

81 KW

219540

40-75 Arası

Faal-HEK

12

10.A.0088

İVECO

2700

Kamyon (Vinç)

2002

62 KW

218040

40-75 Arası

Faal-HEK

13

10.A.0098

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,8 KW

-

40-75 Arası

Faal-HEK

14

10.A.0103

HONDA

240

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,7 KW

38911

40-75 Arası

Faal-HEK

15

10.A.0106

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,8 KW

-

40-75 Arası

Faal-HEK

16

10.A.0107

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,8 KW

37991

40-75 Arası

Faal-HEK

17

10.A.0118

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,7

-

40-75 Arası

Faal-HEK

18

10.A.0122

HYUNDAI ACCENT

1493

Binek (otomobil)

2005

60,2 KW

192226

40-75 Arası

Faal-HEK

19

10.A.0130

RENO-12

1397

Binek (otomobil)

1996

52,9 KW

64425

40-75 Arası

Faal-HEK

20

10.A.0136

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

16,1 KW

43122

40-75 Arası

Faal-HEK

21

10.A.0138

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2004

11,7 KW

57308

40-75 Arası

Faal-HEK

22

10.A.0143

RENAULT CLİO

1390

Binek (otomobil)

2009

52,9 KW

--

40-75 Arası

Gayrı Faal-HEK

23

10.A.0176

BMW

250

Motosiklet

(en az 601cc)

1995

10,2 KW

32104

40-75 Arası

Faal-HEK

24

10.A.0208

RENO-12

1397

Binek (otomobil)

1997

52,9KW

7825

40-75 Arası

Faal-HEK

25

10.A.0215

ŞAHİN

1372

Binek (otomobil)

1998

82 KW

74096

40-75 Arası

Faal-HEK

26

10.A.0223

RENAULT 19

1565

Binek (otomobil)

1998

58,8 KW

374346

40-75 Arası

Faal-HEK

27

10.A.0226

DOĞAN SLX

1581

Binek (otomobil)

1998

96 SAE

96124

40-75 Arası

Faal-HEK

28

10.A.0235

RENAULT 19

1397

Binek (otomobil)

1999

52,9KW

204333

40-75 Arası

Faal-HEK

29

10.A.0258

RENAULT 19

1598

Binek (otomobil)

2000

90 KW

752890

40-75 Arası

Faal-HEK

30

10.A.0267

RENAULT MEGANE

1598

Binek (otomobil)

2001

75 KW

248104

40-75 Arası

Faal-HEK

31

10.A.0287

ŞAHİN

1581

Binek (otomobil)

2001

79 KW

20036

40-75 Arası

Faal-HEK

32

10.A.0290

FİAT SCUDO

1997

Panel (K.K.K.)

2001

69 KW

141259

40-75 Arası

Faal-HEK

33

10.A.0294

BMW

1085

Motosiklet

(en az 601cc)

2001

90 PS

50925

40-75 Arası

Faal-HEK

34

10.A.0307

TOYOTA COROLLA

1598

Binek (otomobil)

2003

59,5 KW

493662

40-75 Arası

Faal-HEK

35

10.A.0308

F.TRANSİT

2402

Minibüs (10-17 k)

2003

88 KW

182356

40-75 Arası

Gayrı Faal-HEK

36

10.A.0319

TOYOTA COROLLA

1598

Binek (otomobil)

2005

80,8 KW

431756

40-75 Arası

Faal-HEK

37

10.A.0329

HONDA

647

Motosiklet

(en az 601cc)

2006

28,6 KW

69226

40-75 Arası

Faal-HEK

38

10.A.0362

F.T.CONNECT

1753

Panel (Combi)

2006

66,1 KW

321061

40-75 Arası

Faal-HEK

39

10.A.0378

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2007

16,1 KW

31307

40-75 Arası

Faal-HEK

40

10.A.0383

FİAT ALBEA

1368

Binek (otomobil)

2007

56,6

178903

40-75 Arası

Faal-HEK

41

10.A.0390

HONDA

180

Motosiklet

(en fazla 600cc)

1991

11 KW

30692

40-75 Arası

Faal-HEK

42

10.A.0404

HONDA

249

Motosiklet

(en fazla 600cc)

2006

16.1 KW

57000

40-75 Arası

Faal-HEK

43

10.A.0410

F.T.CONNECT

1753

Panel (Combi)

2007

66,1 KW

401115

40-75 Arası

Faal-HEK

44

10.A.0412

SKODA OCTAVİA

1593

Binek (otomobil)

2007

75 KW

222939

40-75 Arası

Faal-HEK

45

10.A.0435

F.T.CONNECT

1753

Panel (Combi)

2008

80,8 KW

367555

40-75 Arası

Faal-HEK

46

10.A.0440

HYUNDAI ERA

1598

Binek (otomobil)

2008

82,3 KW

343884

40-75 Arası

Faal-HEK

47

10.A.0444

FİAT PALİO

1248

Binek (otomobil)

2008

51,4 KW

232758

40-75 Arası

Faal-HEK

48

10.A.0469

RENAULT MEGANE

1598

Binek (otomobil)

2009

82 KW

436664

40-75 Arası

Faal-HEK

49

10.A.0486

RENAULT MEGANE

1598

Binek (otomobil)

2009

82 KW

278826

40-75 Arası

Faal-HEK

9011/1-1