14 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30210

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

BELSAN İmar İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Gaziantep Onbirinci ve İskenderun Birinci Noterlikleri 10.12.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

GAZİANTEP ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.603.951,70 TL

2

İSKENDERUN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.479.253,45 TL

8923/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL.

MALİKİ

ENC. TARİH/SAYI.

CEZA MİK. (TL)

ADRES

42847/3

Beraat Tekstil İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

17.08.2017/845

820.63 TL

Macun Mah. 187. Cad No: 54/10 Yenimahalle/ ANKARA

8884/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Demetgül Mahallesi 15975 ada 1 ve 2 parseller doğusunda kalan Otopark Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8883/1-1

—————

Çarşı Mahallesi 8039 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8882/1-1


Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından:

TOPLANTI TUTANAĞI

Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması için jüri toplantısı projelerin sergilendiği Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Asli Jüri Üyeleri; Feride ÖNAL (Jüri Başkanı), Güven ŞENER, Zeki ŞERİFOĞLU, Erce FUNDA, Osman TAŞSETEN, Yedek Jüri Üyeleri; Esra AKBALIK, İlhan İNEL, Şeniz ÖZARSLAN, Danışman Jüri üyeleri Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT, M. Hilmi İŞSEVER, V.Berkay ÇAKIR, Gökhan TANRIÖVER ve İbrahim Özbay’ın katılımı ile 14.09.2017 Perşembe günü saat 10:00’da başlamıştır.

Jüri başkanı Sayın Feride ÖNAL’ın açılış konuşmasından sonra değerlendirme çalışmaları için toplanan tüm üyeler yarışmaya katılan projeleri daha önce görmedikleri ve tanımadıklarını beyan ederek çalışmaya başlamışlardır.

Raportörlük tutanağı jüri üyelerine okunarak proje teslimi ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilendirmeye göre, Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması raportörlüğüne teslim edilen 84 (Seksen Dört) proje ile ilgili raportörlüğün tespitleri aktarılmıştır. Raportörlük, elden teslim edilen ve kargo ile gelen projelerin şartnamede belirtilen süreler içinde idareye ulaşmış olduğunu ancak bazı kargo firmalarının kargo teslim makbuzlarında saat belirtmemeleri gibi teknik nedenlerden dolayı teslim saatleri konusunda belirsizlik olduğunu ve bazı projelerin ambalajından CD/DVD çıkmadığını belirtmiştir. Ayrıca kargo ile gelen maketler açıldığında bazılarının hasar görmüş olduğunu belirtmiştir. 36 ve 76 numaralı projelerin maket teslimlerinin yapılmadığı bilgisi jüri üyelerine iletilmiştir.

Jüri projelerin şartnamede yazılan süre içinde teslim edilmiş ve idareye ulaşmış olduğunu göz önüne alarak ve CD/DVD eksikliğinin yarışma dışı bırakma nedeni olmayacağı görüşüne vararak tümümün değerlendirmeye alınmasına karar vermiştir.

Bu tespit ve kararların ardından jüri üyeleri projeleri incelemek üzere Saat 10.30’da bireysel çalışmalarına başlamışlardır.

Jüri üyeleri bireysel değerlendirmelerini tamamlayarak ertesi devam etmek üzere saat 21.00 de çalışmalarına ara verdi.

15.09.2017 tarihi saat 08:50’de Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Fuaye alanında toplanan Asil ve yedek jüri üyeleri 1. Eleme için değerlendirme görüşmelerine başlamıştır.

1. ELEME

Jüri bu aşamada yarışma şartnamesinde vurgulanan beklentilerin temel düzeyde karşılanıp karşılanmadığını ve genel tasarım düzeyini değerlendirmiştir.

Bu eleme turunda;

1, 24, 54, 64, 73, 82, 84 numaralı projelerin oy birliği İle elenmesine karar vererek,

2 eleme turuna geçmiştir.

2. ELEME

Jüri üyeleri 2. Eleme için aşağıdaki değerlendirme kriterlerini belirlemiştir.

1. Kentsel kamusal alan oluşturma/ çoğaltma düzeyi

2. Yakın çevre ve topoğrafya ile ilişki

3. Kentsel ve mekânsal süreklilik, mekansal organizasyon

4. Erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve dolaşım

5. Şartnamede yer alan ihtiyaç programı gereksinimlerinin karşılanması

Bu eleme turunda;

  2 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

  3 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

  4 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

  5 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

  6 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

  7 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

  8 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

  9 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

10 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 2. Turda Elendi.

11 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

12 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

13 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

14 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

15 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

16 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

17 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

18 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

19 Numaralı Proje      4-1 (O. Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

20 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F. Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

21 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

22 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

23 Numaralı Proje      4-1 (G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu 3. Tura Geçti.

25 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F. Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

26 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

27 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

28 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, F. Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

29 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi

30 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

31 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

32 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

33 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

34 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

35 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

36 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

37 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

38 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

39 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

40 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

41 Numaralı Proje      3-2 (Z. Şerifoğlu, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

42 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

43 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

44 Numaralı Proje      4-1 (G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

45 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

46 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

47 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

48 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

49 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

50 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

51 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

52 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

53 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

55 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

56 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

57 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

58 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

59 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

60 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

61 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

62 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

63 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

65 Numaralı Proje      4-1 (G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

66 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

67 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

68 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

69 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

70 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

71 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

72 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

74 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

75 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti.

76 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

77 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

78 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

79 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 3. Tura Geçti

80 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

81 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

83 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 3. Tura Geçti.

Jüri üyeleri ertesi devam etmek üzere saat 23.00 de çalışmalarına ara verdi.

16.09.2017 tarihi saat 09:30 de toplanan Asil ve yedek jüri üyeleri değerlendirme çalışmalarına başlamıştır.

Yedek jüri üyesi Esra Akbalık sağlık problemleri sebebi ile görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

3. ELEME

Bu eleme turunda;

  2 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

  3 Numaralı Proje      4-1 (F. Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

  6 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

  7 Numaralı Proje      4-1 (G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

  8 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 4. Tura Geçti.

11 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

12 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

13 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

14 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 4. Tura Geçti.

15 Numaralı Proje      3-2 (E. Funda, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

16 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

17 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

18 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

22 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

23 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

26 Numaralı Proje      4-1 (Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

28 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

30 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

31 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

32 Numaralı Proje      3-2 (O.Taşseten,E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

33 Numaralı Proje      3-2 (O.Taşseten,F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

35 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 4. Tura Geçti.

37 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

38 Numaralı Proje      3-2 (O.Taşseten, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

39 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

42 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

43 Numaralı Proje      3-2 (O.Taşseten, E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

45 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

49 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

50 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

51 Numaralı Proje      3-2 (E.Funda, F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

52 Numaralı Proje      4-1 ( Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

55 Numaralı Proje      4-1 (O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

56 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

57 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

58 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

60 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

61 Numaralı Proje      4-1 (E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

62 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

68 Numaralı Proje      Oy Birliği İle 4. Tura Geçti.

69 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

70 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, O.Taşseten Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

71 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

75 Numaralı Proje      3-2 (Z.Şerifoğlu, E.Funda Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

77 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

79 Numaralı Proje      4-1 (F.Önal Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle 4. Tura Geçti.

81 Numaralı Proje      4-1 (G.Şener Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle elendi.

83 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, Z.Şerifoğlu Karşı Oyuyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

Juri üyeleri ertesi devam etmek üzere saat 20.00 de çalışmalarına ara verdi.

17.09.2017 tarihi saat 09:00 de toplanan Asil ve yedek jüri üyeleri çalışmalarına başlamıştır. Jüri üyeleri bu aşamada bireysel değerlendirme kararı vererek saat 12.00 de 4. Eleme için değerlendirmelere başlamıştır.

4. ELEME

Bu eleme turunda;

  8 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, E.Funda’nın karşı oylarıyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

32 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, Z.Şerifoğlu’nun karşı oylarıyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

35 Numaralı Proje      4-1 (Z.Şerifoğlu’nun karşı oyu ile) Oy Çokluğu İle Elendi.

38 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, Z.Şerifoğlu’nun karşı oylarıyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

43 Numaralı Proje      Proje Oy Birliği İle Elendi.

49 Numaralı Proje      3-2 (F.Önal, Z.Şerifoğlu’nun karşı oylarıyla) oy çokluğu ile elenmiştir.

51 Numaralı Proje      Proje 4-1 (G.Şenerin karşı oyu ile ) oy çokluğu ile elenmiştir.

55 Numaralı Proje      Proje 3-2 (G.Şener, E.Funda’nın karşı oylarıyla) Oy Çokluğu İle Elendi.

57 Numaralı Proje      4-1 (G.Şenerin karşı oyu ile ) oy çokluğu ile elenmiştir.

58 Numaralı Proje      3-2 (G.Şener, E.Funda’nın karşı oylarıyla) oy çokluğu ile elenmiştir.

69 Numaralı Proje      4-1 (G.Şenerin karşı oyu ile ) oy çokluğu ile elenmiştir.

75 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

79 Numaralı Proje      Oy Birliği İle Elendi.

3, 13, 14, 33, 39, 42, 68, 70 nolu projelerin oy birliği ile ödül ve mansiyon grubuna seçilmesine karar verildi.

MANSİYON VE ÖDÜL SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

18.09.2017 tarihi saat 09:00 de toplanan Asil ve yedek jüri üyeleri değerlendirme çalışmalarına başlamıştır.

Jüri üyeleri bu aşamada bir kez daha bireysel değerlendirme kararı verdi. Bireysel çalışmaların saat 12.00 de tamamlanmasından sonra toplu görüş değerlendirmeler ile son elemeye kalan 8 projenin ödül ve mansiyon değerlendirmeleri yapıldı.

Buna göre;

42 sıra numaralı proje 3-2 oy çokluğu ile (F.Önal, E, Funda nın karşı oyları ile) 1. ÖDÜL

14 sıra numaralı proje 3-2 oy çokluğu ile (F.Önal, E, Funda nın karşı oyları ile) 2. ÖDÜL

13 sıra numaralı proje 4-1 oy çokluğu ile (F.Önal, karşı oyu ile) 3.ÖDÜL

33 sıra numaralı proje 4-1 oy çokluğu ile (O. Taşseten) 1. MANSİYON

68 sıra numaralı projenin oybirliği ile 2. MANSİYON

70 sıra numaralı projenin oy birliği ile 3. MANSİYON

  3 sıra numaralı projenin oy birliği ile 4. MANSİYON

39 sıra numaralı projenin oy birliği ile 5. MANSİYON

Ödül ve Mansiyon kazanan yarışmacıların kimlik zarflarını açılarak kimlik tespitlerinin yapılmasına karar verildi.

8806/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, 58 pafta, 716 ada, 2 parsel üzerindeki 1211000 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 41245-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 2216 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferhat AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25493, Oda Sicil No: 54756), Muhammet Emin ÖZÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24512, Oda Sicil No: 46053), Mustafa Kemal DEĞİRMENCİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115852), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nazım USTA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23783, Oda Sicil No: 20566), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24675 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/1/1-1

—————

Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, K35D01D1B pafta, 7689 ada, 6 parsel üzerindeki 1007199 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1443 Ticaret Sicil No ile Boğazlıyan Ticaret Odasına kayıtlı 1319 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma EROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), Abdurrahman KIRTEPE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105653), Fatih KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110358), Mehmet İrfan BATIRAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30460), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatma EROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24676 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/2/1-1

—————

Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Burdur İli, Bucak İlçesi, 30M-IVC pafta, 1324 ada, 18 parsel üzerindeki 1212542 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6487-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1089 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Pınar MALONEY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24757, Oda Sicil No: 31356), Sevim PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6782, Oda Sicil No: 26277), Salih SAYIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:104642), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nuri Yasin MERCAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27640, Oda Sicil No: 38804) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24677 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/3/1-1

—————

Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli İli, Bozkurt İlçesi, 112 ada, 3 parsel üzerindeki 1077897 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.maddesinin 4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18593 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 88 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Arife ERTUĞRUL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1575, Oda Sicil No: 15286), Nuri ELDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1119, Oda Sicil No: 34875), İsmet HALLAǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30911) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Mehmet ERTUĞRUL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1487, Oda Sicil No: 15108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24678 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 850289, 898303 ve 790649 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Edirne İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarihli ve E.2017/565, K.2017/1190 ve E.2017/566, K.2017/1191 sayılı kararları ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 850289 ve 895303 YİBF nolu yapılara ilişkin idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarih ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7140-10100, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1332) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Emre ESENKAL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43184) ve Ömer Faruk TURGUT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24032, Oda Sicil No: 70701), hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24679 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/5/1-1

—————

Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, 2931 ada, 2 parsel üzerindeki 1092132 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6902 Ticaret Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1171 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şevket Hasan YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18189, Oda Sicil No: 31074), Veli KESKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18202, Oda Sicil No: 40149), Mehmet Onur KILINǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102889) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şevket Hasan YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18189, Oda Sicil No: 31074) ve Salih YÜCEL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24856, Oda Sicil No: 35942) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24680 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/6/1-1

—————

Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, 1635 ada, 6 parsel üzerindeki 1194114 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (g) ve (f) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6902 Ticaret Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1171 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Salih YÜCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24856, Oda Sicil No: 35942), Veli KESKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18202, Oda Sicil No: 40149), Münise Çiğdem BALAK’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52118) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şevket Hasan YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18189, Oda Sicil No: 31074) ve Salih YÜCEL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24856, Oda Sicil No: 35942) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24681 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/7/1-1

—————

BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Gölköy İlçesi, 46-48-N pafta, 247 ada, 7 parsel üzerindeki 898028 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) ve (o) bentleri, 6. maddesinin 4, 5 ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3269 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1325 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903), Ali PAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24105, Oda Sicil No: 7481), Mustafa YARAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10731, Oda Sicil No: 15913), Ali EROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22282, Oda Sicil No: 10037), Muhammet IRIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110914), Burcu ÇÖRTÜK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45539), Esra KEMENTOĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49142), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kenan YILMAZ’ın (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903) ve Eyüp BELLİCİ’nin (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70000) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24682 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/8/1-1

—————

Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mardin ili, Kızıltepe İlçesi, 590 ada, 45 parsel üzerindeki 1141790 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Merkez-6091 Ticaret Sicil No ile Mardin Ticaret Odasına kayıtlı 1038 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mürsel GÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19565, Oda Sicil No: 61048), Alim ELBAŞIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22194, Oda Sicil No: 21414), Abdulkadir GÖRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:108593), Aydın AYYILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:113671), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Selçuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdullah SELÇUK’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27570, Oda Sicil No: 71382) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24683 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/9/1-1

—————

Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 282 ada, 42 parsel üzerindeki 940511 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24290 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1204 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Oğuz ERTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17940, Oda Sicil No: 28164), Galip ÖZYILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15195, Oda Sicil No: 17946), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Oğuz ERTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17940, Oda Sicil No: 28164), Mustafa GÜNEL’in (Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 18356, Oda Sicil No: 30763) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24684 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/10/1-1

—————

Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Atakum İlçesi, 386 ada, 3 parsel üzerindeki 999367 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24290 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1204 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Oğuz ERTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17940, Oda Sicil No: 28164), Galip ÖZYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15195, Oda Sicil No: 17946), Ahmet GÜNAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25915), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Samyap Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Oğuz ERTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17940, Oda Sicil No: 28164), Mustafa GÜNEL’in (Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 18356, Oda Sicil No: 30763) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24702 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/11/1-1

—————

MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 22J2C pafta, 18 ada, 15 parsel üzerindeki 1207812 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. Fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10075 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 984 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil No: 27979), Turgay ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16769, Oda Sicil No: 27814), Reyhan ÖKSÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107780), Berivan KILAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104774), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Levent ÖZVEREN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil No: 27979), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24686 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/12/1-1

—————

Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 224 ada, 10 parsel üzerindeki 815818 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24308 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Neriman Selen EFİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda Sicil No: 20075), Ali ATMACA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19787, Oda Sicil No: 17676), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Neriman Selen EFİL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda Sicil No: 20075), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24704 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/13/1-1

—————

Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Terme İlçesi, 133 ada, 33 parsel üzerindeki 787413 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 24308 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Neriman Selen EFİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda Sicil No: 20075), Ali ATMACA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19787, Oda Sicil No: 17676), Turgut YILMAZ’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 1950874074), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Neriman Selen EFİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda Sicil No: 20075), Ertan Kasım GÜVELİOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63474) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24703 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/14/1-1

—————

İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Samsun İli, Kavak İlçesi, 517 ada, 14 parsel üzerindeki 826882 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24317 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1078 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdulkadir SAĞLAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19103, Oda Sicil No: 11563), Refik AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22884, Oda Sicil No: 9009), Güven Galip UNCU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19453, Oda Sicil No: 2678), Hasan ELMA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100386), Gürbüz ONAT’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3248), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Vural Tansel ÇİLİNGİR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49881), Okan YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86142), Metin AK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17935, Oda Sicil No: 19399), Abdulkadir SAĞLAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19103, Oda Sicil No: 11563), Gürbüz ONAT’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3248), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24701 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/15/1-1

—————

Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 33 ada, 93 parsel üzerindeki 881079 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12015 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 828 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14442, Oda Sicil No: 19417), Tülay AYDINLIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22230, Oda Sicil No: 18725), Fuat Ferhat YURTTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67665), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gönül ÖZHAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3267, Oda Sicil No: 15249), Yusuf BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14442, Oda Sicil No: 19417), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24700 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/16/1-1

—————

Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 892500, 896000 ve 892521 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti’ne (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 671134, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:921), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Ellez TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18006, Oda Sicil No: 54194) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24699 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/17/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1776 ada, 15 parsel üzerindeki 706801 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ahmet POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248), Abdülkadir ATBİNİCİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3251), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19442, Oda Sicil No: 28872), Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989), Eyyup ÜÇEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82395), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Fuat ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 81778), Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24698 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/18/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1776 ada, 15 parsel üzerindeki 706977 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ahmet POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248), Abdülkadir ATBİNİCİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32517), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19442, Oda Sicil No: 28872), Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989), Eyyup ÜÇEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82395),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Fuat ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 81778), Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24697 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/19/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1776 ada, 16 parsel üzerindeki 706966 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ahmet POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248), Abdülkadir ATBİNİCİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32517), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19442, Oda Sicil No: 28872), Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989), Eyyup ÜÇEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82395), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Fuat ÖZCAN(İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 81778), Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24696 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/20/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 1776 ada, 16 parsel üzerindeki 706822 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Ahmet POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248), Abdülkadir ATBİNİCİ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32517), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19442, Oda Sicil No: 28872), Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989), Eyyup ÜÇEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82395) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları Fuat ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 81778), Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24695 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/21/1-1

—————

Filo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 2271 ada, 19 parsel üzerindeki 1137852 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 6909 Ticaret Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1280 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Filo Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Filo Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Şerafettin ACER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21018, Oda Sicil No: 51996), Furkan TÜRKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105570), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Filo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şerafettin ACER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21018, Oda Sicil No: 51996), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24693 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/22/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 887962, 844485 ve 916532 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Atlantis Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 30.06.2017 tarihli ve E.2016/1467, K.2017/1207 kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 844485 YİBF nolu yapıya ilişkin idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atlantis Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1928) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezasının iptal edilmesi ve Atlantis Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bülent KANTARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16431, Oda Sicil No: 22207) ve Cemal GENÇER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9884), hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24692 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/23/1-1

—————

E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği, 661254, 661532 ve 661541 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Sakarya, Ticaret Sicil No: 18795-26530, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 848), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortakları, Erdoğan SAKOĞLU( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15004, Oda Sicil No: 22000) ve Kıyasettin ÇELİK’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6586, Oda Sicil No: 36417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24689 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/24/1-1

—————

Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1286987, 1286994 ve 1247767 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ahmet DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16552, Oda Sicil No: 23500),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 162322, 162326, 202393, 202397, 144958, 154737, 54099, 187866, 187873, 187874, 157859 ve 157857 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4655, Oda Sicil No: 17550),

Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 845933, 845932, 845934, 779127, 779140 ve 845935 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Bekir KALENDER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14415, Oda Sicil No: 12660), Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15882, Oda Sicil No: 14727), Mehmet Hakan ÖNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17403, Oda Sicil No: 32530), Murat KURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27630, Oda Sicil No: 77770),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 196675, 202393 ve 202397 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733),

Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1121043, 1136552, 850712, 850714, 850715, 850716, 850717, 850718 ve 850719 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Gökhan YAĞIBASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24351, Oda Sicil No: 28941),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 196675, 144958, 154737, 187866, 187873 ve 187874 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 202393, 202397 ve 117130 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hıdır UNAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741),

MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1121039, 1242028 ve 1207382 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil No: 27979), Turgay ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16769, Oda Sicil No: 27814),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 202397, 144958, 154737, 187866, 187873, 187874, 157859, 157857 ve 154826 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mehmet Ali ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12999, Oda Sicil No: 10586),

Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 988095, 1260970 ve 1089901 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Pınar MALONEY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24757, Oda Sicil No: 31356),

Mercanlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1099755, 988095 ve 1260970 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mercanlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Sevim PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6782, Oda Sicil No: 26277),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 162322, 162326, 144958, 187866, 187873 ve 187874 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 202393, 202397, 144958, 154737, 187866, 187873, 187874, 157859 ve 157857 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7274, Oda Sicil No: 10803),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 202393, 202397 ve 157859 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ali Ozan KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 196675, 187866 ve 187873 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63586),

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 187866, 187873, 187874, 157859, 157857 ve 154826 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Muhammet SEVİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53440),

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 202393, 202397 ve 144958 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Yusuf Noyan AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58686),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte bulunulması, iptal işleminin Resmi Gazetede ilan ettirilmesi;

Bakanlık Makamının 11.10.2017 tarihli ve 24688 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8926/25/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

Beşeri Coğrafya alanında doçentliğini almış olmak. Tersine göç, eko-turizm, arazi kullanımı ve coğrafya eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Fizik Eğitimi

Profesör

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fizikte kavramsal değişim metinleri ve vektör analizinde operatörler üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçentliğini almış olmak. Aktif öğrenme ve başarı/başarısızlık yüklemeleri konularında çalışmaları olmak.

İngiliz Dili Eğitimi (*)

Doçent

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Öğretmen yetiştirmede kültürlerarasılık ve öğretmen araştırması konularında çalışmaları olmak.

Tarih Eğitimi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet Dönemleri eğitim politikalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi)    alanında doçentliğini almış olmak. Mesleki kimlik gelişimi ve çocukların tarihsel düşünmeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Dilbilimi

Profesör

1

Metindilbilim, göstergebilim ve Türkçe eğitimi alanında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Matematiksel Fizik

Profesör

1

Elektron yoğunluğunun topolojik incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Organik Kimya

Profesör

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Y-şekilli imidazoller ve oksazol-5-onlar ile çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik (*)

Doçent

1

Polinom olmayan B-spline eğrileri ve interpolasyon probleminin genelleştirmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Psikiyatri Hemşireliği

Profesör

1

Hemşirelik alanında doçentliğini almış olmak. Kronik ruhsal hastalar, aileleri ve psikososyal müdahaleler konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

Profesör

1

Maliye tarihi konularında çalışmaları olmak.

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

Maliye alanında doçentliğini almış olmak. Performans esaslı bütçeleme, bütçe politikası ve bütçeleme türleri konularında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak. Sahiplik yoğunlaşması ile finansal performans ilişkisi, ülke riskinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak. Üretim ve Sistem Yönetimi, Karar Destek Sistemi, Veri Zarflama Analizi konularında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi

Profesör

1

Ağırlıkla ortaçağ felsefesi olmak üzere felsefe tarihinin simaları ve sorunları üzerinde çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Doçent

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak. Turizm işletmelerinde yönetim ve organizasyon ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.

Ticaret Hukuku (*)

Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. İş Hukuku, Kadın Çalışmaları ve Avrupa Birliği Hukuku konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Doçent

1

Ekolojik planlama, bölgeleme, ötekiler (yaşlılar, kadın dostu kent, LGBTT bireyler) konularında çalışmaları olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Endüstriyel ahşap malzemeli yapım, mimari akustik ve yapı kabuğu alanlarında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yeraltı suyu alanında ve su kalitesi modelleme konusunda çalışmaları olmak.

Makina Teorisi ve Dinamiği

Profesör

1

Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Titreşim, Dinamik Stabilite ve Titreşim analizi ile hata tespiti konularında çalışmaları olmak.

Yer Fiziği

Profesör

1

Elastik kalınlık, Parametre tayin yöntemleri, GPS konularının tamamında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

Kıyı mühendisliği alanında yapı-deniz-zemin etkileşimi konusunda çalışmaları olmak.

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İplik teknolojisi, iplik düzgünsüzlüğü ve tüylülüğü ile kumaş dökümlülüğü konularında çalışmaları olmak.

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

Konfeksiyon Teknolojisi, Akıllı Giysi Tasarımları ve Fonksiyonel Tekstiller konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak, Ultrason eşliğinde rejyonel anestezi uygulamaları ve zor havayolu yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Tek Port Laparoskopik Cerrahi, Pektus Ekskavatum Onarımı, Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Tedavisi konularında çalışmaları olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Doçent

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Kazıcı-Yükleyici ve Kırıcı makinaların verimi üzerine çalışmaları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Muskuloskeletal Fizyoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Homosistein ve fizyoterapide ultrasonografinin kullanımı konularında çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Maden Teknolojisi Programı

Profesör

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Aglomerasyon ve Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Geoteknik Programı

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Doğal yapı taşları ve agrega konularında çalışmaları olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

Doçent

1

Balkan Savaşları ve Osmanlı-Yunan ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

 

Doçent

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçileri üzerine çalışmaları olmak.

8894/1-1